พุทธะ เป็นพลังฉลาด

พุทธะ

พุทธะ
เป็นพลังฉลาด
ฉลาดคิดไม่ให้ทุกข์
แต่กิเลสมันคิดให้ทุกข์เก่ง
คิดให้เป็นทุกข์เป็นโทษ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ