ทุกข์ เกิดจาก ประสบกับสิ่งที่ชัง

เหตุของทุกข์

ทุกข์ เกิดจาก ประสบกับสิ่งที่ชัง
พลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ เท่านั้นเอง
ไม่ชอบ ไม่ชังได้ ชีวิตก็ผาสุกแล้ว

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ค่ายพระไตรปิฎก รุ่น ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วยอริยสัจ 4
วันที่ 23-31 สิงหาคม 2562
ณ สวนป่านาบุญ 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เรื่องน่าสนใจ