สิ่งหนึ่งที่คนไม่ยอมคือไม่ยอมพลาด

สิ่งหนึ่งที่คนไม่ยอมคือไม่ยอมพลาด

สิ่งหนึ่งที่คนไม่ยอมคือไม่ยอมพลาด
ชีวิตคนเราไม่มีใครเกิดมาบรรลุรอบด้านตั้งแต่เกิด
แม้แต่พบธรรมะแท้ก็ยังไม่บรรลุรอบด้าน
เพราะมีทั้งวิบากเก่าและวิบากใหมพาหลงทางไปเรื่อย
ชีวิตจึงต้องมีความพร่อง ความพลาดเป็นสัจจะ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 14 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ