610618 สัตว์ที่เรากินคือลูกของเรา

สัตว์ที่เรากินคือลูก

รู้ไหม? สัตว์ที่เรากิน
คือลูกเรา !!!
ตอนเขาเกิดเป็นลูกตัวเอง
ก็รักเนอะ!!!
พอเกิดเป็นสัตว์
กินเลย!!!
โห คนเรา
กินลูกตัวเองแท้ ๆ เลย!!!

เรื่องน่าสนใจ