610616 กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 ช่วงวันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

ค่ายพระไตรปิฎก ของชาวแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมอะไรบ้าง ปฏิบัติกันอย่างไร จะมาเล่าให้ฟังกันครับ ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการฝึกฝน เรียนรู้ขั้นตอนการลดกิเลส จนไปถึงการสลายกิเลสได้ โดยกิจกรรมค่ายจะมีกันประมาณ 9 วัน

 

ในค่ายพระไตรปิฎกนี้ จะนำพี่น้องปฏิบัติโดย อ.หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้นำพาทำคือการปฏิบัติอริยศีล (จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล) ในข้อที่ฆราวาสสามารถทำได้ กิจกรรมภายในค่ายก็จะมีกิจกรรมการตั้งอธิศีล ของแต่ละคน คือการตั้งจิตที่จะปฏิบัติศีลในเรื่องที่ตนเองจะพากเพียรทำให้ดียิ่งขึ้น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น มีการฝึกรับประทานอาหารวันละมื้อ เป็นอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนผสมที่เกี่ยวกับสัตว์ ปรุงรสไม่จัด

 

กิจกรรมประจำวันก็เริ่มกันตั้งแต่เช้า เวลาตี 4 ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ ทบทวนธรรม ต่อด้วยฟังบรรยายจาก อ.หมอเขียว จนถึงสายๆ ก็ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายกันตามอัธยาศัย บางคนอาจจะไปเดินเร็ว หรือบางคนจะทำโยคะกันตามสะดวก จากนั้นก็พร้อมเพรียงกันลงฐานงานบำเพ็ญ ซึ่งงานก็มีหลากหลายตามกำลังและความถนัดของพี่น้องผู้เข้าค่าย เช่น ฐานงานกสิกรรม ช่วยกันปลูกต้นไม้ เรียนรู้การทำปุ๋ย, ฐานงานครัว, ฐานงานล้างห้องน้ำ เป็นต้น

 

หลังจากลงฐานงานเสร็จแล้ว ประมาณ 10 โมงเช้า พร้อมกันที่ศาลา เป็นกิจกรรมเสวนาธรรมของพี่น้องจิตอาสา เรื่องที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องกิเลสที่พี่น้องได้ไปกระทบเกิดผัสสะกันมา นำมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสนทนาธรรมกัน ทำหนึ่งในเหตุแห่งวิมุตติ 5 จบการเสวนาก็พร้อมกันรับประทานอาหาร พร้อมกับการสอบสภาวะธรรมของนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ในครั้งนี้ก็คือ ท่านมีความประทับใจในการต่อสู้กับกิเลสอย่างไรบ้าง แต่ละท่านก็จะมาเล่าว่าได้ไปต่อสู้กับกิเลสมาอย่างไรบ้าง มีเหลี่ยมมุมอย่างไร ก็จะได้มาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องฟัง กิจกรรมนี้ก็เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง เป็นเหตุแห่งวิมุตติ 5 เช่นกัน

 

ช่วงบ่าย อ.หมอเขียว จะขึ้นบรรยายต่อจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเนื้อหาที่ อ.หมอเขียว บรรยายก็จะเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แล้วนำมาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติฝึกฝนการลดกิเลส เหลี่ยมมุมของกิเลสที่เราจะหลงไปตามความคิดของกิเลส การต่อสู้กับกิเลส การปฏิบัติตนไปไปสู่ความผาสุก เบิกบาน แจ่มใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล

 

ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการมาเรียนรู้การปฏิบัติตามหนทางแห่งมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติศีล เพิ่มพูนปัญญาจากการทำเหตุแห่งวิมุติ 5 (1.การฟังธรรม 2.การแสดงธรรม 3.การสนทนาธรรม 4.การทบทวนธรรม 5.สมาธินิมิต) มีการทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน คบหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของค่ายพระไตรปิฎก ที่ได้พาพี่น้องปฏิบัติสู่ความผาสุกไปตามลำดับของแต่ละบุคคล

บทความโดย ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

ุ630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน11 พฤษภาคม 2563อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ13.00-15.00 น.ธรรมะไม่ยากเกินที่จะพากเพียรได้สถานการณ์โควิดติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้ออันดับหนึ่งกลายเป็นประเทศที่ด้อยในการพัฒนาปัญหาโควิดถ้าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแถบประเทศอัฟริกา...

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563 13.00-15.00 น.   สถานการณ์โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 2. ล้านคน อันดับ 1 สหรัฐเอมริกา ไทย ติดเชื้อ 2,371 ราย เป็นอันดับที่ 53 เป็นทิศทางที่ดีขึ้น  ...

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รุ่น ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล 621026_1 ปฐมนิเทศน์ ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗.mp3   621103_53 พุทธะสุขไม่รู้จบ.mp3   621027_10 อนุตตริยะ ๖ ความสูงสุดของพุทธะ.mp3...

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี