ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

610616 กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 ช่วงวันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก

ค่ายพระไตรปิฎก ของชาวแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมอะไรบ้าง ปฏิบัติกันอย่างไร จะมาเล่าให้ฟังกันครับ ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการฝึกฝน เรียนรู้ขั้นตอนการลดกิเลส จนไปถึงการสลายกิเลสได้ โดยกิจกรรมค่ายจะมีกันประมาณ 9 วัน

 

ในค่ายพระไตรปิฎกนี้ จะนำพี่น้องปฏิบัติโดย อ.หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้นำพาทำคือการปฏิบัติอริยศีล (จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล) ในข้อที่ฆราวาสสามารถทำได้ กิจกรรมภายในค่ายก็จะมีกิจกรรมการตั้งอธิศีล ของแต่ละคน คือการตั้งจิตที่จะปฏิบัติศีลในเรื่องที่ตนเองจะพากเพียรทำให้ดียิ่งขึ้น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น มีการฝึกรับประทานอาหารวันละมื้อ เป็นอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนผสมที่เกี่ยวกับสัตว์ ปรุงรสไม่จัด

 

กิจกรรมประจำวันก็เริ่มกันตั้งแต่เช้า เวลาตี 4 ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ ทบทวนธรรม ต่อด้วยฟังบรรยายจาก อ.หมอเขียว จนถึงสายๆ ก็ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายกันตามอัธยาศัย บางคนอาจจะไปเดินเร็ว หรือบางคนจะทำโยคะกันตามสะดวก จากนั้นก็พร้อมเพรียงกันลงฐานงานบำเพ็ญ ซึ่งงานก็มีหลากหลายตามกำลังและความถนัดของพี่น้องผู้เข้าค่าย เช่น ฐานงานกสิกรรม ช่วยกันปลูกต้นไม้ เรียนรู้การทำปุ๋ย, ฐานงานครัว, ฐานงานล้างห้องน้ำ เป็นต้น

 

หลังจากลงฐานงานเสร็จแล้ว ประมาณ 10 โมงเช้า พร้อมกันที่ศาลา เป็นกิจกรรมเสวนาธรรมของพี่น้องจิตอาสา เรื่องที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องกิเลสที่พี่น้องได้ไปกระทบเกิดผัสสะกันมา นำมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสนทนาธรรมกัน ทำหนึ่งในเหตุแห่งวิมุตติ 5 จบการเสวนาก็พร้อมกันรับประทานอาหาร พร้อมกับการสอบสภาวะธรรมของนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ในครั้งนี้ก็คือ ท่านมีความประทับใจในการต่อสู้กับกิเลสอย่างไรบ้าง แต่ละท่านก็จะมาเล่าว่าได้ไปต่อสู้กับกิเลสมาอย่างไรบ้าง มีเหลี่ยมมุมอย่างไร ก็จะได้มาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องฟัง กิจกรรมนี้ก็เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง เป็นเหตุแห่งวิมุตติ 5 เช่นกัน

 

ช่วงบ่าย อ.หมอเขียว จะขึ้นบรรยายต่อจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเนื้อหาที่ อ.หมอเขียว บรรยายก็จะเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แล้วนำมาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติฝึกฝนการลดกิเลส เหลี่ยมมุมของกิเลสที่เราจะหลงไปตามความคิดของกิเลส การต่อสู้กับกิเลส การปฏิบัติตนไปไปสู่ความผาสุก เบิกบาน แจ่มใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล

 

ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการมาเรียนรู้การปฏิบัติตามหนทางแห่งมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติศีล เพิ่มพูนปัญญาจากการทำเหตุแห่งวิมุติ 5 (1.การฟังธรรม 2.การแสดงธรรม 3.การสนทนาธรรม 4.การทบทวนธรรม 5.สมาธินิมิต) มีการทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน คบหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของค่ายพระไตรปิฎก ที่ได้พาพี่น้องปฏิบัติสู่ความผาสุกไปตามลำดับของแต่ละบุคคล

บทความโดย ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.