610616 กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 ช่วงวันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

หมวดหมู่

กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก

ค่ายพระไตรปิฎก ของชาวแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมอะไรบ้าง ปฏิบัติกันอย่างไร จะมาเล่าให้ฟังกันครับ ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการฝึกฝน เรียนรู้ขั้นตอนการลดกิเลส จนไปถึงการสลายกิเลสได้ โดยกิจกรรมค่ายจะมีกันประมาณ 9 วัน

 

ในค่ายพระไตรปิฎกนี้ จะนำพี่น้องปฏิบัติโดย อ.หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้นำพาทำคือการปฏิบัติอริยศีล (จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล) ในข้อที่ฆราวาสสามารถทำได้ กิจกรรมภายในค่ายก็จะมีกิจกรรมการตั้งอธิศีล ของแต่ละคน คือการตั้งจิตที่จะปฏิบัติศีลในเรื่องที่ตนเองจะพากเพียรทำให้ดียิ่งขึ้น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น มีการฝึกรับประทานอาหารวันละมื้อ เป็นอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนผสมที่เกี่ยวกับสัตว์ ปรุงรสไม่จัด

 

กิจกรรมประจำวันก็เริ่มกันตั้งแต่เช้า เวลาตี 4 ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ ทบทวนธรรม ต่อด้วยฟังบรรยายจาก อ.หมอเขียว จนถึงสายๆ ก็ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายกันตามอัธยาศัย บางคนอาจจะไปเดินเร็ว หรือบางคนจะทำโยคะกันตามสะดวก จากนั้นก็พร้อมเพรียงกันลงฐานงานบำเพ็ญ ซึ่งงานก็มีหลากหลายตามกำลังและความถนัดของพี่น้องผู้เข้าค่าย เช่น ฐานงานกสิกรรม ช่วยกันปลูกต้นไม้ เรียนรู้การทำปุ๋ย, ฐานงานครัว, ฐานงานล้างห้องน้ำ เป็นต้น

 

หลังจากลงฐานงานเสร็จแล้ว ประมาณ 10 โมงเช้า พร้อมกันที่ศาลา เป็นกิจกรรมเสวนาธรรมของพี่น้องจิตอาสา เรื่องที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องกิเลสที่พี่น้องได้ไปกระทบเกิดผัสสะกันมา นำมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน เป็นการสนทนาธรรมกัน ทำหนึ่งในเหตุแห่งวิมุตติ 5 จบการเสวนาก็พร้อมกันรับประทานอาหาร พร้อมกับการสอบสภาวะธรรมของนักศึกษาวิชชาราม โจทย์ในครั้งนี้ก็คือ ท่านมีความประทับใจในการต่อสู้กับกิเลสอย่างไรบ้าง แต่ละท่านก็จะมาเล่าว่าได้ไปต่อสู้กับกิเลสมาอย่างไรบ้าง มีเหลี่ยมมุมอย่างไร ก็จะได้มาเล่าประสบการณ์ให้พี่น้องฟัง กิจกรรมนี้ก็เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง เป็นเหตุแห่งวิมุตติ 5 เช่นกัน

 

ช่วงบ่าย อ.หมอเขียว จะขึ้นบรรยายต่อจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเนื้อหาที่ อ.หมอเขียว บรรยายก็จะเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แล้วนำมาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติฝึกฝนการลดกิเลส เหลี่ยมมุมของกิเลสที่เราจะหลงไปตามความคิดของกิเลส การต่อสู้กับกิเลส การปฏิบัติตนไปไปสู่ความผาสุก เบิกบาน แจ่มใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล

 

ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการมาเรียนรู้การปฏิบัติตามหนทางแห่งมรรคมีองค์ 8 ปฏิบัติศีล เพิ่มพูนปัญญาจากการทำเหตุแห่งวิมุติ 5 (1.การฟังธรรม 2.การแสดงธรรม 3.การสนทนาธรรม 4.การทบทวนธรรม 5.สมาธินิมิต) มีการทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน คบหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของค่ายพระไตรปิฎก ที่ได้พาพี่น้องปฏิบัติสู่ความผาสุกไปตามลำดับของแต่ละบุคคล

บทความโดย ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

เรื่องน่าสนใจ

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv  ...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ...

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่...

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563...

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รุ่น ดับกิเลส...

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

ผู้มีปัญญาน้อย จะหวั่นไหว

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true