ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น

“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”

ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้

ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง

แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ

แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่

ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
15 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

630815 Live ธรรมะพาพ้นทุกข์ สาระข่าว&สาระธรรม🌱คำคมเพชรจากใจเพชร“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”🌱ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้🌱ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง🌱แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่ ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน🌱นรกปหาสะ(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่589)ผู้ที่เต้นรำ หัวเราะ รื่นเริงด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง มีความเพลิดเพลิน ย่อมคกนรกชื่อว่า ปหาสพ ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้น ตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง🌱นรกสรชิต(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่593)นักรบที่ตั้งจิตว่า จะฆ่าหรือทำร้ายคนอื่น โดยที่ตัวเองก็ไม่อยากถูกฆ่า ผู้นั้นตายไปย่อมตกนรกชื่อว่า สรชิต ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้นตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับคนที่กินเนื้อสัตว์ ขอให้ได้กิน สัตว์จะตายก็ไม่สน ทรมานแค่ไหนก็ไม่สน หรือแค่คิดจะกินเท่านั้น ก็ไปนรกแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้าแค่ท่านยินดีที่เค้าฆ่าปลาก็ต้องได้รับวิบากคือ ต้องปวดหัวที่ญาติฆ่ากัน 🌱ภูมกสูตร(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่598)-คนที่ผิดศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนขอให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เปรียบเหมือนโยนก้อนหินหนาใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้ก้อนหินจงขึ้นมาเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคนทำผิดศีลตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก-คนถูกศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนแช่งชักหักกระดูกให้เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก ย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนทุบหม้อเนยใส หรือหม้อน้ำมันลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้เนยใสหรือน้ำมันจงดำลงในห้วงน้ำเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกันคนถูกศีลแม้จะแช่งชักหักกระดูกยังไง ผู้ถูกศีลตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์#มาเป็นหมอดูแลตัวเอง #หมอเขียว #แพทย์วิถีธรรม #หมอเขียวทีวี #ธรรมะสุขภาพ #ศูนย์บาทรักษาทุกโรค #ลดโรค #ลดยา #ลดทุกข์ #บุญนิยมทีวี #จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม #สถาบันวิชชาราม #ลดกิเลสรักษาโรค #ตลาดวิถีธรรม #สวนป่านาบุญ #หมอเขียวแฟนคลับ #แพทย์วิถีพุทธ #สุขภาพพึ่งตน #ปัสสาวะบำบัด #กสิกรรมไร้สารพิษ #บารายคัลเจอร์ #เศรษฐกิจพอเพียง #อาหารเป็นยา #อาหารเป็นหนึ่งในโลก #อาหารมังสวิรัติ #อาหารสุขภาพ #สมดุลร้อนเย็น #อริยศีลรักษาโรค #อาหารวีแกน #wwwmorkeawdotnet

โพสต์โดย หมอเขียว แฟนคลับ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020

เรื่องน่าสนใจ