ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”

ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้

ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง

แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ

แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่

ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
15 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

630815 Live ธรรมะพาพ้นทุกข์ สาระข่าว&สาระธรรม🌱คำคมเพชรจากใจเพชร“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”🌱ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้🌱ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง🌱แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่ ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน🌱นรกปหาสะ(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่589)ผู้ที่เต้นรำ หัวเราะ รื่นเริงด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง มีความเพลิดเพลิน ย่อมคกนรกชื่อว่า ปหาสพ ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้น ตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง🌱นรกสรชิต(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่593)นักรบที่ตั้งจิตว่า จะฆ่าหรือทำร้ายคนอื่น โดยที่ตัวเองก็ไม่อยากถูกฆ่า ผู้นั้นตายไปย่อมตกนรกชื่อว่า สรชิต ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้นตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับคนที่กินเนื้อสัตว์ ขอให้ได้กิน สัตว์จะตายก็ไม่สน ทรมานแค่ไหนก็ไม่สน หรือแค่คิดจะกินเท่านั้น ก็ไปนรกแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้าแค่ท่านยินดีที่เค้าฆ่าปลาก็ต้องได้รับวิบากคือ ต้องปวดหัวที่ญาติฆ่ากัน 🌱ภูมกสูตร(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่598)-คนที่ผิดศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนขอให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เปรียบเหมือนโยนก้อนหินหนาใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้ก้อนหินจงขึ้นมาเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคนทำผิดศีลตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก-คนถูกศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนแช่งชักหักกระดูกให้เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก ย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนทุบหม้อเนยใส หรือหม้อน้ำมันลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้เนยใสหรือน้ำมันจงดำลงในห้วงน้ำเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกันคนถูกศีลแม้จะแช่งชักหักกระดูกยังไง ผู้ถูกศีลตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์#มาเป็นหมอดูแลตัวเอง #หมอเขียว #แพทย์วิถีธรรม #หมอเขียวทีวี #ธรรมะสุขภาพ #ศูนย์บาทรักษาทุกโรค #ลดโรค #ลดยา #ลดทุกข์ #บุญนิยมทีวี #จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม #สถาบันวิชชาราม #ลดกิเลสรักษาโรค #ตลาดวิถีธรรม #สวนป่านาบุญ #หมอเขียวแฟนคลับ #แพทย์วิถีพุทธ #สุขภาพพึ่งตน #ปัสสาวะบำบัด #กสิกรรมไร้สารพิษ #บารายคัลเจอร์ #เศรษฐกิจพอเพียง #อาหารเป็นยา #อาหารเป็นหนึ่งในโลก #อาหารมังสวิรัติ #อาหารสุขภาพ #สมดุลร้อนเย็น #อริยศีลรักษาโรค #อาหารวีแกน #wwwmorkeawdotnet

โพสต์โดย หมอเขียว แฟนคลับ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ไปได้ไกล ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลต่อลม ฟ้า อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ไปถึง จักรวาล กันเลยทีเดียว เด็ดดอกไม้... สะเทือนถึงจักรวาล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...