ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”

ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้

ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง

แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ

แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่

ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
15 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

630815 Live ธรรมะพาพ้นทุกข์ สาระข่าว&สาระธรรม🌱คำคมเพชรจากใจเพชร“ทุกข์เกิดจากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น”🌱ก็ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงเท่าที่ทำได้ก็ไม่ทุกข์ ได้ความสุขสบายใจไร้กังวล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรมีควรได้🌱ไม่มีอะไรดีกว่าใจไร้ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวล สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ ใครมี ใครเป็นอะไร ถ้าล้างความชอบ-ชัง สุข-ทุกข์ ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรสุขกว่านี้ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ อะไรยึดได้ก็ยึดอาศัย อะไรยึดไม่ได้ก็วาง🌱แม้พระพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้ว ท่านก็ทำความดีเท่าที่ท่านทำได้ อะไรทำไม่ได้ท่านก็วาง ก็มีความผาสุกในจิตวิญญาณ แม้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่อยากได้เกินกว่าที่ท่านทำได้ให้ทุกข์ ให้โง่ ความผาสุกในจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน มีความผาสุกเท่าๆ กัน ต่างกันที่ร่างกาย เหตุการณ์ ความรู้ ปฏิภาณ ความสามารถของแต่ละท่าน🌱นรกปหาสะ(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่589)ผู้ที่เต้นรำ หัวเราะ รื่นเริงด้วยคำจริงบ้าง คำเท็จบ้าง มีความเพลิดเพลิน ย่อมคกนรกชื่อว่า ปหาสพ ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้น ตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง🌱นรกสรชิต(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่593)นักรบที่ตั้งจิตว่า จะฆ่าหรือทำร้ายคนอื่น โดยที่ตัวเองก็ไม่อยากถูกฆ่า ผู้นั้นตายไปย่อมตกนรกชื่อว่า สรชิต ผู้ที่มีความเห็นผิดเช่นนั้นตายไปก็มีที่ไป 2 อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับคนที่กินเนื้อสัตว์ ขอให้ได้กิน สัตว์จะตายก็ไม่สน ทรมานแค่ไหนก็ไม่สน หรือแค่คิดจะกินเท่านั้น ก็ไปนรกแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้าแค่ท่านยินดีที่เค้าฆ่าปลาก็ต้องได้รับวิบากคือ ต้องปวดหัวที่ญาติฆ่ากัน 🌱ภูมกสูตร(พระไตรปิฎกเล่มที่18 ข้อที่598)-คนที่ผิดศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนขอให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เปรียบเหมือนโยนก้อนหินหนาใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้ก้อนหินจงขึ้นมาเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคนทำผิดศีลตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก-คนถูกศีลตายไป แม้จะมีหมู่มหาชนมาสวดอ้อนวอนแช่งชักหักกระดูกให้เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรก ย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบเหมือนทุบหม้อเนยใส หรือหม้อน้ำมันลงในห้วงน้ำลึกแล้วสวดอ้อนวอนให้เนยใสหรือน้ำมันจงดำลงในห้วงน้ำเถิดย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกันคนถูกศีลแม้จะแช่งชักหักกระดูกยังไง ผู้ถูกศีลตายไปย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่หมอเขียวทีวี สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์#มาเป็นหมอดูแลตัวเอง #หมอเขียว #แพทย์วิถีธรรม #หมอเขียวทีวี #ธรรมะสุขภาพ #ศูนย์บาทรักษาทุกโรค #ลดโรค #ลดยา #ลดทุกข์ #บุญนิยมทีวี #จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม #สถาบันวิชชาราม #ลดกิเลสรักษาโรค #ตลาดวิถีธรรม #สวนป่านาบุญ #หมอเขียวแฟนคลับ #แพทย์วิถีพุทธ #สุขภาพพึ่งตน #ปัสสาวะบำบัด #กสิกรรมไร้สารพิษ #บารายคัลเจอร์ #เศรษฐกิจพอเพียง #อาหารเป็นยา #อาหารเป็นหนึ่งในโลก #อาหารมังสวิรัติ #อาหารสุขภาพ #สมดุลร้อนเย็น #อริยศีลรักษาโรค #อาหารวีแกน #wwwmorkeawdotnet

โพสต์โดย หมอเขียว แฟนคลับ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่มีใครอยากพลาด อยากพร่อง

ไม่มีใครอยากพลาด อยากพร่อง

ชีวิตจะพลาดและพร่องเป็นระยะ ๆ จากวิบากเก่าและกิเลสที่เหลืออยู่ แม้ไม่มีกิเลสความพลาดความพร่องก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วจากวิบากเก่าที่ต้องรับ ยิ่งมีกิเลสใหม่ยิ่งจะเกิดความพลาดความพร่องอยู่แล้ว อย่าไปหวังความสมบูรณ์พร้อม ไม่มีใครอยากพลาดอยากพร่อง ถ้าพลาดหรือพร่องไปแล้วก็...

ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน

ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน

ความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน คือ ใจที่ไร้ทุกขข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้ว งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ใจ ความยึดมั่นถือมั่น จะทำให้เกิดความพร่อง ความพลาด ความทุกข์...

การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล

การบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางความลำบาก ร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีอย่างเป็นสุข เป็นกำไรของชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 15 สิงหาคม...

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า

วนไปวนมา ในสัจจะความพ้นทุกข์ ดีกว่า วนไปวนมา ในกองทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ สุขภาพดีวิถีธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ

ปัญหาขยะ เราสร้างปัญหาเอง จะไปโยนให้คนอื่นได้อย่างไร จะโง่อะไรขนาดนั้น จะขี้เกียจอะไรขนาดนั้น น่าเกลียดจริง ๆ ต้องรับเอง เหม็นเอง ดมเอง ขยะไม่ควรจะนำไปให้คนอื่นเดือดร้อน เราควรจัดการเอง เหม็นให้พอ สร้างเอง ทำเอง ใจดำอะไรนักหนา ให้คนอื่นรับมลพิษทำไม...

ความลวงของคนในโลก

ความลวงของคนในโลก

ความลวงของคนในโลก คือหาเงินแต่ไม่ทำกิน ทิ้งการทำกิน ไปหาเงิน จะมีแต่เงิน แต่ไม่มีกิน หยุดการทำกินเอาแต่หาเงิน รับรองเลยจะมีแต่เงินแต่ไม่มีกิน ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญา วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร คือ ศิลปะคำสอนที่สื่อสารออกไป ทำให้แต่ละชีวิตพ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง...

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลส อย่างรู้เพียรรู้พัก ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) อปริหานิยธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์

สิ่งที่ชีวิตควรรู้ คือ ความรู้ที่พาพ้นทุกข์ เพราะเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุด มีคุณค่าที่สุด เป็นประโยชน์สูงสุด ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

Share This