ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวิตเรา

ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวิตเรา

ปัญหา…ไม่เคยหมดไปจากชีวิตเราหรอก มีแต่ทุกข์ใจเท่านั้น…ที่หมดไปจากชีวิตเรา

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม 14 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ