ชีวิตที่ไม่มีศีล

ชีวิตที่ไม่มีศีล

ชีวิตที่ไม่มีศีล
จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ