ทำดี แล้ววางดี ชีวิตก็เป็นสุข

ทำดี แล้ววางดี ชีวิตก็เป็นสุข

ทำดี แล้ววางดี ชีวิตก็เป็นสุข

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม
วันที่ 28 กันยายน 2560
สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เรื่องน่าสนใจ