อย่าไปเสพกิเลส มันเป็นวิบากร้าย

อย่าเอาเวลาไปเสพกิเลส

“อย่าเอาเวลา แรงงานทุนรอน สุขภาพ ไปเสพกิเลส มันเป็นวิบากร้าย

จงเอาเวลา ทุนรอน สุขภาพ มาทำความดี มาลดกิเลส มาช่วยเหลือผู้อื่น เป็นวิบากดี ลดวิบากร้าย

เป็นประโยชน์แท้สูงสุดต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่น”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
27 กรกฎาคม 2563 ณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ