โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์

โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์

โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์
อย่าเอาความพร่องมาคิดให้ ทุกข์

ดร.ใจเพขร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ