Taking too long? Close loading screen.

บรรยายธรรม

ค้นหา
Generic filters
ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๙
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
รุ่น พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน
ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่

read more
ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 28
รุ่น รวมพลัง ร่วมเข็ญกงล้อธรรมจักร
ตั้งตนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง

read more

ผู้มีปัญญามาก  แม้ประสบทุกข์ก็หาสุขพบ

อ.หมอเขียว ยกเตสกุณชาดกที่ 1 ว่าด้วยนกตอบปัญหาพระราชา จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2438-2444 โดยนำข้อที่ 2444...

read more

หมอเขียว Podcast

หมอเขียว Podcast
คัดสรรสื่อแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) มาเผยแพร่ โดยองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม ค้นพบโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ที่บูรณาการการแพทย์หลายศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดูรายละเอียดที่ https://morkeaw.net/category/podcast/

read more

3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

read more

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast

read more