Taking too long? Close loading screen.

บรรยายธรรม

ค้นหา
Generic filters

เรื่องน่าสนใจ

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๙
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
รุ่น พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน
ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 28
รุ่น รวมพลัง ร่วมเข็ญกงล้อธรรมจักร
ตั้งตนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง

หมอเขียว Podcast

หมอเขียว Podcast
คัดสรรสื่อแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) มาเผยแพร่ โดยองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม ค้นพบโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ที่บูรณาการการแพทย์หลายศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดูรายละเอียดที่ https://morkeaw.net/category/podcast/