Taking too long? Close loading screen.

บรรยายธรรม

ค้นหา
Generic filters

เรื่องน่าสนใจ

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 29

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๙
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
รุ่น พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน
ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 28

ลิงค์เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 28
รุ่น รวมพลัง ร่วมเข็ญกงล้อธรรมจักร
ตั้งตนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง

หมอเขียว Podcast

หมอเขียว Podcast
คัดสรรสื่อแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) มาเผยแพร่ โดยองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม ค้นพบโดยดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว) ที่บูรณาการการแพทย์หลายศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ดูรายละเอียดที่ https://morkeaw.net/category/podcast/

3 สิ่งสำคัญของชีวิต เพื่อความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast