Taking too long? Close loading screen.

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์

https://youtu.be/TXiIyXU4lbE

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ เป็นรายกายที่เริ่มถ่ายทอดสดเพื่อให้แนวทางและกำลังใจกับทุกท่าน ที่ร่วมอยุ่ในวิกฤตโควิด-19 ถ่ายทอดสดทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00-14:00 น. Playlist จะตัดการบรรยายออกเป็นหัวข้อ และใช้วิธีการนำวิดีโอที่บันทึกไว้ upload ขึ้น จึงได้คุณภาพภาพและเสียงที่ดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเผยแพร่หลังจากถ่ายทอดสดประมาณ 18 ชั่วโมง

 ลิงค์ หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์

 

แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnkfLrTi0hahJ2gUJmQnQ-O

รายการแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 เสวนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม กับการป้องกันภัยจากโควิด-19 ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิง ลักขณา ดร.ภูเพียรธรรม คุณ คุณดินแสงธรรม คุณแพรลายไม้ และคุณหมายขวัญพุทธ ออกอากาศสดทุกวัน 8:30 -9:30 น.

สุขภาพพึ่งตนกับการสู้โควิด-19

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmrJBuAzToynlIqPDCAzs7f

คัดสรร และรวบรวมวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเพราะ เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรง ร่างกายจะรักษาฟื้นฟูตนเองได้อย่างดี
ดูรายละเอียดที่ www.morkeaw.net/covid

ขยายบททบทวนธรรม

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmbEjnUqVXsaIVshAievyBH

บททบทวนธรรม เป็นธรรมะที่อ.หมอเขียวกลั่นมาจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาเข้าใจง่าย เหมาะกับปัจจุบัน เป็น หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการทำแก่นเลิศ ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ซึ่งให้ผลมาถึง 70 % playlist นี้ รวบรวมการขยายความหมายของบททบทวนธรรม โดยอ.หมอเขียว
ลิงค์บททบทวนธรรม https://www.youtube.com/watch?v=_yX3vNKes0I

ปล. สำหรับท่านที่สนใจใช้ยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ของแพทย์วิถีธรรม แนะนำให้ท่านรับชม youtube แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม เพื่อเรียนรู้น้ำหนักของยาแต่ละเม็ดก่อน https://youtu.be/xXrRY0HOdjs

เรื่องน่าสนใจ