รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

#รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศ ส่งผลให้ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ต้องปิดตัวลง หลายคนขาดรายได้ มีเงินไม่พอเลี้ยงชีพ

จากสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จึงได้เริ่มต้นโครงการ “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ face shild และอุปกรณ์อื่นๆ ที่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขขาดแคลน เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอแล้ว จึงได้เริ่มกิจกรรมต่อมาคือ มอบข้าววิถีธรรมไร้สารพิษสำหรับทำโรงบุญหรือหุงแจก เริ่มต้นโครงการอาจารย์หมอเขียวมีดำริ จะให้เกิดการแบ่งปันในรูปแบบสาธารณโภคี ข้าวหม้อแกงหม้อ มากินข้าวหุงสุกแบ่งปันกัน แต่เมื่อดำเนินโครงการไปสักระยะ พี่น้องจิตอาสาก็ได้นำข้าวสารไปแจกในบางพื้นที่ อ.หมอเขียว จึงปลดล็อคให้ทำโรงบุญแจกทั้งข้าวสารและข้าวสุก ซึ่งพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและพี่น้องที่มาร่วมบำเพ็ญที่รวมพลังเข้ามา ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่มาจากทั่วโลกแม้จะมีปัญหาช่วงวิกฤตโควิดแต่ก็มาร่วมมารวมพลังกัน

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยการนำของ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ระดมสรรพกำลังทั้งทุนรอนและทีมงานจิตอาสา ช่วยกันนำข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ออกแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนในยามวิกฤตโควิด-19 ระบาด โรงบุญแรกของโครงการรวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ เกิดขึ้นที่ ภาคอิสาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขถาพตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยการนำของ ผอ.รพ.สต. นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส และ อสม.ในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำข้าวผัดดอกเกลือ ข้าวมันเห็ด เป็นอาหารมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์แจกในชุมชนกว่า 300 หลังคาเรือน ซึ่งโครงการหุงข้าววิถีธรรมแจกในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนสานต่อโครงการจาก ดร.สม นาสะอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในจังหวัดมีอำเภอที่อาสาบำเพ็ญบุญกุศล 10 แห่งได้แก่ อ.เมือง อ.ฆ้องชัย อ.สหัสขันธ์ อ.นาคู อ.เขาวง อ.หนองกุงศรี อ.นามน อ.ห้วยผึ้ง อ.ยางตลาด และ อ.กมลาไสย ซึ่งแต่ละอำเภอเจ้าหน้าที่อสม.และสาธารณสุข ได้ร่วมกันทำข้าวห่อใบบัว ใบตอง ใบตองตึง เป็นเอกลักษณ์ของโครงการ

เมื่อโครงการจุดประกายขึ้นที่กาฬสินธุ์ พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น ก็มาร่วมนำข้าววิถีธรรมหุงสุก ทำโรงบุญในจังหวัดของตนเองด้วยมีทั้งแจกที่วัดและ อสม.เดินแจกตามบ้าน มหาสารคาม อ.เมือง แจกในหลายพื้นที่ ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีพี่น้องร่วมโครงการใน อ.เมือง อ.พล อ.ซำสูง และ อ.น้ำพอง ตามมาด้วยการบำเพ็ญของพี่น้องจิตอาสา จ.สุรินทร์ ที่ได้ทำน้ำสมุนไพรและข้าววิถีธรรมหุงแจกในเขต อ.เมืองและอ.พนมดงรักให้กับโรงพยาบาลพนมดงรัก เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในจังหวัดยโสธรพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมยโสธรและอุบลราชธานีทำโรงบุญแจกข้าวผัดดอกเกลือ ที่ บขส.ยโสธรและโรงพยาบาลยโสธร มีของมาสมทบเช่น เงาะ น้ำตาล ไข่สด น้ำยาล้างจาน ชาวชุมชนเข้าแถวรับแม้จะยาว แต่ก็มีระเบียบ เว้นระยะห่าง และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์

ภาคใต้ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญสอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แจกข้าวสารให้กับชาวบ้านเขาพระทอง ต.เขาลำปะ ชาวบ้านดีใจและซาบซึ้งที่เราไปแบ่งปันข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ แม้จะไม่มากแต่เป็นการแสดงน้ำใจในสถาณการณ์ที่ลำบากเช่นนี้ ที่จังหวัดชุมพร พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมกับหน่วยทหารบก ร.25 พัน 1 มาช่วยทำโรงครัวจิตอาสา มีคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล มาช่วยแพ็คกล่องและทีมงาน อสม.ปากน้ำและเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมชุมพร เตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร จากนั้น เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรรับหน้าที่นำอาหารไปแจกตามชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส จ.สุราษฎร์ธานี บำเพ็ญความดีที่ อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านนาเดิม อ.เมือง และ อ.กาญจนดิษฐ์ แจกข้าวสารวิถีธรรมไร้สารพิษ น้ำมันพืช ซีอิ๊วขาว น้ำยาเอนกประสงค์ ผักไชยา หัวปลี และกล้วยน้ำว้าตามชุมชนที่มีผู้ขาดแคลน และยังมีพี่น้องภาคใต้ในหลายจังหวัดที่ทำโรงบุญแจกจาก จ.ตรัง จ.ภูเก็ต จ.ระนอง ที่บำเพ็ญตามกำลังของตนเอง

พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ขานรับโครงการ “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์” ขอมอบข้าวหุงสุกวิถีธรรมเป็นข้าวไร้สารพิษ แบ่งปันพี่น้องที่ขาดแคลนใน จ.พะเยา แจกข้าวสารและข้าวหุงสุกให้กับชาวชุมชนที่ขาดแคลนใน อ.จุน เดินแจกตามบ้าน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่น ธกส. อ.จุน โรงพยาบาลอำเภอจุน และได้นำข้าวสารใส่ในตู้ปันสุขจ.ลำพูน จัดกิจกรรมที่บ้านจิตอาสาอำเภอเวียงหนองล่อง แจกมะม่วงข้าววิถีธรรมหุงสุกให้ผู้เดือดร้อน จ.เชียงราย บำเพ็ญที่ ธกส.อ.เมือง โรงพยาบาลแม่ลาว รพ.สต.ดงเทพนิมิต นำข้าววิถีรรมหุงใส่กล่องแจกและมีผู้ร่วมบำเพ็ญน้ำเปล่า 500 ขวด มะไฟ 1 เข่ง และในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำโรงบุญแจกข้าว พืชผักไร้สารพิษ น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ที่วัดศรีสุพรรณ ร่วมกับ จิตอาสาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ด้วย

ภาคกลาง พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม รวมพลังนำข้าวสารและของใช้จำเป็น ทำโรงบุญแจกในหลายพื้นที่ เช่นวัดเล่งเน่ยยี่ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กครูเชาว์พระราม 8, ร่วมแบ่งปันกับสถาบันอาศรมศิลป์ และ ทำโรงบุญอาหารมังสวิรัติ แจกข้าวสาร ดอกเกลือ ให้กับชาวชุมชนหมู่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรมหน้าสวนป่านาบุญ 9 มีพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง บางท่านเตรียมผักบุ้งที่ปลูกเองมาแจกในงานวันนี้ด้วย ต่างสร้างความอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

อาจารย์หมอเขียว ได้ให้ธรรมะในโครงการนี้ว่า “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ เป็นความเจริญของจิตวิญญาณที่มีคุณค่า และงดงามที่สุดในโลก เป็นความมีน้ำใจ เป็นความเจริญ เป็นความงดงามของจิตวิญญาณที่มาร่วมแบ่งปันกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีมากก็แบ่งปันกันตามมาก มีปานกลางก็แบ่งปันตามปานกลาง มีน้อยก็แบ่งกันตามน้อย ก็จะทำให้ทุกชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ ความเห็น ความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่สำคัญจำเป็นที่สุดข้อที่ 1 คือ ทานที่ให้แล้วมีผล (อัตถิ ทินนัง) คือ การให้ การแบ่งปัน การให้การเสียสละมีผลเป็นบุญ คือ การชำระกิเลสตัวโลภ ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แม้รอยยิ้ม และคำขอบคุณ เป็นการ “ให้เพื่อให้” ตรงกับคำคมเพชรจากใจเพชรที่กล่าวว่า “ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้” ผลที่เกิดขึ้นทันทีจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือ ความสุขใจ ความสบายใจ ความผาสุก ความผ่องใส ความไร้กังวล

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

เข้าพรรษา เข้าหาศีล

630706 ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา #ชาวพุทธที่ดี กิจกรรมเด่นๆ คือ งดเหล้าเข้าพรรษา หยุดทำสิ่งที่ไม่ดี มาทำสิ่งที่ดี ใครจะตั้งศีลอะไร เตรียมตัวไว้นะ ก็มาลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าหมู่กลุ่ม ก็ตั้งศีลให้ดี คนในโลก เขาก็ไม่ตั้งศีลกัน...

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

ลิงก์ รวมกิจกรรม ถ่ายทอดสด สกู๊ป

รวมพลังสร้างแดนบุญพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXne_gUTzGRgT0EZ7qq-mv   หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ https://www.youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr   หมวด_พวธ ออนไลน์...

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

ทำความดีไป ลดกิเลิสไป ช่วยเหลือผู้อื่นไป แล้วจะเห็นปาฏิหาริย์

รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ นำธรรมะมาปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทุกข้อปัจจุบัน นี้เป็นการนำธรรมะจากพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสรู้ ว่าท่านปฏิบัติอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สถานการณ์โควิด ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลก็ออกมาที่โควิดนี้แหละ...

ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19

630405_ธรรมะพาพ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 5 เมษายน 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ธรรมะพาพ้นทุกข์กับสถานการณ์โควิด 19 #พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ #พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต...

ุ630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน11 พฤษภาคม 2563อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ13.00-15.00 น.ธรรมะไม่ยากเกินที่จะพากเพียรได้สถานการณ์โควิดติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้ออันดับหนึ่งกลายเป็นประเทศที่ด้อยในการพัฒนาปัญหาโควิดถ้าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแถบประเทศอัฟริกา...

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630504_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน 4 พฤษภาคม 2563 อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ 13.00-15.00 น.   วันนี้วันฉัตรมงคล มีพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จะสืบสานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย...

630418_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630418_อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา แม่แตง เชียงใหม่ 18 เมษายน 2563 13.00-15.00 น.   สถานการณ์โควิด ทั่วโลก ติดเชื้อ 2. ล้านคน อันดับ 1 สหรัฐเอมริกา ไทย ติดเชื้อ 2,371 ราย เป็นอันดับที่ 53 เป็นทิศทางที่ดีขึ้น  ...

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 รุ่น ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล 621026_1 ปฐมนิเทศน์ ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗.mp3   621103_53 พุทธะสุขไม่รู้จบ.mp3   621027_10 อนุตตริยะ ๖ ความสูงสุดของพุทธะ.mp3...

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี