ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

หมอเขียว กับ Covid-19

นโยบายแพทย์วิถีธรรม 

ภาพรวม

#ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและโดยการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐ….

#ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทยืวิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

#เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด19
#การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสู้ภัยโควิด
#วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

ท่านสามารถศึกษาองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรมผ่านสื่อออนไลน์ได้ค่ะ

เลื่อนการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรม เน้นเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ลดเสี่ยงการแพร่กระจายโควิด19

ขอชี้แจงการประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องจิตอาสาและประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้ทราบนโยบายของแพทย์วิถีธรรม ต่อโรค Corona หรือ โควิด 19 ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก ณ เวลานี้  ทางองค์การแพทย์วิถีธรรม รับทราบจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข ว่าขอความร่วมมือในการยับยั้งโรค Corona นี้ ขอความร่วมมือโดยเฉพาะความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรค Corona หรือ โควิด 19 โดยเฉพาะกิจกรรมเสี่ยงที่คนหมู่ใหญ่มารวมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมอบรม กิจกรรมอื่นๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เคลื่อนมารวมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้เป็นต้น จะเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้คนที่เจ็บป่วยหรือคนที่อ่อนแอสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่าย และนำเชื้อไปกระจายต่อในคนที่อ่อนแอ ทางองค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา มีนโยบายว่า ณ เวลานี้เราให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลกับทางสังคมร่วมด้วยช่วยกัน ทางเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม องค์กรแพทย์วิถีธรรมของเรา จะของดกิจกรรมการอบรมทุกอย่าง อบรมค่ายสุขภาพ อบรมนมค่ายพระไตรปิฎกของเรา การอบรมต่างๆในช่วงนี้เราจะของด เลื่อนไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายพอสมควร จึงจะเปิดการอบรมอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงนี้ พี่น้องที่ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมของเรา พี่น้องสามารถติดตามได้ทางสื่อต่าง ๆ ของเรา ช่วงนี้เราจะเน้นการสื่อสารออกไปทางสื่อ จะมีรายการทางสื่อออกไปให้พี่น้องรับทราบ ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เพื่อที่พี่น้องจะได้ดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง ให้อยู่รอดปลอดภัยในแง่เชิงต่างๆ เราจะสื่อสารข้อมูลออกไปทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องของการอบรมของแพทย์วิถีธรรมเราจะเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด นี้เป็นนโยบายในช่วงนี้ ยกเว้นการอบรมที่หน่วยราชการโดยเฉพาะหน่วยทางสาธารณสุขในพื้นที่นั้นๆ ขอร้องประสานงานให้เราช่วยอบรมประชาชน อบรมคนไข้ เราก็ยินดี จะมีมาตรการอะไรอะไรอย่างไรในการป้องกัน ก็ทำไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่นมีการตรวจเทอร์โมสแกน การซักประวัติ อย่างนี้เป็นต้น หรือการอบรมในพื้นที่โล่งก็ยังทำได้ อันนี้ยังทำได้ถ้าทางหน่วยงานสาธารณสุขหรือคือหน่วยงานทางราชการและประสานความร่วมมือ อันนี้เรายินดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล แต่ถ้าจุดใด ๆ ที่ไม่มีทางราชการประสานขอความร่วมมือในการอบรม ตอนนี้เราให้ความร่วมมือในการงดอบรมก่อน เพราะเป็นการลดความเสี่ยง เพราะการอบรมหรือว่าการที่มีการเดินทางจากตรงนั้นตรงนี้มารวมกัน โดยเฉพาะผู้คนที่ยังไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือว่าประชาชนบางท่านที่อ่อนแอ หรือว่าไปอยู่ในจุดเสี่ยง ถ้ามารวมกันในจุดที่มีคนอ่อนแอมารวมด้วยนี่ มันจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เดินทางไปจุดอื่นอีก ทำให้เชื้อกระจายไปได้ เราจะให้ความร่วมมือร่วมรับผิดชอบสังคม ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกัน ช่วงนี้เราก็จะงดการอบรมของเราไปก่อน เลื่อนการอบรมอย่างไม่มีกำหนดการอบรมในทุกเรื่อง ยกเว้นที่ทางฝ่ายราชการขอร้องหรือว่าประสานงานให้เราช่วยเหลือ อันนี้เราก็ยินดีช่วยเต็มที่ มีมาตรการใดๆ ที่จะป้องกันแก้ไขก็ทำช่วยกัน

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสู้ภัยโควิด

 สิ่งสำคัญที่เราจะช่วยกันในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กับภัยร้ายโควิด ก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยหลักแพทย์วิถีธรรมเราเคยมีประสบการณ์ในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ต่อสู้กับโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาแล้ว เราพบว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจทีเดียว อย่างโรคไม่ติดเชื้อ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ภูมิแพ้หรือไตวาย โรคอื่นๆ ที่เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย เราก็ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมของเรามาสร้างความสมดุลความแข็งแรงทั้งจิตใจทั้งร่างกาย ก็พบว่าช่วยลดโรคได้เป็นอย่างดี 90 เปอร์เซ็นต์ของความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็ลดลงได้ดี ในประเด็นเป็นโรคติดเชื้อ เราได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด มีประชาชนที่มีการติดเชื้อโรคต่างๆ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากการแพทย์วิถีธรรมของเรา โดยการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม พบว่าการติดเชื้อลดลงได้ดี มีทั้งการใช้แพทย์วิถีธรรมอย่างเดียว มีทั้งการใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่น เช่นใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ก็ดูตามความเหมาะสม เราเคยให้คำแนะนำกับประชาชน มีการเก็บข้อมูลในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในงานวิจัยของอาจารย์ก็มีระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส HIV เอดส์ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี เป็นต้น พวกไวรัสชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดเหมือนกัน รวมทั้งโรคแบคทีเรีย สแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus aureus) ซูโดโมแนส (pseudomonas) การติดเชื้ออื่นๆ ชิกุนคุนย่า เป็นต้น มีโรคติดเชื้อหลายอย่างที่เรามีประสบการณ์ในการสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วเอาชนะเชื้อเหล่านั้นได้ มันมีเชื้อโรคหลายอย่างที่พอได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือประชาชนไปสภาพการติดเชื้อลดลง ลดลงแล้วก็หายไป คือสามารถที่จะลดการติดเชื้อลงไปจนถึงหายจากการติดเชื้อได้ ทั้งใช้แพทย์วิถีธรรมเพียว (อย่างเดียว) ถ้ามันมีความก้าวหน้าหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือการแพทย์แผนอื่นใดที่เหมาะสม ที่ใช้แล้วก้าวหน้า นี้เป็นประสบการณ์เป็นวิชาการที่เราได้แนะนำ และผู้ป่วยจริงได้ปฏิบัติจริง แม้แต่โรควัณโรคก็ลดลงไปจนหายไปได้ มีหลายโรคพี่น้องไปติดตามได้ในสื่อต่าง ๆ ของเรา หรือในวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์งานระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่อาจารย์ทำเอาไว้ มีการติดเชื้อหลากหลายรูปแบบที่ใช้การแพทย์วิถีธรรมแล้วเอาชนะได้ ขณะที่การแพทย์ทั่วไปยังเอาชนะไม่ได้ แต่การแพทย์วิถีธรรมเราสามารถที่จะเอาชนะได้ เพราะว่าโดยหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์หัวใจสำคัญคือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะสลายเชื้อโรคได้ ประเด็นสำคัญถ้าคนเราจะต่อสู้กับโรคได้ เม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงงานจึงจะสามารถที่จะไปกำจัดเชื้อโรคได้ 

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง

วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง โดยหลักแพทย์วิถีธรรม พบว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเม็ดเลิศกับเม็ดหลักที่จะร่วมกันของเรามียาเม็ดเลิศเม็ดหลักและเม็ดเสริมที่ใช้ช่วยกันอยู่ เม็ดเลิศก็คือธรรมะใช้ธรรมะลดกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องให้ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลใจดีงาม ทำกิจกรรมที่ดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักนี้คือยาเม็ดเลิศของเราจะมีมีฤทธิ์ 70 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีเม็ดหลักก็คืออาหารและการกายบริหารที่สมดุลอาหารก็ลดอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ลงลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่เราจะทำได้มาทานถั่วหลากหลายชนิดแทนอย่างนี้เป็นต้นวันละ 1-5 ช้อนแกงจะเพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทานอาหารที่รสไม่จัดมาทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นที่เราทานแล้วเบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานแต่ถ้าเราทานอาหารแบบนี้ได้ภูมิต้านทานเราจะสูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็เรียนรู้อาหารที่สมดุลร้อนเย็นต่างๆให้ดีนะอาหารที่สมดุลร้อนเย็นได้ก็ดีที่สุด เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องการกายบริหารให้พอเหมาะทั้งการการบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมนะครับการกายบริหารที่เคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันเท่าที่เราลำบากในขีดที่เบิกบานประมาณ 15 ถึง 30 นาทีโดยประมาณหรือว่าเท่าที่เราสดชื่นเบิกบานนะครับให้ลำบากในขีดที่กุศลธรรมเจริญยิ่งในขีดที่เบิกบานนั่นคือการกายบริหารที่พอเหมาะไม่ทรมานจนเกินไปไม่ทรมานจนที่ไม่ทรมานจนเบิกบูดจนเกิดสภาพร่างกายอ่อนแอแต่ก็ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่คือไม่ขี้เกียจออกกำลังกายออกกำลังกายให้ดีมีการกายบริหารให้พอเหมาะนะครับกดลมปราณโยคะการบริหารการฝึกลมหายใจทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีและการทำงานก็ทำได้ดีสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมากถ้าได้ธรรมะที่ถูกตรงถึงขั้นใจไร้กังวลไปเป็นลำดับลำดับใจดีงามอาหารที่สมดุลกับชีวิตการบริหารที่สมดุลกับชีวิตอันนี้จะมีภูมิต้านทาน 90 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะครับส่วนมีวิธีเสริมใดๆที่เหมาะกันก็ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท่านแต่ละท่านวิธีอื่นก็จะเป็นวิธีเสริมเติมเต็มเข้ามาอย่างเช่นถ้าของแพทย์วิถีธรรมเราก็มีการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลใช้สมุนไพรในตัวนอกตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับการกัวซาขูดพิษขูดลมเพื่อระบายพิษทางผิวหนังการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันการแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร การพอกทาหยอดประคบอบอาบแช่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันเป็นต้นนะครับอะไรที่ใช้แล้วถูกกันใช้แล้วสบายเบากายมีกำลังเราก็ใช้สิ่งนั้น อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้หรือวิธีการอื่นๆนะครับที่มีมาตรการมีวิธีการต่างๆของการดูแลสุขภาพแผนต่างๆอะไรที่ใช้แล้วสบายเราก็ใช้อะไรที่ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้นี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นหลักการพยาบาลด้วยว่าคนจะมีความผาสุกจะแข็งแรงได้ก็ต้องให้ผู้ป่วยสุขสบายแต่ทำความสุขสบายให้แก่ตนเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ด้วยนะครับ พระเจ้าตรัสเอาไว้ในอนายสสูตรในอุปฐากสูตรในคิลานสูตรเนี่ยท่านก็ตรัสว่าอะไรที่ใช้แล้วสบาย เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตนอะไรที่ใช้แล้วสบายโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงนะครับอะไรที่ใช้แล้วไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บจะเพิ่มขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสบายขึ้นนะครับนี่คือจุดที่สำคัญ รายละเอียดต่างๆมากกว่านี้พี่น้องก็ลองติดตามรายละเอียดต่างๆในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมที่น้องก็สามารถติดตามได้ตามสื่อของแพทย์วิถีธรรมมีฝหน้าที่เราสื่อสารออกไปทางเฟซทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางไลน์ทางสื่อต่างๆหลายอย่าง ทางหนังสืออย่างนี้เป็นต้นเอกสารต่างๆก็มีให้พี่น้องได้ศึกษาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็พี่น้องก็ติดตามทางสื่อแล้วก็พากเพียรปฏิบัติเอานะครับอาจารย์นั้นในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกับทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมของเราที่ที่จัดสรรเวลามาร่วมมารวมกันตรงนี้ได้ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าจะได้อยู่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศแห้งแล้ง เข้าหน้าแล้งอ่ะไฟจะไหม้ป่าแทบทุกปีเพราะฉะนั้นพื้นป่าภูผาที่เราจะต้องดูแลทั้งพื้นที่ของเราทั้งพื้นที่ป่าของประเทศชาติหน้าที่เราจะดูแลในเขตที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นประมาณ 500 ไร่ที่เราจะต้องช่วยดูแลผืนป่าของส่วนรวมและของชาติบ้านเมืองรวมทั้งพื้นที่ของเราเองด้วยนะครับรวมกันแล้วก็อยู่ในเขตที่เรามีศักยภาพในการดูแลและได้ประสานงานกับทางกรมป่าไม้นั้นก็มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ที่จะต้องดูแลและปกติก็ไฟไหม้ป่าทุกปีมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องผืนป่าจากไฟป่าแล้วก็พัฒนาพื้นที่ภูผาฟ้าน้ำ ในจังหวะนี้ก็จะได้ช่วยกันดูแลผืนป่าแล้วก็ได้ช่วยกันพัฒนาภูผาฟ้าน้ำป้องกันไฟไหม้ป่าแล้วก็ช่วยกันพัฒนาภูผาฟ้าน้ำก็ไม่มีกำหนด จะอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำน้ำที่เป็นหลักนะไม่มีกำหนดจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มากที่สุดเรียกว่าอะไรล่ะพื้นที่อื่นๆของแพทย์วิถีธรรมเราเนี่ยตอนนี้ตั้งหลักตั้งลำได้หมดแล้วๆของเรานะตามภาคต่างๆในพวกเราได้ไปช่วยกันตะลุยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทุกพื้นที่ของเราไปตั้งหลักได้แล้วนะตั้งหลักตั้งหลักได้หมดแล้วสามารถที่จะรองรับพี่น้องจิตอาสาเราได้อย่างสบายนะพี่น้องจิตอาสาที่อยู่ใกล้ที่ใดก็ไปพัฒนาพื้นที่ที่นั้นได้เลยจะกลับไปพัฒนาไปกินใช้อาศัยได้ไปร่วมกันพัฒนาร่วมกันปฏิบัติธรรมได้พอดีเลยกับสถานการณ์และพื้นที่ที่ภูผาฟ้าน้ำยังเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่หลักในทางภาคเหนือที่รอการพัฒนารอจิตอาสาของเรามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีกันเข้าไปพัฒนามากมายนักทำไมเหมือนกันแหละทำไปประมาณนึง จิตอาสาทางภาคเหนือของเราก็กับภาคอื่นๆร่วมด้วยช่วยกันไปได้ประมาณนึงได้พอสมควรเหมือนกันประมาณนึงแต่ก็ยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้นไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็ก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะภูผาฟ้าน้ำพี่น้องท่านใดจะมาสมทบพัฒนาภูพานน้ำนะที่น้องจิตอาสาของเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็เชิญมาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาภูผาฟ้าน้ำของเราให้อุดมสมบูรณ์ทำเป็นเมืองกสิกรรมไร้สารพิษในดินแดนกสิกรรมไร้สารพิษเป็นแรงบุญร่วมสร้างบุญเพื่อมวลมนุษยชาติที่นี่ก็จะเป็นที่ที่อากาศบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์อากาศสะอาดน้ำสะอาดป่าไม้สะอาดทุกอย่างสะอาดคนก็อาจอาจอาจจะเป็นลำดับลำดับศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับลำดับท่านใดจะมาร่วมด้วยช่วยกันมานะพี่น้องที่เป็นจิตอาสาที่น้องที่เคยเข้าค่ายที่มีสุขภาพดีแข็งแรงมาที่นี่เป็นที่คัดคนมีสุขภาพดีเข้ามานะครับคนแข็งแรงนะครับแข็งแรงเข้ามาแข็งแรงทั้งธรรมะแข็งแรงทั้งร่างกายด้วยนะว่าจะต้องผ่านโค้งหลายโค้งแล้วก็มาผ่านความสูงชันของพื้นที่ต่างๆนะที่นี่พูดที่จะมาอยู่ได้ต้องเป็นคนที่แข็งแรงทั้งจิตใจและจิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเป็นแข็งแรงมาพัฒนานะแข็งแรงดีคนที่เขาไม่ไหวที่นี่เขาจะต้องล่าถอยไปคัดคนอากาศเย็นด้วยนะที่นี่เป็นที่คนที่แข็งแรงมาอยู่คนที่มาอยู่ยิ่งแข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นคนนึงถ้าคนแข็งแรงมาอยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็จะแข็งแรงขึ้นจะเป็นอย่างนั้นส่วนที่ไม่แข็งแรงก็อยู่อยู่จุดที่ควรอยู่ไปก่อนนะจุดนี้เป็นจุดแข็งแรงแข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ยังไม่แข็งแรงก็อยู่จุดอื่นไปก่อนนะ ที่นี่ทั้งโค้งก็หลายโค้งพื้นที่ก็สูงชันอากาศก็หนาวเย็นเป็นแดนของคนแข็งแรงโดยเฉพาะพี่จะมาฝึกความแข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นจะมาบุกป่าฝ่าดงใครจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆความยากลำบากต่างๆจะมาเอาของดีมาของดีที่นี่ต้องลำบากหน่อยนะจะมาเอาของดีที่นี่ต้องแข็งแรงใจก็ต้องแข็งแรงใจดีงามร่างกายแข็งแรงจะมาฝ่าฟันเอาสิ่งที่ดีที่นี่ได้และเราก็จะร่วมกันช่วยกันปฏิบัติธรรมช่วยกันทำอาหารไร้สารพิษให้กับเราแล้วก็ให้กับมนุษยชาตินะเกิดมาไม่เสียชาติก็มีนโยบายที่จะทำกสิกรรมไร้สารพิษให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดแล้วเพื่อให้เราได้กินได้ใช้แล้วก็เกื้อกูลมนุษย์สยชาติเท่าที่เราจะทำได้ทั้งนั้นแต่นี้จะเป็นครัวอาหารไร้สารพิษของโลกครัวโลกเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครัวของโลกเท่าที่เราจะทำได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ยินดีนะพี่น้องจิตอาสาพี่น้องประชาชนที่เคยเข้าค่ายเรานะที่ไปเข้าค่ายที่เข้มแข็งเข้มแข็งรับเฉพาะรับเฉพาะท่านที่เป็นจิตอาสาและรับเฉพาะท่านที่เคยเข้าค่ายนะ ที่ไม่เคยเข้าค่ายมันจะลำบากลำบากนะหรือท่านใดไม่เคยเข้าค่ายจะติดตามการดูแลสุขภาพก็ได้ รับเฉพาะสมาชิกแพทย์วิถีธรรมว่างั้นเถอะนะสมาชิกเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม เช่นจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นท่านที่เคยเข้าค่ายที่แข็งแรงแข็งแรงนะหรือท่านที่ติดตามสื่อของเราและปฏิบัติแข็งแรงแข็งแรงปฏิบัติจิตใจได้ดีจิตใจเข้มแข็งจิตใจดีงามมีศีลอย่างน้อยมีศีล 5 แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นรับเฉพาะคนที่แข็งแรงคนที่ได้ปฏิบัติความดีร่วมกันมาติดตามกันมานานก็มาร่วมกันบำเพ็ญงานตามจุดต่างๆมาภูผาฟ้าน้ำบ้างหรือที่อื่นๆของเราก็จะไปที่ที่ปลอดภัยอาจารย์ว่าก็จะปลอดภัยจากไวรัส โควิด- 19 นี่นั้นที่ของเราก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด อาจารย์ภาคภูมิใจที่พาพี่น้องปฏิบัติสร้างภูมิต้านทานได้ทันก่อนที่ไวรัสจะมาปรากฏว่าอาจารย์ 20 กว่าปีพี่น้องจิตอาสาของเราปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางร่างกายและก็ช่วยเหลือผู้คนมาเป็นลำดับลำดับทำค่ายสุขภาพมาเป็นลำดับลำดับและพาปฏิบัติธรรมรถกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนช่วยเหลือผู้อื่นทำกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเรียกว่าบำเพ็ญบุญกุศลมาตลอดนะพาทำสมดุลร้อนเย็นด้วยอาหารการบริหารด้วยวิธีการต่างๆจนจิตอาสาของเรานั้นมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงหรือผู้ที่มาร่วมเรียนรู้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงจนสามารถเอาชนะโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมาได้เป็นลำดับลำดับตั้งแต่โรคเชื้อที่เบาที่สุดในโลกไปจนถึงโรคติดเชื้อที่ร้ายที่สุดก็คือไวรัสเอดส์ พวกเราก็ได้ต่อสู้กันมาได้พาพี่น้องประชาชนปฏิบัติกันมาไม่ว่าโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อนะเราก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับโรคเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าอาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องของเราได้มาร่วมฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติอาจารย์ก็ได้พาพี่น้องนำพาปฏิบัติมางานพี่น้องก็ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมฝึกฝนร่วมไม้ร่วมมือกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นได้ส่งผลที่ชัดเจนได้ส่งผลชัดเจนคุ้มครองชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อปลอดภัยจากโรคจิตหรือโรคกิเลสป็นลำดับลำดับนาเอาชนะกิเลสเครื่องยึดมั่นถือมั่นเครื่องเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับลำดับมีจิตใจที่ดีงามไปเป็นลำดับลำดับนาได้บำเพ็ญบุญกุศลอันนี้มาได้บำเพ็ญสมดุลร้อนเย็นนะกับตัวเองกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารการบริหารและวิธีเสริมต่างๆนานาจนถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้วิกฤตของโรคไวรัสโคโรน่ามาเราก็พวกเราก็อยู่รอดปลอดภัยกันหมดนะแข็งแรงกันต่อสู้กันได้ฉะนั้นก็ถือว่าการปฏิบัติของพี่น้องเรายังไม่สูญเปล่าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตัวเองได้จะมีวิชาที่พึ่งตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นวิชาธรรมปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะรวมทั้งสิ่งอื่นๆเศรษฐกิจพอเพียงทำตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ระบบทุนนิยมที่เราทำตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์โดยเราทำตามโครงสร้างหลักเนื้อหาหลักที่พระพุทธเจ้านำพาพระพุทธเจ้านำพาพ่อครูพ่อหลวงนำพาเป็นต้นนะครับแล้วก็พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆก็นำพาเราก็ได้ร่วมปฏิบัติกันมานานหรือว่าการปฏิบัติประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆจนชีวิตของเรานั้นอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยทั้งจิตใจไปทั้งด้านร่างกายเราก็ต้องสู้มาได้แล้ว พวกเราก็อยู่กันอย่างเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อยู่ได้เราไม่มีความโลภความโกรธความโลภลงไปพร้อมโลกลดลงมีเป็นต้นไปจนลำดับลำดับเศรษฐกิจเราก็พึ่งตนได้แบ่งปันผู้อื่นได้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีนะแต่ว่าสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่รอดปลอดภัยและเราก็ถือว่าทำทันเลยนะทำสถานที่ของเราในทันกับสถานการณ์เลยนะสถานที่ของเราทุกภาคเหนือนะสามารถเป็นที่พึ่งของจิตอาสาได้หมดเลยเป็นที่พึ่งของพี่น้องที่เคยมาเข้าค่ายพากเพียรปฏิบัติ ทางบ้านได้เรียกว่าจะดีขึ้นได้ก็เป็นแหล่งธรรมะเป็นแหล่งอาหารไร้สารพิษเป็นแหล่งสมุนไพรไร้สารพิษที่จะได้เป็นแหล่งมิตรดีวิชาเป็นพลังภูมิต้านทานให้กับพี่น้องของเราได้เลยแต่จะว่าไปจริงๆตอนนี้เราก็ปิดเมืองอยู่ได้อาจารย์ยังคิดอยู่ว่าเราต้องเร่งทำเร่งช่วยคนสักวันหนึ่งมันจะมีวิกฤตที่อาจจะต้องปิดเมืองเป็นตามที่อาจารย์ว่าจริงๆเป็นตามที่อาจารย์ว่าเป็นจริงๆถึงวันนี้ก็ใช่เลยถึงวันนี้วิกฤติมาใช่เลย ที่ว่าเร่งๆมาพอดีเลยนะปิดเมืองตอนนี้เราก็อยู่ได้สบายนะเราทั้งมีอยู่มีกินได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ทั้งปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆได้ก็ถือว่าถือว่าทำทันถือว่าทำทันปฏิบัติทันไม่งั้นแย่เลยนะเนี่ยถ้าเราไม่เร่งนะอาจารย์ไม่จับแขนวิ่งเลยนะจับมือวิ่งเลย อย่าช้าๆภัยกำลังมากำลังมาเร็วอย่าช้าอย่าช้าภัยกำลังมาวิ่งอาจารย์พามา 20 กว่าปีจับมือวิ่งเลยนะวิ่งเลยภัยที่มาแต่ละอย่างมันเหมือนกับเราวิ่งไปก้าวนึงแล้วก็ถลกตามหลังตลอดพอดีพอดีพอดีพอดีๆก็ถือว่าก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกันก็ส่งกำลังใจส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และกำลังใจกำลังปัญญาให้กับพี่น้องที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไวรัส โควิด 19 ไปด้วยกันก็ส่งกำลังใจกำลังปัญญาถึงพี่น้องทุกท่านขอให้ได้มีกำลังใจในการต่อสู้และก็อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินไปอย่าได้หวาดหวั่นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีต่อสู้ทางแพทย์วิถีธรรมมีเราได้นำพาในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อมันแล้วแล้วก็ชนะมาเป็นลำดับลำดับชนะมาทั้งโรคติดเชื้อแล้วไม่ติดเชื้อได้แม้แต่ร้ายกว่าโควิดก็สู้มาแล้วนะ cyclosis แล้วก็สู้มาแล้วนานแล้วก็ชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กำลังปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านนะแต่ก็สู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ด้วยจืตใจที่เข้มแข็งอย่าได้ตรพหนกตกใจจนเกินไปเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรียนตามพระพุทธเจ้าเรียนตามปกติอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ ขอเป็นกำลังใจกำลังปัญญากับพี่น้องทุกท่านจากใจ ต่อสู้กับไวรัสโควิดและก็ปัญหาต่างๆในชีวิตให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านสาธุ

ดูรายละเอียดที่

https://youtu.be/8-be-D5HV2E

หรือ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=884975172010533&id=451999981478539

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย...

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

630320 แนะนำรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ทุกวัน 20:00น

พบกับรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ โดยดร.ใจเพชร กล้าจน ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 20:00 - 21:00 น บางทีก็ประมาณ 19:45 น หรือถึงประมาณ 21:00 น...

620615 โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม

620615 โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม

โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม ด้วยศักดิ์และสิทธิ์ของปัญญาบัตร อันเกิดจากการพากเพียรปฏิบัติของนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน...