620615 โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม

ปัญญาบัตรสถาบันวิชชาราม แพทย์วิถีธรรม

โอวาทเนื่องในวันรับปัญญาบัตร สถาบันวิชชาราม

ด้วยศักดิ์และสิทธิ์ของปัญญาบัตร อันเกิดจากการพากเพียรปฏิบัติของนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน จงเป็นกำลังใจ กำลังปัญญา กำลังบารมี ให้บัณฑิตแห่งพุทธะทุกท่าน ได้มีพลังในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ทุกท่าน

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
วิชชาธิการบดี
สถาบันวิชชาราม
15 มิถุนายน 2562
สวนป่านาบุญ 1
มุกดาหาร

หมายเหตุ :
นักศึกษาที่ได้รับปัญญาบัตร โดยอนุมัติของสถาบันวิชชาราม
หลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรม สาขา การแพทย์วิถีธรรม หลักสูตร 7 ปี รุ่นแรกในปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 ท่าน

เป้าหมายของสถาบันวิชชาราม คือ พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

เรื่องน่าสนใจ

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด

#ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและโดยการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐ…. #ประชาสัมพันธ์งดการอบรมค่ายสุขภาพแพทยืวิถีธรรมทั่วประเทศโดยไม่มีกำหนด #เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด19 #การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสู้ภัยโควิด #วิธีการที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรง