ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • กสิกรรมไร้สารพิษ ถอนกล้า-ดำนา-เกี่ยวข้าวพันธุ์หอมปทุม
  • รวมพลังปรับซ่อมถนนทางเข้าฝายผา ๑

   

  ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

  เช้าวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ ท่านสมณะอุดม อุตตโม และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๗ ท่านสมณะได้แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน” มงคล ๓๘ ข้อที่ ๑๙  “งดเว้นการทำบาป” คำสอนพ่อครูฯ จากรายการพุทธศาสนาตามภูมิ และตะลุ่มตุ้มโม้ง ครั้งที่ ๕๐ เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ภูมิโสดาบันสุขยิ่งกว่าสวรรคาลัย ยิ่งกว่าอธิปไตยในโลกหล้า ยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน กายสังขาร โคตรภูญาณ เป็นต้น

  วันนี้ท่านสมณะได้นำมะพร้าวแก่ ผักบุ้ง ดอกดาวเรือง จากบวรลานนาอโศกมาแบ่งปัน พร้อมคุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาบวรลานนาอโศก ก็ได้นำกระท้อนสดหลายเข่งจากสวนชายดอยและแยมกระท้อนและลำไยมาแบ่งปันด้วย ทุกวันพฤหัสบดี ทีมงานฐานครัวได้ช่วยกันเก็บผักป่ามาทำอาหารวรรณะ ๙ หรือ ย่ำยีมาร ถวายท่านสมณะทุกวันศุกร์ ซึ่งช่วงการรับประทานอาหารวันนี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้นำเสนอข้อมูลให้กับท่านสมณะได้รับทราบเนื้อหาเอกสารและคลิปวิดีทัศน์ประวัติชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ที่ทีมข้อมูลได้ช่วยกันรวบรวมประวัติและกิจกรรมการงานของชุมชนภูผาฟ้าน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่ดำเนินชีวิตในระบบ “สาธารณโภคี” ตามคำสอนของพ่อครูฯ ที่สามารถพึ่งเกิด พึ่งแก่ พึ่งเจ็บ พึ่งตายกันได้ เน้นการปฏิบัติศีล “พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” จึงมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

  ๒. กสิกรรมไร้สารพิษ ถอนกล้า-ดำนา- เกี่ยวข้าวพันธุ์หอมปทุม

  สัปดาห์นี้จิตอาสา รวมพลังร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญตามฐานงานต่าง ๆ ใน ๓ ฐานงานหลัก คือ ฐานกสิกรรม ฐานครัว และฐานช่าง โดยแบ่งทีมไปดูน้ำดูนาที่แปลงต่าง ๆ ขยันไขน้ำเข้า-ไขน้ำออกจากนาทุกวัน ปรับซ่อมถนนและทางน้ำในจุดต่าง ๆ  ซึ่งอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ไปให้กำลังใจและร่วมบำเพ็ญที่ถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วย และในช่วงนี้ ข้าวเจ้าพันธุ์เบา “หอมปทุม” ที่ปลูกนอกฤดูกาลที่แปลงพ้นทุกข์ล่าง มาประมาณเกือบ ๕ เดือน ก็สุกออกรวงเหลืองอร่ามพอสมควรแล้ว อาจารย์หมอเขียวจึงนำจิตอาสาให้รวมพลังร่วมด้วยช่วยกันไปเกี่ยวข้าวและนำรวงข้าวที่เกี่ยวแล้ว มาตากในศาลาดอยฟ้าเพื่อป้องกันฝนที่ตกมาเป็นระยะ ๆ อย่างสนุกสนาน จิตอาสาได้เรียนรู้การมัดข้าวที่เกี่ยวมาแบบกระจัดกระจายอย่างสนุกสนาน พบว่าข้าวหอมปทุมมีความหอมสมดังชื่อหอมปทุม จากการทดลองปลูกข้าวนอกฤดูกาลเป็นครั้งแรกนี้ พบว่าได้ผลผลิตโดยเฉลี่ย ประมาณ ๕๒๘ กิโลกรัมต่อไร่ ถือว่าได้ผลประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาอุปสรรคของการปลูกข้าว คือ ทั้งการปรับดินใส่อินทรียวัตถุให้มาก จัดการน้ำเข้าออกจากนาให้สมดุล และป้องกันสัตว์ที่มากินต้นข้าวและรวงข้าว ทั้งจากหอยเชอรี่ ปู หมูป่า และนก เป็นต้น  

  ๓. รวมพลังปรับซ่อมถนนทางเข้าฝายผา ๑

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว  ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาให้ร่วมด้วยช่วยกันปรับซ่อมและทำถนนพื้นปูนที่บริเวณทางเข้าฝายผา ๑ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่เป็นหล่มที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จิตอาสาได้ช่วยกันขนหิน ตักทราย ขนทราย ผสมปูน เทพื้นปูน อย่างรู้เพียรรู้พัก ตามกำลังของแต่ละท่าน ที่สนุกสนานและเบิกบาน ด้วยจิตอาสาได้ใช้เทคนิคข้อ ๕ การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน ด้วยการแช่น้ำในลำธาร เป็นการถอนพิษร้อนไปพร้อมกับการทำงาน มีการสนทนาธรรม และรับประทานอาหารเบา ๆ กันก่อน ที่จะมารับประทานอาหารมื้อหลักในช่วงบ่ายแก่ ๆ จิตอาสาได้ฝึกฝนการตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง ล้างชอบชังในใจในระหว่างการบำเพ็ญว่า ยินดีได้ไหม สุขใจได้ไหม ไม่ได้ดั่งใจนะ

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...