ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว

  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก
  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญใช้ผักป่าเป็นอาหารในวิถีชีวิตประจำวัน
  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  

 

๑. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประมาณ ๘๐ ชีวิต  สานพลังบำเพ็ญร่วมด้วยช่วยกัน กอบกู้ฟื้นฟูบ้านราชต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ ๖ อย่างมีชีวิตชีวา เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทุกวัน ช่วยงานส่วนกลางตามที่ได้รับการประสานจากท่านสมณะ สิกขมาตุ และชาวชุมชน โดยงานรับผิดชอบหลัก คือ การทำกสิกรรมไร้สารพิษ ที่แปลงสวน ๗๗ และข้างเฮือนบวร ซึ่งสัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียวนำจิตอาสาช่วยกันปรับแปลง แบบทำไปปรับไป พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ขยัน แก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง ณ ปัจจุบัน ซึ่งการเตรียมแปลงและปลูกผัก ที่แปลงข้างเฮือนบวรที่ผ่านมา ได้ทำไปพร้อมกัน จึงมีความพร่อง คือ ร่องน้ำรอบแปลงกว้างและลึกเกินไป จึงทำให้การเปิดน้ำเข้าแปลงให้ท่วมได้ช้า อาจารย์จึงให้จัดสรรดินและน้ำให้สมดุล แบบประโยชน์สูง ประหยัดสุด เรียบง่าย และขยัน ช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้ว ควรรดน้ำแบบประหยัด น้ำไหลไปทุกแปลงได้ทั่วถึง เร็วและใช้น้ำน้อย โดยนำดินมาถมเพิ่มเติมในร่องแปลงที่ได้ปลูกพริก มะเขือ ตะไคร้ และผักสลัดต่าง ๆ มาประมาณเดือนกว่าแล้ว ซึ่งหลังการปรับแปลงแล้ว ใช้น้ำลดลง ช่วยประหยัดเวลา จึงไปทำกิจกรรมการงานอื่นได้มากขึ้น และสังเกตได้ว่า แปลงที่มีหญ้าขึ้นมาก เช่น หญ้าแห้วหมู  ผักสลัดชนิดต่าง ๆ โตและงามกว่าแปลงที่ไม่มีหญ้า นอกจากนั้น ในแปลงนาเล็ก ยังมีพืชที่ไม่ได้ปลูกเกิดและงอกงามดีนำมาทำเป็นอาหารได้ดี เช่น ผักโขมและผักกินดี เป็นต้น สื่อว่า แปลงนาเล็ก ปลูกผักที่ดูแลง่าย มีปุ๋ยอินทรีย์จากหญ้าอุดมสมบูรณ์ ดินน้ำลมไฟสมดุล พืชจึงเจริญเติบโต งอกงามได้ดี นอกจากนั้น อาจารย์ ได้สานพลังให้จิตอาสาทุกเครือข่าย ที่มีเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักป่าและผักพื้นบ้าน ที่เกิดง่าย โตไว ให้ส่งมา และจากสวนไวพลังด้วย มาปลูกที่แปลง ๗๗ เช่น อ่อมแซบป่า อ่อมแซบบ้าน  (เบญจรงค์) ดาวดอย (ปืนนกไส้) ไชยา (คะน้าเม็กซิกัน) วอเตอร์เครส มังกรหยก ผักกูด ผักกาดนา เพื่อนพริก (ชู้พริก) เซียงดา ผักชีใบเลื่อย ผักหวานบ้าน และตะไคร้ เป็นต้น 

๒. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญใช้ผักป่าเป็นอาหารในวิถีชีวิตประจำวัน

สัปดาห์นี้ จิตอาสาได้ช่วยกันบำเพ็ญย้ายฐานครัวแพทย์วิถีธรรมจากบริเวณหลังห้านดินอุ้มดาว มาที่มุมขวามือด้านหลังสุดของเฮือนบวร เริ่มบำเพ็ญทำครัว ณ ที่ใหม่นี้ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และสมณะปัจฉา เมตตามาเยี่ยมเยียน แวะที่ซุ้มและครัวแพทย์วิถีธรรมแทบทุกวัน พูดคุย ให้กำลังใจกับลูกหลานแพทย์วิถีธรรม จิตอาสารู้สึกอบอุ่น ประทับใจ ได้รับกำลังใจ พร้อมพากเพียรช่วยงานในทุกฐานงานอย่างเต็มที่ รู้เพียรรู้พัก ตามที่ได้รับการประสาน ซึ่งทีมครัวแพทย์วิถีธรรมร่วมบำเพ็ญใช้ผักป่าที่เก็บทุกเช้าจากสวนไวพลังและที่ส่งมาจากเครือข่ายจิตอาสาทางบ้าน เช่น อ่อมแซบป่า อ่อมแซบบ้าน ดาวดอย เป็นต้น มาปรุงเป็นอาหารขึ้นศาลาและที่เฮือนหญังกินทุกวัน เช่น แกงอ่อมอ่อมแซบบ้าน แกงขี้เหล็กดาวดอย ส้มตำแพทย์วิถีธรรม เมี่ยงผักป่าหรือบุษบาห่มผ้า ผักดาวดอยลวกคลุกกระเทียม ผัดกะเพรากล้วยและทูน น้ำพริกดาวดอย ราดหน้าผักป่า ก๋วยเตี๋ยวผักป่า กระเพาะปลาเจจากทูน ผัดเปรี้ยวหวาน ห่อหมกผักโขม ห่อหมกถั่วพร้า ข้าวต้มยาคูล น้ำสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน-เย็น และน้ำผลไม้ผักพลังศีลปั่น  เป็นต้น

๓. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  

วันศุกร์ที่ ๙ และ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ จากพุทธสถานลานนาอโศก และท่านสมณะฟ้ารู้ นโภคโต จากธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม ได้เมตตามาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ แสดงธรรมเทศน์ก่อนฉัน ให้กับจิตอาสาที่ยังบำเพ็ญอยู่ที่ดอยแพงค่า แม้ทีมใหญ่จะมารวมพลังบำเพ็ญที่บวรราชธานีอโศกก็ตาม ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ ได้แสดงธรรมเฉลยข้อสอบ ว.บบบ. เก็บคะแนนประจำเดือน ท่านสมณะฟ้ารู้ ได้แสดงธรรม เป็นที่ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการมีวินัยของตนเอง โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว กิน อยู่ หลับ นอน เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพึงระลึกว่ายังมีชีวิตอยู่หนอ วันนี้มีกิจการงานอะไรที่ดี ๆ ควรกระทำบ้าง และระลึกแก้ไขข้อบกพร่องที่ผิดพลาดมาแล้วอย่างไร แม้เรื่องคำพูดก็ควรพูดในสิ่งที่เป็นสาระ ไม่พูดเพ้อเจ้อ และคนที่ไม่ดูแลตนเอง คือคนที่เบียดเบียนผู้อื่น เพราะเมื่อเวลาตนเองเจ็บป่วยก็ต้องให้ผู้อื่นมาคอยดูแลนั่นเอง จิตอาสา น้อมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกอบอุ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม  แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมกันขนใบไม้แห้งหลังโรงแชมพู  ...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖   ๑. แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษ จัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียง แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญแบ่งปัน วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บวรราชธานีอโศก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...