ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว

 • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
 • กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา
 • การพัฒนาพลังงานไฟแดดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าน
 • สมุนไพรผักป่า ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ เห็ด อาหารอุดมสมบูรณ์
 • ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

  เช้าวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระพันธุ์ดิน กันตสีโล และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียน ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๕ ท่านโพธิสิทธิ์ แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน” มงคล ๓๘ ข้อที่ ๕ “มีคุณความดีทำสะสมไว้ก่อน” วิธีการลดโลกร้อนที่เป็นประโยชน์กับทุกชีวิต ช่วงรับประทานอาหาร จิตอาสาทีม ป.โท มจร.เชียงใหม่ มาให้ข้อมูลล่าสุดหลังจากได้ความชัดเจนจากทางคณะอาจารย์และนิสิต ป.โท มจร. ปี ๒ ที่จะมาเยี่ยมชมดูงานที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ช่วยกันเตรียมงานให้พร้อมต่อไป และวันนี้ท่านสมณะได้นำลำใย ดอกดาวเรือง ผักบุ้ง จาก ลานนาอโศกมาแบ่งปันด้วย

  ๒. กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา

  สัปดาห์นี้ จิตอาสารวมพลังกันอปริหานิยธรรม หมั่นให้ข้อมูลกับหมู่กลุ่มในแต่ละวันทั้งภาคเช้าและบ่าย ขยันเอาภาระจัดสรรเวลาตามเหตุปัจจัย ไปช่วยกันพรวนดินปรับแปลงนาเล็ก ถากหญ้าลงเป็นปุ๋ยและไขน้ำเข้าออกแปลงนาที่แปลงเล็กง่าย ถอนกล้าพันธุ์ข้าวหอมสุรินทร์จากแปลงวิริยะ ๒ ไปช่วยกันดำนา โดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน แนะนำให้ดำห่างกันประมาณ ๑ คืบครึ่งถึงสองคืบ เพื่อให้จอบเข้าไปถากหญ้าลงเป็นปุ๋ยได้สะดวก ส่วนที่แปลงพ้นทุกข์

  หลังจากจิตอาสารวมพลังได้ช่วยกันบำเพ็ญทำแนวกันนกมาประมาณ ๓ สัปดาห์ สัปดาห์นี้จิตอาสาผู้อาสาดูแลแปลง ได้ปรับการทำแนวกันนกให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำแนวกั้นเป็น ๖ ช่วง ซึ่งวันนี้อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน พบว่า ต้นข้าวพันธุ์เบา-กลาง พันธุ์หอมปทุม กำลังออกรวงงดงามดี รวงข้าวโน้มลงสู่ดิน น้ำหนักรวงดี ด้วยได้ปุ๋ยดีจากหญ้าและอินทรียวัตถุ หญ้า..ปุ๋ยดี ปุ๋ยฟรี ปุ๋ยตลอดกาล ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ภายในอีกประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ใช้เวลาปลูกให้ข้าวให้โตประมาณ ๔ เดือน ถือว่าเป็นการทำข้าวนอกฤดูกาลที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจพอสมควร

  ๓. การพัฒนาพลังงานไฟแดด สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าน

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาบำเพ็ญพัฒนาการใช้ไฟแดดจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ต่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงจากแผลโซลาร์เซลล์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในบ้าน ๒๔ โวลต์ จำนวน ๕ ชนิด คือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ พัดลม และหลอดไฟ โดยการจัดหาสินค้าคุณภาพดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจให้กับจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ โดยทำเป็นคราว ๆ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างประหยัด ประโยชน์สูง เรียบง่าย พึ่งตนเองได้ และสามารถช่วยคนให้พ้นทุกข์ต่อไปได้ด้วย และที่ฐานครัวดอยฟ้า วันนี้ได้พัฒนาเตาไฟแดด กระแสตรง เพื่อใช้ทำอาหารผักลวก ที่พึ่งตนจากพลังงานแสงแดดล้วน ๆ แบบประหยัดเรียบง่าย ลดค่าใช้จ่าย ได้ประโยชน์ที่มากขึ้นต่อทุกชีวิต

  ๔. สมุนไพรผักป่าผักพื้นบ้าน หน่อไม้ เห็ด อาหารอุดมสมบูรณ์

  สัปดาห์นี้ จิตอาสาได้รับน้ำใจจากอาบรรพชน ให้นำหน่อไม้พันธุ์ไผ่หก ซึ่งเป็นหน่อไม้ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ นิ้วขึ้นไป หลายหน่อ มาให้ชุมชนได้ทำเป็นอาหารหลากหลายชนิด เช่น หน่อไม้ต้ม หมกหน่อไม้ แหนมหน่อไม้ และหน่อไม้ดองเก็บไว้รับประทานได้นาน เป็นต้น ส่วนจิตอาสาที่กำลังศึกษาปริญญาโทและทำการศึกษาเรื่องผักวรรณะ ๙ ได้รับน้ำใจจากอาบรรพชนเช่นกัน พาสำรวจสมุนไพรผักป่าในพื้นที่ ซึ่งเด็กๆ นักเรียนวิชชารามได้ร่วมเรียนรู้ด้วย สนุกสนาน ได้ความรู้เพื่อจะได้ช่วยกันเก็บผักป่าสมุนไพรหลากหลายชนิด ที่เกิดได้เองใกล้ตัวมากินเป็นผักสดหรือผักลวกได้ทุกวัน

  ซึ่งทุกวันนี้อาหารที่ภูผาฟ้าน้ำ จึงอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะจากผักป่าผักพื้นบ้านที่ไม่ต้องปลูกแต่มีให้เก็บมารับประทานได้ไม่มีวันหมด นำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบลวกได้ทุกวัน อย่างเช่น ผักดาวดอย อ่อมแซบป่า ผักกาดนา ผักพาย เป็นต้น และในช่วงฤดูฝนนี้ ผักบุ้งที่ภูผาฟ้าน้ำ ก็อุดมสมบูรณ์ และมีอาหารอีกชนิด คือ เห็ดป่า ที่จิตอาสาได้เข้าป่าไปช่วยกันเก็บมาทำน้ำแกงรับประทาน พร้อมปฏิบัติธรรมกับการกินเห็ด ตรวจเวทนาขณะไปเก็บเห็ด ทำอาหารเมนูเห็ด และกินเห็ด ได้ตรวจสอบว่าตนยังมีอาการติดยึดชอบชังส่วนเหลือเท่าไรกับเห็ดป่า

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...