ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

คณะนิสิตพุทธศาสนา ป.เอก เยี่ยมศึกษาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

กิจกรรม คณะนิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่ เยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นิสิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.เชียงใหม่) ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ “ตามรอยพระโพธิสัตว์” ในเวลา 9:00-14:00 น. ซึ่งเป็นนิสิตพระคุณเจ้า จำนวน 4 รูป พระผู้ติดตาม 2 รูป และนิสิตฆราวาส 4 ท่าน ซึ่งรวมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 3 ท่าน ที่เป็นนักศึกษา ป.เอก โครงการนี้ การดูงานครั้งนี้เน้นฟังการบรรยายเป็นหลัก โดยนิสิตสนใจศึกษา เกี่ยวกับ “พระโพธิสัตว์ตามหลักพระพุทธศาสนา”

อาจารย์หมอเขียวได้บรรยายถึงการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก และที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้สอนไว้ ซึ่งเป็นการอยู่กับปัจจุบัน พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ “ทำกิจตน-กิจท่าน” อันเป็น ญาณข้อที่ 5 ของญาณ 7 พระโสดาบัน ที่ขวนขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิก ทำประโยชน์ตน (ลดกิเลส) – ประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือผู้อื่น) ไปพร้อมกัน ที่เน้นเข้าหาแก่นวิมุติ อริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8 ซึ่งไม่ได้เป็นการทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นแบบสังคมสงเคราะห์ สายมหายาน หรือแบบที่มุ่งทำแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก สายเถรวาท และฐานงานต่าง ๆ ทั้ง 13 ฐาน ของชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

หยุดพักการบรรยาย เพื่อฉันอาหาร และฟังการแนะนำตัวของจิตอาสา “มาเป็นจิตอาสาได้อย่างไร” จากนั้น มีการบรรยาย ช่วงที่ 2 ต่อ ถึง “การใช้ธรรมะตามพระสูตรต่างๆ ในการดูแลสุขภาพกายใจ” ที่สามารถพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ แบบศูนย์บาทรักษาทุกโรค เป็นหมอดูแลตนเอง

นิสิตเดินทางกลับในเวลาประมาณ 15:3 น. โดยอาจารย์หมอเขียวได้มอบของที่ระลึกเป็นหนังสือของพ่อครูฯ และอาจารย์ พร้อมทั้งน้ำสกัดพลังศีลและน้ำมันเขียว นิสิตรู้สึกประทับใจที่ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมฟังธรรม ตั้งแต่ต้นจบจบ อาหารรสชาติดีโดยเฉพาะผัดผักบุ้ง และแกงต้มยำหยวกกล้วยนวล และมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สไตล์ พวธ. เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...