ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว

   • แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก 
   • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
   • ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔
   •  กสิกรรมไร้สารพิษ รวมพลังเกี่ยวข้าวดอยฟ้าแปลงสันโดษ
   • บำเพ็ญฐานสาธารณูปโภค สร้างระบบน้ำเพิ่มไว้กินและใช้

    

   ๑. แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก

   เช้าวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ รวม ๕๕ ท่าน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก โดยออกเดินทางแต่เช้าประมาณ ๕.๓๐ น. ถึงบวรลานนาอโศก ประมาณ ๗.๓๐ น. และจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือที่อยู่บ้าน มาร่วมกิจกรรมด้วยประมาณ ๑๔ ท่าน

   จิตอาสา พวธ. ได้ช่วยกันบำเพ็ญฐานเห็ด เก็บผักบุ้งและมะเดื่อที่โคกหนองนาบริเวณสระนิวาโตกับอา ๆ ญาติธรรมลานนาอโศก ด้วยความสนุกสนานและเบิกบาน ได้เรียนรู้การนำมะเดื่อมาทำอาหารเพิ่มขึ้นจากอาญาติธรรม ทีมช่างไฟแดด พวธ. ได้ร่วมบำเพ็ญนำแผ่นโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งที่ลานนาอโศกด้วย อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้ชมรอบโคกหนองนาด้วยรถไฟแดด ร่วมใส่บาตรท่านสมณะด้วยพืชผักสมุนไพรจากดอยแพงค่า เช่น ดาวดอย อ่อมแซบป่า และผักกาดนา เป็นต้น รวมถึงผักบุ้ง ที่เก็บจากโคกหนองนา จากนั้น เข้าศาลา ฟังธรรมท่านสมณะ และรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ต่างรู้สึกประทับใจที่ได้ต่อสู้กับผัสสะอาหารหลากหลายเมนูที่อา ๆ ญาติธรรมได้จัดเตรียมไว้อย่างดี อบอุ่นและซาบซึ้งในน้ำใจของอา ๆ เหมือนได้กลับมาเยี่ยมญาติและบ้านอีกหลังหนึ่งของพี่น้องเรา ดังคำว่า “ความคบคุ้นเป็นญาติอย่างยิ่ง” อาจารย์หมอเขียว ได้แบ่งปันให้มิตรไมตรีในสภาวธรรม “ยินดีไม่ได้ดั่งใจ” กับอา ๆ ญาติธรรม อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

   ๒. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

   เช้าวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระคะนอง สุภจาโร และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๓๕ ท่านสมณะเทศน์ก่อนฉัน แสดงธรรม มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๘ “เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย” และข้อที่ ๓๕ “จิตไม่หวั่นไหว แม้สัมผัสโลกธรรมอยู่” ให้สัมมาทิฎฐินักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามธรรมะหลาย ๆ หมวด เช่น อนุตริยะ ๖ เป็นต้น จากนั้น จิตอาสาถวายอาหารปรุงหลากหลายเมนู  โดยในวันนี้ ท่านสมณะได้นำส้ม มะเฟืองและงา มาแบ่งปันด้วย จิตอาสาได้แบ่งปันสภาวธรรมจากผัสสะในการเอาภาระ รวมพลังไปช่วยกันเกี่ยวข้าว และให้ข้อมูลในการพิจารณาไปร่วมงานมหา BIG Cleaning Day ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ที่บวรราชธานีอโศก

   ๓. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔

   ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๔ จัดในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ – วันพุทธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๕ วัน ๕ คืน) มีผู้เข้ารับการอบรมวันแรกจำนวน ๑๕ ท่าน

   สัปดาห์นี้อากาศที่ดอยแพงค่า มีความหนาวเย็นเพิ่มขึ้น อุณหภูมิลดลงเฉลี่ยวันละ ๒ องศา จาก ๑๗ องศา ลดมา ๑๑ องศา ภายใน ๔ วัน ฝนหยุดตกหลายวันแล้ว ทำให้การเดินทางขึ้นดอยแพงค่าสะดวกสบาย กิจกรรมการอบรมในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๔.๓๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. ซึ่งช่วงเช้าวันแรกของการอบรม เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ จากพุทธสถานลานนาอโศก และท่านสมณะฟ้ารู้ นโภคโต จากธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม เมตตามาเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นครั้งที่ ๓๔ แสดงธรรมเทศน์ก่อนฉัน “การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน มีสัปปายะ ๗ เป็นองค์ประกอบ” ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศเปิดการอบรมค่ายรุ่นที่ ๔

   จากนั้น จิตอาสาประเคนถวายอาหารสมณะ รับประทานอาหารมื้อหลัก พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ “แนะนำตัวจิตอาสา” แบ่งปันชีวิตที่มีสุขไม่เที่ยง ไม่มีจริง จากสุขสมใจ สุขได้ดั่งใจ เปลี่ยนมาเป็นสุขไม่ได้สมใจ ไม่ได้ดั่งใจ ในแต่ละเรื่อง ๆ ไปตามลำดับ  ช่วงบ่าย จิตอาสาสาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ๙ ข้อ หรือยา ๙ เม็ด มียาเม็ดที่ ๑ การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล เม็ดที่ ๒ กัวซา การขูดระบายพิษทางผิวหนัง และยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ช่วงค่ำ อาจารย์หมอเขียว บรรยายสด รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ถึงแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยเน้นปรับสมดุลร้อนเย็น อาหารใจ อาหารกาย ใน “ยินดีสุขไม่ได้ดั่งใจ เป็นสุขที่ยั่งยืนแบบไม่มีทุกข์โทษภัยใดๆ เลย”

   ๔. กสิกรรมไร้สารพิษ รวมพลังเกี่ยวข้าวดอยฟ้าแปลงสันโดษ

   สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน รวมพลังจิตอาสาทั้งชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ให้ร่วมด้วยช่วยกันไปเกี่ยวข้าวเจ้าดอยฟ้า ที่แปลงสันโดษ ซึ่งข้าวสุกออกรวง เม็ดปุ้มอวบแข็งแรง ต้นสูงท่วมศีรษะ ทั้งภาคเช้าและบ่ายถึงเย็น นำข้าวมาตากที่ศาลาผาสุก ข้าวปีนี้ออกรวงอุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าประทับใจของชุมชน ว่าปุ๋ยอินทรีย์จากพืชใบไม้สด ใบไม้แห้ง หยวกกล้วย และปุ๋ยฮิวมัสที่เป็นหัวปุ๋ย ซึ่งชาวชุมชนได้ช่วยการนำมาใส่ พรวนดินและปรับแต่งเป็นแปลงนาเล็ก ให้ปลูกข้าวพืชผักต่างๆ ได้ง่าย ปลูกข้าว ข้าวโพดและถั่วหมุนเวียน วันนี้พิสูจน์ได้ว่า ความร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี อดทนและเสียสละ ปฏิบัติศีลลดละเลิก ด้วยการตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง ประกอบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชวัตถุ ให้ผลผลิตข้าวเจ้าพันธุ์ดอยฟ้าที่อุดมสมบูรณ์ แม้จะมีบางแปลงที่ข้าวล้มอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยากเกินกำลังที่จะเก็บเกี่ยว โดยชาวชุมชนเลือกไปเกี่ยวแปลงที่เกี่ยวได้ง่ายก่อน แล้วจึงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวที่ล้ม

   ๕. บำเพ็ญฐานสาธารณูปโภค สร้างระบบน้ำเพิ่มไว้อุปโภคและบริโภค

   ในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำป่าไหลหลากเป็นระยะ ๆ ซึ่งในปีนี้ มวลน้ำป่าไหลหลากที่มาเร็ว แรง และขึ้นสูงกว่าทุกปี ทำให้น้ำมีความขุ่นจากดินหินและทรายที่น้ำพัดพามาด้วย ระบบการนำน้ำที่ใสสะอาดมากินและใช้จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และด้วยปริมาณฝนตกก็มีมากพอ อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสา ได้อปริหานิยธรรมช่วยกันนำเสนอและหาวิธีแก้ปัญหาในการจัดสรรระบบน้ำไว้ใช้บริโภคและอุปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวชุมชน จึงได้เพิ่มการเก็บน้ำที่ใสสะอาดจากน้ำบ่อสะอาดและน้ำฝน ด้วยการทำรางน้ำฝนต่อจากอาคารดอยฟ้าและทำฐานวางและตั้งแทงค์น้ำเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้รองรับน้ำฝนมาไว้ใช้อุปโภคและบริโภคต่อไป ซึ่งงานบำเพ็ญฐานสาธารณูปโภคสร้างระบบน้ำ ก้าวหน้าไปในแต่ละวัน ตามเหตุปัจจัยที่จัดสรรได้ของจิตอาสา ด้วยความพากเพียรยินดี ฝึกฝน “ยินดีสุขไม่ได้ดั่งใจ” ทิ้งสุขสมใจ-ทุกข์ไม่ได้ดั่งใจ มาสู่ สุขไม่ได้สมใจ-สุขไม่ได้ดั่งใจ ไปเป็นลำดับ ๆ

   เรื่องที่เกี่ยวข้อง

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

   ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

   ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...