ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด ที่บวรลานนาอโศก
  • แพทย์วิถีธรรม เยี่ยมเยียนธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม 
  • กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญการทำตาข่ายป้องกันนกกินข้าว
  • พลังงานไฟแดด เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

 

๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ สมณะอุดม อุตตโม ญาติธรรมบวรลานนาอโศก และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม รวม ๗ ท่าน มาเยี่ยมเยียน ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๓ สมณะทั้ง ๒ รูป แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน” สรุปสาระธรรมคือ มงคล ๓๘ ข้อที่ ๑๕  “ทำทานเสียสละ” ที่มาของการเข้าพรรษาในยุคพุทธกาล หลักในการตั้งตบะธรรมช่วงเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป คำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เกี่ยวกับ “ไม่ต้องเอาตัวไปลง ก็ลงตัว”

ท่านโพธิสิทธิ์ จึงเล่าถึงความประทับใจที่ท่านได้พบหตุการณ์ที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน ในช่วงที่ท่านได้อยู่ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำในอดีต รวมถึงความประทับใจที่ท่านได้ฟังแบ่งปันประสบการณ์จากจิตอาสาในช่วงรับประทานอาหาร และในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จิตอาสาได้มาตั้งตบะธรรมต่อหน้าท่านสมณะทั้ง ๒ รูป และอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ด้วย ซึ่งอาจารย์หมอเขียว ได้แบ่งปันข้อมูลว่า ช่วงนี้ที่ชุมชน ต้นข้าวกำลังออกรวง เจริญงอกงามดี และจิตอาสากำลังไปช่วยกันขึงตาข่ายเพื่อป้องกันฝูงนกมากินข้าวน้ำนม ซึ่งได้ผล มีนกติดตาข่าย ซึ่งหมู่กลุ่มก็ได้ช่วยปล่อยนกบินกลับไป  ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวว่า การอยู่ที่นี่ได้แก้ปัญหาเพื่อช่วยประชาชนในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงสัตว์ต่าง ๆ มากินข้าวและถั่ว ซึ่งชุมชนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหามาเป็นลำดับ ตั้งแต่หมูป่า หอยเชอรี่ ควายชาวบ้าน มาถึงนกป่า และจะเป็นหนูต่อไป

๒. แพทย์วิถีธรรม เยี่ยมเยียนธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม

วันเสาร์ที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสา รวมจำนวน ๓ ท่าน ได้เยี่ยมเยียนธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม โดยท่านสมณะฟ้ารู้ นโภคโต ได้นำชมสถานธรรมภูฟ้าผาธรรม จากนั้นอาจารย์หมอเขียว ได้สนทนาธรรมกับท่านฟ้ารู้ ถึงการปลูกข้าวสาลีว่าท่านเคยปลูกที่ภูผาฟ้าน้ำ และบ้านของท่านให้ผลผลิตดี อาจารย์หมอเขียวได้เล่าให้จิตอาสาฟัง และได้กล่าวให้ช่วยกันหาพันธุ์ข้าวสาลีมาทดลองปลูกที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและที่ต่าง ๆ ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมด้วย

๓. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด ที่บวรลานนาอโศก

วันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จิตอาสาทีมช่างไฟแดด ๓ ท่าน ได้เดินทางจากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ไปบำเพ็ญช่วยติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์ ๑,๒๐๐ วัตต์ พลังงานไฟแดด สำหรับใช้ในบ้าน ที่บวรลานนาอโศก สำหรับใช้งานในห้องสื่อ ที่เป็นการใช้พลังงานพึ่งตน ตามนโยบายพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ แบบเรียบง่าย ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟหลวงลงได้

๔. กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญการทำตาข่ายป้องกันนกป่ามากินข้าว

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาอปริหานิยธรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการขึงตาข่ายป้องกันฝูงนกป่า มาลงกินข้าวน้ำนม โดยอาจารย์หมอเขียว ได้สังเกตพฤติกรรมการบินของนก แล้วแนะนำพร้อมทำการขึงตาข่ายในรูปแบบทั้งแนวตั้งแนวนอน ว่าวิธีไหนจะใช้งานได้ดี พร้อมประหยัด และทำได้ง่าย โดยการทำไปปรับไป พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการทำ ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปรากฏว่า มีนกมาติดตาข่ายประมาณ ๘ ตัว โดยตัวที่ ๘ ได้มีการจับมาอบรมไว้สักพัก ก่อนที่จะปล่อยไป เป็นการได้เรียนรู้การแก้ปัญหานกมากินข้าวแบบทำไปปรับไป ที่ให้ผลไปตามลำดับ ไม่ใจร้อน ขยัน ช่วยกันทำ ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน อบอุ่นและสามัคคี ทำให้ได้นวัตกรรมการป้องกันนกกินข้าว ที่เป็นการพึ่งตนและช่วยประชาชนที่ประสบพบปัญหาในการปลูกข้าวนอกฤดูกาล ให้พ้นทุกข์ ได้ผลผลิตเพิ่ม แบบประหยัดสุด ประโยชน์สูง ต่อไป

๕. พลังงานไฟแดด เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำอปริหานิยธรรมกับทีมช่างไฟแดด ให้ทดลองทำชุดเตาไฟแดดจากขดลวด เพื่อใช้กับการปรุงอาหารหม้อใหญ่ สำหรับชุมชนจำนวนประมาณ ๗๐ ชีวิต ได้เรียนรู้ว่า ถ้าแดดออกดีก็จะทำให้ปรุงอาหารสุกได้เร็ว และได้พบว่าควรจะได้นำเตาไฟขดลวดที่ติดตั้งกับกล่องโลหะใส่ลงในเตาดิน เพื่อป้องกันความร้อนกระจาย เป็นการเรียนรู้แบบทำไปปรับไป จิตอาสาสนุกสนานที่ได้ทดลองทำประโยชน์ที่เป็นการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ร่วมกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...