ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว

    • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
    • รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ ดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางถนน 
    • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังช่วยชาวบ้าน ๒ หมู่บ้านตำบลป่าแป๋ ประสบปัญหาดินสไลด์ ต้นไม้ล้มขวางถนน ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน
    • พึ่งตนเรียบง่าย สไตล์ พวธ. กางตาข่ายกันนกมากินข้าวและทำบล็อกปูนซ่อมถนน 

    ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

    เช้าวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ สมณะฟ้ารู้ นโภคโต และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๓๒ ท่านสมณะได้นำมะพร้าวแก่ กล้วยน้ำว้า ๑ เครือ เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี และกระดาษรีไซเคิล มาแบ่งปันให้ชุมชน

    ท่านสมณะฟ้ารู้แสดงธรรม เทศน์ก่อนฉัน “อนุตตริยะ ๖” ท่านโพธิสิทธิ์ แสดงธรรม มงคล ๓๘ ข้อที่ ๗ “เป็นผู้รับฟังใส่ใจศึกษามาก” ให้สัมมาทิฎฐิกับเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามในการปฏิบัติศีล ๕ ขั้นพื้นฐาน และมรรคมีองค์ ๘ จากนั้น จิตอาสาประเคนอาหารทำจากพืชผักสมุนไพรผักป่าในพื้นที่ และจากเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ ช่วงบ่าย ท่านสมณะบินบน ถิรจิตโต สมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ สมณะฮังดิน ภูมิคโต สมณะอุดม อุตตโม และสมณะสันติ อาภัสสโร มาเอื้อไออุ่นชาวชุมชน หลังท่านเสร็จภารกิจสงฆ์ ท่านสมณะบินบน ได้สนทนาปรึกษาหารือกับอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และทีมช่างไฟแดดชายเรื่องการติดตั้งไฟแดดที่บวรลานนาอโศก และสมณะทุกท่านให้ธรรมะก่อนเดินทางกลับด้วยความอบอุ่น

    ๒. รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ ดินสไลด์ ต้นไม้ล้มขวางถนน

    ช่วงสายวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หลังฝนตกหนักในช่วงเช้า ผลกระทบจากพายุโนรู เกิดน้ำป่าไหลหลาก มวลน้ำมาเร็วและแรง ขึ้นสูงมากที่สุดในฤดูฝนปีนี้ จนล้นทะลักจากฝายพ้นทุกข์ล่าง ไหลเข้าสู่บ่อน้ำสะอาด ฝายผา ๑ ผา ๒ ผา ๓ และผาต่าง ๆ ลงไปด้านล่างดอยตามลำดับ อาจารย์หมอเขียว 

    ดร.ใจเพชร กล้าจน จึงได้สานพลังรวมให้พี่น้องทั้งชุมชนมาช่วยกันตักทรายใส่กระสอบ บริหารให้นำไวนิลมาคลุมถนนบริเวณหน้าฝายผา ๓ ซึ่งน้ำล้นทะลักลงผา ๓ และขนกระสอบทรายมาวางกั้นไม่ให้น้ำล้นทะลักออกนอกเส้นทางฝายน้ำ ให้ไหลลงสู่เส้นทาง ช่วยกันอย่างเร่งด่วนประมาณ ๒ ชั่วโมง เหตุการณ์ก็สงบเข้าสู่ปกติ

    ต่อมาเช้าวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เกิดดินสไลด์ ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน ช่วงข้างแปลงบำรุงง่าย ลงไปแปลงเลี้ยงง่าย  อาจารย์ได้สานพลังพี่น้องจิตอาสาทีมช่างชายอปริหานิยธรรมและจิตอาสาหญิง ให้ช่วยกันไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพื่อให้สามารถเดินทางสัญจรได้เป็นปกติ โดยการทำงานอาจารย์หมอเขียวได้ให้สัมมาทิฎฐิ เน้นความระมัดระวัง รอบครอบ และปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยวิบากกรรมมีจริง จิตอาสาได้ฝึกฝน “การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหา เมื่อเกิดวิกฤติเช่นนี้ ในกาละต่อไป

    ๓. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังช่วยชาวบ้าน ๒ หมู่บ้านตำบลป่าแป๋ ประสบปัญหาดินสไลด์ ต้นไม้ล้มขวางถนน ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน

    บ่ายวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานมาขอปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์วิถีธรรม นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจนและจิตอาสา ร่วมหาแนวทางให้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านใน ๑๓ หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาในเส้นทางดินสไลด์ ต้นไม้ล้มขวางถนน ถนนเกิดรอยแยกและยุบตัวลงในบางพื้นที่ ทำให้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ และไฟดับยาว ๓ วัน

    ซึ่งนายก อบต.ป่าแป๋ ได้กล่าวว่า ภัยธรรมชาติแบบนี้เกิดทุกปี แต่ปีนี้หนักที่สุด ซึ่งภาครัฐทุกหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกำลังที่ทำได้ แต่ยังขาดอุปกรณ์รถและเครื่องจักรกลที่จำเป็น ท่านนายกฯ อบต. ป่าแป๋ จึงได้มาประสานและพาดูพื้นที่ โดยเช้าวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้นำอุปกรณ์รถและเครื่องจักรกล จากภูผาฟ้าน้ำ ไปช่วยเหลือกู้เส้นทางดินถล่มที่บ้านแม่แมม หมู่ ๓ ตำบลป่าแป๋ ห่างจากภูผาฟ้าน้ำ ไปประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านแคบค่อนข้างอันตราย ลื่นเป็นระยะ ๆ ข้างทางเป็นเหวลึก ซึ่งจิตอาสาได้ช่วยแก้ปัญหา เคลียร์พื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. และชาวบ้าน ให้กลับมาใช้เส้นทางสัญจรได้เป็นปกติ

    เวลา ๑๒.๐๐ น. จิตอาสาได้แจกอาหารมังสวิรัติที่ได้เตรียมมาจากชุมชน เช่น กล้วยน้ำว้าสุก ข้าวผัดดอกเกลือ ผัดกระเพราเจ ขนมกล้วยนึ่ง และขนมสำหรับเด็ก ๆ ให้ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ชาวบ้านมีน้ำใจ ขอบคุณจิตอาสาที่ได้มาช่วยเหลือ นำฟักทอง ฟักเขียว หัวปลี ฟักแม้ว มาให้ และบอกว่า “ดินถล่มทำให้เราได้พบมิตรดี ถ้าดินไม่ถล่ม เราคงไม่ได้พบกัน” 

    เช้าวันพุธที่ ๕ และเที่ยงวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จิตอาสาร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.ป่าแป๋ ช่วยกันนำรถไถและรถแบล็คโฮลเล็ก ไปช่วยเคลียร์ทางในพื้นที่ดินถล่ม ที่หมู่บ้านห้วยน้ำใส ๒ จุด จุดแรกมี ๒๐ หลังคาเรือน จุดที่ ๒ มี ๑๕ หลังคาเรือน ดินถล่ม ต้นไม้ล้ม ทางขาด เสียหายหนัก ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้มา ๕ วัน  จิตอาสาได้นำข้าวต้มมัด กล้วยตาก ข้าวเหนียวและขาเห็ด ข้าวสวยและแกงขี้เหล็กไปแจก ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน วันนี้ยิ้มได้ หลังจากได้เห็นเส้นทางถูกเคลียร์ สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้แล้ว 

    ๔. พึ่งตนเรียบง่าย สไตล์ พวธ. กางตาข่ายกันนกมากินข้าวและทำบล็อกปูนซ่อมถนน

    สัปดาห์นี้ จิตอาสารวมพลังกันตามเวลาที่จัดสรรได้ หลังจากอปริหานิยธรรมร่วมกับอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ในช่วงเช้า แบ่งกำลังกันทำฐานงานตามความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละวัน ช่วยกันไปทำแนวกันนกมากินข้าวทั้งเตรียมตาข่ายในที่ร่ม และนำไปกางที่แปลงโตไว ซึ่งข้าวกำลังออกรวงดี ข้าวดอยฟ้าแข็งแรง โตสูงประมาณเกือบ ๒ เมตร อีกไม่นานคงได้ไปเกี่ยวกัน และที่อาคารผาสุก จิตอาสาได้รวมพลังกันทำบล็อกปูน จำนวน ๘๘ ก้อน เตรียมไว้ไปใช้ซ่อมปรับถนนที่หน้าดินเหนียวเละเป็นหล่ม ให้แข็งแรงต่อการสัญจร เป็นการฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ เป็นตัวอย่างให้กับคนจนที่สามารถแก้ปัญหาด้วยอุปกรณ์เท่าที่มี โดยมาเสียสละแรงใจ แรงกาย แรงปัญญา แรงความสามารถ ด้วยการ “คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา นี้ผาสุก” และ “ยินดี พอใจ สุขใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ”

    เรื่องที่เกี่ยวข้อง

    กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

    กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

    ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

    ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

    สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...