ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่ เยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
  • พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์ พวธ. ทำผนังเบาจากกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
  • พลังงานไฟแดด เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

 

๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

เช้าวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระพันธุ์ดิน  กันตสีโล ญาติธรรมบวรลานนาอโศก และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม รวม ๗ ท่าน มาเยี่ยมเยียน ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๒ ทั้ง ๒ รูป “เทศน์ก่อนฉัน” โดย ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ แสดงธรรมมงคล ๓๘ ข้อที่ ๘  “มีศิลปะ” เฉลยคำตอบข้อสอบเก็บคะแนน ว.บบบ. ครั้งที่ ๑๓ ชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำ ส่วนของอัตนัย ๕ ข้อ อ่านรายชื่อสมณะจำพรรษา ณ พุทธสถานต่าง ๆ หัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวอโศก ปักษ์แรกมิถุนายน ๒๕๖๕ และคุณสมบัติพระโพธิสัตว์ ตามที่พ่อครูได้แสดงธรรมไว้ ๔ ประการ คือ ๑. ไม่มีตัวตน ๒. ซื่อสัตย์  ๓. รับใช้ประชาชน ๔. มีสมรรถนะ และท่านโพธิสิทธิ์ ได้เติมข้อที่ ๕ คือ อยู่กับปัจจุบัน

จากนั้น จิตอาสาประเคนอาหาร และแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่นิสิตนักศึกษา มจร.เชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมศึกษา ความเป็นพระโพธิสัตว์ ของพุทธแบบอเทวนิยม ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน โครงการแลกเปลี่ยนผลิตผลพืชผักไร้สารพิษ สัปดาห์นี้ ท่านโพธิสิทธิ์ ได้เมตตานำดอกดาวเรือง ช่วยบำรุงสายตา จำนวน ๘๘ ดอก ตามเลขอายุพ่อครูฯ มาแบ่งปันที่ชุมชนด้วย พร้อมเมล็ดพันธุ์ สายบัวขาวและผักบุ้ง มาให้ ซึ่งชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ได้ถวายผักอ่อมแซบป่า ดาวดอย และหน่อไม้ดอง กลับไป   

๒. นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่ เยี่ยมศึกษาดูงานชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

กดดูรายละเอียดของข่าวที่นี่

๓. ทำผนังเบาจากกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว นำจิตอาสาทีมช่างและนักเรียนวิชชารามทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมอปริหานิยธรรมทำ “ผนังเบากั้นห้อง” จากเศษกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำมาฉีกและปั่นให้ละเอียด จากนั้นผสมกับปูน และนำมาอัดเป็นแผ่นและทิ้งไว้ให้แห้ง ๑ คืน ได้ผนังเบาที่จะนำไปกั้นทำห้องเก็บเสียง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนวิชาการ ป.โท-เอก และห้องสื่อต่อไป 

๔. พลังงานไฟแดด เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำอปริหานิยธรรมกับทีมช่างไฟแดด ต่อเนื่องทุกวัน เพื่อพัฒนาชุดความรู้และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้ได้ใช้ “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”ช่วยกันทดลองติดตั้งและประกอบอุปกรณ์ไฟแดด พร้อมใช้ ที่สามารถเรียนรู้และนำไปทำเอาเองได้ แบบประหยัดและเรียบง่ายต่อไป ซึ่งวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ ช่วงประมาณ ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ได้มีการถ่ายทอดสด ทางหมอเขียวทีวีรายการ “พึ่งตน เรียบง่าย สไตล์ พวธ.” แบ่งปันความรู้ โซล่าเซลล์พลังงานทดแทนแห่งปัจจุบันและอนาคต  สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในปัจจุบันและประหยัดในระยะยาว ให้ใช้ไฟ DC (กระแสตรง) ส่วนจะใช้ AC (กระแสสลับ) ก็ต้องผลิตไฟฟ้าของตนเองได้ แต่จะลงทุนมากกว่า DC โดยได้นำเสนอ ๕ แบบ แบบที่ ๑-๔ ใช้ง่ายและประหยัดมาก เสนอในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตที่ครอบครัวเล็ก ๆ อาศัยได้ คนจะพึ่งตัวเองได้มาก เป็นไฟแรงต่ำ มีความปลอดภัยสูงแม้ไฟชอร์ท ก็ไม่ตายไม่อันตราย และแผงผ่านตัวชาร์ทผ่านแบตเตอรี่ผ่านตัวแปลงไฟ แล้วไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า AC (กระแสสลับหรือไฟบ้าน) ส่วนชุดใหญ่ มีกำลังกว่าหนึ่งพันวัตต์ โปรดติดตามความรู้ไฟแดดนี้ได้ในตอนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...