ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒
  • สัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

   

  ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

  เช้าวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระประพันธุ์ วุฑฒโน และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๗ ท่านสมณะได้นำผักบุ้ง มะพร้าวแก่ ๓๐ ลูก และพลาสติกไม่ใช้แล้ว มาแบ่งปันให้ชุมชน ท่านโพธิสิทธิ์ แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน” และเฉลยข้อสอบ เก็บคะแนน ว.บบบ. บวรลานนาอโศก ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๕ มีจิตอาสาในชุมชน ร่วมบำเพ็ญส่งกระดาษคำตอบ ๑๐ ท่าน

  จิตอาสาประเคนถวายอาหารท่านสมณะ และช่วงรับประทานอาหาร ได้แบ่งปันสภาวธรรมในวันจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” ของนิสิตจิตอาสา พวธ. ป.โท มจร.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา และในวันนี้ทางคุรุและนักเรียนชายสัมมาสิกขาลานนาอโศก ได้นำกระท้อนจากสวนชายดอยมาแบ่งปัน และเรียนรู้ฝึกฝนกับคุรุจิตอาสา พวธ. ในการช่วยบำเพ็ญตัดหญ้า เก็บหิน และไขน้ำเข้าและออกจากแปลงนา อย่างสนุกสนาน

  ๒. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒

  ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ได้จัดค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วัน ที่ผ่านมา มีประชาชนที่สนใจจากทั่วประเทศ ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมในพื้นที่ทั้ง ๕ วัน โดยเฉลี่ยจำนวนประมาณ ๕๓ ท่าน แม้ที่พักไม่สะดวกสบาย ถนนภายในชุมชน ดินเละเป็นหล่มหลายจุด ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรค แต่กลับมีความยินดี เบิกบาน และประทับใจในการเข้าอบรมครั้งนี้ และพร้อมจะมาเรียนรู้อีก มีกิจกรรมเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติในหลากหลายฐานงาน ตั้งแต่เวลา ๔.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน เช่น การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เทคนิค/ยา ๙ ข้อ ออกกำลังกาย อ่านบททบทวนธรรมทุกเช้า ฐานทำกสิกรรมไร้สารพิษ ขุดแปลงนาเล็ก ปลูกมะระหวาน เรียนรู้พืชสมุนไพรผักป่าชนิดต่างๆ  ทำอาหารพืชจืดสบายโดยใช้เตาไฟแดด ทำถนน เก็บหิน ทำบล็อกปูน การใช้พลังงานพึ่งตน ไฟแดดจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน ตลาดวิถีธรรม วันแรกของค่าย อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและบรรยายหลักการแพทย์วิถีธรรม ในภาคเช้า ภาคค่ำบรรยายสดรายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ซึ่งทั้ง ๕ วัน ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมทางออนไลน์ ยูทูบหมอเขียวทีวี เฟซบุ๊กหมอเขียวแฟนคลับ เฟซบุ๊กกิจกรรมหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม ด้วย

  ๓. นิสิต ป.โท มจร. เชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก”

  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาโท ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมในงานนี้ ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนอาหารในโลก และเป็นแนวทางประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและตนเอง มีผู้เข้าร่วมงานผ่านออนไลน์ระบบซูม (Zoom) ๑๐๘ ท่าน และผู้ลงทะเบียนหน้างาน ๕๐ ท่าน รวม ๑๕๘ ท่าน

  • ๙.๐๐ น. เริ่มเวลาพิธีเปิดงานโดยพระนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กล่าวรายงาน และเรียนเชิญพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๓ ท่าน คือ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
  • ๑๑.๓๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหารมังสวิรัติ
  • ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าวเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อ” ที่แปลงเลี้ยงง่าย อาจารย์หมอเขียว บรรยายและนำถอนกล้าดำนาในนาเล็ก พาเรียนรู้สมุนไพรผักป่า ๒ ข้างทางถนนทางขึ้นดอย  เช่น ดาวดอย (ปืนนกไส้) อ่อมแซบป่า ผักปราบใบแหลม สาบเสือ เป็นต้น เรียนรู้ฝายชะลอน้ำที่ผา ๖ เรียนรู้ไฟแดดที่ครัวดอยฟ้า
  • เวลา ๑๕.๓๐ น. รศ. ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวสรุปขอบคุณว่า “รู้สึกประทับใจมาก ๆ เหมือนกับมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ได้กล่าวขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวและทีมงาน ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการทำนา ดำนา ปลูกข้าว ระบบฝายน้ำล้น ยาสมุนไพร ไฟแดด ที่ครบวงจรขององค์ความรู้ใน ดิน  น้ำ ลม ไฟ สมุนไพร ต้นข้าว” คณะทีมสัมมนาจาก มจร.เชียงใหม่ เดินทางกลับด้วยความอบอุ่นและเบิกบาน โดยอาจารย์หมอเขียว ได้ขับรถไฟแดดมาส่งที่แปลงโตไว และสนทนาธรรมก่อนเดินทางกลับด้วยความประทับใจที่หน้าร้านดอยฟ้า หน้าทางเข้าชุมชน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนี้ ได้ที่นี่

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...