ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ
  • พายุฝนน้ำป่าไหลหลาก รวมพลังปรับซ่อมถนน
  • กสิกรรมไร้สารพิษ ถอนกล้า-ดำนา-เกี่ยวข้าว-ทำแนวกันนก
  • แบ่งปันการพัฒนาพลังงานไฟแดด เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

   

  ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

  เช้าวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระประพันธุ์ วุฑฒโน และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๖ ช่วงนี้มีพายุเข้า ฝนตก ถนนลื่น จิตอาสาได้นำรถไปรับท่านสมณะตั้งแต่หน้าทางเข้าชุมชนร้านดอยฟ้า ซึ่งวันนี้จิตอาสาและเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม ได้ทำโรงบุญแบ่งปันอาหารมังสวิรัติที่หน้าร้านดอยฟ้า จึงได้ร่วมใส่บาตรท่านสมณะ ที่หน้าร้านดอยฟ้าก่อนท่านจะขึ้นมาที่ศาลาดอยฟ้า

  จากนั้นท่านโพธิสิทธิ์ได้แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน” มงคล ๓๘ ข้อที่ ๑๒  “ช่วยเหลือบุตร” ความหมายตัว “จบ” ในการปฏิบัติธรรมของท่าน ที่ท่านสรุปเป็นขั้นตอนตามลำดับ คือ “จ จรณะ ๑๕” และวันนี้วันแม่ แม่คือศีล จรณะ ๑๕ เริ่มต้น ที่สังวรศีล “บ คือ บุญ โดยมีลำดับคือ “เบิกบาน บุญ และบรรลุธรรม” เมื่อไม่เบิกบานให้หาสักกายะและตั้งศีลมาปฏิบัติ คำขวัญวันแม่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามคำสอนพ่อครูจะไปเกิดชาติหน้าด้วย เป็นต้น วันนี้ท่านสมณะได้นำกระท้อนจากสวนชายดอย ผักบุ้ง สายบัว และมะพร้าวจากบวรลานนาอโศกมาแบ่งปันด้วย

  ช่วงการรับประทานอาหาร สมุนไพรที่เป็นอาหารหลักประจำชุมชน คือ ดาวดอยและอ่อมแซบป่า และอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้บอกเล่าว่าขณะนี้ที่ชุมชนเรากำลังบำเพ็ญร่วมกันเตรียมข้อมูล ที่มาของชุมชนสาธารณโภคี “ชุมชนบุญนิยมภูผาฟ้าน้ำ” ที่เน้นการปฏิบัติศีล “พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” ทั้งประวัติการก่อตั้งชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตศูนย์บาท ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอาริยศีลเป็นเวลา ๓๓ ปี

  ๒. โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ

  วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๕ นี้ จิตอาสาและเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามได้ร่วมบำเพ็ญแบ่งปันทำโรงบุญอาหารมังสวิรัติที่หน้าร้านดอยฟ้า หน้าทางเข้าชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งวันนี้มีฝนตกตั้งแต่เช้า น้ำในห้วยทุ่งจ๊อมีมวลน้ำมากและไหลค่อนข้างแรง แม้ฝนจะตกแฉะ แต่บรรยากาศการเป็นผู้ให้และผู้รับรู้สึกอบอุ่น ชาวบ้านมารับการแบ่งปันเหมือนทุกวันศุกร์เป็นปกติ ซึ่งวันนี้มีอาหารหลายหลายเมนู เช่น ข้าวมันธัญพืช  ผัดซีอิ๊ว ต้มข่าหัวปลี ลาบ บัวลอย หมั่นโถว และอาหารแห้งต่าง ๆ เป็นต้น

  ๓. พายุฝนน้ำป่าไหลหลาก รวมพลังปรับซ่อมถนน

  สัปดาห์นี้มีพายุเข้า ทำให้เกิดฝนตกหนักในเย็นวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ น้ำป่าไหลหลาก มวลน้ำที่มากทำให้เกิดน้ำท่วมทะลักเหมืองน้ำบริเวณต้นแปลงมักน้อย อาจารย์หมอเขียว  ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ระดมพลจิตอาสาให้ร่วมด้วยช่วยกันนำจอบไปช่วยกันตักทรายออกจากเหมืองน้ำ เพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำทะลักเข้าแปลงนา และช่วยกันตักทรายใส่กระสอบมาปิดกั้นเป็นฝายบริเวณแปลงวิริยะ ๓ และจากฝนที่ตกหนักตลอดคืน ติดต่อกันมาเช้าวันจันทร์ที่ ๘ บางจุดที่น้ำระบายไม่ทัน ทำให้ถนนดินเหนียวแฉะ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรขึ้นลงโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแปลงสันโดษ-มักน้อย รถติดหล่มและลื่นไถลได้ง่าย อาจารย์หมอเขียวได้รวมพลังจิตอาสาให้ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญปรับซ่อมถนนเส้นทางดังกล่าว โดยเทปูนให้ถนนแข็งแรงเพื่อสัญจรขึ้นลงดอยแพงค่าได้สะดวก ตั้งแต่เช้าจรดค่ำอย่างรู้เพียรรู้พักตามกำลังของแต่ละท่าน แบ่งหน้าที่กันตามจุดต่าง ๆ งานก็สำเร็จได้อย่างน่าชื่นใจภายในวันเดียว ด้วยพลัง “สาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗ อปริหานิยธรรม ๗” เป็นพลังที่เจริญที่สุด แก้ปัญหาได้มากที่สุดเพื่อมวลมนุษยชาติ และในเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้รวมพลังกันไปช่วยขนหินและตักทรายใส่กระสอบมากั้นเป็นฝายที่บริเวณผา ๖ หลังทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ที่ผา ๖ ถูกน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะดินพังทลายจนเกือบเข้าแปลงนา ได้อย่างเฉียดฉิวเช่นกัน

  ๔. กสิกรรมไร้สารพิษ ถอนกล้า-ดำนา-เกี่ยวข้าว-ทำแนวกันนก

  สัปดาห์นี้จิตอาสา รวมพลังเอาภาระร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญตามเวลาที่จัดสรรได้ ไปถอนกล้าจากแปลงวิริยะและเลี้ยงง่ายมาดำที่แปลงเลี้ยงง่าย ทำแนวกันนกที่แปลงสันโดษที่ข้าวกำลังใกล้จะออกรวง และเกี่ยวข้าวบางส่วนแปลงพ้นทุกข์ล่าง จิตอาสาสนุกสนานกันทุกวัน ด้วยมีหน้างานหลากหลายให้ได้บำเพ็ญกันทุกวัน ดังคำคมเพชรจากใจเพชรว่า “ภูผาฟ้าน้ำ ถ้าไม่แน่จริงอย่ามา”

  ๕. การพัฒนาพลังงานไฟแดด เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาบำเพ็ญพัฒนาการใช้อุปกรณ์ไฟแดด แบตเตอรี่ ๒๔ โวลต์ ที่สามารถต่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงจำนวน ๕ ชนิด คือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ พัดลม และหลอดไฟ โดยการจัดหาสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจให้กับจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ โดยทำเป็นคราว ๆ แบบประหยัดสุด ประโยชน์สูง เรียบง่าย พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ซึ่งวันนี้การจัดส่งเครื่องตัดหญ้าไฟแดด ได้ส่งถึงมือจิตอาสาและประชาชนในโครงการด้วยดี และจิตอาสาได้ทดลองทำตัวอย่างการใช้หลอดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไฟแดด ๒๔ โวลต์ ไปใช้กับงานบำเพ็ญภาคสนามในภาคค่ำได้เป็นอย่างดีด้วย

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...