ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ
  • ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔
  • กสิกรรมไร้สารพิษ รวมพลังเกี่ยวข้าวพันธุ์ดอยฟ้า ตากข้าว และนวดข้าว
  • ทีมแพทย์วิถีธรรม เตรียมเดินทางเข้าบ้านราช ร่วมงานมหา BIG Cleaning Day

 

๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ

เช้าวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระคะนอง สุภจาโร และญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๔ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๓๕ ท่านสมณะเทศน์ก่อนฉัน แสดงธรรม มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๘ “เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย” และข้อที่ ๓๕ “จิตไม่หวั่นไหว แม้สัมผัสโลกธรรมอยู่” ให้สัมมาทิฎฐินักเรียนศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม ในธรรมะหลาย ๆ หมวด เช่น อนุตริยะ ๖ เป็นต้น จากนั้น จิตอาสาถวายอาหารพืช จืด สบาย และแบบปรุง รสไม่จัด หลากหลายเมนู โดยวันนี้ ท่านสมณะได้นำส้ม มะเฟืองและงาแพ็คแห้ง มาแบ่งปันด้วย จิตอาสาได้แบ่งปันสภาวธรรมจากผัสสะในการเอาภาระ รวมพลังไปช่วยกันเกี่ยวข้าวดอยฟ้า และให้ข้อมูลกันในการสังเคราะห์ พิจารณาไปรวมพลังร่วมงานมหา BIG Cleaning Day ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ที่บวรราชธานีอโศก

๒. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔

ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๔ จัดในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ – วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เป็นเวลา ๕ วัน ๕ คืน) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒ ท่าน ที่อยู่ครบ ๕ วัน  ๓ ท่าน ได้เดินทางกลับก่อน

ในวันที่ ๓ ของค่าย ค่ายครั้งนี้แม้มีผู้เข้ารับการอบรมปริมาณไม่มาก แต่มีคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้เปิดใจในเช้าวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับว่า ส่วนใหญ่ประทับใจกับอาหารพืชวรรณะ ๙ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่งตน เรียบง่าย สไตล์ พวธ. ได้เรียนรู้การทำกสิกรรม เก็บผักป่า ทำอาหาร และเทคนิคการดูแลสุขภาพ ๙ ข้อ ที่จะนำไปปฏิบัติต่อ รวมถึง “บททบทวนธรรม” ที่ได้ทบทวนทุกเช้า หลังออกกำลังกาย และ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ว่า “สิ่งที่เราได้รับนั้น ไม่มีใครทำให้เรา เกิดจากเรา เราทำกับเราเอง” และ “สุขใจได้แม้ไม่ได้ดั่งใจ” ในแต่ละเรื่อง ๆ ที่สามารถเข้าใจและพิจารณาทำใจในใจ ได้ว่า “สุขสมใจหรือสุขได้ดั่งใจ” ได้มาเป็นสุข ไม่ได้มาเป็นทุกข์ ฉะนั้น แท้จริง สุขสมใจ จึงทำให้ทุกข์ เป็นสุขขัลลิกะ สุขหลอก สุขลวง สุขไม่เที่ยง ไม่มีจริง แว๊ปเดียว หมดไป เก็บไม่ได้ หลอกให้ยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเราของเรา ที่จริงสุขสมใจสุขได้ดั่งใจนั้นไม่มี มีแต่ทุกข์ โดยในวันที่ ๒ และ ๓

ช่วงบ่าย จิตอาสาสาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ๙ ข้อ ในข้อ ๓ การสวนล้างลำไส้ใหญ่ ข้อ ๔ การแช่มือแช่เท้า ข้อ ๕ การพอกทาหยอดประคบอบอาบด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกันและข้อ ๖ การออกกำลังกายบริหาร มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม โยคะกดจุดลมปราณ เช้าวันที่ ๔ ของค่าย ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม ช่วงค่ำทุกวัน ฟังบรรยายสดจากอาจารย์หมอเขียว รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ทั้งจิตอาสาและผู้เข้ารับอบรมได้ฝึกโจทย์จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน กับปัญหาสายอินเตอร์เนทขาดทั้ง ๕ วัน ได้ทำใจ “ยินดีสุขใจไม่ได้ดั่งใจ” ได้ เมื่อไม่มีสัญญาณอินเตอร์เนทใช้ แต่ทีมสื่อดอยฟ้า ก็สามารถผสานพลังร่วมกันกับจิตอาสาที่อยู่ทางบ้าน หาสัญญาณเนทจากโทรศัพท์ เพื่อถ่ายทอดสด รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ในภาคค่ำได้อย่างเบิกบาน กับธรรมะที่เข้มข้น “ยินดีสุขไม่ได้ดั่งใจ”

๓. กสิกรรมไร้สารพิษ รวมพลังเกี่ยวข้าวพันธุ์ดอยฟ้า ตากข้าว และนวดข้าว

สองสัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน รวมพลังจิตอาสาทั้งชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ให้ร่วมด้วยช่วยกันไปเกี่ยวข้าวเจ้าพันธุ์ดอยฟ้า ที่แปลงสันโดษบน กลาง ล่าง โตไว ปฏิสันถาร มักน้อย เลี้ยงง่าย ซึ่งข้าวสุกออกรวง เมล็ดปุ้มอวบแข็งแรง ต้นสูงท่วมศีรษะ ทั้งภาคเช้าและบ่ายถึงเย็น นำข้าวมาตากที่ศาลาผาสุก และช่วยกันนวดข้าว อย่างสนุกสนานและเบิกบาน

ฐานครัวได้นำข้าวที่ยังอ่อนอยู่มาปั่นคั้นทำเป็นน้ำนมข้าว รับประทานอุ่น ๆ ในช่วงเช้า ๆ ถึงสาย ที่อากาศภูผาฟ้าน้ำเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้ว ข้าวดอยฟ้าปีนี้ ออกรวงอุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าประทับใจของชุมชน ว่าปุ๋ยอินทรีย์จากพืชใบไม้สด ใบไม้แห้ง หยวกกล้วย และปุ๋ยฮิวมัสที่เป็นหัวปุ๋ย ซึ่งชาวชุมชนได้ช่วยกันนำมาใส่ พรวนดินและปรับแต่งเป็นแปลงนาเล็ก ให้ปลูกข้าวพืชผักต่าง ๆ ได้ง่าย ปลูกข้าว ข้าวโพดและถั่วหมุนเวียน

วันนี้พิสูจน์ได้ว่า ความร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี อดทนและเสียสละ ขยัน ปฏิบัติศีลลดละเลิก ด้วยการตั้งตนอยู่บนความลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง ทำแนวกันนกมากินข้าวบางแปลง ประกอบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชวัตถุ เวลาข้าวเติบโตประมาณ ๕-๖ เดือน ให้ผลผลิตข้าวเจ้าพันธุ์ดอยฟ้าที่อุดมสมบูรณ์ ต้นข้าวโตสูง ๒ เมตร ยิ่งทำให้ได้ปุ๋ยต้นสูง ที่ได้มาฟรี ๆ แม้จะมีบางแปลงที่ข้าวล้มอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยากเกินกำลังที่จะเก็บเกี่ยว โดยชาวชุมชนเลือกไปเกี่ยวแปลงที่เกี่ยวได้ง่ายก่อน แล้วจึงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวที่ล้ม ผลผลิตปีนี้ ข้าวดอยฟ้าที่เกี่ยว ๑ กอ มีประมาณ ๒๔ ต้น ๑ รวงมีประมาณ ๓๗๗ เมล็ด ข้าวปลูกใน ๒ ตารางเมตร หนัก ๑.๘ กิโลกรัม เทียบเป็น ๑ ไร่ ได้น้ำหนัก ประมาณ ๑,๔๔๐ กิโลกรัม

๔. ทีมแพทย์วิถีธรรม เตรียมเดินทางเข้าบ้านราช ร่วมงานมหา BIG Cleaning Day ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ร่วมอปริหานิยธรรมทุกเช้า ปรึกษาหารือกิจกรรมการงานในแต่ละวัน ทำทั้งงานนอกและงานในไปพร้อมกัน ที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านสูงที่สุด พร้อมช่วยกันเคลียร์งานสำคัญ ๆ ฐานหลัก ๆ ในช่วงนี้ คือ การเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนจะเดินทางเข้าร่วมงานมหา  BIG Cleaning Day  ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อไปร่วมกอบกู้บวรราชธานีอโศกที่ประสบน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์ ในปี ๒๕๖๕ โดยจะออกเดินทางจากชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประมาณ ๕๐ ชีวิต ด้วยรถตู้ ๒ คัน และรถโดยสาร ๖ ล้อ “ราษฎร์กู้” ที่ท่านสมณะและญาติธรรมจากบวรลานนาอโศก เมตตาอนุญาตให้ทาง พวธ. ยืมมาใช้ โดยจิตอาสาได้ลงไปรับรถที่บวรลานนาอโศกในบ่ายวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมนำผักผลไม้ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยพาโล ฟักเขียว มะละกอ มะนาว กิ่งพันธุ์ไชยาและเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ไปบริจาคเข้าครัวส่วนกลางที่บวรราชธานีอโศกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...