ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๓ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว

  • ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 
  • ชุมชนภูผาฟ้าน้ำรวมพลังชุมชนบ้านหัวเลาแม่เลาซ่อมถนนสามแยกมิตรภาพ
  • กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ
  • ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ. 
  • พลังงานพึ่งตน ชีวิตผาสุก

  ๑. ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ 

  เช้าวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ พระพันธุ์ดิน กันตสีโลและญาติธรรมบวรลานนาอโศก รวม ๕ ท่าน มาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นครั้งที่ ๒๙ ท่านสมณะได้นำกล้วย ๓ เครือ และมะพร้าว ๑๗ ลูก มาแบ่งปันให้ชุมชน ท่านโพธิสิทธิ์ แสดงธรรม “เทศน์ก่อนฉัน”  มงคล ๓๘ ข้อที่ ๙ “มีวินัยศึกษาดีแล้ว” สอนนักเรียนวิชชาราม ในการปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท วิชชา ๓ และมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติอย่างไร ย่อยธรรมพ่อครูฯ ให้ชาวชุมชนได้ฟังในเรื่องที่ยังไม่ได้ฟัง “บุคคล ๙”

  จากนั้น จิตอาสาประเคนถวายอาหารท่านสมณะ และรายงานสภาวธรรมประโยชน์จากการได้บำเพ็ญการทำฐานผักลวก ได้ลดละเลิกกิเลสไปตามลำดับ การรับประทานอาหาร กิเลสจะชอบกินตัวที่ยังติดอร่อยก่อน เช่น ขนมเทียนและแตงไทย เป็นต้น

  อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้แบ่งปันถึง สภาวะความพร่องแต่สมบูรณ์ด้วยความสุขในสิ่งจำเป็นในชีวิต บทสรุปของ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” ว่าเป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรม คือ ร่างกายและจิตใจ ได้ร่างกายแข็งแรงที่สุด และจิตวิญญาณผาสุกที่สุดในโลก ได้ธาตุที่สมดุลกับชีวิตและมีปัญญาที่ชำระกิเลสได้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ รวมถึงโลกานุกัมปายะ ได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทั้งรูปธรรมวัตถุและนามธรรมปัญญาในการชำระกิเลส

  ๒. ชุมชนภูผาฟ้าน้ำรวมพลังชุมชนบ้านหัวเลา-บ้านแม่เลา ซ่อมถนนสามแยกมิตรภาพ

  เช้าวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำ นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ช่วยกันแก้ปัญหาตรงจุดถนนสามแยกมิตรภาพ ที่เป็นทางสัญจรขึ้นลงไปมาระหว่าง ๓ ชุมชนคือ ชุมชนบ้านหัวเลา ชุมชนบ้านแม่เลา และชุมชนภูผาฟ้าน้ำ เป็นจุดที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อลึกจากน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา ทำให้เดินทางสัญจรลำบากและเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ด้วยความเดือดร้อนของประชาชนที่รอไม่ได้

  ทั้ง ๓ ชุมชนจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง เสียสละแรงกายแรงใจแรงปัญญาแรงความสามารถมาช่วยกันปรับซ่อมถนน ประมาณ ๘๐ ท่าน ได้ช่วยกันทำและแสดงความคิดเห็น ณ หน้างาน ทำไปปรับไป โดยชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ช่วยบริจาคปูน ออกแบบทำสปิลเวย์ให้น้ำข้ามผ่านไม่ขังแฉะบนถนน แบ่งฐานงานทั้งเตรียมพื้นที่ เก็บหิน วางหิน ตักทราย ขนทราย ผสมปูน เทและเกลี่ยปูน ชาวบ้านแม่เลาและหัวเลาเตรียมอาหารมากินกันเอง ซึ่งจิตอาสาได้แบ่งปันน้ำสมุนไพรปรับสมดุล น้ำผักผลไม้ปั่น ชาดาวดอยแบบอุ่นและเย็น ราดหน้าและเต้าส่วนแจกด้วย เป็นกิจกรรมที่สานพลังกันแก้ปัญหาในพื้นที่แบบอบอุ่นและประทับใจ ที่เจริญและพัฒนาไปด้วยกันตามหลักสาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗ และอปริหานิยธรรม ๗

  ๓. กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ

  สัปดาห์นี้ จิตอาสาประมาณ ๗ ท่าน ได้จัดสรรเวลาตามเหตุปัจจัย ไปช่วยกันทำแนวกันนกที่แปลงสันโดษ ใช้อุปกรณ์หลัก คือ ตาข่ายกันนก เสาไม่ไผ่ และเชือกฟาง ในช่วงเช้า ประมาณ ๒ วัน ได้เนื้องานประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ แม้จิตอาสาจะมีจำนวนน้อย พลังฮึกเหิม ๆ จะแผ่วไปบ้าง แต่การได้อปริหานิยธรรมสม่ำเสมอ ทำงานไปด้วยสนทนาธรรมไปด้วย ได้ขัดเกลากันไม่เอาแต่ใจ ทำใจในใจล้างความชอบชัง งานก็ก้าวหน้าได้ดี ทั้งงานนอกและงานใน ว่างานจะสำเร็จเมื่อไรก็ได้ เมื่อเราได้ลงมือทำเต็มที่ ก็สุขใจเต็มที่ เบิกบานและผาสุกได้ในแต่ละวัน

  ๔. ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน บำเพ็ญการพึ่งตน สไตล์ พวธ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายแบบเรียบง่าย ประหยัดสุด-ประโยชน์สูง ได้ความสนุกแช่มชื่น ด้วยการฝึกฝนทำแท่นปูนบล็อคไว้ปูและปรับซ่อมถนน ขนาด ๓๐ คูณ ๗๐ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๘๐ กิโลกรัมต่อก้อน ใช้ไม่ไผ่ที่สานกันแทนตะแกรงเหล็ก วาง ๒ ชั้น และใส่หินขนาดประมาณกำปั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของแท่นปูน จิตอาสารวมพลังบำเพ็ญตามเวลาที่จัดสรรได้ในช่วง ๒ สัปดาห์ได้แท่นปูน ประมาณ ๑๒๐ ก้อน ซึ่งชาวชุมชนได้ช่วยกันขนแท่นปูนจำนวน ๓๕ ก้อน ไปวางซ่อมทางที่หน้าโรงจอดรถด้านหน้าร้านดอยฟ้า หน้าทางเข้าชุมชน ภารกิจสำเร็จได้ด้วยดี

  ๕. พลังงานพึ่งตน ชีวิตผาสุก

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำทีมช่างไฟแดดและทีมช่างเชื่อมโลหะผสานพลังร่วมกันออกแบบและทำฐานเตาขดลวดไฟแดดเพื่อให้วางหม้อขนาดเบอร์ ๕๐ ได้ ภารกิจสำเร็จได้ดี อีกทั้งได้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ซึ่งจิตอาสาคบคุ้นที่อยู่บ้านที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้ใช้ไฟแดดที่บ้านสวนตน ซึ่งได้นำอาหารผักผลไม้มาแบ่งปันที่ชุมชน ก็ได้เรียนรู้การใช้พลังงานพึ่งตนเพิ่ม ต่อยอดนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์แปลงไฟ แบตเตอรี่ สายฟ้า เพื่อนำไปติดตั้งเองที่บ้าน และนำอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในบ้านไปใช้ เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตาไฟแดด และเครื่องปั๊มน้ำ เป็นต้น ที่ได้ช่วยกันพัฒนาและจัดซื้อมาแบบราคาประหยัดสุดโดยทีมช่างไฟแดด ไปใช้ในการพึ่งตนต่อยอดที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาวต่อไป 

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...