ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว

   • ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๓
   • ทำแท่นบล็อกปูน ปรับซ่อมถนน เตรียมต้อนรับผู้เข้าอบรมค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่น ๓

    

   ๑. ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๓

   ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และคณะจิตอาสา ได้สานพลังกันจัดค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วัน ๕ คืน มีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมเรียนรู้ในพื้นที่จริง (ออนไซต์) ในวันแรก วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ จำนวน ๑๙ ท่าน แม้การเดินทางและที่พักไม่สะดวกสบาย รวมถึงถนนภายในชุมชน มีดินเละน้ำขังเป็นหล่มบางจุด แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ สำหรับผู้มีความยินดีและตั้งใจมาอบรมที่ภูผาฟ้าน้ำ ดังคำกล่าวที่ว่า “ภูผาฟ้าน้ำ สมรภูมินักรบกิเลส ถ้าไม่แน่จริงอย่ามา”

   ช่วงเช้าวันแรกของการอบรม เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ท่านสมณะโพธิสิทธิ์ โพธิสิทโธ จากพุทธสถานลานนาอโศก ท่านสมณะฟ้ารู้ นโภคโต และพระประพันธุ์ วุฑฒโน จากธรรมสถานภูฟ้าผาธรรม เมตตามาเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นครั้งที่ ๓๐ แสดงธรรมเทศน์ก่อนฉัน เป็นการปฐมนิเทศเปิดการอบรมในค่ายรุ่นที่ ๓ นี้ จากนั้น จิตอาสาได้ประเคนถวายอาหารสมณะ และรับประทานอาหารมื้อหลักของวัน โดยจิตอาสาได้แบ่งปันประสบการณ์แนะนำตัว ถึงต้นเหตุที่มาเป็นจิตอาสาฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ ๆ

   ช่วงบ่าย จิตอาสาได้สาธิตเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ๙ ข้อ หรือยา ๙ เม็ด มียาเม็ดที่ ๑ การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล เม็ดที่ ๒ กัวซา การขูดระบายพิษทางผิวหนัง และยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ในช่วงค่ำ อาจารย์หมอเขียว บรรยายสด รายการ “ธรรมะพาพ้นทุกข์” ถึงแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ซึ่งจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมจากสวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และสวนป่านาบุญ ๙ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนเฉลี่ยสวนละประมาณ ๑๐๐ ท่านขึ้นไป ซึ่งได้จัดค่ายอบรมออนไซต์ในพื้นที่จริง

   ในช่วงเวลาเดียวกันทั้ง ๕ วัน ได้มารายงานการจัดค่ายในวันแรกนี้และร่วมรับฟังธรรม ผ่านระบบซูมออนไลน์ด้วย ซึ่งอาจารย์หมอเขียวเคยกล่าวไว้ในอดีตว่า ตั้งใจจะให้มีการจัดค่ายสุขภาพวิถีธรรม พร้อมเพรียงกันในทุกพื้นที่สวนป่านาบุญ ๑-๙ โดยอาจารย์หมอเขียวจะอยู่บรรยายในพื้นที่หลักพื้นที่หนึ่ง ลดการเดินทางไปบรรยายในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งวันนี้เหตุปัจจัยลงตัว ใช่เวลาแล้ว สิ่งที่เคยตั้งใจให้เกิด แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าจะเกิดเมื่อไรก็ได้ เกิดก็สุขใจ ไม่เกิดก็สุขใจ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ซึ่งวันนี้ความปรารถนานั้น ก็เกิดผลขึ้นได้จริง 

   ๒. ทำแท่นบล็อกปูน ปรับซ่อมถนน เตรียมต้อนรับผู้เข้าอบรมค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่น ๓

   สัปดาห์นี้ ฝนตกติดต่อกันเกือบทุกวัน ถนนขึ้นลงดอยแพงค่า เกิดดินเละเป็นหล่มและน้ำท่วมขังเป็นระยะ ๆ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสารวมพลังไปช่วยกันบำเพ็ญปรับซ่อมถนนทางขึ้นลงดอยแพงค่า เพื่อเตรียมต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ รุ่น ๓ ที่จะจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ด้วยการพาย้ายฐานการผลิตแท่นบล็อคปูนขนาด ๓๐ คูณ ๗๐ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๕๐ – ๘๐ กิโลกรัมต่อก้อน จากข้างศาลาดอยฟ้า ไปที่ด้านล่างศาลาผาสุก ศาลาหลังใหม่ ซึ่งชั้น ๒ ได้ให้เป็นเรือนพักหญิงและครอบครัวสำหรับผู้เข้ารับการอบรมค่ายรุ่น ๓ นี้เป็นครั้งแรกด้วย

   การผลิตแท่นบล็อกปูน เป็นไปด้วยดี แบ่งกันทำหน้าที่ ทั้งแยกหิน เตรียมหิน วางหิน ผสมปูน เทปูน เกลี่ยปูน ผลิตแท่นบล็อคปูนจนมีจำนวนมากพอประมาณที่จะนำไปใช้วางถนนแบบฟันหนู แก้ปัญหาในจุดที่จำเป็นก่อน ก่อเกิดนวัตกรรมการปรับซ่อมถนนที่ไม่ต้องปิดถนน ซ่อมเสร็จก็ใช้งานได้เลย และประหยัดการใช้งานได้ตามจำนวนก้อนที่ผลิตได้ ทำไปปรับไป ทำจากเล็กไปใหญ่ ไม่ใจร้อน ค่อย ๆ ปรับซ่อมไปเรื่อย ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำถนน ประหยัดสุด ประโยชน์สูง สไตล์ พวธ. 

   เรื่องที่เกี่ยวข้อง

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น ๔...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๕ ข่าว แพทย์วิถีธรรม ร่วมงานตักบาตรเทโว ที่บวรลานนาอโศก  ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติ ๑๓ ตุลาคม...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  รวมพลังแก้ปัญหา พายุเข้า น้ำป่าไหลหลากภูผาฟ้าน้ำ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว กสิกรรมไร้สารพิษ ทำแนวกันนกแปลงสันโดษ ปรับซ่อมถนนด้วยบล็อกปูน พึ่งตน เรียบง่าย ไตล์ พวธ.  พลังงานไฟแดด...

   ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

   ข่าวสัมมนาเชิงวิชาการอาหารเป็นหนึ่งในโลก

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๓ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  ค่ายสุขภาพและกสิกรรมไร้สารพิษวิถีธรรม รุ่น ๒...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  โรงบุญอาหารมังสวิรัติวันแม่แห่งชาติ...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  กสิกรรมไร้สารพิษ บำเพ็ญทำนาเล็ก-ถอนกล้า-ดำนา...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บำเพ็ญติดตั้งชุดไฟแดด...

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   กิจกรรมชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   สัปดาห์นี้ มี ๔ ข่าว ท่านสมณะและญาติธรรม บวรลานนาอโศก เยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  นิสิตพุทธศาสนา ป.เอก มจร.เชียงใหม่...