ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว

  • ทีมแพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ด้วยนาเล็ก แบบ “บ้านราชโมเดล”

 

๑. ทีมแพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ด้วยนาเล็ก แบบ “บ้านราชโมเดล”

สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทุกศูนย์สวนป่านาบุญ ๑-๙  และทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ที่จัดสรรเวลาได้และเบาภาระจากการงานในพื้นที่แล้ว เฉลี่ยประมาณ ๘๐ ชีวิต สานพลังบุญนิยม “คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก” กับคณะสมณะ สิกขมาตุ และพี่น้องญาติธรรมชาวชุมชนบวรราชธานีอโศกทุกท่าน ช่วยกันเคลียร์ ๕ ส. และปรับพื้นที่แปลงกสิกรรมส่วนกลาง เพื่อเตรียมแปลงปลูกผักตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ส่วนกลาง คือ แปลงรอบเฮือนบวร แปลงสวน ๗๗ และแปลงพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน ตามลำดับ ด้วยการทำงานนอกและงานในไปพร้อมกัน พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนรับใช้ โดยเน้นการทำใจในใจ “สุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจ” ร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร ถวายเป็นโพธิบูชาแด่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในวาระครบรอบขึ้นสู่ปีที่ ๕๓ “โพธิกิจ โพธิบูชา” ตามหลัก “สาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗ อปริหานิยธรรม ๗” และโศลกธรรมแห่งปี “ชีวิตหนอ พออยู่ พอกิน”

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ช่วงเช้ารวมพลังวันบวรที่ “สวนทำกิน” ช่วยกัน ๕ ส. เคลียร์ขอนไม้ กิ่งไม้ บนร้านปลูกผัก และผักตบชวาออกจากแปลง นำไปทำเป็นปุ๋ย พร้อมช่วยกันเตรียมแปลงแบบนาเล็ก เพื่อประหยัดเวลาและอุปกรณ์ในการรดน้ำ บ่ายทำแปลงรอบเฮือนบวร ปลูกกล้วยประมาณ ๑๐๐ ต้น ทดสอบระบบน้ำ จัดสรรการไขน้ำเข้าน้ำออกแปลง ทั้งแปลงระดับบน และแปลงระดับล่าง แบบขั้นบันได ให้เชื่อมโยงกันเป็นนาเล็ก รุ่น “บ้านราชโมเดล” ที่ประยุกต์บูรณาการต่อยอดจากโคกหนองนา หรือนาเล็ก ที่ภูผาฟ้าน้ำ ช่วงค่ำ จิตอาสา ร่วมฟังธรรมรายการ “สัมภาษณ์ ปฏิบัติกร เรื่อง.“การตัดสินใจได้ปัง! พลังโลด” ดำเนินรายการโดยท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโร มีอาจารย์หมอเขียวและทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  เป็นผู้ร่วมรายการที่ได้บอกถึงความประทับใจที่ได้มาช่วยกอบกู้บ้านราชในยามยากหลังน้ำลด ร่วมกันสานพลัง เสียสละ แรงกาย แรงใจ แรงปัญญา แรงความสามารถ ด้วยพี่น้องจิตอาสาส่วนใหญ่ เราไม่มีบ้านส่วนตนที่บ้านราช นอกจากบ้านส่วนกลางแพทย์วิถีธรรม จีงเป็นกาละที่เป็นประโยชน์สูงสุด ที่จะมาช่วยกอบกู้บ้านราช ได้แบ่งปันมิตรไมตรี ยินดี พอใจ สุขใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจได้ ทำดีเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ด้วย “การให้มันเบา การเอามันหนัก” 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จิตอาสารวมพลังที่แปลงเฮือนบวรทำระบบน้ำจัดสรรน้ำการเข้าออกแปลงให้เชื่อมโยงไปทั่งถึงกัน ถึงค่ำ ใช้ไฟฉายคาดหัว มีชีวิตชีวา สนุกสนานและเบิกบาน

วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

รวมพลังวันบวร ที่แปลงสวน ๗๗ ด้านเหนือ ทำนาเล็ก รุ่นคลองไส้ไก่ หรือแบบก้างปลา รุ่น “บ้านราชโมเดล” เป็นลักษณะแบบหลุมพอเพียง นาเล็กขนาดเล็กสุด ประหยัดเวลาและรวดเร็ว ทำไปปรับไป ณ หน้างานพื้นที่ในปัจจุบัน มี “ปุ๋ยดี ปุ๋ยฟรี ปุ๋ยตลอดกาล” จากอินทรียวัตถุในพื้นที่และรอบ ๆ พื้นที่ส่วนกลางที่ได้ช่วยกันเคลียร์ ๕ ส. ให้สะอาด นำมาลงในแปลง ใช้รถแบล็คโฮลช่วยขุดดิน รถดัมพ์ช่วยขนอินทรียวัตถุนำลงในแปลง จิตอาสาใช้จอบช่วยปั้นคันนาและทำคลองส่งน้ำแบบก้างปลาหรือคลองไส้ไก่ ขุดหลุมพอเพียงกว้าง ๑-๒ ฟุต  นำอินทรียวัตถุ และดินฮิวมัสข้างแปลงลงหลุม ปลูกมะเขือ ทดสอบระบบน้ำ ได้นาเล็ก ที่น้ำไหลทั่วถึงกัน ลดการรดน้ำได้ประมาณครึ่ง – ๑ เดือน ทำให้ได้เวลาเพิ่ม สามารถทำกิจกรรมการงานอื่น ๆ หรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้มากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยบ่ายวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ย้ายอุปกรณ์ครัวจากเฮือนบวรชั้น ๒ ไปเฮือนหญังกิน จากนั้น ช่วยกันลอกโคลนตมที่บริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร ข้างน้ำตก หน้าเฮือนหญังกิน ร่วมกับพี่น้องญาติธรรม คุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก นำไปเป็นปุ๋ยที่แปลง ๗๗ และสวนหน้าเฮือนศูนย์สูญ ขนปุ๋ยใบไม้ที่บริเวณเฮือนสุดชีวิต เรียนรู้การล้างใจ อสุภะจากกลิ่นโคลนตมที่หมักหมมและความกลัวการเลอะเทอะ เมื่อกล้าให้เลอะเสื้อผ้าเนื้อตัวได้ ก็ไม่มีอะไรทุกข์ สุขใจแม้ไม่ได้ดั่งใจได้  

เช้าวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ใส่ปุ๋ยใบไม้ แปลงข้างเฮือนบวร สวน ๗๗ รื้อขนซากขอนไม้ กิ่งไม้ อินทรียวัตถุแบบแห้ง บนค้างปลูกผักไม้เลื้อย ไปใส่ในแปลงเป็นปุ๋ย เตรียมแปลงแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ช่วงบ่าย รวมพลังกันทำนาเล็กพอเพียง แบบคลองไส้ไก่ ขนาดประมาณ ๑*๑ เมตร ปลูกต้นกล้วยประมาณ ๒๐๐ ต้น จากเครือข่ายจิตอาสายโสธร และมะละกอ บนคันนา ขุดร่องน้ำ หรือคลองไส้ไก่ ลึกประมาณ ๑ คืบ เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่แปลงได้ ไปทั่วทุกแปลง ที่เป็นการทำแบบคนจน พึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่น เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ ซึ่งให้ผลได้จริง แบบประหยัด เรียบง่าย ปลูกผักสวนครัว ผักแขยง แพรว สะระแหน่ ยี่หร่า ตะไคร้ เป็นต้น

เช้าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาจารย์หมอเขียว นำจิตอาสารวมพลัง “บุญนิยม” แต่เช้า ทำปลงนาเล็ก แบบใช้จอบ แต่เช้าประมาณ ๖ นาฬิกา จนถึงประมาณ ๑๐ นาฬิกาเศษ มารับประทานอาหารและอปริหานิยธรรมร่วมกัน ก่อนทีมบางส่วนเดินทางกลับชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับทีมนักศึกษา ป.โท จาก มจร.เชียงใหม่ ที่จะมาร่วมงานสัมมนาที่ภูผาฟ้าน้ำในวันที่๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ก่อนจะกลับมาร่วมฟื้นฟูและเตรียมงานตลาดอาริยะหลังเสร็จภารกิจนี้ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม  แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมกันขนใบไม้แห้งหลังโรงแชมพู  ...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖   ๑. แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษ จัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียง แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญแบ่งปัน วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บวรราชธานีอโศก แพทย์วิถีธรรม...

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...