ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูขั้นตอนการสมัคร กดที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารลงชื่อคัดค้านกาสิโนถูกกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร กดที่นี่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่นี่

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว

  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษ จัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียง
  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานร้านพิสูจน์จิตอาสา
  • แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานจัดเตรียมร้านค้างานตลาดอาริยะ

   

  ๑. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญกสิกรรมไร้สารพิษ จัดสรรระบบน้ำแบบพอเพียง

  สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน นำจิตอาสาประมาณ ๘๐ ชีวิต สานพลังบำเพ็ญร่วมด้วยช่วยกัน ฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ ๗ แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีชีวิตชีวา ตามหลักสาราณียธรรม ๖ พุทธพจน์ ๗ อปริหานิยธรรม ๗ ขวนขวายพร้อมเพรียงกันประชุมและช่วยกันทำกิจกรรมฐานงานต่าง ๆ เช่น ฐานครัว เก็บผักป่า ทำอาหารขึ้นศาลา ฐานกสิกรรม ฐานร้านค้า ฐานสื่อ ฐานการศึกษา เป็นต้น ซึ่งฐานกสิกรรมไร้สารพิษ ที่แปลงสวน ๗๗ และข้างเฮือนบวร สัปดาห์นี้ อาจารย์หมอเขียวนำจิตอาสาช่วยกันปรับแปลง ทำระบบน้ำแบบพอเพียง ประหยัด เรียบง่าย พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ แบบทำไปปรับไป พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ขยัน แก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง ณ หน้างานปัจจุบัน ใช้ดินปรับคันดิน ทำทางน้ำไหลให้ไปได้ทั่วถึงทุกแปลง หรือเรียกว่า “สายน้ำพอเพียง” เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ เช่น แป๊บน้ำ สปริงเกอร์ เพื่อรดน้ำผัก เป็นต้น นอกจากนั้น จิตอาสายังได้ช่วยกันนำต้นดาวดอย อ่อมแซบป่า อ่อมแซบบ้าน กระดุมเงิน เป็นต้น จากสวนไวพลัง และต้นกล้าผักต่าง ๆ จากเครือข่ายจิตอาสา มาปลูกที่แปลงข้างเฮือนบวรด้วย และที่แปลง ๗๗ อาจารย์หมอเขียว ได้นำจิตอาสาให้ช่วยกันขุดบ่อน้ำ ๒ สระ มีสระบนและสระล่าง ใช้ไฟแดด สูบน้ำจากสระล่างขึ้นสระบน เพื่อเก็บน้ำไว้รดผักให้ได้ทั่วแปลง ๗๗ งานแต่ละวันถือว่าก้าวหน้าไปได้ดี แม้มีหลายหน้างานให้ได้ฝึกฝนก็ตาม แม้จะทำงานไม่ทัน จิตอาสาก็ได้ฝึกฝนการทำใจในใจแม้ไม่ได้ดั่งใจ ก็สุขใจได้อย่างเบิกบาน มีชีวิตชีวา ด้วย “ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญ นอกจากการฝึกฝน ให้ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม” 

  ๒. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานร้านพิสูจน์จิตอาสา ในตลาดประชารัฐ

  ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ บวรราชธานีอโศกเปิดตลาดประชารัฐ ร้านพิสูจน์จิตอาสา เพื่อจำหน่ายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วมในราคาบุญนิยม ระดับราคาเท่าทุน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยด้วย ซึ่งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ประมาณ ๑๓ ท่าน หมุนเวียนกันร่วมบำเพ็ญช่วยงาน ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน โดยช่วยกันทำความสะอาดร้าน จัดเตรียมและเติมสินค้าเข้าชั้น งานการเงิน ให้คำแนะนำข้อมูลรายละเอียดสินค้า และช่วยประชาสัมพันธ์งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๖๖ ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖  จิตอาสารู้สึกประทับใจที่ได้เพิ่มศีล พากเพียรบำเพ็ญกุศล ช่วยทั้งงานนอกและทำงานใน โดยทำร่วมกับพี่น้องชุมชนราชธานีอโศก ได้สนทนากันอย่างเป็นกันเอง รู้สึกอบอุ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง” 

  ๓. แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญช่วยฐานงานจัดเตรียมร้านค้างานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๖๖

  สัปดาห์นี้ จิตอาสา ร่วมบำเพ็ญช่วยจัดเตรียมร้านค้า สำหรับงานตลาดอาริยะ โดยสินค้าได้ทยอยเข้ามาส่งที่เฮือนบวรด้วยรถขนส่งสิบล้อ ลงในร้านค้าต่าง ๆ ตามที่ได้ประกาศขอแรงบุญจากส่วนกลาง เช่น ครก น้ำมัน ภาชนะหม้อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ช่วยกันขนและนำสินค้าลงในร้าน นอกจากนั้น ในแต่ละวัน ได้บำเพ็ญช่วยกันเขียนราคา และจัดสินค้าเข้าชั้น ที่ร้านพิสูจน์จิตอาสา เพื่อพร้อมจำหน่ายในงานตลาดอาริยะด้วย จิตอาสาบำเพ็ญตามมติหมู่ ฝึกฝน “ความสามัคคีคือความขัดแย้งอย่างพอเหมาะ” ขัดเกลากันอย่างมีฉันทะ ให้ได้ความเบิกบานตามฐานในแต่ละวัน 

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๗ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

  สัปดาห์นี้มี ๒ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญเพาะต้นกล้าข้าวที่นาโม  แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมกันขนใบไม้แห้งหลังโรงแชมพู  ...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๖ มกราคม ๒๕๖๖

  สัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังร่วมบำเพ็ญงาน “บำเพ็ญคุณ-บำเพ็ญธรรม ว.บบบ. และงานตลาดอาริยะ” ปีใหม่ ๒๕๖๖   ๑. แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๑๐-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังฟื้นฟูบวรราชธานีอโศก ด้วยกสิกรรมไร้สารพิษ แบบนาเล็ก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่ ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังบำเพ็ญแบ่งปัน วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บวรราชธานีอโศก แพทย์วิถีธรรม...

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมวันที่  ๒๖ พ.ย – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

  สัปดาห์นี้มี ๓ ข่าว แพทย์วิถีธรรม รวมพลังจัดงานสัมมนาปรัชญากับวิถีชีวิตร่วมสมัย  แพทย์วิถีธรรม ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูบ้านราช ...