Uncategorized

Uncategorized

ุ630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์

630511_ธรรมะพาพ้นทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน11 พฤษภาคม 2563อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ13.00-15.00 น.ธรรมะไม่ยากเกินที่จะพากเพียรได้สถานการณ์โควิดติดเชื้อ สหรัฐอเมริกา ติดเชื้ออันดับหนึ่งกลายเป็นประเทศที่ด้อยในการพัฒนาปัญหาโควิดถ้าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาแถบประเทศอัฟริกา...

งานวิจัย: โสดดีหรือมีคู่ แพทย์วิถีธรรม

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง...

610616 กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 ช่วงวันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

610616 กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 ช่วงวันที่ 11-19 มิถุนายน 2561

ค่ายพระไตรปิฎก ของชาวแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมอะไรบ้าง ปฏิบัติกันอย่างไร จะมาเล่าให้ฟังกันครับ ในค่ายพระไตรปิฎก เป็นการฝึกฝน เรียนรู้ขั้นตอนการลดกิเลส จนไปถึงการสลายกิเลสได้ โดยกิจกรรมค่ายจะมีกันประมาณ 9 วัน   ในค่ายพระไตรปิฎกนี้ จะนำพี่น้องปฏิบัติโดย อ.หมอเขียว...