620621 ธรรมะระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน

ค้นหา
Generic filters

21 มิถุนายน 2562 ธรรมรอเครื่อง สนามบินดอนเมือง

  • ถ้ามันใช่สิ่งที่ดีที่เราต้องทำ มันจะมีช่อง
  • ถ้ามันติดขัด แสดงว่ามันติดอัตตาที่เขาต้องล้างก็มีและมีวิบากแต่ละคน ซึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคน
  • เราคนจน ใครมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้ก็มา
  • ในบางคราคนมีข้อมูลเข้าใจผิดบางอย่างมันก็มีวิบากแต่ละคน ที่ต้องได้รับ
  • ลูกหลานพระพุทธเจ้าแต่ละคนก็มีฐานจิตต่างกัน
  • ถ้ามีพลังความดีมากพอ จะดึงคนออกจากวิบากนั้นได้
  • ถ้าบำเพ็ญได้มากขึ้น จะมีทางบำเพ็ญได้มากขึ้น
  • คนหมดวิบากคนจะกลับเข้าสู่พุทธะได้เร็ว
  • คนมีสัมมาภาระวิบาก จึงจำเป็นต้องอยู่กับโลก
  • หมดวิบากจะได้คุยมิตรดีมากขึ้น

เรื่องน่าสนใจ