ความกล้า พาพ้นทุกข์ 8 ประการ

ดับความกลัวด้วยความกล้า 8 ประการ บทความธรรมะพาพ้นทุกข์

สุดยอดอริยสัจ 4 ทำให้ดีที่สุด ความดียอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ สุขที่สุดในโลก
กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยาก 8 ประเด็น
8 สาระวิชาการที่แท้จริง ของการศึกษา ที่พาพ้นทุกข์

  1. กล้าทำดี ให้เกิดดี ถ้าวิบากดี ออกฤทธิ์
  2. กล้าทำดี ให้เกิดร้าย ถ้าวิบากร้าย ออกฤทธิ์ กล้ารับ กล้าให้หมดไป ร้ายหมดไป ก็ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เท่านั้นๆ ดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตได้มาก ดันสิ่งร้ายออกจากชีวิตได้มากที่สุดเช่นกัน รับเท่าไร ได้เท่าไร หมดเท่านั้น
  3. กล้าที่จะไม่ให้สิ่งดีเกิด ถ้าวิบากร้ายขวาง
  4. กล้าที่จะหยุดอยากในการทำชั่วทุกอย่าง กล้าที่จะไม่อยากทำชั่ว/เรื่องเดือดร้อนทุกเรื่อง ชั่วมันเลวร้ายต่อตนเองคนอื่นและสัตว์อื่น กล้าที่จะไม่ทำ
  5. กล้าที่จะทำสมดุลร้อนเย็น กล้าฝึก กล้าทดลอง กล้าทำ
  6. กล้าที่จะประมาณการกระทำกับกิจกรรมการงาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กล้าฝึกการประมาณการ สัปปุริสธรรม 7 และมหาปเทส 4 กล้าทำประโยชน์กับกิจกรรมการงานที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด กล้าทดลอง ใช้สัปปุริสธรรม 7 และ มหาปเทส 4 อะไรที่ปิดกั้นเกิน ฝืดฝืนเกิน แตกร้าวเกิน เสี่ยงเกิน ให้หยุด กล้าที่จะทำดู ถ้าอะไรที่ทำแล้ว กิลมถะ เสี่ยงเกินแตกร้าวเกินให้หยุด อะไรที่ทำแล้วโปร่งโล่งให้รีบทำ เสี่ยงแต่ยังลุยต่อไปได้ให้ทำ กล้าบุก-กล้าถอย กล้าเรียนรู้ กล้าใช้ปัญญา ในการทำให้เด็ดขาด สิ่งใดเสี่ยงเกิน ไม่เอา ไม่ประมาท ถ้าก้าวหน้าต่อให้ทำ แต่ถ้าเสี่ยงเกินให้ถอย กล้าที่จะประมาณกิจกรรมการกระทำการงานให้พอเหมาะ
  7. กล้าคบ เคารพ และสานพลังกับสัตบุรุษและหมู่มิตรดี
  8. กล้าที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ เท่าที่เราจะทำได้

กล้ายินดีที่ไม่ได้สมใจอยาก เมื่อร้ายเข้ามา ก็กล้ารับกล้าให้หมดไป ด้วยความไม่รู้ จึงเพ่งโทษอริยสัจ 4 จึงพบแต่หายนะสัจ กล้าที่จะเอาอริยสัจ 4 จึงจะหายโรค/เรื่องร้าย ตลอดเวลา ทางเอกสู่ความพ้นทุกข์ คือ อริยสัจ 4
ไม่เอาอริยสัจ 4 จะมีวิบากร้าย 11 ประการ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว)
ธรรมะพาพ้นทุกข์
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 34
หลักสูตร “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น 3”
20 ตุลาคม 2564

เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

ขยายความบททบทวนธรรม เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ตามภูมิ เท่าที่จะทำได้ คือ ตามภูมิตามบารมีที่มีตามภูมิตามบารมีที่มี มีเท่าไหร่ก็สุดฝีมือเท่านั้นแหละจบ ก็ปรารถนาให้เกิดดีแล้วก็จบ ให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเท่านั้น ก็เมื่อเราทำดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว โลกก็จะได้อาศัย คนในโลกก็จะได้อาศัย เราก็จะได้อาศัยดีที่เราทำนั้น ก็ได้อาศัยเพราะชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยสภาพดีๆ นั่นแหละ เท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ได้อาศัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เท่านั้น ที่จะได้อาศัย แม้อาศัยแล้ว แต่มันก็จะดับไปนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ไปตลอด สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้ดีก็ต้องดับไปนะ แม้ร้ายก็ต้องดับไปน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ตลอด เกิดแล้วมันก็ดับๆ หมดฤทธิ์เขาก็ดับๆ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์
…ฝึกทำดีแล้วก็วางดีๆ ให้ฝึกไว้ ให้ทบทวนไว้ว่า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ แม้ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับๆ บอย่างนี้เป็นต้น ก็จะได้ไม่ทุกข์ จิตเราก็เป็นอิสระจากทุกข์