พลังของการให้อภัย ที่มีคุณค่าต่อเราและผู้อื่น

พลังของการให้อภัย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์

จิตของเรา เมื่อเราพร่องเราพลาดไปแล้ว ถ้าเราได้รับการให้อภัยและได้รับโอกาสจากใคร ๆ โดยเฉพาะความพร่อง ความพลาดที่ร้ายแรงที่หนัก เราจะซาบซึ้งว่าการให้อภัยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ มีคุณค่ามีประโยชน์มาก แล้วเราจะซาบซึ้งกับการให้อภัย การได้รับโอกาสจากผู้อื่นอย่างสุดซึ้ง แล้วเราจะเป็นผู้ที่ให้อภัยผู้อื่นเพราะว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อเขามาก และมันก็มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อทุกชีวิต

พ่อครู (สมณะโพธิรักษ์) กล่าวว่า “ผู้ที่ได้รับการแบ่งปันจากเรา 
ถ้าเราแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ผู้ที่ได้รับการแบ่งปัน
โดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนต่าง ๆ นา ๆ 
ได้รับการให้การแบ่งปันจากเรา จิตวิญญาณเขาจะซึมซับสิ่งนี้”

นี่คือประโยชน์สูงสุดคือ จิตวิญญาณที่ซึมซับคุณค่าของการให้และการแบ่งปัน  เขาก็จะเป็นคนที่ให้ เป็นคนที่แบ่งปันในที่สุด ผู้นั้นผู้ที่ซึมซับการให้การแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึมซับคุณค่าประโยชน์ของการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ให้ชีวิตเขาได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาเดือดร้อน เขาจะยิ่งซาบซึ้งคุณค่าของการให้ การแบ่งปันจิตวิญญาณเขาจะเจริญขึ้น แล้วเขาจะเป็นคนที่ให้ที่แบ่งปันผู้อื่นต่อไป

เช่นเดียวกัน คนที่ได้รับการอภัยจากใคร เขาจะซาบซึ้งคุณค่าของการให้อภัย และผู้นั้นก็จะเป็นผู้ให้อภัยผู้อื่นต่อไป เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก และเราเองก็จะเป็นผู้กตัญญูรู้คุณต่อผู้ที่ให้อภัยเรา ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อเรา เพราะฉะนั้น เราจะคิด พูด ทำ อะไร ก็จะไม่ทำให้ท่านเดือดร้อน จะเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อไม่ให้ท่านเดือดร้อน ไม่ให้ผู้ที่มีพระคุณกับเรานั้นเดือดร้อน และให้ท่านได้รับประโยชน์ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน แม้เราจะสูญเสียอะไรก็ตามเราก็ยอมที่จะสูญเสีย ยอมรับโทษรับภัยจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราไม่ว่าจะแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ จากวิบากของเราแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราได้รับประโยชน์ 

นี่เป็นความลึกซึ้ง ทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์จากเราเท่านั้น อย่าให้ชีวิตใดได้รับการเบียดเบียน ได้รับความเดือดร้อนจากเรา ให้ทุกชีวิตได้รับประโยชน์จากเรา

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 5 เมษายน 2564
ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ 

รับชมการบรรยายธรรมผ่านช่อง YouTube หมอเขียวทีวี https://youtu.be/sOV4sXafctU


เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

ขยายความบททบทวนธรรม เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ตามภูมิ เท่าที่จะทำได้ คือ ตามภูมิตามบารมีที่มีตามภูมิตามบารมีที่มี มีเท่าไหร่ก็สุดฝีมือเท่านั้นแหละจบ ก็ปรารถนาให้เกิดดีแล้วก็จบ ให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเท่านั้น ก็เมื่อเราทำดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว โลกก็จะได้อาศัย คนในโลกก็จะได้อาศัย เราก็จะได้อาศัยดีที่เราทำนั้น ก็ได้อาศัยเพราะชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยสภาพดีๆ นั่นแหละ เท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ได้อาศัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เท่านั้น ที่จะได้อาศัย แม้อาศัยแล้ว แต่มันก็จะดับไปนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ไปตลอด สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้ดีก็ต้องดับไปนะ แม้ร้ายก็ต้องดับไปน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ตลอด เกิดแล้วมันก็ดับๆ หมดฤทธิ์เขาก็ดับๆ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์
…ฝึกทำดีแล้วก็วางดีๆ ให้ฝึกไว้ ให้ทบทวนไว้ว่า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ แม้ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับๆ บอย่างนี้เป็นต้น ก็จะได้ไม่ทุกข์ จิตเราก็เป็นอิสระจากทุกข์