การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

จริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อาจารย์หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 402 ข้อที่ 31 กัณหทีปายนจริยาที่ 11 ว่าด้วยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส

ในชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหทีปายนะ ซึ่งไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ กว่า 50 ปี คือควบคุมกาย วาจา ได้แต่ไม่ได้ทำถึงใจ อย่างไรก็ตาม ท่านทำสัจจกิริยาจากการที่ท่านปฏิบัติพรหมจรรย์ในอดีตอยู่ 7 วัน การนี้ทำให้เด็กพ้นจากพิษงูได้ ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้ให้กำลังทุกคนว่า แม้ในอดีตจะเป็นอย่างไร ให้ ณ ปัจจุบันทำศีลให้ดีที่สุด และปล่อยไปตามธรรม ในช่วงท้ายอาจารย์หมอเขียวได้แนะนำการเบิกพลังความดีมาใช้อีกด้วย ขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ

จริยาวัตรของพระยาปลา

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อาจารย์หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 401 ข้อที่ 30 มัจฉราชจริยาที่ 10 ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาปลา

ในชาตินี้ท่านระลึกได้ว่าท่านไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย ท่านจึงใช้สัจจวาจานี้ ขอฝนให้ตกลงมา ซึ่งทำให้ท่านและหมู่ญาติของท่านรอดพ้นจากภัยแล้ง นอกจากนี้ อาจารย์หมอเขียวได้ยกตัวอย่างองคุลิมาล ฟังแล้วน่าจะเป็นพลังให้ทุกท่าน ร่วมสร้างพลังพุทธะ ด้วยการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กันค่ะ ขอเชิญทุกท่านฟังรายละเอียดกันค่ะ

จริยาวัตรของธรรมเทพบุตร

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 อาจารย์หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 390 ข้อที่ 18 ธรรมเทวปุตตจริยาที่ 8 ว่าด้วยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตร

ครั้งหนึ่งรถของท่านธรรมวาทีเทพบุตรชนกับรถของอธรรมวาทีเทพบุตรที่แอกรถ ซึ่งอาจเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แม้ท่านมีฤทธิ์ที่จะทำร้ายอธรรมวาทีได้ แต่เพื่อการรักษาศีล ท่านจึงระงับจิตด้วยการหลีกทางให้แก่อธรรมวาทีเทพบุตร จากนั้นแผ่นดินได้สูบอธรรมวาทีเทพบุตร ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถฆ่าสัตว์ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่กิน เราจะใจดำไม่ช่วยเหลือใครก็ได้ แต่เราก็ช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็ตัดรอบ นี้คือการบำเพ็ญ รักษาศีล ศีลจึงคุ้มครอง ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลนั้นจริง เราก็สามารถนำพลังศีลนั้นมาคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ มาพัฒนาสิ่งใด ๆ หรือใช้ช่วยเหลือใคร ๆ ได้

ในช่วงท้ายอาจารย์หมอเขียวแนะนำว่า ในภาวะวิกฤตนี้ ให้ตั้งจิตบำเพ็ญศีล ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติศีลที่ถูกตรง การตั้งจิตด้วยสัจจวาจานี้ ขอให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เท่าที่จะเป็นไปได้ตามบุญกุศล สิ่งจริงที่ได้บำเพ็ญมาจริง ตั้งจิตแบบนี้จะเป็นพลังช่วยกัน เรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ

จริยาวัตรของลูกนกคุ้ม

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อาจารย์หมอเขียวยกตัวอย่างการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 33 เล่มย่อยที่ 3 หน้าที่ 400 ข้อที่ 29 วัฏฏกโปตกจริยาที่ 9 ว่าด้วยจริยาวัตรของลูกนกคุ้ม

นอกจากนี้อาจารย์หมอเขียวยังยกตัวอย่างผู้รอดชีวิตจากสินามิ ในเหตุการณ์ร้ายเดียวกัน แต่ละชีวิตได้รับผลไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันคือการปฎิบัติศีลให้ดีที่สุด การไม่เบียดเบียนจะพาพ้นทุกข์ การเพิ่มศีลจะเป็นวิบากดีที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติม เรามาฟังคำบรรยายของอ.หมอเขียวกันค่ะ

เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

ขยายความบททบทวนธรรม เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ตามภูมิ เท่าที่จะทำได้ คือ ตามภูมิตามบารมีที่มีตามภูมิตามบารมีที่มี มีเท่าไหร่ก็สุดฝีมือเท่านั้นแหละจบ ก็ปรารถนาให้เกิดดีแล้วก็จบ ให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเท่านั้น ก็เมื่อเราทำดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว โลกก็จะได้อาศัย คนในโลกก็จะได้อาศัย เราก็จะได้อาศัยดีที่เราทำนั้น ก็ได้อาศัยเพราะชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยสภาพดีๆ นั่นแหละ เท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ได้อาศัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เท่านั้น ที่จะได้อาศัย แม้อาศัยแล้ว แต่มันก็จะดับไปนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ไปตลอด สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้ดีก็ต้องดับไปนะ แม้ร้ายก็ต้องดับไปน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ตลอด เกิดแล้วมันก็ดับๆ หมดฤทธิ์เขาก็ดับๆ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์
…ฝึกทำดีแล้วก็วางดีๆ ให้ฝึกไว้ ให้ทบทวนไว้ว่า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ แม้ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับๆ บอย่างนี้เป็นต้น ก็จะได้ไม่ทุกข์ จิตเราก็เป็นอิสระจากทุกข์