ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

ส่งกำลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วยกัน

เราจะสู้ไปด้วยกัน ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด แพทย์วิถีธรรม

เราจะสู้ไปด้วยกัน

  • ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกัน
  • ขอส่งกำลังใจ ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และส่งกำลังปัญญาให้กับพี่น้อง ที่จะฝ่าฟันอุปสรรค COVID-19 ไปด้วย
  • ขอให้ได้มีกำลังใจ ในการต่อสู้และก็อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินไป อย่าได้หวาดหวั่น ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีต่อสู้

ในประเด็นเป็นโรคติดเชื้อ เราได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อหลากหลายชนิด มีประชาชนที่มีการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากการแพทย์วิถีธรรมของเรา โดยการใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม พบว่าการติดเชื้อลดลงได้ดี มีทั้งการใช้แพทย์วิถีธรรมอย่างเดียว มีทั้งการใช้ร่วมกับการแพทย์แผนอื่น เช่น ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ก็ดูตามความเหมาะสม เราเคยให้คำแนะนำกับประชาชน

มีการเก็บข้อมูลในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในงานวิจัยของอาจารย์ก็มีระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส HIV เอดส์ ไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี เป็นต้น พวกไวรัสชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดเหมือนกัน รวมทั้งโรคแบคทีเรีย สแตปฟิโลคอคคัส (Staphylococcus aureus) ซูโดโมแนส (pseudomonas) การติดเชื้ออื่น ๆ ชิกุนคุนย่า เป็นต้น

มีโรคติดเชื้อหลายอย่างที่เรามีประสบการณ์ในการสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วเอาชนะเชื้อเหล่านั้นได้ มันมีเชื้อโรคหลายอย่างที่พอได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือประชาชนไปสภาพการติดเชื้อลดลง ลดลงแล้วก็หายไป คือสามารถที่จะลดการติดเชื้อลงไปจนถึงหายจากการติดเชื้อได้ ทั้งใช้แพทย์วิถีธรรมเพียว (อย่างเดียว) ถ้ามันมีความก้าวหน้าหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือการแพทย์แผนอื่นใดที่เหมาะสม ที่ใช้แล้วก้าวหน้า นี้เป็นประสบการณ์เป็นวิชาการที่เราได้แนะนำ และผู้ป่วยจริงได้ปฏิบัติจริง แม้แต่โรควัณโรคก็ลดลงไปจนหายไปได้

มีหลายโรคพี่น้องไปติดตามได้ในสื่อต่าง ๆ ของเรา หรือในวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์งานระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่อาจารย์ทำเอาไว้ มีการติดเชื้อหลากหลายรูปแบบที่ใช้การแพทย์วิถีธรรมแล้วเอาชนะได้ ขณะที่การแพทย์ทั่วไปยังเอาชนะไม่ได้ แต่การแพทย์วิถีธรรมเราสามารถที่จะเอาชนะได้

เพราะว่าโดยหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์หัวใจสำคัญคือภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงจะสลายเชื้อโรคได้ ประเด็นสำคัญถ้าคนเราจะต่อสู้กับโรคได้ เม็ดเลือดขาวต้องแข็งแรง ร่างกายแข็งแรงงานจึงจะสามารถที่จะไปกำจัดเชื้อโรคได้ เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะ แต่เราก็สู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินไป

เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง มีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรียนตามพระพุทธเจ้า เรียนตามปกติ อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ ขอเป็นกำลังใจกำลังปัญญากับพี่น้องทุกท่านจากใจ ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และก็ปัญหาต่างๆในชีวิตให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่าน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 5 มีนาคม 2563

กรณีศึกษา

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรมอาสาเป็นสะพานบุญ

แพทย์วิถีธรรม อาสาเป็นสะพานบุญ ส่งต่อ “face shield และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอื่นๆ” สู่บุคลากรสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 679-1-73144-3 ชื่อบัญชี “รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์”

สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์อื่นแจ้งความประสงค์ที่

https://forms.gle/Cic6ovakfJrfrwTs6

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจface shield แจ้งความประสงค์ได้ที่

https://forms.gle/Us5iXabUYEaHyw2W6

ปล. เรามีศักยภาพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตามที่เรามีทุนมีรอน มีศักยภาพเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเท่าที่เรามี

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast