Taking too long? Close loading screen.

ลิงค์เสียงบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27

เสียงบรรยายของอ.หมอเขียว
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๗
ระหว่างวันที่ 26  ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
รุ่น ดับกิเลส ดับเครื่องกังวล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ