ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

หนังสือถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ
จำนวน 238 หน้า ราคา 150 บาท

ในเล่มนำเสนอองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมที่เน้นหลัก ประหยัด เรียบง่าย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เล่มนี้เน้นที่การปฎิบัติเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ของการพึ่งตนในการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม อย่างละเอียด พร้อมทั้งภาพประกอบ อ่านแล้วสามารถปฎิบัติตามได้ เหมาะใช้เป็นคู่มือการปฎิบัติสำหรับผู้เริ่มศึกษา รวมทั้งผู้ที่ผ่านค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแล้ว และต้องการเก็บรายละเอียดแง่มุมการปฎิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคข้อที่ 6 การกดจุดลมปราณ และท่าโยคะที่ใช้ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เล่มนี้ถือเป็นคู่มือปฏิบัติสู่การเป็น “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวคุณเอง”
ในเล่มยังมีเนื้อหาขององค์รวมการแพทย์วิถีธรรม ในเรื่องสาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักการแพทย์วิถีธรรม อาการของภาวะร้อนเกินและเย็นเกิน ที่มีการนำเสนอรายละเอียดอยู่ในหนังสือถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 1 และ เล่ม 2 ด้วย ทำให้ผู้อ่านหนังสือถอดรหัสสุขภาพเล่ม 3 สามารถเริ่มอ่านจากเล่มนี้ก่อนได้

ที่มา วารสารวิชาการ วิชาราม ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม
การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
“ถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ โกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล เป็นความหวั่นไหวที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ที่สุดในโลก ทำให้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็ว”

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
หนังสือที่บอกแก่นหลักในการให้น้ำหนักในการปฏิบัติยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ว่าควรเน้นที่ยาเม็ดใด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม