ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม

การทำอาหารปรับสมดุล มีวิธีการทำที่เรียบง่ายเน้นการลวก ต้ม เป็นหลัก เครื่องปรุงรสน้อย ดูไม่ยากนักในการปรุงอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ทำอาหารปรับสมดุล คือนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไร เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแต่ละวัน และสามารถนำเสนอให้คนในครอบครัวที่นิยมรับประทานอาหารรสจัด ร่วมรับประทานด้วยกันได้

อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม เป็นสูตรอาหารที่เพิ่มพลังชีวิตให้กับผู้นำมาดูแลตนเอง ร่างการสามารถนำสารอาหารต่างๆ ไปใช้ในการฟื้นฟูเซลล์ ซ่อมแซมเซลล์ ป้องกันเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ลดโรคภัยไข้เจ็บได้เร็ว เป็นสูตรอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ปรุงด้วยผัก แยกฤทธิ์ร้อน-เย็น ของพืชผักที่นำมาปรุง ปรุงรสด้วยเกลือ อาหารรสจืดกว่าทั่วไป ปรุงรสชาติของอาหารประมาณ 30% ของรสชาติอาหารปกติ

ในเล่มยังนำเสนอเรื่องลักษณะร่างกายร้อนเกิน เย็นเกิน หรือร้อนเกินและเย็นเกิน เป็นอย่างไร, สมดุลร้อนและเย้น ทำให้หายโรคได้อย่างไร, ถ้าเราจำเป็นต้อนกินเนื้ออยู่ต้องทำอย่างไร สำหรับสูตรอาหารในเล่มนี้ แบ่งหมวดหมู่เป็น 18 สูตร เครื่องดื่มและซุปปรับสมดุล 8 สูตรข้าวต้มสุขภาพปรับสมดุล 14 สูตรส้มตำ สลัดต่าง ๆ 16 สูตรยำ น้ำพริก 17 สูตรต้ม แกง 16 สูตรผัดผัก และ 6 สูตรรวมถั่ว โปรตีนที่ดีที่สุดใช้แทนเนื้อสัตว์ และในท้ายเล่ม ยังมีตัวอย่างเมนูอาหารในแต่ละมื้อ (SET MENU) อีกด้วย

ใจเพชร กล้าจน. (2562). อาหารปรับสมดุลแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิมพ์ดี. ISBN 978-616-92167-7-3 จำนวน 320 หน้า ราคา 150 บาท.

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อริยศีลรักษาโรค

อริยศีลรักษาโรค

“อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี
งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ”

การกินไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ

หนังสือการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ ให้คำตอบว่าศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ของพุทธ รวมถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9

คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ9
อาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารสูตรพิเศษที่ชาวค่ายแพทย์วิถีธรรมหลายท่าน ประสบผลให้การลดโรคของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว

เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
“ถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้ โกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล เป็นความหวั่นไหวที่ร้ายแรงที่สุดในโลก ทำให้จิตใจพ้นทุกข์ที่สุดในโลก ทำให้ทรุดอย่างแรงตายอย่างเร็ว”

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
หนังสือที่บอกแก่นหลักในการให้น้ำหนักในการปฏิบัติยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ข้อ) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ว่าควรเน้นที่ยาเม็ดใด เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเครื่องมือที่ส่งเสริมกิจกรรมการฟังธรรม ใคร่ครวญธรรม ทบทวนธรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญในการทำยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม