630224 จะมีวิธีการใดที่จะป้องกันตัวจากเชื้อโควิด ๑๙ ได้อย่างไร

https://youtu.be/ytpAQ3Mc4no

หลักการแพทย์วิถีธรรม

1. 630127.1 ยาเม็ดเลิศ เม็ดหลัก เม็ดเสริม โดย อจ หมอเขียว

https://youtu.be/LCRe8W8MgCY

2. 600527 01 กลไกเกิดหายโรคทุกโรค เบาหวาน ความดัน มะเร็ง หัวใจ ฯลฯ ค่ายสวนป่านาบุญ ๑

https://youtu.be/5fWo1SrfRAM

3. 610217 ยารักษาโรคทุกโรค คือ …

https://youtu.be/vXeP-JZLfFU

4. การบริหารร่างกาย

มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 27 ณ สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร 30 ต.ค.62

https://youtu.be/9l1pSCrjmiU

บทเพลงแห่งธรรม หมอเขียว เพลงวิ่งสู้

https://youtu.be/j7zVdZtvAQo

กดจุดลมปราณโยคะ พิชิตโรค โดย อ.หมอเขียว หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง (ฉบับเต็ม)

https://youtu.be/ySl_kyGR6no