• เตรียมดินในภาชนะปลูก โดยหมักอินทรียวัตถุเช่นใบไม้ เพื่อนพืช (วัชพืช) เศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ยในดิน  อัตราส่วน อินทรียวัตถุ 1 ส่วนต่อดิน 1-3 ส่วน
  • นำเมล็ดข้าวเปลือกแช่น้ำ 1-2 คืน
  • รินน้ำออก และห่อเมล็ดข้าวด้วยผ้า หรือ กระสอบ 
  • รดน้ำ พรวนดิน ให้ดินเป็นโคลนตม
  • นำข้าวเปลือกที่งอก หว่านบนดินโคลนตมที่เตรียมไว้ แต่ละเมล็ดห่างกันประมาณ ครึ่งเซนติเมตร บวกลบ กดเมล็ดข้าวที่ยังไม่จมดิน ให้จมลงไปในดิน ลึกประมาณ 1-3 มิลลิเมตร
  • รดน้ำวันละครั้ง หรือนำกระถาง หรือภาชนะที่เพาะต้นข้าวมาแช่ไว้ในกะละมังที่มีน้ำ ให้น้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะที่เพาะต้นข้าว
  • เมื่อต้นข้าวสูงพอประมาณอายุ 1 สัปดาห์ ถึงก่อนออกรวง สามารถตัดใบข้าวมาทำน้ำสมุนไพรใบข้าวได้ โดยตัดห่างจากดินขึ้นมา ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อให้ต้นข้าวงอกขึ้นมาใหม่
  • สามารถนำใบข้าวที่งอกขึ้นใหม่มาทำน้ำสมุนไพรใบข้าวได้เรื่อยๆ
  • การปลูกใส่ภาชนะไว้สัก 7 ภาชนะขึ้นไป ทยอยตัดไปทำน้ำสมุนไพรใบข้าว วันละ 1 ภาชนะ จะทำให้สามารถทำน้ำสมุนไพรใบข้าวสดได้ทุกวัน
  • ควรเก็บต้นข้าวไว้ทำพันธุ์เพื่อปลูกต่อไป อย่างน้อยหนึ่งภาชนะ
  • ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติบำรุงพืชชั้นดี คือ ปัสสาวะหนึ่งส่วนผสมน้ำเปล่า 10 ส่วน รด 1-7 วันต่อครั้ง

ควรเก็บไว้อย่างน้อย 1 ภาชนะเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวต่อไป

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1 สิงหาคม 2564

ดูการปลูกต้นข้าวเพิ่มเติม กดที่นี่

เรื่องน่าสนใจ