วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ “แปลงโตไว” ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อาอ้วน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ นักวิชาการ ผู้เคยทำงานกับโครงการหลวง เล่าเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ให้ฟังว่า
สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry) คำภาษาอังกฤษ แยกคำออกมาได้เป็น straw คือ ฟางข้าว berry คือ ผลไม้ที่เป็นพวงตะปุ่มตะป่ำ เม็ดเล็กๆ ชอบอากาศเย็น
สตรอว์เบอร์รี่ ที่นำมาปลูก เป็นพันธุ์พระราชทาน 80 เกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์ จากมูลนิธิโครงการหลวงนำให้เกษตรกรปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้สีและรสชาติที่ดี เหตุที่ใช้ชื่อพันธุ์พระราชทาน 80 เนื่องจากได้รับพระราชทานพันธุ์มาเมื่อปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
นิยมปลูกแบบ ต้นไหลของสตรอว์เบอร์รี่ (stolon) จะปลูกประมาณเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป เริ่มออกผลเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
วิธีลงแปลง
1.เราใช้วิธีแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ขุดดินเป็นร่องเอาเศษหญ้ารองตามด้วยต้นกล้วยสับ
2. เอาดินกลบแปลง รดด้วยน้ำปัสสาวะ ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 10 ที่ภูผาฟ้าน้ำใช้น้ำปัสสาวะ 20 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 200 ลิตร
3.ตีแปลงคู่กว้าง 60 – 80 เซนติเมตร เพื่อปลูกแถวคู่สลับฟันปลา นำพลาสติกคลุมแปลงเสียบด้วยไม้เพื่อขึงพลาสติกให้ตึง โดยเวลาเสียบไม้ต้องเสียบพร้อมกันสองด้านของแปลง แล้วเจาะรูด้วยท่อ pvc ระยะระหว่างต้นห่าง 30 เซนติเมตร
4. นำต้นกล้าสตรอว์เบอร์รี่ลงปลูก โดยให้ส่วนของหางไหลที่ติดกับต้นหันเข้าด้านในแปลง เวลาออกผลจะออกมาด้านนอกปลูกไม่ต้องลึกเกินไป การรดน้ำ 2-3 วันรดน้ำ 1 ครั้ง
5.ทำปุ๋ยผงบำรุงพืชโดย เอาน้ำปัสสาวะมาหมักกับดินก่อน แล้วนำไปลงแปลงเพื่อให้พืชได้ธาตุอาหารครบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
– ประโยชน์ของการคลุมพลาสติกเพื่อควบคุมวัชพืชและควบคุมอุณหภูมิของดิน
– ปัญหาที่พบทั่วไประหว่างปลูก จะเกิดเชื้อราถ้าความชื้นสูงเกินไป
สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2563 เผยแพร่ 20 กันยายน 2563
หมายเหตุ : ขั้นตอนการปลูกสามารถประยุกต์ไปปลูกกับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆได้

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ ส่วนประกอบ พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...