วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ

การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ไร้สารพิษ “แปลงโตไว” ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อาอ้วน จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ นักวิชาการ ผู้เคยทำงานกับโครงการหลวง เล่าเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ให้ฟังว่า
สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry) คำภาษาอังกฤษ แยกคำออกมาได้เป็น straw คือ ฟางข้าว berry คือ ผลไม้ที่เป็นพวงตะปุ่มตะป่ำ เม็ดเล็กๆ ชอบอากาศเย็น
สตรอว์เบอร์รี่ ที่นำมาปลูก เป็นพันธุ์พระราชทาน 80 เกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์ จากมูลนิธิโครงการหลวงนำให้เกษตรกรปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้สีและรสชาติที่ดี เหตุที่ใช้ชื่อพันธุ์พระราชทาน 80 เนื่องจากได้รับพระราชทานพันธุ์มาเมื่อปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
นิยมปลูกแบบ ต้นไหลของสตรอว์เบอร์รี่ (stolon) จะปลูกประมาณเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป เริ่มออกผลเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
วิธีลงแปลง
1.เราใช้วิธีแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ขุดดินเป็นร่องเอาเศษหญ้ารองตามด้วยต้นกล้วยสับ
2. เอาดินกลบแปลง รดด้วยน้ำปัสสาวะ ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 10 ที่ภูผาฟ้าน้ำใช้น้ำปัสสาวะ 20 ลิตร ผสมน้ำเปล่า 200 ลิตร
3.ตีแปลงคู่กว้าง 60 – 80 เซนติเมตร เพื่อปลูกแถวคู่สลับฟันปลา นำพลาสติกคลุมแปลงเสียบด้วยไม้เพื่อขึงพลาสติกให้ตึง โดยเวลาเสียบไม้ต้องเสียบพร้อมกันสองด้านของแปลง แล้วเจาะรูด้วยท่อ pvc ระยะระหว่างต้นห่าง 30 เซนติเมตร
4. นำต้นกล้าสตรอว์เบอร์รี่ลงปลูก โดยให้ส่วนของหางไหลที่ติดกับต้นหันเข้าด้านในแปลง เวลาออกผลจะออกมาด้านนอกปลูกไม่ต้องลึกเกินไป การรดน้ำ 2-3 วันรดน้ำ 1 ครั้ง
5.ทำปุ๋ยผงบำรุงพืชโดย เอาน้ำปัสสาวะมาหมักกับดินก่อน แล้วนำไปลงแปลงเพื่อให้พืชได้ธาตุอาหารครบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
– ประโยชน์ของการคลุมพลาสติกเพื่อควบคุมวัชพืชและควบคุมอุณหภูมิของดิน
– ปัญหาที่พบทั่วไประหว่างปลูก จะเกิดเชื้อราถ้าความชื้นสูงเกินไป
สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2563 เผยแพร่ 20 กันยายน 2563
หมายเหตุ : ขั้นตอนการปลูกสามารถประยุกต์ไปปลูกกับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆได้

เรื่องน่าสนใจ