วิธีปลูกฟักเขียว

วิธีปลูกฟักเขียว

กสิกรรมไร้สารพิษ ยุค New Normal สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยในสังคมเมือง
1. มีกองดินบนดาดฟ้า 1 กอง เริ่มหาเศษไม้ผุ ใบไม้ผุมาผสมดินไว้
2. เอาน้ำผสมน้ำปัสสาวะรดดินไปเรื่อยๆ ถ้ามีเศษผักสด น้ำซาวข้าว กากน้ำหมัก วุ้นน้ำหมัก คือมีอะไรที่ย่อยสลายได้ใส่เข้าไปเรื่อยๆ
3.เอาไส้ฟักเขียวแก่ที่มีเมล็ดใส่ไปด้วย นานจนลืม ก็วางใจเกิดก็เกิด ไม่เกิดก็เป็นปุ๋ยต่อไป
และแล้วฟักก็เกิดมา 1 ต้น รดน้ำใส่อินทรีย์วัตถุไปเรื่อยๆ รดด้วยน้ำต่างๆ ใช้ความเพียรหิ้วน้ำจากชั้น 2 มาชั้น 3 ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้น เปิดฟังหมอเขียว TV บ้าง อปริหานิยธรรมบ้าง ที่ชั้น 3 โดยไม่ยอมขึ้นมาตัวเปล่าๆเอาอะไรมาได้ก็ถือขึ้นมา พอมีดอกตัวผู้ตัวเมีย ก็ผสมเกสรให้เขา ฟักติดลูกดีออกมาเยอะ ใส่อินทรีย์วัตถุไปอีกเรื่อยๆ รดด้วยน้ำผสมน้ำปัสสาวะทุกวัน(ตามวิชาการให้รด 7-15วัน/ครั้ง)แต่คิดว่าคนยังกินข้าวได้ทุกวัน แล้วฟักไม่กินปุ๋ยทุกวันเหรอ ลองดู ฟักยิ่งงามลูกก็ดกนับได้ 25 ลูกกับรอบแรกนี้ (สิงหาคม) รอบ 2 ฟักได้น้ำฝนเริ่มฟื้นตัว แตกยอดพร้อมดอกตัวผู้ตัวเมีย รอบนี้เพิ่มน้ำขี้เถ้าเข้าไปด้วยยิ่งดก ช่วยผสมเกสรให้บ้าง แมลงบ้าง ซึ่งขณะนี้ (22 ก.ย) นับได้ 22 ลูกแล้ว สังเกตุเห็นรากฝอยเยอะมากเต็มกองดิน แต่ก็ยังใส่อินทรีย์วัตถุไปอีกเรื่อยๆ
ต้นเดียวกันนะครับ การได้ปุ๋ยดีน้ำดี ฟักเขียวรอบ 2 ยิ่งงาม ฟักโตเร็วมากครับ ฟังธรรมไปด้วย ดูแลฟักไปด้วย ยิ่งเบิกบาน ใจไร้ทุกข์กับสังขารที่ไม่เที่ยง บางวันปวดเข่า บางวันปวดแขน อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างรู้ทันในความเป็นจริง เป็นบางครั้ง หรือหนาครั้งครับ
เจริญธรรมครับ
คุณทรงพล ภักดีบุตร
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
ติดตามข้อมูล การทำกสิกรรมไร้สารพิษเพิ่มเติมได้ที่
facebook แปลงเกษตรพอเพียง จิตอาสาหมอเขียว
กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อชีวิตที่ผาสุก

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

แหนแดง

แหนแดง เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ไนโตรเจนได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ แหนแดงจะเกิดขึ้นได้นั้นน้ำต้องสะอาดและพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แหนแดง มีประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ 1.บำรุงพืช 2. บำรุงคน บำรุงพืช คือ แหนแดงมีไนโตรเจนสูงและธาตุอาหารต่างๆสูง เวลานำไปผสมกับดินแล้วนำไปปลูกพืช...

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล

จุลินทรีย์พลังศีล คือ จุลินทรีย์ที่ดี ใช้ในการย่อยสลายดิน พืช อินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชผักได้อาหารทางใบ ส่วนประกอบ พืชผักฤทธิ์ร้อน เช่น ใบกระถิน สาบเสือ สะเดา ฯลฯ หรือพืชที่เกิดง่ายทุกตัว จุลินทรีย์ที่ดีเขาจะไปกิน...

วิธีการทำแปลงแสนสุข

วิธีการทำแปลงแสนสุข

ที่มาของวิชาแปลงแสนสุข: ก่อนหน้านี้เราทำแปลงขนาดใหญ่ 1-2 เมตร ปัญหาที่พบคือ เมื่อเอาน้ำเข้าในแปลง น้ำไหลไม่ทั่วถึง จึงปรับเปลี่ยนทำแปลงแสนสุข วิธีการทำแปลงแสนสุข ตีแปลงความกว้าง 1 ฟุต และขุดร่อง กว้าง ลึก 7 - 10 เซนติเมตร กำลังดี ความยาวตามความยาวของแปลง...

วิชาเพาะต้นกล้า

วิชาเพาะต้นกล้า

การเพาะต้นกล้าที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูง   วิธีทำ เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะ เมล็ดขนาดเล็กใช้ประมาณ 1 ช้อนชา เมล็ดขนาดโตใช้ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาใส่ในถุงพลาสติก ใส่น้ำลงไปในถุงให้น้ำพอท่วมเมล็ดพันธุ์ แล้วเอายางรัดถุงพลาสติก ทิ้งไว้ 1 คืน...

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

วิชาหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาเล็ก

หลักการทำกสิกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อแรกคือ "พันธุ์ดี" ตีแปลงทำนาเล็ก โดย ขุดร่องรอบๆ แล้วพูนดินขึ้นมาทำเป็นเนิน เป็นเกาะ ขึ้นมาตรงกลางแปลง ขุดรอบๆให้เป็นร่องน้ำ การขุดร่องรอบๆ ทำให้เราดูระดับของดินได้ดีอาศัยน้ำเป็นตัววัด ให้ดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร...

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

วิธีการทำ นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช...

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4 ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) 23 เมษายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง...

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก 16 - 26 พฤศจิกายน 2563 ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปิดค่ายแล้วในวันนี้ พี่น้องชาวค่ายที่สนใจการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 31 ท่าน เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ภาคเหนือ จาก...