วิธีปลูกฟักเขียว

กสิกรรมไร้สารพิษ ยุค New Normal สำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยในสังคมเมือง
1. มีกองดินบนดาดฟ้า 1 กอง เริ่มหาเศษไม้ผุ ใบไม้ผุมาผสมดินไว้
2. เอาน้ำผสมน้ำปัสสาวะรดดินไปเรื่อยๆ ถ้ามีเศษผักสด น้ำซาวข้าว กากน้ำหมัก วุ้นน้ำหมัก คือมีอะไรที่ย่อยสลายได้ใส่เข้าไปเรื่อยๆ
3.เอาไส้ฟักเขียวแก่ที่มีเมล็ดใส่ไปด้วย นานจนลืม ก็วางใจเกิดก็เกิด ไม่เกิดก็เป็นปุ๋ยต่อไป
และแล้วฟักก็เกิดมา 1 ต้น รดน้ำใส่อินทรีย์วัตถุไปเรื่อยๆ รดด้วยน้ำต่างๆ ใช้ความเพียรหิ้วน้ำจากชั้น 2 มาชั้น 3 ร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้น เปิดฟังหมอเขียว TV บ้าง อปริหานิยธรรมบ้าง ที่ชั้น 3 โดยไม่ยอมขึ้นมาตัวเปล่าๆเอาอะไรมาได้ก็ถือขึ้นมา พอมีดอกตัวผู้ตัวเมีย ก็ผสมเกสรให้เขา ฟักติดลูกดีออกมาเยอะ ใส่อินทรีย์วัตถุไปอีกเรื่อยๆ รดด้วยน้ำผสมน้ำปัสสาวะทุกวัน(ตามวิชาการให้รด 7-15วัน/ครั้ง)แต่คิดว่าคนยังกินข้าวได้ทุกวัน แล้วฟักไม่กินปุ๋ยทุกวันเหรอ ลองดู ฟักยิ่งงามลูกก็ดกนับได้ 25 ลูกกับรอบแรกนี้ (สิงหาคม) รอบ 2 ฟักได้น้ำฝนเริ่มฟื้นตัว แตกยอดพร้อมดอกตัวผู้ตัวเมีย รอบนี้เพิ่มน้ำขี้เถ้าเข้าไปด้วยยิ่งดก ช่วยผสมเกสรให้บ้าง แมลงบ้าง ซึ่งขณะนี้ (22 ก.ย) นับได้ 22 ลูกแล้ว สังเกตุเห็นรากฝอยเยอะมากเต็มกองดิน แต่ก็ยังใส่อินทรีย์วัตถุไปอีกเรื่อยๆ
ต้นเดียวกันนะครับ การได้ปุ๋ยดีน้ำดี ฟักเขียวรอบ 2 ยิ่งงาม ฟักโตเร็วมากครับ ฟังธรรมไปด้วย ดูแลฟักไปด้วย ยิ่งเบิกบาน ใจไร้ทุกข์กับสังขารที่ไม่เที่ยง บางวันปวดเข่า บางวันปวดแขน อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างรู้ทันในความเป็นจริง เป็นบางครั้ง หรือหนาครั้งครับ
เจริญธรรมครับ
คุณทรงพล ภักดีบุตร
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
ติดตามข้อมูล การทำกสิกรรมไร้สารพิษเพิ่มเติมได้ที่
facebook แปลงเกษตรพอเพียง จิตอาสาหมอเขียว
กสิกรรมไร้สารพิษเพื่อชีวิตที่ผาสุก

เรื่องน่าสนใจ