กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ นำมาซึ่งปัจจัย 4

กสิกรรมไร้สารพิษ
นำมาซึ่งปัจจัย 4
ทำให้ชีวิตอยู่รอด
ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)
23 เมษายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ