Taking too long? Close loading screen.
ค้นหา
Generic filters
เอกสารอ้างอิง
1. ใจเพชร กล้าจน. (2563).  แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด.
2. สมุนไพรบำบัด. (2528). โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1).   กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด.
3. สมสุข มัจฉาชีพ. (2534).  พืชสมุนไพร ฉบับปรับปรุงใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 2).    กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.
4. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2540)  สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

เรื่องน่าสนใจ

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ล

สับปะรด

สับปะรด

สตรอว์เบอรรี

สตรอว์เบอรรี

มะระ

มะระ

พริก

พริก

แคร์รอต (แครอท)

แคร์รอต (แครอท)

วอเตอร์เครส

วอเตอร์เครส

รากบัว

รากบัว

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ

มะม่วง

มะม่วง

ผักโขม

ผักโขม

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง

ดอกกะหล่ำ

ดอกกะหล่ำ

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย

ข่า

ข่า

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว

หญ้าเอ็นยืด

หญ้าเอ็นยืด