Taking too long? Close loading screen.

ธัญพืชฤทธิ์ร้อน

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกอายุ 1 ปี ขนาดสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตร ลำต้นเป็นพุ่ม ใบเป็นใบประกอบ ตัวใบกลมรีปลายมนดอกเดี่ยวสีเหลืองส้ม ออกดอกตามง่ามใบ ฝักออกเป็นกระจุกที่โคน เปลือกแข็งสีน้ำตาลและเปราะ ภายในมีเมล็ด 1-6 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

ประโยชน์/การนำไปใช้

ถั่วลิสงเป็นธัญพืชฤทธิ์ร้อน มีพลังชีวิตสูง เป็นแหล่งของโปรตีนและพลังงาน

เมล็ด บำรุงกำลัง บำรุงม้าม บำรุงไขข้อ บำรุงกระเพาะ บำรุงน้ำนมสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร แก้อาการปลายเท้าเป็นเหน็บชา ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร ใบสดและก้าน ใช้ตำพอกแผลที่เกิดจากการกระทบกระแทก หรือแผลมีหนองเรื้อรัง แผลฟกช้ำ นำมาต้มน้ำดื่มลดความดันโลหิตสูง

ถั่วลิสงนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเช่น ต้มจืดฟักใส่ถั่วลิสง ยำถั่วลิสง น้ำพริกถั่วลิสง  ถั่วลิสงต้ม คั่ว ทอด ทำขนม เช่น ถั่วกรอบแก้ว ถั่วทอดแผ่น ถั่วตัด ฯลฯ

ชื่อพื้นถิ่น

ภาคเหนือ  ถั่วดิน

ภาคกลาง ถั่วลิสง ถั่วยี่สง

ภาคอีสาน ถั่วดิน

ภาคใต้ ถั่วใต้ดิน

ประจวบคีรีขันธ์ ถั่วคุด

เรื่องน่าสนใจ

แคร์รอต (แครอท)

แคร์รอต (แครอท)

รากบัว

รากบัว

ผักโขม

ผักโขม

ข่า

ข่า

กล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้า

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว