ถั่วแดงมีฤทธิ์ร้อน

ประวัติถั่วแดงหลวง

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสต้นบนดอย ในปี พ.ศ. 2512 พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่บ้านแม่โถนั้นจะเป็นภัย ในอนาคต  จึงมีรับสั่งให้หาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น โดยหาวิธีการปลูกที่ดี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หม่อมเจ้า ภีศเดช รัศนี ซึ่งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายงานครั้งนั้นได้เสนอว่าควรจะ ให้ชาวเขาทดลองปลูก red kidney bean ดู จึงถือเป็นการเริ่มต้นของการส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วแดงหลวง ก่อนที่จะมีโครงการช่วยเหลือของสหประชาชาติ 

ภายหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ก็ทรงได้พระราชทานพันธุ์ถั่ว red kidney bean ซึ่งสั่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ชาวเขาได้ปลูก ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ซึ่งทางโครงการหลวงในขณะนั้นได้รับซื้อไว้ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท เมื่อได้ถั่ว red kidney bean ที่รับซื้อมาจากชาวเขาแล้ว จึงเริ่มคิดการตลาดเกี่ยวกับถั่ว red kidney bean ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการตั้งชื่อถั่ว ซึ่งปรากฏในคำกล่าวเปิดของหม่อมเจ้า ภีศเดช  รัชนี ในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ  ดังใจความที่ว่า 

“เริ่มต้นเราต้องรู้จักว่าถั่วนี้เรียกว่าถั่วอะไร ถ้าไม่รู้ชื่อถั่วใครจะไปซื้ออะไรถูก เราก็มานั่งพูดกันแบบที่เรียกว่า brain storming ใครคิดอะไรได้ก็พูดมาเพื่อจะตั้งชื่อถั่ว มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. วัฒนา ก็แปลว่า kidney แปลว่า ไต  red ก็แปลว่า แดง  จึงเสนอให้ตั้งชื่อว่า ถั่วไตแดง ผมในฐานะนักโฆษณา ก็บอกว่าถ้าตั้งชื่อเป็นแบบนี้คนได้ยินก็จะไม่ซื้อถั่วไปกินแน่ เราก็โต้กันไปโต้กันมา ในที่สุดเราก็บอกว่า ถั่วนี่มันเป็นถั่วและมันเป็น pea หรือ bean มันเป็น bean เพราะ pea ต้องเมล็ดกลมๆ นี่มันเป็นเมล็ดยาวๆ ก็เป็น bean ก็บอกว่า bean และสีแดง ก็บอกว่าถั่วแดง ทีนี้เราก็บอกถั่วแดงถั่วแดงเฉย ๆ ใช้ไม่ได้ เราก็คิดว่าจะอย่างไรดี ในที่สุดเราก็นึกขึ้นมาได้ว่า เมล็ดมันใหญ่ ทางเหนือเรียกว่า หลวง อะไรที่ใหญ่ เช่น เขาหลวง ถั่วแดง ก็เรียกว่าถั่วแดงหลวง และหลวงก็มีความหมายอีกอย่างคือ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพันธุ์มา เราก็ตั้งชื่อได้

จากข้อความดังกล่าวถั่วแดงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) พระราชทานแก่ชาวเขา เพื่อใช้ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น จึงได้ชื่อว่า “ถั่วแดงหลวง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

สรรพคุณของถั่วแดงหลวง

ขับปัสสาวะ แก้อาการบวมขา ฝี หนอง ท้องร่วง อุจจาระมีเลือด

แหล่งข้อมูล

เรื่องน่าสนใจ

เม็ดบัว

เม็ดบัว

พริกไทย

พริกไทย

สาลี่

สาลี่

แคนตาลูป

แคนตาลูป

สับปะรด

สับปะรด

สตรอว์เบอรรี

สตรอว์เบอรรี

พริก

พริก

แคร์รอต (แครอท)

แคร์รอต (แครอท)

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ

ผักโขม

ผักโขม

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ฟักทอง

ฟักทอง