สำรวจความต้องการ 1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า กดที่นี่  2. ชุดไฟแดด กดที่นี่

ผักฤทธิ์ร้อน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 1 ฟุต ลำต้นสีเขียว ใบย่อยปลายมน ออกดอกเป็นช่อสีขาวที่ปลายกิ่ง ผลออกเป็นฝักเรียวยาว ออกเป็นระยะตามก้านดอกขึ้นไป เกิดขึ้นได้ดีในฤดูหนาว พบได้ตามพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น

การปลูก

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เมื่อฝักแก่จะมีสีน้ำตาลและแตกออก เมล็ดหล่นลงดิน และอยู่ได้ข้ามปี เมื่อได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะงอกขึ้นมาอีก ฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะสมในการปลูกวาซาบิดอย

ประโยชน์/การนำไปใช้

วาซาบิดอย กินสด รสเผ็ดเล็กน้อย ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเป็นผักฤทธิ์ร้อน เหมาะสำหรับรับประทานในผู้ที่มีภาวะเย็นเกินเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย รับประทานเป็นผักสด ผักลวก หรือนำมาผัดที่มาของชื่อ “วาซาบิดอย” ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ตั้งชื่อให้ว่า วาซาบิดอย เพราะกินสด รสชาติเหมือนวาซาบิ และภูผาฟ้าน้ำอยู่บนดอย จึงตั้งชื่อให้ว่า วาซาบิดอย เป็นชื่อที่เรียกผักชนิดนี้ในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

ติดตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 29 มกราคม 2564 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ที่ เฟซบุ๊ก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิดด้วยแพทย์วิถีธรรม

ร่วมด้วยช่วยกันหยุดยั้งโควิดด้วยแพทย์วิถีธรรม

นโยบายแพทย์วิถีธรรม ขอชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องจิตอาสาและประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ติดตามเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม...