ดาวน์โหลดใบสมัครพรรคสัมมาธิปไตย กดที่นี่  ดูรายละเอียดการสมัคร กดที่นี่

การบ้านข้อที่ 1.2

1.2 สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน

ค้นหารายชื่อท่านได้จากกล่องค้นหา

คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล (ชื่อกับนามสกุล เว้น 1 วรรค)สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วนและประโยชน์ที่ได้รับ
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์ทำเห็นว่าคนในโลกยังมีคนที่ยังไม่รู้อริยสัจ 4 อีกมาก ทำให้จมในกองทุกข์ทำให้มีกำลังใจที่จะช่วยสานพลังกับหมู่มิตรดี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกด้วยวิธีการ 5 ข้อ คือ คบและเคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตน แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์บนภูผา อากาศค่อนข้างเย็น ใช้การดื่มน้ำอุ่น เป็นหลักในการปรับสมดุลร้อนเย็นช่วงนี้นั่งอยู่หน้าจอนาน เน้นการทำำมาร์ชชิ่งโยคะ กดจุดลมปราณ เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี
นางนาฏยา ทองก้อน
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งได้เห็นปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมว่าสาเหตุที่เป็นโรคร้ายคือการผิดศีล มองเห็นว่าจิตอาสาทุกท่านมีคสามตั้งใจในการบำเพ็ญสามัคคี นี่คือพลังของความดีที่เด่นชัด
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ
นายยศวีร์ ปิณฑะศรีวัฒน์มีความกล้าที่จะยอมรับวิบากกรรมและหยุดอกุศลกรรมหันมาสร้างกุศลกรรมดีตลอดไปจากนี้
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรเมื่อทุกข์จนเกินทนจึงเห็นธรรม เมื่อทุกข์จนเราทนไม่ได้ เราก็จะเข้าหาธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ ตอนที่เราไม่ทุกข์จนเกินทน เราก็ยังเอาตัวเราไปหาความสุขทางโลก ไปกินของที่เราคิดว่าอร่อย แม้บางหรือเกือบทุกครั้งที่มันทำร้ายร่างกายเรา แต่เราก็ไม่มีปัญญาแยกแยะได้ว่ามันเป็นโทษ ยังคิดว่าเป็นความสุข อร่อยจะตาย กินๆไปก่อนตาย เมื่อเจอทุกข์จนเกินทน ไม่อร่อยอย่างที่เคยกิน แต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็กินได้อย่างเบิกบาน
นางสาววิญญา จันทะพลได้รับฟังปัญหาและการแก้ไขในจุดต่างๆ ซึ่งบางทีก็ตรงกับปัญหาของตน รู้สึก ยินดีและขอบคุณ ทั้งผู้ถามและความเมตตาของจิตอาสา
นางสาวปภาดา จีนมะเริงได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้ถามและจิตอาสาตอบจากโรคต่างๆที่ตรงกับเราอยากรู้โดยที่ไม่ต้องถามเองค่ะ
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์
นางจารุวรรณ โกมลกุญชร
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความกล้า
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรไม่มองผู้ใดผิด ผู้ใดถูก ไม่โทษใคร โทษกรรม ที่เค้าทำมา เป็นวิบากของแต่ละคน ได้รับพลังจากหมู่มิตรดี
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวภาวินี โสดายงค์ปัญหาของทุกคนก็เหมือนกัน แต่เป็นปัญหาใหญ่เพราะเราคิดว่าเป็นปัญหาเราค่ะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี
นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้เลิกการกินเมื้อเย็น
นางสาววิญญา จันทะพลวันนี้ มีความเข้าใจเรื่องที่สงสัย
นางสาวกัญญา​รัตณ์​ สมพุทธ​วงค์​ต้องทำใจไร้ทุกข์​
นางพูนสุข พูลเพิ่ม
นางทัศนีย์​ จันทาได้ร่วมฟังพี่น้องชาวค่ายแบ่งปัน​ ได้เห็นพี่น้องจิตอาสารวมพลังตอบคำถามอย่างตั้งใจ
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ได้ความรู้การดูแลและรักษาสุขภาพด้วย ยาเก้าเม็ด
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา
นางณัฐชานันท์ รัตนะดำรงค์ชัยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา 9 เม็ดมากขึ้น
นางภัคเปมิกา อินหว่างได้ฟังทุกข์จากผู้เข้าร่วมที่ถามมา และเราได้ฟังร่วมไปด้วย ทำให้เราได้พ้นทุกข์ไปด้วย และสามารถดับทุกข์อริยสัจได้.ตามภูมิที่เรามี
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนทำให้ทราบว่าคนทุกข์วันนี้มีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจเยอะมาก เรามีปัญหาน้อยก็เป็นผู้รับฟังที่ดีค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)รุ้สึกไม่โดดเดี่ยว อบอุ่นมากปิติมาก ลดความกลัวมาก ดีใจเข้ามาในหมู่กลุ่มหมู่มิตรดี ขอบพระคุณจิตอาสาทุกๆท่าน
นางสาวฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์
นางสาวปุณยนุช ภูมิอมรเห็นว่า คนมีความทุกข์มากมาย นึกขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเป็นที่พึ่งของคนที่เจอทางตันทั่งสุขภาพและจิตวิญญาณที่สับสน ว่า ทางใดถูก ทางใดผิด เพราะข่าวสารมากมาย จะเชื่อได้เฉพาะผู้มีศีลเท่านั้น
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยได้เห็นประโยชน์จากการใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์กับผู้กำลังมีทุกข์ ได้เห็นผัสสะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยของตนเช่น ไม่ชอบคนนี้พูด อยากให้พูดสั้นๆ...และก็ให้ได้ฝึกฝนปล่อยวางและได้เห็นความพัฒนาการล้างใจเป็นลำดับๆ
นายสุมิตชัย ศรีจีนดี
นางกาญจนา คงภูชงค์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ผู้อื่นถามทำให้เรามีปัญญาในการดูแลตัวเองได้ ดูแลคนข้างเคียงได้เป็นลำดับ ได้ความรู้เพื่อ่เอาไว้พึ่งตน หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง
นางสาวรัตนา ศรีธนะงานที่ไม่เพิ่มทุกข์ งานที่พาพ้นทุกข์ การแก้ไขอาการโรคภัย
นางบุษกร วรรธนะภูติประทับใจพี่น้องจิตอาสาที่ร่วมบำเพ็ญตอบคำถามพี่น้องด้วยความเมตตาและยินดี
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงกล้า ที่จะสุข , กล้าทุกข์ได้-ก็ต้องกล้าสุขได้ , ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประทาน
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยาการทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ ได้รู้ถึง สภาวะใจของผู้เข้าร่วม ในแต่ละท่าน แล้วกลับมาดูสภาวะ กาย และ ใจ ของเราเอง ค่ะ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ฟังเพื่อน แชร์สภาวะธรรม แล้ว เขาตั้งจิต กินข้าวมื้อเดียว เราเลยเกิดสภาวะธรรมว่าอยากทำให้ได้บ้าง เพราะเราตั้งใจทำมานานแล้ว และพี่ๆ ได้ มาช่วยตอบและบอกวิธีปฏิบัติหลายท่าน เลยทำ ให้โล่ง สบายใจขึ้น
นายดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมาวิบาก มีทั้ง วิบากดี วิบากไร้เมื่อ วิบากเกิดก็รับมันไปใช้วิบากไป จะได้หมดไปการรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดติดสิ่งใดๆในโลกนี้ ทุกอย่าง จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป
นางเรณู ไชยศรีเพื่อนถามตรงกับใจเราเลยที่เราอยากถาม
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ฟังพี่ๆอธิบายเรื่องขั้นตอนการเรียน เห็นความคิดที่ไม่อยากเรียนหลักสูตร 6 เดือนเพิ่ม มันดิ้น มันบอกไม่เอา ไม่ไหว จะเรียนไหวหรอ แล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาว่าวันนี้ส่งข้อมูลตัวอย่างงานที่บริษัทให้น้องที่รู้จัก ตอนที่กำลังส่งมีความลังเล สงสัย ไม่แน่ใจ รู้สึกว่าไม่ควรส่ง ผิดศีลรึเปล่า แต่ก็ส่งไลน์ให้น้องไป พอนึกขึ้นได้ลองเข้าไปยกเลิกข้อความที่ส่งทั้งหมด และโชคดีที่น้องยังไม่เห็นและยังไม่ได้อ่าน พอลบข้อมูลก็รู้สึกเบาขึ้นค่ะ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาแต่ละโรคได้เพิ่มขึ้นค่ะ
นางเอื้อมพร​ สุทธิ​อาภา​พงศ์​การเกิดขึ้นของโรคต่างๆ​ เกิดจากวิบากที่เราได้กระทำมา​ ให้เรายอมรับผลจากการกระทำของเราเอง​ อาจไม่ใช่ผลกรรมจากชาตินี้​ เพราะเราทุกคนล้วนผ่านการเกิดการตายมาหลายๆ​ ชาติ​ อาจเป็นผลกรรมจากชาติที่ผ่านๆ​ มา​ ดังนั้นให้ยอมรับผลนั้นด้วยใจที่ไม่กลัว​ เมื่อปราศจากความกลัวความทุกข์​กังวบแล้ว​ วิบากดีก็จะส่งผลให้เราพ้นทุกข์​ลงเรื่อยๆ​ ให้เต็มใจยอมรับด้วยความยินดี​ ทุกข์​มากก็จะพ้นทุกข์​มาก และให้รู้จักขจัดความทุกข์​นั้นด้วยยา​ 9​ เม็ด​ โดยตัวชี้วัดคือ​ ให้สบาย​ เบากาย​ มีกำลัง
นางวสา ราญคำรัตน์รู้สึกดีที่เราได้นำสิ่งที่เราได้ใช้แก้ไขปัญหาร่างกายตัวเองนำเสนอให้คนอื่นได้ใช้บ้าง
นายสุนทร คำเหลืองรู้สึกอารมณ์เบาลง
นางสาวกรวรรณ จันดาผลเริ่มจะวางได้จากการได้ฟังคณะอาจารย์และหมู่มิตรร่วมแชร
นางสมใจ สิทสิทธิพงษ์ได้ได้ ได้เห็นความกลัวไม่กล้าแสดงออกค่ะ
นางสาวจงจิตต์ อินทรีย์
นางเกษร อินต๊ะปัญญาดับทุกข์ ให้ดับที่ใจ ดับทุกข์ใจได้ ทุกข์ทุกอย่างก้อหมดไป
นางอรวรรณ กิจเชวงกุลได้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยมีกัลยาณมิตร และอจ หมอเขียวมีเมตตากับนร มาก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงกล้าที่สารภาพบาปกับหมู่มิตรดีกล้าที่จะรับผลกุศลอกุศล
นางสาวสัสยา วาทยานนท์สุขใจที่ได้ทำ ทำให้สุดๆ ผลออกมาเป็นยังไง ก็ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีเมื่อรับฟังแล้ว จะเห็นว่าการที่มนุษย์เจ็บป่วย นั้นเกิดจากวิบากไม่ดี ทำให้เปรียบเทียบกีับตัวเอง ไม่กล้วความเจ็บป่วย ที่จะเกิดขึ้น กล้าที่จะยอมรับ
นางสาวเพชรี พรหมช่วยได้ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาของท่านอื่นๆ ซึ่งบางอย่างสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราได้
นางสาวภนิดา ปิ่นมณี
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนาสิ่งที่มีจริง จิต เจตสิก รูปนิพพาน จิตเป็นสสภาวะรู้มีอยู่ทุกขณะ
นางสาวอุไร คงแก้วเริ่มเข้าใจ ไม่กังวล ไม่หวั่นไหว ยินดีรับ ยินดีให้หมดไป
นางสุมา ไชยช่วยได้คำตอบจากการเจ็บป่วยของพี่น้อง บางเรื่องได้นำมาแก้ทางใจและทางกายตอนนี้ยินดีฟังทุกคำถาม เคยไม่ยินดีต่อคำถามเลยทุกข์ แก้ทุกข์ด้วยความยินดี
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ไม่ได้ร่วมตอบปัญหา แต่เข้าไปฟังปัญหาของผู้อื่น ซึ่งฟังไปฟังมา มีบางเรื่องตรงกับปัญหาตัวเองพอดี และ นำวิธีการนั้นมาปฏิบัติจนได้รับผลดีต่อตัวเอง
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรทำผิดศิลใจเป็นทุกข์ทำถูกศิลใจเป็นสุข
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยงวันนี้เข้าร่วมวันแรกแต่ฟังดูค่ะ
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียร(หุย)ได้รู้ว่าเราทำเหมือนเขาและแก้ปัญหาได้ได้ทักษะความใหม่ๆเพื่อดูแลตนเอง
นางสาวนฤมล วงศาทุกขที่เกิด ล้วนเกิดจากวิบากกรรมที่ทำมา ต้องพยายามสู้กับความกลัว กังวลให้ได้
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความกล้าในการรับในสิ่งที่กลัว เช่น กลัวการนอนไม่หลับ ก็กล้าในการที่นอนไม่หลับเสียเลย
นายสุนทร คำเหลือง
นางอรษา ชูเรืองสุขได้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงและเห็นผลจริง
นางสาวสุนทรี อินทรีย์จิตใจสงบดีมากขึ้นนอนหลับมากขึ้น
นางดรุณี อินทนิล​สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา เราทำกรรมทั้งชั่วและดี หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ รับแล้วก็หมดไป โชคดีขึ้น
นายเหรียงไกร เฮงประเสริฐลดกิเลศ พึงพาตนเองได้ มีใจไร้ทุกข์
นางพรนภา บุรณศิริเนื่องจากได้อยู่ในทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมด้วยจึงได้ร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วนได้สภาวะธรรมคือได้ช่วยให้ผู้อื่นที่มีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด19ตลอดจนปัญหาต่างๆได้ถามตอบคลายทุกข์ให้ชาวโลกได้ทางสื่อออนไลน์ได้เห็นผลทันตาจากการประเมินผลของผู้เข้าอบรมที่าบซึ้งในการอบรมของอาจานย์
นางอัญชลี โสภาคนเรามีปัญญา มีภูมิความรู้ที่ต่างกัน มีกรรมเป็นของตน ถ้ากรรมดีส่งผลเราก็สามารถแก้ปัญหากรรมร้ายได้ มีหมู่มิตรดีมาช่วย
นางนปภา รัตนวงศายินดีที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ยินดีที่ลูกน้องไม่ดี ยินดีที่หายใจไม่ได้ ยินดีที่ได้นอนแค่2-3ชั่วโมงหรืไม่ได้นอนเลย ก็ยินดีให้ได้
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีทำให้ตัวเอง ได้มีโอกาส บำเพ็ญ มากขึ้น และ ละลดกิเลสในตัว ได้มาก
นางสุรางค์ โยโกยามา( บุญเผื่อน)ได้เข้าใจสภาวะจิตใจของตนเองมากขึ้นต้องกล้าและยอมรับความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอนู่ดับไป
นางสาวธัญญ์นิธิ ภักดีชนไม่ได้ร่วมตอบปัญหา แต่ได้ร่วมรับฟังปัญหา ของเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่เข้ามาในห้อง เรียนรู้การดับทุกข์จากตัวเรา หลาย ๆ เหตุการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ เมื่อมีเหตุ ทุกคนส่วนใหญ่ต้องการให้หาย หรือหมดไป แต่ก็ไม่ได้ดั่งใจก็เกิดทุกข์ เกิดความกระวนกระวาย วิตก และทำให้ทุกข์มากขึ้นไปอีก หากเราได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดสภาวะทุกข์กับร่างกาย แล้วเรียนรู้ที่จะดูแล รับมือ กับโรค โดยพิจารณาตัวเองเป็นสำคัญ ก็จะทำให้คลายทุกข์ ไม่เพิ่มโรคได้ดี
นางสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งความอยากได้ดีหรือสำเร็จให้ทันใจดั่งใจทำให้ไม่พ้นทุกข์และผิดศีล
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณจากการที่ได้เข้ามาฟัง ทำให้ได้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้รู้ว่าคนเราล้วนมีความทุกข์ จึงอยากออกจากทุกข์ ก็เหมือนกับเราที่ต้องการออกจากทุกข์เหมือนกัน บททบทวนธรรมข้อ9 ได้เข้าใจผู้อื่น ทำให้หันกลับมองตัวเองผลคือรู้จักตัวเองมากขึ้น จิตใจนิ่งขึ้น มีสมาธิดีขึ้น บางครั้งเผลอไปคิดไม่ดีนิดๆกับบางท่าน ก็ได้ฝึกล้างใจ ล้างชัง ....แต่ถ้าชอบบางท่านนี่ ชอบจริงๆ คิดว่าไม่ได้เผลอ...ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะนับเป็นเรื่องเผลอ เช่นเดียวกับชังได้หรือไม่? (เพราะที่สุดแล้ว ต้องล้างทั้งชอบและชัง )ตั้งใจว่า จะพยายามยามฝึกฝนต่อไป จะขยันล้างกิเลส เพราะเข้าใจแล้วว่า นี่เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากที่สุดในชีวิต ท่ามกลางหมู่มิตรดีแบบนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ได้ฝึกฝน ที่ฟ้าได้เปิดทางให้แล้ว
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นายเจษฎาพงษ์ ชำรัมย์
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นหากกลัวที่จะเป็นอะไร ให้กล้าเป็นอันนั้นให้ได้
นายมานิตย์ แสนเกษมได้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการหยุดกินเนื้อสัตว์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชลดกิเลส ได้ความรู้จากหมู่มิตรดี เพิ่มธรรมไปในตัว
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศได้ความรู้ในการพึ่งตนเอง และ ยาเม็ดเลิศ ที่ให้ใจเราสงบ และมีเมตตา ต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณ ที่มีทุกข์กาย ใจ สาธุค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)ได้รู้จักการได้ทำรายงานส่งการบ้านอริยะสัจ๔จากการได้เข้าสายด่วน
นางเพ็ญศรี อิทธิมาทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากหมู่มิตรดีทำให้คลายความกังวล ความเครียดจากที่ไม่มีความรู้ให้สามารถนำไปปฎิบัติตนให้พ้นทุกข์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาในใจ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตสุดยอดของศีล คือ การแบ่งปัน
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลพิจารณาตัวเองได้ ดึงสติได้
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวณฐมน วงค์ภักดี
นายสุมิตชัย ศรีจันดีสภาวะธรรมคือเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางวสา ราญคำรัตน์หมดอยากก็หมดทุกข์ทำใจให้สบายก็จะเบาการมีพลัง
นางสาวณฐมน วงค์ภักดี
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้เห็นพี่น้องที่เข้ามาแชร์ประสพการณ์ก็ได้สภาวะถึงความอยากให้พ้นทุกข์ได้เห็นความรู้สึกเห็นใจและเข้าใจและเห็นใจทุกท่านค่ะ
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์รู้สึกไม่ชอบลีลาที่เพื่อนตอบคำถาม เราควรดีใจสิ เราเจอตัวกิเลสที่เราหลงติด ยึด อะไรบางอย่าง กลับมามองตน ว่า เราติดอะไร ยินดีที่ได้พบกิเลส
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ดีมากค่ะ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ข้อคิดดีๆอย่างมากค่ะจากพี่น้องจิตอาสาและวกกับผู้เข้ารับการอบรมย์
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวอุไร คงแก้วยังไม่ถามอะไร..เพราะไม่มีโรคประจำตัว
นางนปภา รัตนวงศาการใช้น้ำปัสสาวะให้พ่อที่เป็นอัลไซเมอร์ ปัสสาวะเป็นยาที่หาง่ายและไม่มีโทษ คนที่ใช้เลยสบายใจ มั่นใจที่ได้ใช้ ความสบายใจมีฤทธิ์มากที่สุดที่ไม่ชิงชัง ลดอัตตา กล้าใช้จึงรักษาโรคได้เร็วและแรงที่สุด ร่างกายจึงแข็งแรงที่สุด ทำใจให้ไร้ทุกข์ในทุกเรื่อง ให้มาจบที่หมดความหวั่นไหวในแต่ละเรื่อง เมื่อเราไร้กังวลก็จะมีพลังเหนี่ยวนำด้วย ตะมีผลถึงพ่อด้วย ให้วางใจเรื่องกุศล อกุศลของพ่อด้วยตะได้ผล? อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าพ่อต้องดีขึ้น เอาที่ทำดีที่สุดแล้วเมื่อเราได้ทำเต็มที่ให้เรายินดีในทุกเวลา ใช้โอกาสนี้ล้างกิเลสมารในตัวเราต่อพ่อ เช่นกลัวพ่อจะไม่หายจากอัลไซเมอร์ ท่านจะหายหรือไม่เราก็สุขใจได้
นางสุมา ไชยช่วยได้คลายความกังวลบางเรื่องจากพี่น้องที่ถามคำถาม
นางสุขสุมน นีระพันธุ
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวนิตยาภรณ์ สุระสาย
นางอรวิภา กริฟฟิธส์์
นางสาวชยารัตน์ รัตนเสน
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยร่วมรับฟัง ไม่ได้ตอบคำถาม
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวพวงบุปผา หนูรักทำให้ได้สานพลังกับพี่น้องได้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ
นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัยชื่นชมยินดีกับผู้เข้าอบรม
นางสาวนวลนภา ยุคกันตพรพงษ์ฝึกฟังอย่างเดียว
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะเห็นความเจริญทางธรรมของพี่น้องจิตอาสาและผู่เข้ารับการอบรม
นางภัคภร จันทราสกุลได้ความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจถึงคนที่ทุกข์ใจ ทุกข์เท่าดินทั้งแผ่นดิน
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลยิ่งศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อผู้ป่วยได้ใช้ญาณข้อที่ ๔ ของพระโสดาบัน คือสำนึกผิด ยอมรับผิด ขอโทษ เต็มใจรับโทษ ขออโหสิกรรมและตั้งจิตหยุดสิ่งไม่ดีนั้น อานิสงส์นี้ทำให้ทุกท่านสามารถออกจากทุกข์ได้ และเป็นพลังเหนี่ยวนำให้ท่านอื่นๆ ทำตามและพ้นทุกข์ไปด้วยกัน
นางภัคภร จันทราสกุลไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีรู้สึกเกิดปิติที่อาจารย์ พี่น้อง พวธ. ได้ร่วมกันช่วยเหลือให้ผู้ที่เข้ามาถามปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่ทุกข์ใจ เช่นเรื่องของคนที่กลัวตายเนื่องจากฉีดวัคซีนแล้วทรายข่าวมีพระเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
นางณัฐพร คงประเสริฐได้ประโยชน์ตน ร่วมอปริหานิยธรรมกับหมู่มิตรดี ก่อนและหลังจัดค่ายกลุ่มย่อย ประโยชน์ท่าน สานพลังกับหมู่มิตรดี ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลความจริงสู่ผองชน
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์
นางประคอง เก็บนาคคนในโลกนี้มีความทุกข์กันได้ง่ายมาก บางเรื่องบางเหตุการณ์สำหรับเรา ๆ ไม่เห็นว่านั่นคือความทุกข์ แต่กับคนอีกคนนึงเขากลับทุกขืกับเรื่องนั้น ๆ ซาบซึ้งกับวิบากกรรมของแต่ละคนจริง ๆ ต่างคนก็ต่างได้รับสิ่งที่ตนเองทำมา ขึ้นอยู่กับว่าจะมีบุญกุศลช่วยให้มีปัญญากำจัดทุกข์นั้น ๆ ออกไปได้
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นางสาวณฐมน วงค์ภักดี
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลได้รับการเรียนรู้วิธีการต่างๆจากท่านอาจารย์ วิทยากร จิตอาสา ด้วยความเบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ พร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน พร้อมปรับปรุง วิธีการของตัวเอง เพื่อให้ทำงานร่วมกับหมู่มิตร และพร้อมรับฟังคำถามและคำตอบ จากท่านอื่นๆได้ดียิ่งกว่าเมื่อก่อนที่จะมีหลักสูตรนี้
นางสุขสุมน นีระพันธุ์
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสาวสุพร สุดงาม
นางพรนภา บุรณศิริ
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสันทนา ประวงศ์ได้ฟังธรรมะ สัจธรรมที่ถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ ได้พลังร่วมจากท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องหมู่กลุ่ม
นางพรนภา บุรณศิริ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลดับทุกข์ใจให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาแก้ปัญหาสุขภาพด้วยวัตถุเท่าที่ทำได้
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนทำดีเท่าที่ทำได้ตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้อง
นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนายินดีกับทุกสถานการณ์ ด้วยใจเบิกบานไร้ทุกข์ไร้กังวล
นางสาวประภัสสร วารีใจไร้ทุกข์ใจดีงาม เป็นประโยชน์สูงสุด
นางสาวนางสาว ศิริพร คำวงษ์ศรี1. พลังงานการเหนี่ยวนำสิ่งที่ตนเองได้เป็น ได้มี นั้นมีอยู่จริง เมื่อดิฉันมีความยึดในสิ่งใด ก็จะเป็นแรงเหนี่ยวนำดึงดูดบุคคลรายล้อมที่มีลักษณะการยึดในเรื่องคล้าย ๆ กันเข้ามาได้ทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะดิฉันจะได้เข้าใจการกระทำทั้งยึดและวาง จากตนเองและพี่น้องที่เราได้ร่วมทำงานด้วย มองหาข้อดีที่ยังต้องคงไว้ และมองหาข้อที่ต้องปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน2. ฝึกตนเอง “พลิ้ว” ให้เก่ง พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนให้ไว การพัฒนาทำงานและการสื่อสารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยในแต่ละวัน หากยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเดิม แม้แต่ยึดข้อมูลของวินาทีที่แล้ว ก็จะทำให้มีแต่ความทุกข์ เพราะสิ่งใหม่ที่หมู่มิตรดีช่วยกันสังเคราะห์แล้ว ย่อมมีเจตนาที่ดี แต่หากเราไม่สามารถทำได้ ก็เพียงพูดคุยปรับความเข้าใจ เพื่อลดการเพ่งโทษถือสากันและกัน และการเดาใจจนทำให้ผิดศีลข้อ 43. ความสมบูรณ์แบบไม่มีจริงบนโลก ถึงแม้ว่าจะประชุมงานอย่างดีเพียงใด ก็อาจมีข้อพร่องข้อพลาดการทำงานได้เสมอ การประชุมนั้นดี แต่ไม่เท่าการวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ทำงานเพื่อการบรรลุธรรม มิใช่บรรลุงาน ได้ฝึกความไม่ดั่งใจที่เกิดจากผัสสะที่ดีต่อพี่น้องที่ร่วมทำงานด้วยกัน ไม่มีใครอยากพร่องอยากพลาด รวมถึงตัวเราเอง ทุกท่านก็อยากทำให้อย่างดีที่สุดกันทั้งนั้น หากทำงานภายนอกอย่างเดียว แต่ไม่ทำงานภายในใจให้เบาสบาย ไร้กังวล ไม่กลัว ก็มีแต่เพียงส่งสัญญาณพลังผิด ๆ ออกไปให้การทำงาน ประโยชน์น้อย “ความสุขที่สูงสุด คือ ผาสุกได้บนความไม่สำเร็จ”4. กล้าที่จะเผชิญความกลัวในใจที่จะกลัวพูดผิดทำผิด กลัวพี่น้องมองว่าทำเราคิด ทำ พูด ไม่ดี ได้รับวิบากกรรมที่ได้ไปเพ่งโทษบนการทำดีของผู้อื่นไว้เยอะ ว่าจะต้องเป็นตามมาตรฐานในใจของเรา หลงโง่ไม่มองเจตนาในการกระทำของแต่ละท่าน ว่าไม่ได้มีใครต้องให้ใครมาตัดสินใจสิ่งใดดีกว่าสิ่งใด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นดีที่สุดแล้ว เป็นวิบากร่วมกันทั้งดีร้ายที่ทำให้มีผลเช่นนั้น เมื่อพิจารณาได้แบบนี้ ก็จะ “กล้า” ที่จะทำดี โดยที่ไม่ต้อง “กลัว” โลกธรรมปลอม ๆ ที่ไม่มีจริง ไม่มีใครรักหรือเกลียดเราไปตลอด จะยึดไปให้ได้อะไร5. “ไม่โลภ” ทำงานเท่าที่เราทำได้ ไม่ทำอะไรเกินตัว แต่หากเผลอเกินตัวไปแล้ว ก็ตั้งจิตรู้จักตัดรอบเพียงพอกับการกระทำของตนเอง หากทำงานมากเกินไป จะทำให้งานออกมาไม่ดี และมีแต่ความกังวลใจ ก็จะยิ่งเพิ่มพลังวิบากร้าย ทำร้ายทั้งสุขภาพใจและกายของตนเองไม่มีที่สิ้นสุด6. “โชคดี” มากเพียงใดแล้วที่ได้มาร่วมสานพลังกับอาจารย์หมอเขียว และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกันเสียสละเพื่อมนุษยชาติ เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ รู้สึกภาคภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้เกิดมาอยู่ในองค์ประกอบที่ดีขนาดนี้ รู้สึกตนเองมาถูกทางแล้ว เพียงแต่ต้องเพิ่มกำลังใจไม่ท้อ ได้เห็นชาวค่ายฯมีความผาสุกและพ้นทุกข์ทั้งกายใจมากมาย ถึงแม้งานที่ทำงานจะอยู่เบื้องหลัง และไม่สามารถช่วยในทางตรง แต่รู้สึกปิติยินดีที่อย่างน้อย ได้เป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ของการเข็นกงล้อพระธรรมจักรไปพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่เคารพรัก และพี่น้องที่ดูแลกันดั่งครอบครัว
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนได้สะสมเทคนิคในการแก้ปัญหาทุกข์ใจ ใจที่จะลดความกลัวในแต่ละเรื่องๆ เพิ่มความกล้าที่จะกำจัดทุกข์ใจจากร่างกายและเรื่องร้ายต่างๆ ที่ไม่ชอบใจ ต้องแม่นประเด็นจึงจะพี่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นได้สำเร็จเท่าที่จะเป็นไปได้จริง
นางณัฐพร คงประเสริฐนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติที่ตนและช่วยคนที่ศรัทธา ได้มีโอกาสตั้งอธิศีล ร่วมกับหมู่มิตรดี และบำเพ็ญกุศลร่วมกับทั้งพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและผู้เข้าร่วมรายการ
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็นตรวจดูว่าทางไหนพ้นทุกข์ได้แท้จริงให้เลือกทางนั้น
นางสาวอ้อน สุลักษณะ
นางสาวอ้อน สุลักษณะ
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนคิดดีพูดดีทำดีวางดี
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวอรสา โนททอง
นายเิอกศิริ ตันติศรีไกรแสงตนจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ บางครั้งเตรัยมคำตอบแล้วแต่เห็นว่ามีการตอบมากพอสมควรแล้ว ก็กดลดมือลงไป การตอบของจิตอาสาบางท่านไม่ถูกใจก็เข้าใจได้ว่าเขาตอบตามภูมิ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์รู้สึกมีพลังที่จะสู้กับความขี้เกียจของตัวเองและมีพลังที่จะสู้กับการเข้าไปดูสื่อต่างๆที่ไร้สาระที่เป็นอบายมุขต่างๆ มีพลังที่จะพาตัวเองเข้ามาฟังธรรมมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่เปิดฟังสื่อเองคนเดียว ก่อนจะได้เข้าค่ายออนไลน์ รู้สึกเห็นประโยชน์ของการเข้าหาหมู่กลุ่มมิตรดี
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลก่อนและหลังจัดรายการ
นายคมเวช หงส์เชิดชัย
นางสาวดุสิดา ตั้งธีรภัทรยังไม่เคยเข้าร่วมค่ะ
นางสาวเสริมสรี ชวานิสากุลเกิดศรัทธาตั้งมั่นต่่อคำสอนการดับทุกข์ด้วยอริยสัจ ๔ แห่งพระพุทธองค์ จากกรณีผู้เข้าค่ายสามารถเห็นทุกขอริยสัจคือความทุกข์ใจที่ได้รับผัสสะในชีวิตประจำวัน และสามารถล้างกิเลสได้ดับทุกข์ใจได้ จนเกิดความเข้มแจ็งทางจิตวิญญาณได้เป็นลำดับๆ
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดาได้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งทางใจ ทางกาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผุ้อื่นต่อไป
นางดาวรุ่ง บัวแก้วเข้าใจบททบทวนธรรม ฝึกปฏิบัติจากบททบทวนธรรม
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ได้บำเพ็ญในการช่วยให้ผู้คนคลายทุกข์แม้เพียงไม่ทั้งหมดเป็นครั้งๆเป็นลำดับๆก็ยังดี
นางสาวอาภรณ์ ดิษฐบุตรยินดีที่ได้ร่วมงานกล่ม
นายชัยวัฒ์ ประพัฒน์รังษี
นายพืชผล ไชยบุบผาไม่มี
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ กล้าเผชิญกับความกังวล หวั่นไหว กังวลจะทำได้ไม่ดี ดั่งใจหมาย ทำใจว่าให้พยายามทำให้ดีมี่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ ช่วงเวลานั้นไฝึกตน พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ตามเหตุ ปัจจัย ไม่ยึ ดมั่นถือมั่น ยอมรับในมติหมู่
นางจิตรา พรหมโคตรได้เห็นกิเลสความอิจฉาเพื่อนที่ได้บำเพ็ญในรายการ และหักลำกิเลสด้วยการยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่ของเรา ไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นขโมยผิดศีลข้อ 2 เป็นวิบากร้ายเป็นบาป ต่อตนเองและเป็นพลังเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นทำตาม และผลของวิบากร้ายก็คือทำให้เราทุกข์ไม่ผาสุก
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรี ได้เห็นความทุกข์ของคนในสังคมปัจจุบันมีมากจริงๆ การที่ได้มาฝึกลดละเลิกกิเลส เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราดำรงชีวิตช่วงโควิดได้ผาสุก เบิกบานจริงๆ การมีชีวิตเรียบง่าย ทำงานฟรี ทำให้เราทุกข์น้อย ลำบากกายใจน้อยกว่ามากมาย
นางลักขณา ไชยรัตน์ได้รับธรรมมะที่จะทำให้ชีวิตผาสุกขึ้น จิตใจเย็นปล่อยวาง โล่งสบายขึ้นกว่าเดิม ได้ฝึกคิดด้านดี ทำประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ ให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณ หรือรอยยิ้ม และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพด้านวัตถุ ปรับสมดุลร้อนเย็น เรียนรู้ยา 9 เม็ด ทำเท่าที่ทำได้ สบาย เบากายมีกำลัง
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์เราได้ปัญญาในการฟังธรรม ทบทวนธรรม ใครครวญธรรม เพื่อที่จะเผชิญกับบททดสอบของชีวิตที่จะเข้ามาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้มีส่วนร่วมในการช่วยจัดรายการสายด่วนจากการได้ทำงานกลุ่มช่วยให้ตัวเองได้ฝึกลดกิเลสที่ไม่เอาตามใจตัวเองเอาตามมติหมู่มิตรดีเป็นหลักและได้เรียนรู้การทำงานกลุ่มในแต่ละหน้าที่ซึ่งตัวเองไม่ค่อยมีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านก็เลยกลัวที่จะทำงานพลาดแต่เมื่อได้ฟังธรรมอาจารย์บ่อยๆก็ทำให้เกิดความกล้ามากขึ้นค่ะจะฝึกลดกิเลสเอาความกล้าชนะความกลัวเท่าที่จะทำได้ะ
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่น้องได้ฝึกเรียนรู้งานในหน้าที่ต่างๆในกลุ่มได้ฝึกลดละเลิกกิเลสตัวเองและพร้อมยอมรับมติหมู่
นางสาวนมลชนก แก้วเกษได้รับพลังร่วมจากหมู่มิตรดีได้เรียนรู้ฝึกฝนการตอบปัญหา แม่นหลักในการแก้ปัญหาทุกปัญหาคือดับความอยาก(ดับตัณหา)กล้าที่จะหมดอยาก กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยาก กล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำมาในทุกเรื่องทุกมิติให้ได้ฝึกกล้าคิดให้หายทุกข์(พลังเด็ดขาดในจิต) สาระหลักของชีวิตคือดับทุกข์ใจให้ได้***คบและเคารพมิตรดี คือหนทางการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์***
นางนิตยาภรณ์ สุระสาย
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ- ฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต ที่พร่องอยู่เป็นนิจ อย่างผาสุกให้ได้- ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน- ล้างความยึดมั่นถือมั่นของใจได้สำเร็จ คือความสำเร็จที่แท้จริง
นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจนน้ำใจและการแบ่งปัน เป็นที่พึ่งแท้ของโลก
นางวารุณี เกตุพงศ์สุดา
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลจากการแลกเปลี่ยนเรื่องการลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ ยินดีกับพี่น้องที่สามารถลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ได้มาโดยลำดับ
นางวสา ราญคำรัตน์วันนี้ไม่ได้เข้าค่ะ
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)สภาวะธรรม:ส่วนมากจะเข้าซูมไปเป็นมวลพลังเสริม ร่วมฟังอาจารย์และพี่น้องท่านอื่นช่วยกันตอบปัญหาพี่น้องผู้เข้าค่าย มีบ้างที่ช่วยตอบปัญหาที่มีพี่น้องส่งเป็นข้อความมาถามในรายการเป็นบางครั้ง แต่ส่วนมากจะร่วมฟังเงียบๆ สภาวะธรรมที่เกิดในขณะที่เข้าร่วมฟังแต่ละครั้งคือ ได้เห็นพลังเมตตาจากอาจารย์และพลังมวลรวมของพี่น้องจิตอาสาที่ร่วมกันถ่ายทอดไปสู่พี่น้องผู้เข้าค่ายแต่ละท่านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ และในส่วนของทางพี่น้องผู้เข้าค่ายเราก็สัมผัสและรับรู้ได้ถึงความเครียด ความกังวล ลำบาก เดือดเนื้อร้อนใจของพี่น้องแต่ละท่าน เห็นความกลัว กังวล หวั่นไหวที่เกิดจากการต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ทั้งจากโรคภัยความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ และจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้อง และยังต้องคอยระแวดระวังจากการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดและเชื้อโรคอื่นๆ และสังเกตว่าสิ่งที่พวกท่านเหล่านั้นต้องการจริงๆไม่ใช่แค่วิธีการรักษาทางด้านร่างกายหรือทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือท่านต้องการที่พึ่งทางใจ ต้องการกำลังใจ คำปรึกษาชี้แนะหรือแม้แต่คำพูดแสดงความเข้าใจเห็นใจ เหมือนเป็นสิ่งรับรองให้ท่านเหล่านั้นมีความรู้สึกอุ่นใจว่าท่านยังมีเพื่อนที่ยังพอเป็นที่พึ่งทางใจแก่พวกท่านได้ในสภาวะที่โลกเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ระแวง หวั่นไหวในทุกด้าน ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนมีผู้ร่วมรับรู้ความทุกข์ที่พวกท่านกำลังเผชิญอยู่ เพราะสังเกตุว่าแต่ละท่านที่ได้รับคำตอบหรือคำชี้แนะโดยเฉพาะจากท่านอาจารย์หมอเขียวที่ท่านมุ่งประเด็นเน้นไปทางกำจัด ลดทุกข์ทางใจด้วยการให้ธรรมะที่ถูกตรง ที่ฟังเข้าใจง่ายสอดแทรกควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านวิธีการรักษาทางด้านวัตถุตามแนวทางแพทย์แผนไทยวิถีธรรมที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการแนะนำการใช้วัตถุและวิธีการรักษาที่ประหยัด เรียบง่าย และเห็นผลการรักษาไปในทางที่ดีขึ้นได้จริง มีประสิทธิภาพจริง ทำให้คลายความทุกข์ในใจของแต่ละท่านได้ถูกจุด และจากพลังเสริมหนุนจากพี่น้องจิตอาสาแต่ละท่าน ที่มีแต่จิต เมตตา ปราถนาดีที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ในการช่วยกันให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พี่น้องที่กำลังรับทุกข์อยู่ได้นำไปปฏิบัติเพื่อคลี่คลายปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละท่าน เห็นพลังแห่งความเสียสละของความเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยใจที่บริสุทธิ์ของท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาแล้ว ทำให้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์นำมาสอนอยู่เสมอว่า "นอกจากการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันแล้ว มนุษย์หามีที่พึ่งอื่นไม่" ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรกล้าที่่จะไม่กลัวในการ เปิดไมล์เพื่อแชร์ประสบการณ์
นางสาวนงลักษณ์ สมศรีประทับใจในอิทธิบาท 4 และความเสียสละ ของชาวพวธ ในการตอบปัญหา ทำให้ได้รับข้อมูลเรื่องของกายและใจอย่างละเอียด ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เห็นพลังของผู้มีธรรม ทำให้ผู้เข้าอบรม คลายทุกข์ได้ทันที จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นางดรุณี อินทนิล​ไม่ต้องไปอยากได้อะไร ดีจะเกิดหรือไม่ก็ได้ เท่าที่บุญกุศของเราและคนที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้เข้าร่วมรับฟังได้สาระทางปัญญาจากจากผู้ถามและผู้ตอบเป็นตัวอย่างที่ควรนำมาปฏิบัติ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ความรู้จากผู้ถามและผู้ตอบได้ปัญญาในการฟังมากขึ้น
นางสาวลักขณา แซ่โซ้วความหวั่นไหวเป็นโรค
นายสุมิตชัย ศรีจันดีมีการแชร์แลกเปลี่ยนการเลิกทานเนื้อสัตว์ ได้ความรู้จากสภาวะธรรมของหมู่มิตรดีในแต่ละท่าน วิธีการลดละเลิกเนื้อสัตว์และประโยชน์การเลิกทานเนื้อสัตว์ขิงแต่ละท่านทั้งรูปธรรมและนามธรรม
นางสาวนาลี วิไลสัก
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งความกลัวระแวงหวั่นไหวทำให้เกิดโรคและเรื่องร้ายบวกวิบากที่ทำม าส่วนใหญ่ของคนที่อยากได้ดั่งใจความอยากคาดหวังใจร้อนอยากหายจากโรคเร็วๆใจทุกข์ เพิ่มโรคใจไร้กังวลลดโรคคะ
นางสาวปัญญาวันทน์ กันทะขู้
นางสาววันเพ ตั้งสกุลวงศ์รู้สึก อิ่มใจ และ ดีใจ ที่ได้มาอยู่ ในกลุ่ม ของหมู่มิตรดี ค่ะ เห็น ท่านอาจารย์ หมอเขียว และพี่ๆจิตอาสาทุก ท่าน รวมพลังกันช่วยเหลือ พี่น้องทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ ยินดี และมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ที่แจ่มใส เบิกบานค่ะ และช่วยคลายทุกข์ ของพี่น้อง ได้มาก ๆ ทั้งทางกาย และทางใจ บางท่าน ตอนแรกมาด้วยน้าตา แต่ปัจจุบัน กับ ยิ้มได้ อย่างมีความสุข และหลายท่าน สามารถ เลิกทานเนื้อสัตว์ กันได้ และทานอาหารมื้อเดียว จนทำให้เราเกิดพลัง ที่จะทำความดี และ ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีแก่ทุกข์ทางกายด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น แก้ทุกข์ทางใจด้วยความไม่กลัวไม่กังวลไม่ระแวงไม่หวั่นไหว
นางดอกไม้ ปวะบุตรการปรับสมดุลย์ในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นและปรับใจตนเองให้ยอมรับการเจ็บป่วยจะหายหรือไม่หายก็ยอมรับให้ได้ไม่รีบไม่หวังผลแต่ต้องปฏิบัติด้วยยาเม็ดเลิศ เม็ดหลัก และเม็ดเสริม ด้วยใจที่เบิกบาน ใจไร้ทุกข์
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)มีความกล้าในการพูดออกสื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่มิตรดี
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)มีความยินดีได้เข้าซูมในการฟังธรรมมะของหมู่มิตรดี
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีได้พิจารณาใคร่ครวญไปพร้อมๆกับหมู่มิตรดีรวมทั้งได้ร่วมรับฟังแนวทางที่เป็นความรู้ด้านแพทย์วิถีธรรมเสริมจากเนื้อหาที่กำลังเรียนรู้อยู่ฟังจากประสบการณ์จริงของบุคคลจำได้ดีค่ะเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก ควรจัดเวลาเข้าไปร่วมเรียนรู้ให้มากขึ้นค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์อนุโมธนาบุญกับผู้ถามผู้ตอบได้ปัญญากับการฟังแต่ละครั้งตามลับดับๆ
นางกัญจนา อบรมชอบได้นำความรู้ของแต่ละท่านมาปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
นางสาวนิตยา สุเมธากุลวัฒน์กล้ารับสิ่งที่ไม่น่าได้ น่าเป็น น่ามี ด้วยใจไร้ทุกข์ ร่วมกับทำสมดุลร้อนเย็น
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจได้ดีที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหมู่มิตรดีที่เป็นสาวกแท้
นายยุทธนา อินหว่าง
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้รับประโยชน์นำมาปรับปรุงตัวเองได้ดี
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้รู้วิธีที่จะพึ่งตนเองได้เมื่อเจ็บป่วย
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลได้เห็นสภาวะการชังเป็นทุกข์อย่างแจ่มชัด ทำให้ตั้งจิตออกจากสภาพสูงๆ ต่ำๆ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางเกษร อินต๊ะปัญณาดับปัญหา ดับทุกข์ใจให้ได้ก่อนถ้าดับทุกข์ใจได้ ก็ไม่มีทุกข์ อะไรที่ดับไม่ได้
นางสาวนธกานต์ สุวรรณได้ความรู้และรู้สึกเบิกบาน
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาในการทำดี และวางดีให้ได้
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มก็ได้ความรู้เพิ่มเติมหลากหลายมากขึ้น
นายนาย พงศกร เนาว์ประโคน
นางวสา ราญคำรัตน์สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เราทำมา
นางสุภัค กิมใช่ย้ง
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลใจที่กล้าไม่กลัว ไม่กังวล +ศลีที่บริสุทธิ์จะเป็นยาชั้นเลิศในการรักษา
นางวันยา เรียนจันทร์เพียรที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา ตามโอกาส ตามฐาน ที่พากเพียรทำได้จริง
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได้ความรู้เพิ่มเติมจาดจิตอาสารุ่นพี่
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ได้ร่วมบำเพ็ญกับกมู่มิตรดี มีพลัง อิ่มเอิบใจ
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ยินดี และอนุโมทนาบุญกับพี่น้องจิตอาสาและผู้เข้าอบรมทุกท่าน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงจงเบิกบาน…เบิกบาน…และเบิกบาน…จงเบิกบานอย่างเป็นอมตะธรรม
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีมีอาการไม่ชอบใจบางท่านที่มีลักษณะการพูดที่เราไม่ถูกใจ ทำใจว่า เวลาเราพูดก็จะมีคนที่ไม่ถูกใจเราเช่นกัน จะถือสาไปทำไม ฟังแล้วไม่ทุกข์ พิจารณาให้เกิดปัญญาจะดีกว่า
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรปลงได้ในบางอย่าง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีหรือเจ็บป่วยหรือไม่สบายใดๆอันดับแรกต้องทำใจให้สบาย ตรวจดูใจตัวเองว่าทุกข์ไหม ทุกข์เพราะอยากได้อะไร มันมีกิเลสเรื่องอะไรหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอแล้วพิจารณาประโยชน์โทษของสิ่งที่อยากได้ ส่งนทุกข์ทางกายเราก็ปรับสมดุลของร่างกายตามยาเม็ดต่างๆที่ถูกกันกับเราโดยดูที่ภาวะร้อนเย็นของเราและหมั่นถอนพิษออกจากตัวด้วยดีท้อกซ์กัวซา และสิ่งร้ายที่ได้รับเพราะเราเคยทำไม่ดีมา เราหยุดทำไม่ดีทำผิดศีล แล้วตั้งจิตตั้งใจทำให้ถูกศีลแล้ววิบากดีจะดันวิบากร้ายได้ ทำดีให้มากไป สาธุค่ะ
นางสาววาสนา ศรีเพ็งมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
นางสาวอุษา บุตรพรมได้รู้ ทุกข์จากพี่น้องหลายท่านและทุกของตัวเอง เข้าใจมาตลอดว่ามันคือทุกทางกาย พอได้เจอ อาจารย์และจิตอาสา อ้อนี่มันคือทุกใจ แก้ที่ใจเบาโล่งเลย ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้รับรู้ปัญหาต่างๆของแต่ละท่าน มากบ้างน้อยบ้าง กันไป ตามวิบากของแต่ละท่าน และก็ได้คำตอบ แทบจะทุกท่านว่า สิ่งที่ต้องตรวจก่อนคือ “ใจ”ของแต่ละท่าน นี่ละสำคัญที่สุด ก่อนที่จะใช้วัตถุมาแก้ไข
นางสาวเพลินพิศ สังข์บุญลือใช่
นายธนวินท์ อินทนิลฟังผู้ที่ตอบปัญหา ครับฟังจากที่เเม่ผมเปิดให้ฟังครับ ก็จะมีเกี่ยวกับน้ำย่านาง การใช้น้ำย่านาง ปรับสมดุลยังไง เเละน้ำผลไม่ปั่น ครับ ผมได้ฟังเเค่นี้ครับขอบคุณครับ
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลเห็นอาการที่น่าเกลียดจากความชัง เมื่อมีกิเลสเราจะมองออกนอกตัว คอยแต่จะวิพากวิจารณ์คนอื่นด้วยอคติ (เพ่งโทษ) นี้คือพฤติกรรมที่ไม่น่าให้มีอยู๋ จึงตั้งศีลเห็นความน่าเกลียดและความทุกข์จากความชังให้ชัดเจน
นางวสา ราญคำรัตน์
นางทัศนีย์​ จั​นทา​ได้แบ่งปันการอ่านบททบทวนธรรม​ ได้ฟังพี่น้องร่วมค่ายแบ่งปันเราก็เก็บมาใช้ได้
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยได้รับรู้ถึงความทุกข์ของการไม่อยากได้สิ่งที่เป็นอยู่
นางจิราภรณ์ ทองคู่เชื่อชัดเรื่องกรรมแล้วจะเข้าใจตัวเอง คนอื่น สัตว์อื่นแล้วจะไม่ทุกข์ใจ
นายอุกฤษ กาลายีเข้าใจ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นางอินต๊ะปัญญาไม่แล้วน้ำใจ แบ่งปันผู้อื่น ลดกิเลส พึ่งตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น
นางสาวคูณทิพย์ วงษฺ์สุวรรณ
นายพระมหาสมศักดิ์ กิตฺติธมฺโม-
นางสาวสุพรสุดงาม
นางดรุณี ​อินทนิล​การรับประทานเนื้อสัตว์ก่อให่เกิดทุกข์เกิดโรคได้ทุกโรค ทุกชีวิตเขาย่อมรักชีวิตของเขาเอง อย่าไปลักขโมยชีวิตเขามา พี่น้องเราเจ็บป่วย ก็มาจากเราทำมา รับวิบากไปมากบ้าง น้อยบ้างของแต่ละคน
นางทัศนีย์​ จันทา ได้ฟังความรู้​จากการตอบปัญหา​เรื่อง​สุขภาพ​รู้วิธีปรับอาหารร้อนเย็นได้มากขึ้น
นางสาวภัทราพร จุ่นหัวโทนเข้าใจตนเองผู้อื่นมากขึ้น
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลวัันก่อนเราทุกข์เพราะเราอยากให้พูดยาเม็ด ๘ วันนี้เราทุกข์เพราะพูดยาเม็ด ๘ เร็วเกิน สรุปว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นในใจของเรา
นางสาวอาภาพร จุ้ยยิ้มได้ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราทำได้ มีความสุขใจ ยินดีที่เขา ได้รับข้อมูล ได้มีอาการดีขึ้น
นางวสา ราญคำรัตน์ลดกลัวลดโรค ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่ไม่เคยทำมา
นางธมกร พลสุวรรณเกิดความปิติเนื่องจากเห็นถึงการให้ความรู้ ให้กำลังใจ ซึ่งแสดงถึงความมีน้ำใจ เกื้อกูล ช่วยเหลือกันอย่างใจบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงของจิตอาสาทุกท่าน ถือเป็นโชคดีที่ได้มารู้จักกับหมู่มวลมิตรดีค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลบางครั้งฟังคำถามของคนอื่นสามารถนำมาใช้กับตัวเราได้ใช่เลยนี่แหละเราๆใช่เลย
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ ใจเย็นลง
นางเรณู ไชยศรีชีวิตคนแต่ละคนทุกข์ไม่เหมือนกัน อยู่ที่การแก้ปัญหาให้เป็นค่ะ บ้างคนแก้ได้เร็วบ้างคนแก้ได้ช้า
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)
นางทัศนีย์​ จันทาได้ประโยชน์​ทุกเรื่องที่พี่น้องมาแชร์ประสบการณ์​
นายพลเอกอนันตร์ บุญรำไพวางในความไม่สมหวัง ในสิ่งดีมีประโยชน์ต่อผู้อื่น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางเวียงทอง นุ่นภักดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะทุกข์จากเรื่องอะไรต้นเหตุมาจากความกลัว กลัวที่จะได้สิ่งที่ไม่อยากได้ ไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ ทำให้ทุกข์ จนต้องมาอ่านใจตัวเองดูว่าใจมันอยากได้อะไร อ๋อรู้แล้วว่าใจมันอยากได้สภาพดีไม่ มันไม่อยากได้สภาพไม่ดี จึงใช้บททบทวนธรรมข้อที่82 จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุกให้ได้ ทุกคนไม่มีใครอยากพร่องอยากพลาดแต่ที่ยังพร่องยังพลาดเพราะวิบากร้ายของเราไปดลให้พร่อง.ให้พลาดเราควรไม่โทษใครเพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วว่าทุกอย่างที่เราได้รับเพราะเราทำมา
นางสมใจ สิทธิพงษ์ได้ได้ล้างใจจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรา สบายใจขึ้น
นางพรจรัส. ไชยวุฒิอาหารทำให้เกิดโรค
นางสาวปภาดา จีนมะเริง(ซินดี้)ได้ประโยชน์มากกับการที่ผู้ชมถามและพี่น้องจิตอาสาตอบไป
นางสาวภนิดา ปินมณีรว่มชมรายการคะ
นาง[email protected]อย่าโกรธอย่าโทษและไม่พยาบาท
นายวีระยุทธ สังข์เมือง
นางนาง วิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชทำให้ได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปพัฒนาตนเองและช่วยผู้อื่นที่ป่วยอยู่ได้และพ้นทุกข์ตามลำดับค่ะ
นางดรุณี​ อินทนิล​ทุกข์ของคน มีปัญหาสุขภาพเรื่องร้าย แก้ที่ใจก่อน ดับไฟที่ใจก่อนดับไฟบนศีรษะ
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิการรักโรค ยา 9 เม็ด และธรรมะ
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ส่วนมากจะเป็นผู้ฟังตลอด เห็นได้ชัดถึงความทุกข์ ของผู้ที่เข้ามาตั้งถามปัญหาสุขภาพทั้งทางกาย-ใจ หลังจากอ.หมอ เมตตาให้ปัญญา และพี่น้องจิตอาสาช่วยกันแนะนำ ในที่สุดเห็นความทุกข์ลดลงลดลง มีความเบิกบาน เห็นยิ้ม สดใส ท่านเหล่านั้นคลายทุกข์ได้ทันที ฉับพลัน ด้วยใจทีมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในแพทย์วิถีธรรม ดีมากๆ ที่มีรายการนี้ ได้ช่วยแบ่งเบาทุกข์ให้กับมวลมนุษย์ท่ามกลางวิกฤตของยุคกลียุค (ยุคโควิด)
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลก้าวผ่านความกลัว
นางวสา ราญคำรัตน์สิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่ทำมาทั้งสิ้น
นางสาวประวีณา ปรัชญคุปต์ได้ความรู้มากขึ้น เยอะเลย จากประสบการณ์ของผู้อื่น พอมามองตัวเรา ก็รู้สึกว่า เราเป็นน้อยมากเทียบกับคนอื่น คนอื่นเขาเป็นมากกว่านี้ เขายังทำใจได้เลย ส่วนเราเป็นโรควิตกจริตคิดไปเองเป็นหลัก ต้องแก้ที่จิต ในเรื่องร่างกายปฏิบัติตามยา 9 เม็ดค่อนข้างที่จะ ครบถ้วน โดยพื้นฐานเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ ก็เลยเป็นคนขี้กังวลว่าจะไม่ได้อย่างที่คิด และยังชอบทำกับคนอื่นด้วย กินไปฟังอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาตอบคำถามก็รู้ว่านิสัยแบบนี้แหละพาป็นโรคแน่ๆถ้าไม่แก้ไขทุกวันนี้ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมะของอาจารย์หมอเขียว มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปทุกๆวัน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตทุกชีวิตมีปัญหา โรค เรื่องร้าย จึงมีต้นเหตุจาก ตัณหา ความกลัวในเรื่องใด หรือ สิ่งใด ทั้งกามตัณหา ภวตัณหาและ วิภวตัณหา ซึ่งมีทางออกได้ สาธุค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ได้ได้เข้าใจถึงปัญหาของชีวิตแต่ละคนที่มีจะสุขจะทุกข์มีเหมือนกันแทบทุกคนไม่ใช่มีแต่เราที่ทุกคนเดียว ได้ได้ฟังการตอบปัญหาหรือการสอบถามของผู้เข้าค่ายที่พี่จิตอาสาหรืออาจารย์ช่วยตอบเราก็คลายทุกข์ได้เป็นเรื่องเรื่องค่ะเช่นความอยากของเรา ที่ที่อยากจะไปอยู่กับโมมิตตีเป็นจิตอาสาไปอยู่กับครอบครัวพุทธะที่พาผลทุกข์แต่ก็เข้าใจแล้วว่าเรายังทำดีไม่พอศีลยังไม่บริสุทธิ์จริง ได้ได้เท่านี้มีค่ายออนไลน์นี่พยายามพากเพียรปฏิบัติตามก็จะได้เองตามเหตุตามปัจจัยให้เราทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ
นางสาวนิรมล ทองชอุ่มถ้าไม่เข้าใจเหตุแห่งการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นเกิดจากการไม่สมดุลร้อนเย็นรายการกินของที่มีพิษมีโทษจึงทำให้เกิดโรคเกิดจากใจที่กลัวโลกกลัวโลกวันไว้ทำให้ใจเป็นทุกข์อยากหายจากโรคจึงทำให้โรคนั้นไม่หาย
นางสาวนิรมล ทองชะอมทำให้เข้าใจได้ว่าทุกที่ทุกทางใจทุกถึง 70% คนที่ทุกข์ทางกายทุกข์แค่ 30 เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่าทุกข์ใจไปทำไมเบิกบานแจ่มใสดีกว่าใจไร้ทุกข์ใจดีงามใจไร้ทุกข์ได้สำหรับตนเองคือพยายามละความคิดที่ทุกข์ใจดีงามคือพยายามที่จะให้ให้แล้วคิดจะไม่เอาอะไรจากใครๆให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางสาวสำรวย รัตตนะยินดีที่ได้ร่วมบำเพ็ญ
นางสาวสำรวย รัตตนะโลกยุคปัจจุบันคนมีความเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนมีโรคหลายๆโรค ทำให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิต เห็นใจและเข้าใจในความทุกข์ที่เขาได้รับ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรายการตอบปัญหาสายด่วน ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้ร่วมรับฟังปัญหาสุขภาพกายและใจของแต่ละท่าน บางเรื่องก็ตรงกับตัวเองไม่ต้องถามก็ได้คำตอบด้วยค่ะ
นายธนวินท์ อินทนิลรับฟัง ผู้ที่ตอบคำถาม เรื่องต่าง ในสิ่งที่ผมไม่รู้
นายพลเอก อนันตร์ บุญรำไพยิ่งเติมปัญญา เป็นข้าวไม่ล้นชาม น้ำไม่ล้นถ้วย ยิ่งจะช่วยคนได้มากขี้น
นางประคอง จันทร์ตรีได้ความรู้จริงจากผู้มีประสบการณ์จริง
นางประคอง จันทร์ตรันำความรู้ที่มีตัวอย่างของจริงมาปรับปรุงแก้ไข
นางสาวยวงคำ ไชยวุฒิการยอมรับวิบากของตัวเองก่อนการรักษาโรค
นายคมเวช หงส์เชิดชัยกล้าเสี่ยง ก้าวผ่านความกลัว
นายคมเวช หงส์เชิดชัยมีความกังวลตอนต้นรายการกลัวทำงานไม่ได้ดี แต่ก็ก้าวผ่านทั้งงานและใจได้สำเร็จ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำให้รู้สิ่งที่เราเป็นน้อยกว่าคนอื่นอีกเยอะ
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลมีปัญญามากขึ้น หมดอยาก หมดกล้ว ไม่กังวล หวั่นไหว พร้อมจะก้าวเดินต่อไปแม้นผิดพลาดบางก็พร้อมแก้ไข ไร้ความกังวล ต่างจากในอดีตที่กังวลมาก
นางสาวคมเวช หงส์เชิดชัยมีความรู้เพิ่มขึ้นจากสถาวะที่ได้ฟังธรรมจากพี่น้องได้พลังหมู่กลุ่มเสริมปัญญามากขึ้น
นางสุขสุมน นีระพันธุ์
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์รับรู้ปัญหา ของคนที่เกิดมา ทุกจากการเจ็บป่วย สาเหตุก็มาจาก การที่เราไม่ได้ลดกิเลส
นางสาวสัสยา วาทยานนม์เครื่องดี เรื่องร้าย ตั้งใจรับ ให้หมดไป เราทำมาเองแล้วทั้งหมด ทุกอย่าง ดีอยู่แล้ว แต่ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเต็มใจรับ
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรเบิกบานแจ่มใสเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป
นางวสา ราญคำรัตน์
นางสุทิศา พรมชัยศรีเข้าใจยอมรับตนเอง
นางแน่งน้อย ใจดีคนเรานี้มีความเจ็บป่วยมากมายเหลือเกิน ไม่เว้นแม้แต่เรา ต้องกล้ารับสภาพความเจ็บป่วยของเรา และแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ อย่างเป็นสุข
นายนายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลได้รับความรู้ แม้ตัวเองจะไม่มีโรคหรืออาการใดๆทางร่างกาย แต่ทางด้านจิตใจนั้น ยินดีพอใจ ที่ได้ร่วมบำเพ็ญบุญกับพี่น้องจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรม
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น
นางสาวสุคนธงศิลปบวรเลิศ
นางสาวภัทรพร เหล่าสะพานสภาวะธรรมที่ได้คือการได้แลกเปลี่ยนทัศนคติการตีความของปัญหาและคำตอบของแต่ละบุคคลเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
นางดาวรุ่ง บัวแก้วการกินเนื้อสัตว์ เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ข้าพเจ้าเลิกทานเนื้อสัตว์
นางอารีย์ อ่างบุญตาเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมของเพื่อนร่วมโลกทุกคน และเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองโดยนำเทคนิคยา๙ เม็ด มาใช้เพื่อให้เราหายป่วย หายโรค และยังสามารถช่วยแนะนำผู้อื่นแชร์ประสพการณ์ที่มีประโยชน์แบ่งปัน
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาวางใจในเรื่องไม่ชอบ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาชีวิตทุกชีวิตมีทั้งดีและไม่ดีเราต้องผ่านมันไปให้ใด้และใด้ฟังปัญหาคนอื่นทำให้รู้ว่าของเราเล็กมาก
นางสาวฐฐภัท รังสีธรรมร่วมฟังจากท่านอื่นอย่างเดียวไม่ได้ร่วมตอบค่ะ เข้ารุ่น2 2-11 ต.ค.64 ไม่ได้เข้ารุ่น 1 ค่ะ
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวร เข้าร่วมตอบปัญหาสายด่วน ขจัดความกลัว ไม่กล้าถาม พอถามแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่น ที่มีสภาวะธรรมเช่นเดียวกันคะ. รู้สึกยินดีคะ สามารถนำมาลดความกลัวได้ และตอนนี้สามารถขจัดความกลัวได้คะ
นางสาวน.ส จรรญา ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล)คนเราทุกชีวิตมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องดีเราถูกใจเรื่องไม่ดีเราก็ทุกข์ใจ ความเครียดความกลัวมันเป็นพิษที่รุนแรงมาก อันดับแรกต้องยินดีรับยินดีที่ได้ใช้วิบากรักด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่กังวล ส่วนทางด้านร่างกายก็ไอ้ปรับสมดุลร่างกายใช้ยา 9 เม็ดปรับสมดุลอาหารแล้วจะดีขึ้นเป็นลำดับ เมื่อเรากล้าตายกล้าเจ็บปวดทรมานด้วยความยินดี มันมันจะมาดึงเป็นระยะระยะเป็นธรรมดาเพราะเราพิจารณาน้อยทำน้อยอยู่ ให้พิจารณาบ่อยๆมากๆกล้าดีกว่ากล้ายินดีรับยินดีให้หมดไปชีวิตเราโชคดีแล้วที่ได้เห็นมารได้ประมาณถ้าเราไม่แก้มันจะกลับมาเป็นอีกถ้าเราไม่แก้ความกลัว ยิ่งกลัวยิ่งเป็น ไม่กลัวยิ่งแข็งแรงไม่กลัวตายยิ่งไม่ตาย ไม่กลัวกล้ามเนื้อไม่ต้องเกร็งตัวบิดออก เรื่องใหญ่คือความกลัว ใหญ่กว่าความกลัวคือความไม่กลัว ต้องยินดีคิดให้พ้นทุกข์ป่วยดีแล้วจะได้ค่ามันเปลี่ยนมาเป็นพุทธะ
นางดวงใจ ชวลิตธรรมโชติทุกคนเกิดมามีปัญหาไม่เหมือนกัน .ทุกคนล้วนต้องการแบ่งปัน และต้องการมีคนรับฟังและเพื่อดับทุกข์
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามสภาวะธรรมที่ได้รู้ว่าตัวเราเองยังยึดมั่นถือมั่นอยุ่อิกมากยังไม่ว่างก็ได้ความรุ้จากการร่วมฟังมากเลยค่ะ
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ได้กล้ายกมือถามปัญหาถามที่เราอยากรู้ ก้เห็นกิเลสดิ้นมันอยากให้เขาเรียกชื่อถามเขาไม่ยอมถามเสียที มันก้เลยตอบว่าใจเย็นๆอย่าหวั่นไหวรอก่อนเราทำมา
นางหนึ่งฤทัย,ไทรงามนำความรู้ที่ได้ไปดูแล่ผู้ป่วยและคนข้าง
นางสาววิญญา จันทะพลมีผู้ถามคำถามตรงกับปัญหาของเรา แล้ว เราก็ได้คำตอบในการแก้ปัญหาไปด้วย รู้สึกใจสบายขึ้นและเรามีความพยายามในการลดกิเลสมากขึ้น พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ที่มีปัญหาเหมือนเรา
นางปาริชาติ จันทร์นวลช่วงตอบปัญหาสายด่วนไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากต้องไปสวดมนต์ที่วัดช่วงเข้าพรรษาซึ่งเวลาตรงกันพอดี
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชประโยชน์ที่ได้รับ นำความรู้จากหมู่มิตรดีมาปรับใช้กับตนเองค่ะ
นางสาว กรวรรณ จันดาผลรู้สภาวะจิตของตัวเองหลุดบ่อย
นางพิกุล วันจันทร์ได้รับความรู้มากมาย..ทั้งร่างกาย และจิตใจ.
นางสาวน.ส ชรินรัตน์ ชุมจีดเมื่อได้ฟังคำถามคำตอบ ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์มากค่ะ สภาวะที่ได้คือ เราต้องกล้ายินดีรับกับทุกสถานการณ์ทั้งกายและใจค่ะ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์เคยแชร์สภาวะธรรมตอนที่กำลังลังเลสงสัยว่าจะตั้งศีลลดละเลิกเนื้อสัตว์อย่างไร เพราะกลัวทำไม่ได้ จะเกิดผลเสียเรื่องการผิดศีล พูดปดอีก ตอนหลังฟังธรรมะจากคุณหมอเขียว เห็นว่าธรรมะแท้ มีช่องว่างให้พอหายใจได้ เลยตั้งศีลลดเนื้อสัตว์แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะทำอย่างเต็มที่ แล้วปล่อยวาง ตามสถานการณ์จริงคะ
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์เราเป็นผู้ฟังยังไม่ได้เป็นผู้ตอบคำถาม โอกาสเหมาะสม คงได้ช่วยตอบคำถาม เราได้ประโยชน์จากการที่ญาติธรรม ถามมาหลายๆ คำถามตรงกับความสงสัยของเรา เราก็ได้คลายข้อสงสัยไปด้วย ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะ
นายสมยศ ภัทรกุลโชติพรได้มีความรู้ความเข้าใจ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาเห็นถึงการทำดี แบบมีลุ้น เหมือนเชียร์กีฬาเลยค่ะลุ้นมากลุ้นน้อย ว่าจะมีใครมาช่วยบ้าง จะมีใครช่วยพูดให้หายทุกข์ใจได้บ้าง คนที่ถามจะคลายทุกข์ไหม คนที่ตอบตอบได้ตรงใจหรือเปล่า มีลุ้นต่อว่า ได้คำตอบแล้ว จะนำไปปฎิบัติให้พ้นทุกข์ไหม ประโยชน์ที่ได้รับ คือ เราเริ่มอ่านใจตัวเราเองได้ที่เห็นความอยากมายึดติดที่ใจเรา อยากให้ทุกคนช่วย อยากให้ทุกคนหายป่วย อยากให้หายป่วยเร็ว จะได้พ้นทุกข์ คนที่ข่วย อยากจะช่วยให้หายป่วย ช่วยกันจนสุดใจ มองเห็นถึง การรวมพลของคนดี มีศีลธรรม หมู่มิตรดี มาช่วยกันช่วยคนให้พึ่งตน ช่วยคนให้พ้นทุกข์ สาธุค่ะ
นายมงคลชัย วิชาธรรมโรคและวิบากร้ายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นสิ่งที่เราทำมาทั้งนั้น ต้องขอบคุณที่เขามาให้เราได้ชดใช้ ใช้แล้วก็หมดไป
นางสาวว่าที่ร.ตหญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์ได้เรียนรู้ด้านดีๆหลายอย่างจากอาจารย์และหมู่มิตรดี
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงทำให้รู้จักกิเลส ดูกิเลส แยกกิเลสลวงได้กว่าแต่ก่อน ที่ละเอียดมากขึ้น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาจะไปฟังย้อนหลังแล้วขอทำการบ้านส่งอีกครั้งนะคะ
นางอารีย์ อ่างบุญตาทุกข์การเท่าฝุ่นปลายเล็บ ทุกข์ใจเท่าดินทั้งแผ่นดิน และคลายได้ด้วยเทคนิคยา๙ เม็ดที่ทุกท่านนำไปใช้
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้เข้าไปร่วมฟัง ก็รู้สึกดี ได้อยู่กับกลุ่มหมู่มิตรดี
นางสาวรัตนา หลวงจันทร์การทำจิตใจให้สะบาย ผ่อนคลายไม่มีความกลัวความกังวล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ควรเร่งผลการปฏิบัติว่าเมื่อไหร่จะได้ผลเมื่อไหร่จะหาย ให้ปฏิบัติตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมไปเรื่อยๆเป็นประจำ ทำให้ตัวเรามีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขไปด้วย
นางหน่อย นกจันทร์ไม่ได้ร่วมรายการค่ะได้แต่ฟังและก็เก็บมาทำตามคำแนะนำค่ะก็ทำให้รู้ว่าทำอะไรต้องใช้เหตุผลค่ะ
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลีสภาวะจิต คือกระจ่าง ขึ้น และตรวจสอบตนเองว่าเป็นอย่างไร จิตรู้สึกอย่าวไร
นางอัณชิษฐา ทิพแสงยังไม่เคยตอบแัญหาใดๆแค่รับฟังและพร้อมปฏิบัติตามค่ะ
นางนางโสภา หนำคอกเมื่อตอบปัญหาไปแล้ว ผู้ถามสามารถ ลดทุกข์ลงได้ หรือไม่นั้น ก็สุขใจ ที่ได้ แบ่งปัน สิ่งดีๆออกไป
นางสาวมณีวรรณ์ ดีวงษ์ได้เห็นปัญหาและวิธีการของแต่ละคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นางสาวณัฐธยาน์เอ้อจำนงค์
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลขอขอบคุณค่ะ ทุกครั้งที่เข้าไปมีความสุขมาก ได้รับความรู้มากๆ รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ใาก่อน
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญธนาได้ความรู้ประสบการตรงจากสายด่วน..ทำให้มีกำลังใจและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลร้อนเย็น..ชีวิตเป็นสุขได้ค่ะ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลไม่ขี้บ่น ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ได้ ซึมเศร้าดีขึ้นเยอะมาก
นางนบชุลี เสาวนา-
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้รับฟังปัญหาของท่านที่ทุกข์กายใจถึงเหตุของทุกข์และท่านจิตอาสาได้ร่วมตอบ ในบางครั้งท่านอาจารย์เมตตามาตอบให้ ได้เพิ่มความรู้ การแก้ไข ยิ่งมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้เป็นแนวทางและแนวคิด ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วย
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรมีความกลัว กลัวที่จะอาสา เป็นผู้อ่านบททบทวนธรรม แต่พอนึกว่า อาจารย์บอกว่า กล้าที่จะไม่กลัว เลยยกมือขออ่านเป็นลำดับท้ายแล้ว แต่จิตอาสา บอกว่าเกินจำนวน ใจหวั่นไหวนิดนึง ว่ากล้าแล้วนะ แต่ยังมีวิบากกรรมกรรมที่จะไม่ได้พูดอีก แต่สุดท้ายจิตอาสาก็ให้โอกาส ถึงแม้จะเกินจำนวนที่กำหนด พอรู้ว่าตัวเองได้อ่านก็รู้สึกตื่นเต้น รอลำดับที่จะมาถึงเรา สุดท้ายเราก็ได้อ่านบทที่12 ผลที่ได้หลังจากได้อ่าน รู้สึกดี สามารถกล้าที่จะไม่กลัวในการบำเพ็ญ ขอบคุณจิตอาสา ขอบคุณความกล้าของตัวเอง
นางเพ็ญศรี อิทธิมาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของจิตอาสาที่เข้ามาตอบคำถามอย่างหลากหลาย
นางวงศ์สกุล รัตนานิคมจากที่ได้ฟังแล้วทำให้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาสุขภาพและพยายามที่จะช่วยให้สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นหรือหายจากโรคที่กำลังเป็นอยู่ บางท่านอาจจะเป็นโรคเดียวกันทำให้เรารู้วิธีดูแลตนเองให้รักษาโรคที่กำลังเป็นอยู่ให้ดีขึ้นค่ะ
นางประคอง เก็บนาคได้รับประโยชน์จากการตอบคำถามของพี่น้องจิตอาสาที่เน้นจิตวิญญาณมากกว่าด้านวัตถุ เห็นตัวอย่างการตอบคำถามที่ดี และการช้อนช่วยจิตวิญญาณของผู้ที่มาถามคำถาม
นางสาวอรรถ์ธัชศร พิมพ์ศรีในบางเรื่องที่ตนเองได้ฟังปัญหา แล้วหลงประเด็นจับทางผิด ความมั่นคงในศีล ประสบการณ์ของทีมงานพวธ.ที่เข้ามาชี้แนะ ทำให้คลิ๊กว่าท่านเที่ยงแท้ในการเป็นตัวแทนของแพทย์วิถีธรรม ขอบคุณที่ทำให้ยอมรับว่าตนเองนี้ที่ต้องปรับปรุง
นายวัฒนา​ สบายยิ่ง​
นางสาวอุษา บุตรพรมได้ล้าง ความกลัว กล้า พูด กล้าถาม ค่ะประโยชน์ ได้รับคำตอบจากท่านอหมอและทีมจิตอาสาที่มาแบ่งปัน เข้าใจแล้วน้อมนำมาปฏิบัติ ตาม ดี ตามลำดับ ค่ะ
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชได้รู้ว่าปัญหาต่างๆเกิดจากการกระทำเราเองได้รับประโยชน์ได้ความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองและช่วยคนให้พ้นทุกข์
นางเวียงทอง นุ่นภักดีการที่ึนเราเกิดความเจ็บป่วยหรือปัญหาใดๆเกิดจากเราทำมาทั้งนั้น เราควรทำใจยอยรับความเป็นจริงก่อนแล้วทำสมดุลร้อนเย็นไปเรื่อยๆไม่เร่งผลไม่กังวลทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ เบิกบานแจ่มใสดีกว่า
นางสาวอุไร คงแก้วเข้าใจว่า..ยินดีรับ ยินให้หมดไป แล้วปฎิบัติตามยา9เม็ด
นางดอกไม้ ปวะบุตรใจที่เคยกังวล คิดมาก ทุกข์มาก คลายกังวล จากที่ได้ฟังหมู่มิตรดีได้ ตอบแก้ปัญหาให้ในกรณีที่ตรงกับเรา เช่นการอยากหายจากโรค ต้องกล้ายอมรับ หายก็ได้ไม่หายก็ได้ จะทำดีเรื่อยไป ใจไร้ทุกข์
นางสีสรรพ์รู้วิธีที่จะบำบัดโรคบางอย่างด้วยตนเอง เช่นการใช้น้ำปัสสาวะ
นางอรษา ชูเรืองสุข
นายเมธา ว่องวิวัฒน์ไวทยะยอมรับในวิบากดีและร้าย เพิ่มอธิศีล ปรับสมดุลร้อนเย็น
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสงตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ แต่วันที่รับผิดชอบก็ตอบเต็มที่
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ทุกชีวิตที่เกิดมา ต่างมีวิบากกรรมเป็นของตน ชดใช้ให้หมดไป มีแต่ความเบิกบานใจ สดชื่น ยินดีรับ ยินดีชดใช้ ทำความดีทุกภพชาติไป
นางคมขำ ชูตินันทน์ได้รู้จักโรคหลายๆโรคจากทุกท่านที่ถามเข้ามา และทางแพทย์วิถีธรรมได้ให้ความรู้ และแนวทางแก้ไข
นางบุษกร วรรธนะภูติประทับใจพี่น้องจิตอาสาที่ร่วมบำเพ็ญตอบคำถามด้วยความเมตตายินดี เต็มใจเต็มที่อย่างที่สุด
นางสาวกมลชนก เช้าเที่ยงนำมารักษาสุขภาพ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ได้คำตอบที่ตรงกับเราที่ พี่น้องถามตรงกับเรา เช่น การไล่แมลงใการปลูกพืชผัก ไร้สารพิษชีวิผาสุข ทำให้เราทำต่อได้อย่างใจที่ผาสุข ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้ตอ้งเป็นดั้งตามที่เราหมาย
นางจิราภรณ์ ทองคู่พี่น้อมีความกล้วและมีความอยาก จึงทำให้เป็นโรคหลายโรค แต่ละคนเป็นโรคไม่เหมือนกัน วิบากของแต่ละคนจะส่งผลต่างกัน
นางธมกร พลสุวรรณ-โรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ล้วนเกิดจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้น ไม่มีใครแกล้งเรา หรือทำให้เรา ซึ่งเราต้องยอมรับมันให้ได้-ประโยชน์ที่ได้รับ คือกำลังใจจากคณะจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำด้วยความรัก เมตตาด้วยจิตอาสาที่แท้จริง.
นางเวียงทอง นุ่นภักดีได้สภาวะธรรมคือความผิดความถูกอยู่ที่การยึดหรือไม่ยึดถ้ายึดคือผิดถ้าไม่ยึดคือถูก ยึดมั่นถือมั่นตามความคิดเราเอาดีแบบเราหมายจึงจะสุขใจไม่ได้ดีอย่างเราหมายจะทุกข์ใจนี่แหละยึดนี่แหละกิเลสนี่แหละบาป เวลาเราตั้งศีลแล้วทำยึดมั่นถือมั่นจนเรารู้สึกว่ามันเครียดไปมันทรมานไปมันฝืดฝืนไปทำให้ใตไม่สบายกายป่วยทำให้เซลล์เราเสียหน้าที่ไปร่างกายเสียสมดุลเกิดการเจ็บป่วยทำให้เรามองเห็นการยึดมั่นถือมั่นของเราเกินไปจนประมาณการกระทำผิดไปพลาดไปได้ดังนั้นการประมาณการกระทำที่พอเหมาะกับฐานจิตของเรานี่แหละดีที่สุดแล้วถ้าเราทำดีเต็มที่แล้ววันใดวันหนึ่งถ้าเราจะเพิ่มฐานจิตของเราเทพมาตาลีจะมาบอกเราเอง เรามีหน้าที่ทำดีที่ทำได้ไม่ฝืดฝืนเกินไม่ทรมานเกินแบบใจไร้ทุกข์ใจ ดีงามจะทำให้สบายใจ ไม่ทุกข์ใจ
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลฝึกความกล้า ความเมตตา การประมาณในการตอบ ได้ล้างความชอบชังในบางลีลาของเพื่อนในการทำงานร่วมกัน ได้ซาบซึ้งสภาวะธรรมของพลังแห่งการสานพลังของหมู่มิตรดีผู้มีอาริยศีลจนเกิดมีพุทธพจน์7ว่าดีที่สุด ซาบซึ้งกับคำว่าเคารพศรัทธาในส่วนดีเมตตาอุเบกขาในส่วนด้อย
นายสุมิตชัย ศรีจันดีสภาวะธรรมหลายท่านมีอาการนอนไม่หลับ โดยรวมเกิดจากความอยากแล้วทำให้ทุกข์ แก้ปัญหาโดยใช้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียว มีความกล้าที่จะไม่ได้ในสิ่งที่อยาก กล้ารับกล้าให้หมดไป โดยพิจารณาเรื่องกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ ได้นำสภาวะธรรมนี้มาใช้กับตัวเองที่นอนไม่พออยู่บ่อยๆแล้วก็กังวลเรื่องการนอนไม่พออยู่บ่อยๆก็ทำความยินดี ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ทุกข์ไปก็ไม่มีประโยชน์ เสียพลังไปสร้างทุกข์เปล่าๆ ก็หายทุกข์สบายใจยิ้มได้ แล้วก็ปรับสมดุลย์ต่อไป
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์การใจร้อนอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆ ยิ่งไม่ได้ผลลัพธ์ และเพิ่มวิบากร้าย เพิ่มกิเลสให้ตนเอง เมื่อนำความรู้นี้มาปรับใช้ เห็นชัดมากตอนฝึกโยคะตอนเช้า เมื่อไม่เร่งผลว่าต้องทำให้ได้ผลดีเร็วๆ จะเห็นพัฒนาการของตนเองเร็ว มีผลดีอีกอย่างที่ตามมาคือ มีสมาธิมากขึ้น และทำให้เราสดชื่นทั้งวันเลยคะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวนัฏฐา พิมาพันธุ์ศรีกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากให้ได้
นางสาวจาริณ กวีวิวิธชัยเติมปัญญา
นางวสา ราญคำรัตน์
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ร่วมแชร์บททบทวนธรรม และ แชร์สภาวะธรรม
นางสาวนฤมล วงศาคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ ล้วนความทุกข์ มีโรคภัยเบียดเบียน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พบความสุขบนความทุกข์เหล่านั้น เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้า
นางสุนันท์ พานิช
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้น และร่างกายเบากาย สบาย ผาสุก
นางสาวสัสยา วาทยานนท์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความกลัว กังวล เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ทั้งปวง
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันไดัความรู้จากปัญหาของผู้อื่น..เข้าใจว่าจุดหลักในการแก้ปัญหาคือใจ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงขำระกิเลสไม่กังวลหวั่นไหว กับกิเลสมารภายนอกภายในใจ
นางพิกุล วันจันทร์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ยาเม็ดเลิศสำคัญที่สุด คือ ยาเม็ดใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
นางนบชุลี เสาวนา-
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ได้เรียนรู้ว่าชีวิตผู้คนมีทุกข์มาจากความอยาก และความหลงผิด เพราะผิดศีลทำให้มีวิบากกรรม ทำให้ชัดเจนเรื่องของวิบากกรรม เราหรือใครได้รับอะไรก็เพราะเราทำมาส่งเสริมมา ไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมไปได้
นางสาวคุณทิพย์ วงษ์สุวรรณได้ความสบายใจ โล่งใจ และ หาฟังไม่ได้จากที่อื่นๆ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรได้รับฟังแนวทางในการรักษาโรค ด้วยการ กล้า กล้าที่จะเป็นโรค ทำใจให้กล้ารับ ใจจะรักษาโรคเราเอง ยาทีาดีที่สุด คือ ยาใจ มีฤทธิ์มากกว่าวัตถุ หรือ ยาเม็ดอื่นๆ ถ้าเข้าใจ และ ทำใจตามที่ท่านอ.หมอเขียวสอนได้ ผ่าตัดกิเลสได้ โรคจะหายฉับพลัน ข่างเป็นสิ่งวิเศษจริงๆ
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ได้รับความรู้ในการเป็นหมอดูแดตนเองได้ และ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้
นางสาวสุวภัทร ชุ่มชัยยาเมื่อมีสิ่งเกิดขึ้นกับเรา ให้ยินดียอมรับ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น
นางศิริพร ขาวไชยมหากได้ฟังปัญหาของแต่ละท่านแล้ว และได้ฟังคำตอบของ พวท.จิตอาสา และจากหมู่มิตดีแล้วเราก็ได้ความรู้ด้วย บางครั้งก็ตรงกับปัญหาของเรา บางครั้งก็ไม่ตรงบ้างแต่เราก็ได้นำเอาความรู้นั้นไปเผยแพร่แก่ผ๔้อื่นได้
นางศิริพร ขาวไชยมหาวางใจ ไม่กังวล ไม่หวั่นไว ทำให้นอนหลับสบาย กล้าทำกล้ารับ รับเท่าไร หมดเท่านั้น
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องสุขภาพ ได้ฟังสิ่งใหม่ๆ
นางอัญชลี โสภา
นางวิไลวรรณ​ ชุมทองเได้ความรู้มาปรับใชได้มากขึ้น
นางสาววลัยพักตร์. ชุมทอง
นางสาวกันธิดากุลวัชร์
นางณัฐพร คงประเสริฐสิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ได้ความรู้พึ่งตนให้พ้นทุกก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป
นางเกษร อินต๊ะปัญญาสุขสบาย กาย ใจ เบิกบาน ที่ได้รู้จัก พวธ หมู่มิตรดี ช่วยคนให้พึ่งตน ช่วยคนให้พ้นทุกข์
นายสุภาพ พงศ์สุวรรณได้เข้าใจถึงเรื่องของวิบากว์กรรม
นางดรุณี​ อินทนิล​การบริโภคที่ก่อโรค มาจากการทานเนื้อสัตว์ และอาหารที่มีสารพิษ พอปรับพฤติกรรมการกิน ลดละเลิกเนื้อสัตว์ ทำใจให้หายโรคเร็ว ร่างกายจิตใจแข็งแรงขึ้น
นางยุพิน หมายชื่นรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลายสาเหตุจากคนไข้เองหรือผู้สนใจ ที่เข้าร่วมรายการในการพึ่งตนเองอย่างเร่งด่วนด้วยการเล่าอาการของโรคต่างๆ รวมทั้งการซักถามอาการคนไข้เพิ่มเติมในบริบทต่างๆ เพื่อหาแนวทาง วิธีการรักษาคนไข้ที่เห็นจริง วิเคราะห์ร่วมกัน ได้คำตอบในการนำไปปฏิบัติจริง น่าสนใจค่ะ และรับชมย้อนหลังได้
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางสาวณฐมน วงค์ภักดีทำให้เห็นว่าคนในปัจจุบันมีทุกข์มาก โดยเฉพาะทุกข์หรือทุกข์อริยสัจ และไม่มีทางออก เมื่อเข้ามาในรายการสายด่วน จะได้รับการตอบปัญหาให้หายทุกข์ใจ คลายใจลง ทุกข์กายกลับเป็นเรื่องเล็กน้อย นี่คือพลังของการคบมิตรดี
นางสาวไพเราะ ปั้นศิริ ไทได้เข้ารวม แต่ ติดตาดูย้อนหลัง ประโยชน์ทีได้รับ ก็ได้รับดวามรู้และได้ประโยชน์ เพื่อที่จะเอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป
นางเวียงทอง นุ่นภักดีสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดปัญหาเกิดความทุกข์จากการเจ้บป่วยหรือทุกข์ใจเกิดจากใจของเราเกิดความกลัว กลัวไม่ได้ตามที่อยาก อยากได้แล้วไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาอ่านใจตัวเองว่าต้องการอะไร แล้วพิจารณาประโยชน์และโทษของความคิดนั้นให้เป็นพุทธะ เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีข้อดีในข้อร้ายเสมอ
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลทำให้มีความสุขมากๆค่ะเพราะก่อนหน้านี้เครียดมาก
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ดูแลตนเองจากโรคภัยต่างๆ
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนเทคนิคยา๙เม็ด รักษาหายได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะแต่ละคนมีวิบากกรรมที่ต่างกันได้รับรู้ว่าทุกชีวิตล้วนแล้วแต่มีความทุกข์อันเกิดจากความพร่อง เป็นต้นเหตุแห่งความป่วยทั้งกาย ใจ การได้นำความรู้ความเข้าใจจากการอบรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมมาประยุกต์ ปรับใช้รักษากายใจตนและนำไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นทุกข์คือประโยชนอนันต์ที่ได้รับ
นางสิริกาญจน์ ธรรมมาสภาวธรรมที่เกิด จากการร่วมฟังรายการตอบปัญหาสายด่วนสุขภาพ โรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราล้วนเกิดจากการที่เราไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์มาก่อน ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เป็น อาการป่วยที่เผชิญอยู่ และไม่อยากเบียดเบียนชีวิตสัตว์อีก
นางทัศนีย์​ จั​นทา​ได้ทำกิจกรรม​ร่วมกัน​กับหมู่
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มที่การตั้งศีลที่เราพอทำได้แล้วค่อยเลื่อนระดับศีลให้เพิ่มขึ้น
นางสาววิญญา จันทะพลมีคำถามที่ตรงกับที่ตนเป็นอยู่ แล้วสามารถนำไปแก้ไขปัญหาตนเองได้ หรือบางทีเจอบางท่านที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหามากกว่าเรา เค้ายังอยู่ดีมีสุข เราเป็นเล็กน้อยจะกังวลไปทำไม
นางสาว อัญชลี พุ่มแย้มได้แลดเปลี่ยนความในด้านต่างๆในการปฏิบัติยา 9 เม็ด
นางพรรณธิพา แย้มบัวได้รู้เหตุของความเจ็บป่วยของแต่ละคนว่าเป็นวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราจึงควรไม่ประมาทพยายามรักษาศีลไม่หลงอยู่กับสุขลวง ควรหันมาปฏิบัติธรรม รักษาศีลทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่มีกายขันท์นี้อยู่
นางเอมอร ศรีทองฉิมการแก้ปัญหาทุกข์อย่างใช้หลักอริยสัจมาแก้ คือทุกข์ใจ แก้ที่ตัวอยาก ตัวยึดแล้วทำสมดุล ในเรื่องการเจ็บป่วย ประโยชน์ใหญ่คือไม่ว่าปัญหาใดๆ เกิดจากเหตุดับที่เหตุ คือใช้อริยสัจ ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินก่อน
นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุลได้เห็นความละเอียดทางจิตวิญญาณของอาจารย์หมอเขียว ในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ตรงหน้า ของผู้สอบถามวิธีการที่จะให้ผู้ป่วยไปดูแลตนเองได้อย่างไร หลังจากที่พี่น้องจิตอาสาตอบวิธีการให้ผู้ป่วยไปดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ตอบให้ผู้ถามคลายทุกข์ใจในการห่วงผู้ป่วยก่อน
นางสาวสุคนธ์ ศิลปบวรเลิศ ได้ความรู้ที่ช่วยให้เรามีสติในการพึ่งตนในตัว ก่อนที่เราจะกลัวกับสิ่งที่เกิด และแก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ ที่ไม่ถูกตรง ที่มีหลายล้านเหตุปัจจัย เสียเหลือเกิน โดยไม่มีใครจะรู้ได้ ด้วยตัวเอง เป็นสภาวะทางกาย ใจ เราที่เกิดนั้น คุณหมอ หรือ ใครๆ ก็ยังช่วยเรามิได้เลย คนเจ็บ ช่วยหรือไม่ช่วย ก็หายเอง ช่วยจึงหาย ไม่ช่วย ไม่หาย ช่วยอย่างไร ก็ไม่หาย (น้อมรับวิบากที่ทำมา)
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลียินดีที่อาจารย์นำพาจิตอาสาเป็นหมอผ่าตัดกิเลสให้มนุษยชาติ ที่กำลังเดือดร้อนทั่วโลกแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีพระโพธิสัตว์ มาบำเพ็ญในยุคนี้ และทำได้สำเร็จจะอยู่ที่ไหน ผู้ตกทุกข์ที่มีกุศลมากพอก็สามารถเข้าถึงแพทย์วิถีธรรมได้
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชลดความอยากที่จะเสพเนื้อสัตว์และสิ่งที่ไม่ดีและได้เรียนรู้แต่ละคนและสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและไม่รู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาตนเองและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
นางสาววาสนา ทูลแก้วสภาวะธรรมหลังจากร่วมรายการสายด่วน : ทำให้เรารู้จักธรรมะจากท่านอาจารย์และจิตอาสามากขึ้น, ประโยชน์ที่ได้รับ : ได้นำหลักธรรมะมาช่วยปล่อยวางได้มากขึ้น และการแก้ปัญหาสุขภาพหลังฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายเริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่หายขาด
นางสาวพวงผกา​ โพธิ์กลางได้วิธีการกำจัดกิเลสในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป​ และได้มาปรับใช้กับตัวเอง​
นางสาวอัญชนาณิช คำพิมูลเมื่อฟังคำถามและคำตอบ หลายครั้งที่ตรงกับใจ สภาวะ หรือ ความรู้สึกของตนเอง โดยเฉพาะความทุกข์ใจ ทำให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อได้ฟังคำตอบจากอาจารย์หรือพี่ๆจิตอาสา ประโยชน์ที่ได้รับ คือ เมื่อมีเรื่องร้ายเข้ามา เราสามารถตรวจสอบและปรับตนเองได้ไว เพื่อทำในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เป็นกุศลต่อไป
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์เกิดปัญญาในการฟังทั้งผู้ถามผู้ตอบเอาไปพรากเพียรปฎิบัติ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเกิดปัญญาในการดูแลตนเองจากการฟัง ทั้งผู้ถามทั้งผู้ตอบให้ได้ความรู้เพื่อการพึ่งตนและเพิ่มศีลเพื่อการปฏิบัติให้ได้เห็นสัจจธรรมยิ่งขึ้น
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิช
นางสาวนมลชนก แก้วเกษได้รู้วิธีการ ๕ ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ๑)คบและเคารพมิตรดี๒)มีอริยศีล๓)ทำสมดุลร้อนเย็น๔)พึ่งตน๕)แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับคือได้เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์และสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นลำดับๆ(เรียนรู้ทุกข์อาริยสัจที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ยิ่งๆขึ้นไป)
นางสุรภี สนธิแก้วอาจารย์หมอเขียวและพี่ๆจิตอาสามีเมตตาตอบทุกคำถาม ประโยชน์ที่ได้รับคือการได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาอาการเจ็บป่วยด้วยยา9เม็ดได้แม่นยำขึ้น ซึ่งบางครั้งมีอาการป่วยทางใจก็ไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์ พอเห็นทุกข์ก็จะได้หาวิธีออกจากทุกข์นั้น
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมายได้ความรู้เพิ่มเติมจากแง่มุมต่างๆเช่นมีคนถามเรื่องทานอาหารมื้อเดียวแต่ไม่สำเร็จซึ่งเราก็กำลังทำอยู่แต่ก็ไม่สำเร็จอาจารย์เข้ามาตอบได้ความรู้เพิ่มเติมหลายแง่หลายมุมเลยค่ะยกตัวอย่างให้ทานมื้อหลักมื้อเดียวเช้าทานข้าวต้มเบาๆเย็นก็ทานน้ำปั่นผลไม้
นางกัญจนา อบรมชอบได้รับรู้ปัญหาของแต่ละคนมีความทุกข์แลได้ประโยชน์ที่จะได้ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้
นางกุลประภัสรร์ สุขบางมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น เห็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์ หรือเจ็บป่วยหนักมากมากกว่าเรา , ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องกฎของกรรมมากขึ้น พยายามทำกุศลมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากทุกข์โรคภัยเจ็บป่วย
นายธนวินท์ อินทนิล
นางวสา ราญคำรัตน์ทุกสิ่งล้วนเกิดแต่กรรม มนุษย์มีวิบากแตกต่างกันไป
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและยา9เม็ดปรับสมดุลร้อน เย็น อริยสัจสี่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนพอได้เข้าร่วมฟังแล้วเกิดความกระจ่างขึ้นมากมายและได้นำมาใชและปฏิบัติตามทำให้ชีวิตเปลี่ยนใช้ธรรมดับทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ตอนนี้ผ่าตัดกิเลสได้เป็นหมอดูแลตัวเองได้พึ่งตนพาคนไห้พ้นทุกข์ค่ดีใจที่สุดที่ได้มาเจอพระอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และพี่ๆจิตอาสาทุกๆท่านค่ะอยู่ในกลุ่มมิตรดีมีความอบอุ่นพร้อมไปทำงานฟรีได้ทุกเวลาค่ะ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ฟัง เพราะไม่รู้จะถามอะไร คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหา แต่พอฟังปัญหาของผู้อื่นบ่อยๆ กับเจอปัญหาของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองไม่คิดว่าคือปัญหาคะ เลยไม่ได้แก้ไข อดทนไปจนชิน ตอนนี้เข้าใจเเล้ว และเอาคำแนะนำการแก้ปัญหาของผู้อื่น ไปใช้ชีวิตดี มีประโยชน์มากคะ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง สรุปได้ว่าเกิดจากทุกข์อริยสัจมนุษย์ ประโยชน์ ที่ได้มีผู้บอกวิธีดับทุกข์ได้ถูกต้องตรงศีลพ้นทุกข์ได้ตามลำดับและเพื่อนถูกผ่าตัดเราก็ถูดตัดตามได้และพ้นทุกข์อริยสัจ
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์ทำใจให้สงบมากก่วาเดิม
นางวราภา ร่าหมาน
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเข้าใจสภาวะความชอบ ชัง และผลที่เกิด รวมทั้งแนวทางแก้ไข ลดความกังวล
นางภัคภร จันทราสกุล
นายพ.ต.สมยศ ภัทรกุลโชติพรรู้ถึงหนทางอริยสัจ กนทางแห่งความจริงฝนการพ้นทุกข์
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรเห็นการสานพลังของหมู่มิตรดีที่เป็นจิตอาสาช่วยกันแก้ปัญหาทั้งทุกข์ใจทุกข์กายให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งเราสามารถใช้คำแนะนำนั้นมาปรับแก้ทุกข์ที่เราเจอได้อย่างดี
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุลสภาวะธรรม สายด่วนได้ล้างชอบชัง ล้างความกลัว ความอยากได้ดั่งใจหมาย ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ศึกษาแนวทางการตอบปัญหาของท่านอาจารย์ และจิตอาสาท่านอื่นๆ และได้ล้างกิเลสของตนไปด้วยเวลาเกิดผัสสะจากการฟังผู้อื่น
นางอาทิชา พรมมี-
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์แม้เราไม่ได้ถามคำถามเอง แต่คำถามของพี่น้องบางท่านก็ตรงกับความสงสัยและคำถามที่เราเคยคิดว่าจะถามทำให้ได้รับประโยชน์จากคำตอบของพี่น้องท่านอื่นไปด้วย
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผล
นางสาวอุษา บุตรพรมได้ฟังปัญหาหลากหลายจากพี่น้อง ได้นำมาปรับใช้ บ้าง และ ได้ข้อมูลเหลี่ยมมุมต่างๆ ค่ะ
นางพรทิพย์ ไทยเอียดการแก้ปัญหาของโรคทุกโรค ให้แก้ที่ใจก่อนเป็นลำดับแรก ฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อนำมาดับทุกข์กายในภายหลัง ดับทุกข์กายได้ก็ดับ ดับไม่ได้ก็ยอมรับในวิบากด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้
นางชยานี โพธิ์ทรงทำให้รู้หนทาสู๋การดับทุกข์ ที่แท้จริง
นางภัคเปมิกา อินหว่างเมื่อได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องที่นำมาถาม-ตอบและการแชร์ประสบการณ์ ทำให้เราดับทุกข์ได้และเพิ่มปัญญาแห่งการพ้นทุกข์ได้ยิ่งๆขึ้น
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางพรทิพย์ ไทยเอียดการรู้จักวางใจในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีปัญญา รู้เท่าทันกิเลส โลภ โกรธ หลง มากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยวางใจได้เลย ทำให้ร่างการเกิดทุกข์กายและโดยเฉพาะทุกข์ใจตลอดเวลา
นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์บางคำตอบของจิตอาสา ทำให้คิดว่าเราตอบได้ดีกว่า ความถือตนข่มท่านขึ้นมา พอคิดได้ก็หยุดคิดต่อ เพราะเป็นเรื่องกุศลอกุศลของหมู่กลุ่ม
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)มีความกล้าพุดและอ่านบททบทวนธรรม ตั้งใจเข้ามาอ่านทุกๆวันในห้องซูมสายด่วน เพื่อให้ตนเองจำขึ้นใจยิ่งๆขึ้น มีพลังที่ได้เข้ามาในหมู่มิตรดี กล้ากว่าเมื่อก่อน ความรู้สึกตนเองไม่โดดเดี่ยว ถามปัญหาเรื่องสุขภาพ มีความอบอุ่นและมีพลัง
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เลิกอยากในสิ่งที่เราอยาก เลิกในสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจ ทุกข์กาย ชีวิตก็มีแต่ความผาสุข
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองได้รับฟังประสบการณ์จากหมู่มิตรดี ใจเย็นสดชื่น ละกิเลสได้ทีละเรื่อง ลดละเลิกเนื้อสัตว์ไก่ หมู. เนื้อวัว ไม่ทานแล้ว
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อยมีประโยชน์ในการลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อร่ายกายและจิตใจ เพิ่มความรู้ให้กับการใช้ชีวิตประจำวัน หันมาดูแลสุขภาพกายใจมากขึ้น ลดกิเลส อยู่ในศีลธรรม
นางดอกไม้ ปวะบุตรทราบปัญหาที่เพื่อนนำเสนอเป็นปัญญาประดับตัวเราไว้แก้ปัญหาเมื่อเจอทุกข์เดียวกัน
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงศีลเป็นสำคัญ ใจไร้ทุกข์ถ้าเราดับทุกข์ได้
นางพรรณธิพา แย้มบัวเหตุแห่งทุกข์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องกล้ารับทั้งในเรื่องร้ายดีที่เกิดขึ้นให้ได้ ด้วยการดับทุกข์ที่ใจก่อน การได้ฟังธรรมมะทำให้เราได้ประโยชน์ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน
นางยุพิน ไชยยศใด้รับรู้ปัญหาการเจ็บป่วยและวิธีแก้ไขจาก อ.หมอเขียว.
นายวสันต์ แสนกือได้รู้ถึงวิบากกรรมของตนเอง ความอยากมีอยากได้อยากเป็นลดลง
นางสุมา ไชยช่วยได้นำธรรมะมาปรับใช้กับร่างกายและจิตใจสามารถนำบางเรื่องที่ฟังมาแนะนำท่านอื่นได้
นางสาววิญญา จันทะพล
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้รับรู้ถึงการให้ความรู้ของท่านจิตอาสาท่านมีความเสียสละมาก
นางวสา ราญคำรัตน์ การจะได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่อยู่ที่วิบากของใครของมันแม้แต่การจะได้ใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค หรือดูแลสุขภาพ บางคำถามก็ทำให้เราได้เช็คตัวเองด้วย
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​ทำให้จิตใจมุ่งมั่นทร่จะยึดถือ​ศีลที่เราตั้งใจทำมากขึ้นค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์มีส่วนร่วมไม่มากก็ยินดีเท่าที่ทำได้
นางสาวผาสุข ตันชวลิตส่วนมาก คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ จะมีอาการดีขึ้น
นางดรุณี​ อินทนิล​การลดเนื้อสัตว์ทำให้สุขภาพดีขึ้น โชคดีขึ้น กินเนื้อสัตว์ก่อโรคก่อทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล เราจึงเพียร ลด ละ เลิกเนื้อสัตว์
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้รับรู้เรื่องราวใหม่ๆที่เราไม่เคยเป็นแบบนั้นและเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาแล้วจากผู้ร่วมรายการ...ทุกชีวิตมีกรรมเป็นของของตนค่ะข้อดีคือมีหมู่มิตรดีเมตตา กรุณา ช่วยผ่าตัดกิเลสให้ค่ะ แสดงถึงการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ค่ะ
นายสุนทร คำเหลืองเหมือนกับทุกข์กับสุขเข้ามาด้วยกัน
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ได้รู้วิธีแก้ไขตนเองสาเหตุที่นอนไม่หลับ จากห้องซูมสายด่วน จากท่านอาจารย์หมอเขียว และหมู่มิตรดีจิตอาสาทุกท่าน หลากหลายคำตอบที่มีประโยชน์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจะเอาไปปฏิบัติพรากเพียรต่อไป
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ประโยชน์ในการเข้าร่วมฟังแต่ละปัญหาในโลกมีมากมาย ได้คำตอบจากเคยสงสัย ให้ได้ความกระจ่างยิ่งขึ้นบางอย่างตรงประเด็นจึงเป็นประโยชน์ที่ได้นำมาปฏิบัติตามน้อมนำด้วยใจ
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรคิดผิดจะเกิดทุกข์ คิดถูกจะเกิดสุข
นางสุนันท์ พานิชได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ยกระดับจิตได้บ้างท
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางวิไลวรรณ​ชุมทองความรู้ด้านอาหาร​การปรับสมดุลย์
นางวราภา ร่าหมานได้ความรู้จากหมู่มิตรดีที่ถามตอบปัญหากัน เพราะบางเรื่องก็ตรงกับปัญหาของตัวเอง ก็ได้คำตอบโดยไม่ต้องถามเลยค่ะ เพราะตัวไม่กล้าพูด คนอื่นถามตรงกับตัวเองแล้วก็เอามาปฎิบัติค่ะ
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชได้รับรู้ ความทุกข์ ความสุข จากหมู่มิตรดี นำมาปรับใช้กับตัวเอง
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์สรุปสภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน มืแง่คิดต่างๆที่ดีและมีประโยชน์จากหมู่มิตรดีและจิตรอาสาทุกท่านครับ ประโยชน์ที่ได้รับ บางครั้งก็ได้เอาสิ่งที่หมู่มิตรดีมาแชประสบการณ์นำไปใช้ครับ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีความอยากทำให้กลัว เสียพลังไปกลัว เสียพลังไปดันความกลัวออก หมดเรี่ยวหมดแรงร่างกายก็เจ็บป่วย อยากได้มากๆทำชั่วได้ทุกเรื่อง เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตาม เป็นวิบากร้ายต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อรู้โทษของความกลัวแล้ว กำจัดออกด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ของความกลัว จนกำจัดความกลัวได้ เปลี่ยนมาเป็นความกล้าที่จะไม่กลัว ยินดีที่ไม่กลัวผลที่ได้รับคือใจก็เป็นสุข กายแข็งแรง เกิดเรื่องดีๆ
นางสาวสำรวย รัตตนะมีความเบิกบาน สุขกับการทำงานเป็นกันเองสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีข้อเสนอแนะก็ยอมรับที่จะปรับปรุงแก้ไข นำความรู้ที่ได้ฟังการถามตอบมาปรับใช้กับตนเอง ญาติและเพื่อนๆ ป้องกันและรักษาโรคได้
นางศิริพร คำรินทร์ได้รับฟังกานแชร์ประสบการณ์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีสภาวะธรรมที่ได้รับคือคนส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งทุกข์ทางใจและทางกาย ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาทุกข์ทางใจและทางกาย
นางธันญาภัท นันทอัครกุลเข้ารับฟัง3ครั้งค่ะฟังอย่างเดียว
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลก-สภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน-การน้อมนำ ปฏิบัติตามยาเม็ด ๘ (ยาเม็ดเลิศ) อย่างจริงจัง-การรู้เพียร รู้พัก ตามกาลอันเหมาะสมข-ประโยชน์ที่ได้รับ-เพื่อเกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด มิให้หนักจนเกินแรง ล้าจนใกล้หมดแรง ในขณะที่เพียรปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า พ่อครู พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ท่านอาจารย์หมอเขียว เพื่อนำไปสู่หนทางแห่งการขจัดกิเลสและให้พ้นทุกข์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ในฐานะลูก เราจัดสรรสิ่งที่ดีแห่พ่อแม่ได้นามสมควร แต่ไม่ควรไปบังคับ เนื่องจากพื้นฐานแต่ละคนต่างกัน
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มได้รับความรู้เรื่องการรักษาโรคมากยิ่งขึ้นและได้รู้ว่าโรคภาวะร้อนเย็นและเกิดจากการผิดศีลเกิดจากกินเนื้อสัตว์
นางยุพิน หมายชื่นรับรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้น อาการของโรค และการแก้ปัญหารักษาโรคเพื่อการนำไปปฏิบัติเอง โดยทีมหมอจิตอาสาแพทย์แผนไทย ที่มีประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและแนะนำผู้อื่นได้ ตามหลักการรักษาของอาจารย์หมอ สังเกตอาการคนป่วยและวิธีการดูแลรักษา รวมทั้งชื่อยาสมุนไพร สรรพคุณ
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์- กรรมชั่วที่เราไม่เคยทำมาในอดีตไม่มี เราเคยทำมาหมดแล้วทั้งนั้นและไม่รู้ว่าทำชั่วมานานเพียงใด วิบากร้ายจึงให้ผล เมื่อวิบากร้ายให้ผลก็ให้ทำใจยอมรับยอมให้หมดไป รับชดใช้เท่าไหร่หมดเท่านั้น ยอมรับยอมให้หมดไป จิตใจก็คลายความทุกข์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปตามกฎพระไตรลักษณ์เป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งในโลก ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อนำมาปรับใช้ ประโยชน์ที่ได้รับในเรื่องสุขภาพ ในกรณีที่ป่วยเป็นต้อกระจกตาข้างขวาเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าซึ่งเกิดโดยฉับพลัน ทำให้เกิดความทุกข์ที่ตามองไม่เห็น โดยเฉพาะเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ชอบเขียน ชอบศึกษาค้นคว้า ต้องใช้สายตาในการทำงานต่างๆ เมื่อจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ก็เกิดความทุกข์ เครียดว่าเมื่อผ่าตัดดวงตาเปลี่ยนเลนส์เทียมแล้วจะดีขึ้น มีอันตรายอย่างไร เราจะออกแรงไม่ได้เหมือนเก่า การงานบางอย่างก็ต้องละเว้น ก็ทำให้ใจไม่สบาย ร่างกายก็เครียดหดเกร็งเลือดลมเดินไม่สะดวกสะสมของเสีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตัว ของเสียออกไม่ได้ ของดีก็รับมาเลี้ยงเซลส์ไม่ได้กล้ามเนื้อก็บีบตัวที่จะขับของเสียออกไป ทำให้ปวดเมื่อย นวดก็ไม่หาย แต่เมื่อรู้ธรรมะข้อนี้ ว่าเป็นเพราะวิบากกรรมร้ายที่เราเคยทำมา เป็นกรรมปาณาติบาต ผิดศีลข้อที่ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ ซึ่งเคยฆ่าสัตวโดยเฉพาะฆ่าปลามาเป็นอาหาร วิบากรรมนี้มาส่งผลให้ปวดศีรษะและเป็นต้อกระจก เมื่อผ่าตัดแล้วผลจะเป็นอย่างไร ยอมรับยอมให้หมดไป รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น ทำกุศล ทำดีเรื่อยไป และจะไม่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนให้สัตว์ได้ทุกข์ยาก ลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ สำหรับดวงตาหายก็ชั่งไม่หายก็ชั่ง มองชัดไม่ชัดก็อย่าไปกังวล และไม่กลัวว่าผ่าตัดแล้วสายตาจะมองเห็นชัดดีเหมือนเก่าหรือไม่ เพราะวิบากกรรมเก่า วิบากร้ายได้ช่องมาให้ผลไม่ให้บำเพ็ญบุญความดี และได้หมั่นพิจารณาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเป็นของเรา ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกข์ ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด จิตใจก็เบาสบาย คลายความกังวล ร่างกายจึงผ่อนคลายทุเลาการปวดเมื่อยตัวได้บ้างไปตามลำดับ
นางกุลประภัสสร์ สุขบางเห็นทุข์ของผู้อื่น ทำให้รู้ว่าทุกข์ นั้นอยู่ที่จิตฟุ้งของคนนั้น กลัว กังวล ติดในนิวรณ์ 5 พบว่าจิตของตนนั้นเจือจางลง ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง เข้าใจในภูมิธรรมอริยสัจสี่ ปฏิบัติมรรค8 จิตปล่อยวาง และละกิเลสได้เร็ว เมื่อปฏิบัติวิปัสสนา มีสติรู้กาย ใจ อารมณ์บ่อย จึงเห็นโลภ โรธ หลง เห็นอัตตา อุปาทาน ในตน จึงลด ละ ได้เร็ว และมีกิเลสเจือจางลง สามารถตัดสายผัสสะได้เร็วขึ้นก่อนที่วิถีผัสสะจะมากระทบใจ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ วันนี้ได้ฟังเรื่องราวของพี่น้องท่านนึง ทำให้เราได้เห็นตัวเราเอง เมื่อก่อนช่วงที่เราเริ่มศึกษาและเริ่มลงมือปฏิบัติแรกๆเรายึดดีแรงมาก เรารู้สึกว่าแนวทางนี้คือใช่ คือของจริง คือทางที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้ เราจะพยายามพูดบอกถึงสิ่งดีๆต่างๆที่เราได้เรียนรู้โดยทุกครั้งที่เราพูดมักจะมีความอยากให้แม่และคนในบ้านได้ดีแบบที่เราต้องการ แต่ก่อนก็มักจะโดนแม่พูดกลับมาใส่เราว่าจะทำได้ซักกี่น้ำ หลังจากนั้นเราก็พากเพียรเรียนรู้ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆ บอกเล่าสิ่งดีๆทีละเรื่อง ทีละอย่าง โดยประมาณให้พอดี ไม่ยัดเยียดดีให้แม่มากเกินไป แม่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะ เอาที่แม่สบายใจ พอเราไม่อยากให้แม่ได้ดีดั่งใจเราแรงเหมือนเมื่อก่อน ทุกวันนี้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราทำ แม่บันทึกและค่อยๆซึมซับนะ ทุกวันนี้เวลาไปซื้อกับข้าวให้แม่ ถามแม่ว่าจะแม่เอาอะไร แม่มักจะบอกว่าเอาปลา ไม่ค่อยอยากกินหมูกินไก่แล้วสงสาร เราก็แอบยิ้มในใจนะ กินเจปีนี้แม่กินเจได้ 3 วัน แม่ยังพูดเองว่าไม่รู้ทำได้ไง ในใจตอนนั้นก็คิดว่าแม่ทำได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว อีกเรื่องคือแม่เล่าให้ฟังว่าคนที่ทำงาน พ่อเค้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารตรวจเจอได้ 3 เดือนน่าจะได้ แม่ก็แนะนำเค้าว่าเนี่ยรู้จักหมอเขียวไหม เข้าไปดูในเน็ตได้นะ กินผัก กินสมุนไพรนะ คนที่เค้าป่วยหายกันเยอะ แม่ก็มาบอกเราว่าขอชุดที่เรากับสามีทำแจก ขอไปให้เค้า 1 ชุด จะเอาไปให้เค้าเผื่อเค้าสนใจ เราก็แนะนำแม่ และหาคลิปในยูทูปเคสคนป่วยมะเร็งที่รักษาแล้วหาย แม่ก็จะนำไปบอกเค้าต่อ เราก็พูดให้กำลังใจแม่ไปว่า สาธุนะแม่ ดีใจที่แม่ได้เป็นส่วนนึงที่ได้ช่วยอาจารย์หมอช่วยเหลือคนอื่นนะ ส่วนเค้าจะทำหรือไม่ทำก็ได้เนอะ แค่แม่ได้บอกข้อมูลนี้ให้เค้าได้บันทึกไว้ก็ดีมากแล้ว เค้าจะไปใช้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วแต่กุศลของเค้านะ พอมานั่งทบทวนทำให้เห็นชัดว่าพอเราไม่ยึด ไม่อยากให้แม่ได้ดีดั่งใจ ไม่ใจร้อน แล้วแต่กุศลของแม่ วันนี้มันชัดเจนขึ้นในเรื่องการทำความดีที่ตัวเรา ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านประโยชน์ที่ได้รับจากการตอบปัญหาสายด่วน คือ ความรู้ในแง่มุมที่แตกต่างและได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดี ทั้งของผู้ถามและคำตอบจากคุรุและจิตอาสาทุกๆท่านคะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์ฟังแล้วตรงกับเราเลย เราไม่ต้องพูดหรือถามก็ได้คำตอบแล้วค่ะ
นางวิไลวรรณ​ชุมทองวิธีแก่ปัญหา
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนได้ปัญญาชัดขึ้น โล่งเลยค่ะ หายสงสัยแล้วค่ะ เรื่อง วิตามินบี 12 เพราะยังมีกิเลสไม่มั่นใจเวลาที่มีคนมาทักท้วงว่า ทำไมตัวเหลืองจัง เลิกทานมังสวิรัติได้แล้ว ตอนนี้มั่นใจมากๆ ตัวเองมาถูกทางแล้ว
นางนปภา รัตนวงศา641905 เวลา14.49 คุณกุหลาบ เป็นหลายโรคไต เกาต์ ริดสีดวง กินใบย่านาง กับถั่วได้มากน้อยแค่ไหน? ยังมีความกลัว กังวลใจ ใจร้อนอยู่แนะนำคือล้างใจก่อน อย่ากลัว กังวลอย่าใจร้อนต้องทำใจยอมรับไม่ว่าดีหรือร้าย ล้างใจก่อนยินดีกล้าที่จะได้รับ ให้เชื่อชัดในเรื่องกรรมโดยใช้บททบทวนธรรม เมื่อเริ่มมีศีลก็จะมีปัญญาก็จะคิดว่าจะกินหรือไม่กินแล้วทดลองใช้ดูแล้วประเมินดูอาการแล้วปรับเปลี่ยนให้ถูกสมดุลย์ เมื่อปรับเรื่องใจได้แล้วก็มาใช้ยา 9เม็ด เม็ดอื่นๆที่ถูกกับร่างกายเรา ให้ยอมรับว่าเราทำมาเยอะจะให้หายเร็วเป็นไปไม่ได้ พวธ.ไม่เอาพิษใหม่เข้า เอาพิษเก่าออก ร่างกายถ้าสมดุลย์จะหายแต่ถ้ายังไม่สมดุลย์ให้กินควบคู่กับยาแผนปัจจุบันค่อยปรับเปลี่ยนอ่านเวทนาไปเรื่อยๆ ลองไปปฏิบัติดู มีปัญหาก็มาปรึกษาเพิ่มได้
นางสาวอุรา สังข์ชม
นายอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์ ได้รับฟังแง่มุมของชีวิตที่เราไม่เคยได้รับรู้มาก่อน และนำไปพัฒนา กาย และ ใจของตน เพื่อ พาตนให้พ้นทุกข์ด้วยเช่นกัน สาธุๆๆทำ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้ได้รู้ว่าคนในโลกนี้มีปัญหามากมายทั้งทางกายและทางใจ ประโยชน์ที่ได้รับได้รู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆจากจิตอาสาและอาจารย์หมอเขียว
นางกัญจนา อบรมชอบได้ลดความทุกข์ได้จริง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้ได้รู้ว่าคนในโลกนี้มีปัญหาทุกข์ทั้งทางใจและและทางกาย ประโยชน์ที่ได้รับได้รู้วิธีแก้ปัญหาจากอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสา
นางดอกไม้ ปวะบุตรปัญหาที่เพื่อนๆนำเสนอ การเจ็บป่วยต่างๆล้วนเกิดแต่กรรมทำมา ทำให้ทราบว่าบางอย่างไม่รักษาก็หาย บางอย่างก็ไม่หาย หายช้า แล้วต่วิบากกรรมของใครเราประโยชน์ พอเกิดอะไรขึ้นก็วางใจ เราทำมา ถ้าหายก็ยินดี ไม่หายก็ช่างเราทำใจปล่อยวาง และดูแลปรับสมดุลย์ไป ด้วยใจไร้ทุกข์
นางพรรณธิพา แย้มบัว
นางสาวผาสุข ตันชวลิตใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม โรคหายฉับพลัน
นายธีระพล ศรีเวชศิลป์ ได้รับรู้ปัญหาของคนอื่น แล้วแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจารย์แนะนำ แล้วจะนำมาใช้แก้ปัญหาของตัวเราเอง
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์
นางนปภา รัตนวงศาคำถามคุณชินดี้15.38 ตอนเด็ก8-9ปีไปรร.เห็นครุฑตัวใหญ่ กลัวมากวิ่งกลับบ้าน ถามมีพญาครุฑจริงไหม ตัวเราเป็นลูกพญาครุฑไหม? ตอบเราเห็นอะไรแล้วพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ไม่เป็นสาระสำคัญ สิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นทำให้เราพ้นทุกข์ไหมใจที่ปรุงคือใจที่ไม่รู้ ให้ไปอยากรู้ในสิ่งที่พาตนเองให้พ้นทุกข์ เราควรปฏิบัติศีลเชื่อในกรรมที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ มันเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ พญาครุฑเป็นตัวแปรของความฟุ้งซ่าน ให้เปรียบเทียบจิตดูหลงความชิงชัง ความชอบชังให้กล้ารับกล้าที่จะไม่อยาก กาม พยาบาท จะอยากรู้ รู้คือทุกข์ที่เกิดจากกิเลสแล้วกำจัดต้นเหตุปัญหา อุปทานนั้น ทุกอย่างอยู่ที่เราถ้าเราตัดความอยากได้ก็ทำให้พ้นทุกข์ ผาสุกได้ หมดอยาก หมดทุกข์ ผาสุก ยั่งยืน
นางดาวรุ่ง บัวแก้วได้เห็นความเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติ ทุกคนต้องเจอทำใจยอมรับ รับอย่างจริงใจวิบากกรรมจะได้หมดไป
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยได้กําลังใจจากมิตรดี
นางสาววิญญา จันทะพลเมื่อวานได้ฟังเรื่องที่ญาติผู้ใหญ่ปฏิบัติอีกอย่าง และตนปฏิบัติอีกอย่างได้นึกถึงน้องที่รู้จักกันแต่ก่อนเค้าก็ขี้เมาและแย่ๆเหมือนเราปัจจุบันเค้าศึกษาธรรมแนวคำสอนผิดเพี้ยนไปเยอะแต่อย่างน้อยเราก็ยินดีที่เค้าเลิกกินสูบดื่มเสพได้
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์สามารถแก้อาการแสบร้อนอก กะเพาะด้วยการกัวซาด้นเอวหลังลงถึงก้นกบ และดื่มน้ำสมุนไพรย่านางใบเตยเพื่อดับพิษร้อนเกิน ผลได้รับคืออาการแสบร้อนกลางอกเบาลงมากๆเหลือแต่แสบลิ้น สบายกาย เบากายค่ะเมื่อทานอาหารตาทลำดับ
นางดาวรุ่ง บัวแก้วอยากช่วยเหลือแบ่งปันแต่เพิ่งเข้ามาเรียนยังไม่มีความรู้มากพอ ต้องหมั่นศึกษาให้มาก ต้องละกิเลส
นางประคอง จันทร์ตรีมีคำตอบเข้ามาให้เรามีความรู้กว้างมากขึ้น
นายศรานุทธ พูนพินได้รับความรู้ทำให้เกิดปัญญาได้เรียนรู้การให้กำลังใจคนเป็นสิ่งสำคัญมีฤทธิ์รักษาโรคได้ถึง70เปอร์เซ็นบวกเกินร้อยทำให้มีฤทธิ์มากเมื่อบวกยาเม็ดหลักเม็ดเสริม
นางประคอง จันทร์ตรีเรื่องบางเรื่องนำมาเป็นข้อคิดที่ดี
นาย3 พูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ทำให้รู้วิธีการดูแลตนเอง รู้จักการกินอาหารให้เป็นยา
นางสาวผาสุข ตันชวลิตสนุกกับการได้เจอผัสสะต่างๆที่เข้ามา
นางสาวกิรณา สุขสุดกุลธนได้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงคนทั้งโลกอยากได้สุขแต่กับนำพาตัวเองไปพบทุกข์เพราะกิเลสตัวอยากได้อยากมีเป็นตัฒหาที่จะทำชั่วได้ทุกเรื่องเบียดเบียนตัวเองจนเจ็บป่วยเป็นทุกข์จึงจะเห็นธรรมตามอาจารย์ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ช่วยคนพ้นทุกข์ประโยชน์:เชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งใครทำกรรมดีมาก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วมาก็ไดรับชั่วเพราะทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดีก็ตามร้ายก็ตาม
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญทำให้รู้วิธีการดูแลตัวเองรู้จักกินอาหารเป็นยา
นางสาววิษยณัฐฐา นาครัตนะอมรคำตอบนี้เป็นของข้อ 1.1 ขออภัยค่ะได้รับทราบถึงความหมายอย่างกระจ่าง แจ่มแจ้ง ลึกซึ้ง แยบคาย ทุกเหลี่ยมมุม ของ อริยศีล 5, 8 และจุลศีล ที่ตนเองไม่เคยรู้ลึกเยี่ยงนี้มาก่อน ทำให้เกิดศรัทธาในการความเพียรที่จะทบทวน ตรึกตรองให้มากขึ้น ทำให้ใจสงบ และมีปัญญาในการเข้าใจธรรมะแต่ละส่วนได้ดีขึ้นเป็นลำดับเช่น วันแรกได้ฟังธรรมข้อนี้ เข้าใจแบบนี้ วันต่อไปได้ฟังธรรมข้อเดิม ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปกระจ่างขึ้น เป็นต้น เป็นให้เกิดความปิติ ใจเย็นลง มีเมตตาต่อคนและสัตว์มากขึ้น กล้าที่ได้ในสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้น เช่น ทุกครั้งที่ฝนตก จะมีความกลัว กังวล หวั่นไหว ว่า.จะทำให้น้ำท่วมบ้าน แต่พอให้รับฟังคำสอนจากท่านอาจารย์หมอเขียวว่า ให้กล้า ยินดี และไม่หวั่นไหวกับสิ่งไม่ดีที่จะเกิดแก่เรา จึงได้ตั้งสติเปล่งวาจาไปในขณะที่ฝนกำลังตก ว่า พระพิรุณตกมาเลย เราไม่กลัวว่าน้ำจะท่วม.เรายินดี ไม่หวั่นไหว ใจเบิกบาน ผ่องใส และกล้ารับผลที่จะเกิดกับเราคือน้ำท่วมบ้าน และก็มิได้สนใจอีกเลย ไปทำเรื่องอื่นๆ ต่อ พอรู้ตัวอีกที ปรากฏว่า ฝนหยุดตก ขอบคุณจริงๆ ค่ะดิฉันมีอาการปวดที่ข้อมือด้านขวา มีอยู่วันนึงอาการปวดทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงนึกตรึกตรองดูว่า เกิดจากสิ่งใด เลยนึกขึ้นได้ว่า ดิฉันชอบทานเท้าไก่ ที่เรียกว่า เล็บมือนาง นำไปต้มแซ่บ ไปยำ ทานบ่อยมาก จึงตั้งจิตว่า เราขอโทษ ขอยอมรับผิด ด้วยความยินดี ว่าเคยทานเท้าไก่จำนวนมาก และขออโหสิ ณ โอกาสนี้ และจะไม่ทานอีกต่อไป หลังพูดจบ อาการปวดข้อมือขวาดังกล่าวหายเป็นปลิดทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ รู้สึกเหวอชั่วขณะ จนดิฉันไม่แน่ใจ ลองจับที่ข้อมือขวาดู ก็ไม่มีอาการปวดเลย อัศจรรย์ใจจริงค่ะ
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลไม่แน่ใจว่ากิจกรรมที่ร่วมเรียกว่าตอบปัญหาสายด่วนหรือเปล่าคะ
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางรมิตา ซีบังเกิดสภาวะธรรมที่ได้รับจากรายการสายด่วน คือการแก้ปัญหาสุขภาพทั้งหมดทั้งปวงต้องแก้ปัญหาที่ใจให้ไร้ทุกข์ ไร้กังวลก่อนที่จะแก้ปัญหาสุขภาพ ชีวิตก็จะพ้นทุกข์สุขภาพก็จะแข็งแรง ประโยขน์ที่ได้รับคือนำสภาวะธรรมที่หมู่กลุ่มและอาจารย์มอบให้มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเอง
นางสาวสำรวย รัตตนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นเราต้องกล้ารับ กล้าให้หมดไป กล้าใช้วิบาก อะไรที่เรากลัวก็กล้ารับและทำสมดุลร้อนเย็นไปกล้าที่จะเป็นภาระคนอื่นให้ได้ประโยชน์ฝึกการยอมรับความจริงให้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยใจที่เบิกบานอย่างไร้ทุกข์
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์บางครั้งเราต้องการให้คนอื่นได้ดั่งใจเรา ความจริงแล้วแล้วเราไม่สามารถทำได้ เราต้องเข้าใจผู้คนให้มากขึ้น เข้าใจตัวเองก่อน เราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
นางสุมา ไชยช่วยคลายความทุกข์ลงได้ กล้าที่จะเป็น กล้าที่จะรับ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ได้เข้าไปอ่านบททบทวนทำข้อที่ 32 ซึ่งตรงกับตัวเองคือหลักการทำความดีอย่างมีสุข 6 ข้อ 1 รู้ว่าอะไรดีที่สุด 2 ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด 3 ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทำให้ดีที่สุด 4 ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว 5 ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด 6 นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด การที่เราตั้งใจลดละเลิก เนื้อสัตว์ไข่นมคือดีที่สุดสำหรับการลงมือทำดีแล้วและผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการปฏิบัติของตัวเอง
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบจากการที่ได้ร่วมรายการทำให้ตัวเองได้รับรู้ข้อมูลการรักษาโรคทั้งทางกายและทางใจมากขึ้นจากพี่น้องที่สอบถามปัญหามาและจากที่อาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาให้คำแนะนำผู้เข้าค่ายที่สอบถามมา​ และได้มีโอกาสได้ร่วมจัดค่ายสายด่วนด้วยในวันหยุดก็ได้ร่วมงานกับหมู่ดีแบ่งงานกันทำตามความสามารถของแต่ละคน​ตามที่มติหมูยอมรับซึ่งในการทำงานแต่ละครั้งของตัวเองก็มีความพลาดความพร่องอยู่แต่ก็จะไม่ทำทุกข์ทับถมตน​ จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่น​ จะกล้ารับ กล้าจะให้หมดไปจงเอาทุกข์มาล้างทุกข์​ หมดทุกข์ก็เป็นสุขได้
นายทรงยุทธ อัคโกศลผมเห็นว่าตนเองมีทุกข์มาก แต่พอมาได้ฟังเรื่องราวทุกข์ของท่านอื่นๆ ก็พบว่าตัวเองไม่ได้ทุกข์อยู่แต่ผู้เดียวยังมีเพื่อนร่วมทุกข์อีกมากมาย และก็สรุปให้กับตัวเองได้จากคำของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์หมอเขียวสอน "ทุกคนล้วนมีมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย" จึงรู้สึกคลายความทุกข์ของตนเองลงได้บ้าง
นางสาวสุชนา ทิวถนอมเมตตา คือการปรารถนาดี แจ้งข้อมูลดีๆ ทำตัวอย่างดีๆ เขาจะรับได้เมื่อไรก็เมื่อนั้น ภายหลังจากการจัดรายการสายด่วนกับเพื่อน เราเห็นเพื่อนท่านหนึ่งกำลังมีความยึดมั่น ถือมั่น เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ เราจึงนำเสนอให้เพื่อนใช้การประชุมก่อนและหลังจัดงานสายด่วน และให้เคารพในมติหมู่กลุ่ม แต่เพื่อนยังไม่เข้าใจเรา เราจึงต้อง อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ รอเพื่อนเข้าใจเรา แล้วเมื่อเวลาผ่านไประยะนึง เพื่อนจึงเริ่มที่จะเข้าใจความปรารถนาดีของเรา แต่ถึงแม้เพื่อนจะไม่เข้าใจเรา เราก็ไม่ทุกข์ เพราะเราได้นำเสนอดี และวางดีแล้ว
นางสาวณัฐธยาน์เอื้อจำนงค์ใด้ดูแลตัวเองและนำไปใช้กับคนใกล้ตัวคือแม่ค่ะ
นางอนงค์ ท่าข้ามได้ความรูเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมรายการ
นางสาววลัยพักตร์ ชุมทองเรายึดก็ได้. เราวางก็ได้เราจึงรับได้กับทุกสิ่งมีใจไร้ทุกข์ได้จริง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาวรัชกร กุลเสวตได้รับคำตอบเรื่องเมนูอาหารที่ช่วยปรับสมดุลร้อนเย็น เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที และได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตจริงของเพื่อนๆ พี่น้อง ในการแก้ปัญหาความทุกข์กาย ทุกข์ใจ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม มาสะท้อนให้เห็นสภาวะธรรมของตัวเอง
นางอัญชลี โสภา
นางสนทยา กันทะมูลผู้ที่ให้แล้วไม่คิดจะเอาอะไรตอบแทน จะแกล้วกล้าอาจหาญ ในทุกสถานการณ์
นางพรนภา บุรณศิริได้รู้ถึงปัญหาของแต่ละท่านเกี่ยวกับโรคต่างและปัญหาส่วนตัวพร้อมทั้งได้รู้วิธีแก้ปัญหา
นางสาวประภัสสร วารีทุกอย่างไม่เที่ยง ก่อนจัดรายการได้เตรียมเนื้อหากับพี่น้องในกลุ่ม ปรากฎว่ารายการถูกยกเลิก กิเลสคิด เสียดายจริง ๆ จากนั้นพุทธะบอก ได้มาร่วมอปริหานิยธรรมกับพี่น้องก็คุ้มแล้ว ::: เทมเป้ :::เอาไว้สำหรับท่านที่เลิกทานเนื้อสัตว์ใหม่ ๆ ทานต้มถั่วเพียว ๆ พลังไม่ถึง เลิกทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ ต้องลดมาก่อน เนื้อสัตว์ใหญ่ เนื้อสัตว์กลาง เนื้อสัตว์เล็ก ลด ละ เป็นลำดับ ๆดีขึ้นไปหน่อย นม ไข่ สูงขึ้นไปอีกทานมังเจแบบอร่อย ของปลอมทั้งหลายลดละของปลอม มี เห็ด เต้าหู้ แทมเป้ ถั่วเน่า รสชาติใกล้เคียงเนื้อสัตว์สูงกว่านั้น อาหารรสไม่จัด ต้มถั่วหลากหลายชนิด วันละ 1-5 ช้อนแกงจบตรงที่ต้มถั่ว ชีวิตต้องก้าวไปสู่ความเรียบง่ายเป็นลำดับอาหารน้อย ไม่มีโทษ หาได้ง่าย ไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์ใด ๆสูงสุดอยู่ตรงนั้นใครกินแกงถั่ว อยู่แถว ๆ แทมเป้พวกนี้ผ่านกระบวนการ มีวิบากซ้อนสูงสุด คือ เรียบง่ายอินทรีย์พละบางคนไม่ถึง กินถั่วไม่ลงคอถ้าเราเข้าใจ ก็เอื้อแต่ละฐาน ท่านที่มานำเสนอ บอกเอื้อตัวเอง มีกิเลสอยู่ ชัดเจนดีสูงสุดจบที่พตฎ. “สิ่งที่เรียบง่ายที่สุด” จบเลยปัจจุบัน ใครถูกศีล จะมีความสุขไม่มีความเล่าร้อน ใจไม่เดือดร้อน กายแข็งแรง::: วิตามินบี 12 ::::คนไม่กินเนื้อสัตว์ กินพืช มังสวิรัติ ขาดวิตามินบี 12เขาบอกวิตามินบี 12 ต้องได้จากเนื้อสัตว์ และอาหารหมักดองเท่านั้นเขาผลิตวิตามินบี 12 ให้ใครบริษัทจะบ้าเหรอ ผลิตขายให้คนกินมังสวิรัติ ซึ่งมีแค่ฝุ่นปลายเล็บเขาผลิตให้คนกินเนื้อ เพราะขาดวิตามินบี 12วิตามินบี 12 ในเนื้อสัตว์ เป็นพิษใช้ไม่ได้ ถ้าใช้ได้เขาจะผลิต วิตามินบี 12 ทำไมวิตามินบี 12 ในลำไส้ กินพืช หมักในลำไส้ ชีวิตจะเลือกเอาในปริมาณที่ดีนี่คือ การคัดเลือกที่เยี่ยมยอด ถ้าสบาย เบากาย มีกำลัง ก็จบต่อใต้ตรวจว่าวิตามินบี 12 น้อยวัวควายไม่กินวิตามินบี 12 เลย กินแต่หญ้า เอาวิตามินบี 12 มาจากไหนคนพัฒนามาจากสัตว์เซลล์เดียวสัตว์วัวควายยังผลิตวิตามินบี 12 ได้เลยคุณภาพชีวิต อยู่ที่ศักยภาพ ความเบาสบาย จบที่แข็งแรงอายุยืนไม่มี วิตามินบี 12 แต่หายโรค เราต้องชัดเจนเอาตัวชี้วัดพระพุทธเจ้าเวทนาเปรียบเทียบความรู้สึก แล้วเลือกเอาชีวิต คือ ความรู้สึก เอกที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตได้อันนี้ผลแลปเป็นอย่างไร แต่เรามีศักยภาพก่อนตายดีมั้ย สุดยอดมั้ย ตายอย่างมีความสุขดีกว่าผลแลปดี แล้วทุกข์ทรมานซ้อนลึก ตัวเลขที่ปรากฏการเก็บข้อมูลนักมังสวิรัติหลายกลุ่มพวธ ไม่ขาดวิตามินบี 1290% กินแบบพวธ. วิตามินบี 12 สมบูรณ์อย่าตีทิ้ง เทมเป้ เต้าหู้ แทมเป้ อย่าตีทิ้งฐานจิตคนติดรูปที่คล้าย ๆ เนื้อสัตว์ต้องเป็นฐานให้เขา ให้เขาไต่เป็นลำดับ ๆคนมาสูงสุด ต้องจบที่สูงสุดคนที่ฐานจิตไม่ถึง มากินแบบเราป่วยนะต้องใส่ เทมเป้ กะปิ เขาชังอาหารที่ดีที่สุดในโลกกลัวจะกินแบบนี้ตลอด พอกลัวมาก ๆ เสียพลังไปกลัวร่างกายพังหมดเลยยังกินแบบนี้ไม่ได้ ต้องถอยออกไปบางคนบุญไม่ถึง ต้องถอยไปกินมังรสจัดต้องถอยไปตามฐาน กิเลสเยอะสามารถกินอาหารที่ดี ล้างกิเลสได้ ในรสอร่อย สุขลวงทุกข์จริงอาหารปรุงแต่งน้อย เรียบง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าใครจะก้าวมาได้เป็นสิทธิคนที่ลดกิเลสได้เท่านั้นจุดที่แข็งแรงที่สุด อยู่ตรงนี้เป็นรางวัลคนมีอาริยศีลวันที่เขาป่วย เขาทุกข์ เขาจะเลื่อนขั้นเมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วแป้ก ให้เพิ่มศีล1. ล้างชอบ คือ กำจัดความหยากที่ตัวเองชอบเพิ่มศีล กล้าที่จะไม่อยากในเรื่องนั้นเป็นลำดับ 2. ด้านดี มีดีอะไรที่ยังไม่เกิด ถ้าได้แล้วจะสุขใจ ไม่ได้ไม่สบายใจมีวิบากกั้นไม่ให้เราไม่ได้ดีอันนั้น ให้กล้าที่จะไม่ได้ดี แล้วกล้าให้ได้ ยิ่งอยากได้ ยิ่งไม่ได้ ยิ่งไม่อยากได้ ยิ่งได้ยินดีในความไม่อยากได้ ยิ่งได้เร็ว ต้องไม่อยากได้ให้ได้เรื่องร้ายใดที่เรากลัว อ่านให้ออก กล้ารับสิ่งนั้นให้ได้นี่คือ การเพิ่มศีล นี่คือ ศีลที่สูงที่สุดกลัวความเจ็บป่วย กล้าป่วยให้ได้กลัวทรมานลีลาไหน กล้าทรมานให้ได้กลัวเรื่องดีไหนไม่เกิด กล้าให้เรื่องร้ายเรื่องนั้นเกิดให้ได้กล้า เกิดสิ่งดีขึ้นทันที สิ่งร้ายสลายเร็วสุดสิ่งดีเกิดมากสุด นี่คือ รหัสลับสุดขอบฟ้าเรื่องร้ายที่เข้ามาในชีวิต เข้ามาแล้ว หรือส่อเข้ามา แล้วเราชังจะเข้ามา ให้อยากให้มันเข้ามาซะเลย อยากไม่ให้หมดไปก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาแล้วอยู่ตลอด นี่คือ รหัสลับสุดขอบฟ้าอยากได้ยิ่งไม่ได้ ไม่อยากได้ยิ่งได้คนบรรลุธรรม เพราะเลิกอยากได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในโลก ต้องไม่อยากได้ได้วิบากดีที่สุดในโลกทันทีสิ่งดีที่เราเคยอยากได้ และเลิกอยากได้จะได้เร็วในชาตินี้หรือชาติหน้า ได้แน่นอนไม่อยากได้เขาก็จะยัดให้ นี่คือ สัจจะอย่างนี้::: แคลเซียม :::ภาวะเย็นเกิน ใช้แคลเซียมร้อน เช่น ผักใบเขียวภาวะร้อนเกิน ใช้แคลเซียมเย็น จะเข้ากับร่างกายเราได้ดีถ้าเราเป็นกระดูกพรุนบาง ปัญหากระดูกต่าง ๆ ใช้แคลเซียมจากพืชฤทธิ์เย็นภาวะเย็นเกิน ใช้แคลเซียมร้อน เช่น งา เท่าที่สบายอาจารย์กินแคลเซียมร้อน หรืองา แย่ พอกิน ฟันผุ 1 ซีกพอหยุดกิน หายฟันฟุเลยบางคนภาวะเย็นเกิน กินงาถูกกันแต่ก่อนอาจารย์กินงาเยอะ ฟันไม่เคยผุ ผุเลยเพราะกินแคลเซียมผิดอัน กินผิด ก็ผุเป็นตะคริว ก็กินงา 2 ช้อนแกง ตะคริวกินไม่สบายแคลเซียมดี สำหรับคนเย็นเกิน อาจารย์ร้อนเกินพอมากินแคลเซียมเย็น ไม่มีปัญหาฟันอีกเลย
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์สภาวธรรมที่ได้ คือ เห็นความมีฉันทะของผู้เข้าอบรม และความตั้งใจที่แต่ละท่านมีประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้พ้นทุกข์
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีกล้าที่เป็นโรค ยินดีที่จะหายโรค ต้องกลับหัวกิเลส กิเลสมารมีหน้าที่ทำทุกข์ใจและกายให้แก่เรา กิจของเรา คือ พาใจพ้นทุกข์ให้ได้ พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนในทุกสถานการณ์ มองประโยชน์สูงสุดในเวลานั้น ๆ ปรับสมดุลร่างกายตามสภาวะจริง เชื่อชัดในกรรม จึงจะน้อมรับทุกข์ด้วยใจผาสุก
นางสุรีนารถ ราชแป้นจากที่ไม่กล้าเป็นพิธีกร กลัวพลาด กลัวพร่อง กลัวพูดได้ไม่ดี น้ำเสียงไม่เพราะ เลยต้องกล้ามารับทำ ยอมรับในความพลาด ความพร่อง ยินดีรับ ก็เลยก้าวข้ามไปได้ด้วยดี
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา​พบความทุกข์ของผู้คนในโลกไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจและเห็นความเมตตาของอาจารย์หมอเขียวและการรวมตัวของพี่น้องจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันเข็นกงล้อพระธรรมจักร นำพาผู้คนให้พ้นทุกข์
นางณัฐพร คงประเสริฐได้ร่วมสานพลังกับหมู่มิตรดีบำเพ็ญบุญกุศล ได้ประโยชน์ตน(ลดละเลิกกิเลสในตน)ประโยชน์ท่าน(ช่วยเหลือผูคนที่ศรัทธา)
นางพิมพิ​นันท์​ เตียว​ประเสริฐ​ความทุกข์ใจลดลง​ รู้สึกอบอุ่นและได้พลังใจจากอาจารย์​และจิตอาสาทุกครั้งที่เข้ามาถามปัญหา​จะได้รับคำแนะนำดีๆและที่ประทับใจมากคือท่านอาจารย์​หมอ​เขียว​เมตตาตอบให้.​และนำทางให้ออกจากทุกข์ที่เป็นอยุ่.. กราบสาธุคะอาจารย์🙏🙏🙏
นางสุรางค์ โยโกยามาหมอที่ดีที่สุดคือตนเองใช้ยา9 เม็ดในการรักษาและปฏิบัติธรรมมีศีลลดชั่วลดกิเลส
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้รู้ว่ามีคนที่ทุขกว่าเราบางครั้งมีเรื่องทุขพอใด้ฟังเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเล็กนิดเดียวกิน
นายสมสิน เสถียรรัตชัยได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนในหมู่คณะ ได้ความรู้และแนวทางสิ่งในตรงกับตนก็นำไปสู่การแก้ไขตาม ทำให้รู้สึกสบาย อื่นๆ ก็เป็นความรู้ประดับตนช่วยตน/ช่วยแนะนำคนต่อไปครับ
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์เมื่อเราที่เกิดความกลัวในทุกปัญหา ให้เรากล้ายินดีที่จะยอมรับมันให้มันเกิดให้ได้
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเวียงทอง นุ่นภักดีการที่เรากล้าให้เกิดสิ่งที่กลัวกล้ารับในสิ่งที่กลัวทำให้ใจมันสบายกล้าให้สิ่งที่เรากลัวทำใจยินดีรับนินดีให้หมดไปเพราะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาแล้วร่างกายจะดีเองส่วนจะหายหรือไม่หายก็ปล่อยไปตามวิบากดีร้ายของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะหายหรือไม่หาย หาญหาญก็ได้ไม่หายก็ได้ มันก็แค่ร่างกายหายเราก็ได้อาศัยเพื่อทำดีต่อ ไม่หายเราตายโรคก็ตาย ตายแล้วไปเกิดใหม่จะทำดีต่อไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจทำใจไร้ทุกข์ได้ตลอดเวลา
นายพลศักดิ์ สุขยิ่งสภาวะธรรมที่มองเห็นเด่นชัด คือได้เห็นตวามกลมเกลียวของพี่น้องจิตอาสาที่มาบำเพ็ญตอบปัญหาให้ผู้เข้ารับการอบรม นี่คือความสามัคคีร่วมกับหมู่กลุ่มทั่วโลก เป็นการให้ แบ่งปันโดยไม่คิดที่จะเอาอะไรกลับคืนมาจากใครให้ได้ คือคนดีมารวมกันขับเคลื่อนพลังตวามดีให้แผ่กระจายข่วยเหลือพี่น้องของเราเพื่อนำไปใช้องค์ความรู้นี้ไปรักษาสุขภาพตนเอง และคนใกล้ตัวในครอบครัว ตลอดจนกลุ่มชุมชน ด้วยการใช้ธรรมะ มาคุ้มครองจิตใจให้พ้นทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 แล้วนำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ รักษาตนเอง ทำให้เราเห็นว่า การที่เรานำสุขภาพพึ่งตนมาเป็นวิถีชีวิตประจำวันอยู่อย่างเรียบง่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณรู้จักบาปบุญมากขึ้นค่ะรู้ว่าต้องทำดำเนินชีวิตอย่างไรในปัจจุบันค่ะจะทำงานอะไร
นางสาววิญญา จันทะพล
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาววันทนีย์ ราษฎร์ดีไม่ได้ร่วมคะ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นายอดิเทพ วรยศฟังอย่างเดียวครับผม
นางสาวนิรมล ทองชะอุ่มได้นำไปแก้ปัญหาการดำรงชีวิตเรื่องการปฏิบัติตนในการรักษาโรค
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้สานพลังกับหมู่มิตรดี ล้างใจในความยึดติด
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ เห็นทุกข์ของผู้อื่น เพื่อเห็นทุกข์ของตนเอง
นางสาวอ้อน สุลักษณะมีความรู้เรื่องสมุนไพรมากขึ้น
นางสาวภคมน ถิระธรรมถณ
นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัยสภาวะธรรมที่ได้จากรายการตอบปัญหาสายด่วน 16 ตุลาคม 64 มีความรู้สึกก็ยินดีกับ เจ้าของปัญหาหลายท่าน ที่มีทุกข์กายทุกข์ใจ หาทางออกไม่ได้ และมีพี่น้องจิตอาสาร่วมบำเพ็ญช่วยเหลือ จนสามารถคลายใจทุกข์กายทุกข์ใจลงได้ในระดับหนึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ให้ได้มีการฝึกฝนการเสียสละเวลา ทำการแบ่งปัน สร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่กลุ่มรวมทั้งองค์กรด้วย ในขณะเดียวกัน ก็ได้ฝึกล้างกิเลส ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ขอกราบขอบพระคุณ อจ.หมอเขียวและอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมและสิ่งดีๆเช่นนี้ สาธุ
นายมงคลชัย วิชาธรรมสภาวะธรรมที่ได้คือ ถ้าเราป่วยเป็นโรคอะไรก็ตาม ต้องกล้าที่จะเป็น ไม่ต้องกลัว กังวล หวั่นไหว ตายก็ไปเกิดใหม่ จะได้สรา้งความดีต่อไป เมื่อคิดได้อย่างนี้ทุกข์ก็คลาย
นางกาญจนา คงภูชงค์ได้เอาความรู้ที่รับฟังมาปรับใช้กับตัวเองว่าเหตุของการป่วยทุกโรคต้องแก้ที่ใจ ถ้าใจทุกข์ ยาที่ว่าดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ ถ้าใจผาสุกไม่ต้องกินยาก็หายได้ ยินดีในการเจ็ยป่วยหรือมีเรื่องทุกข์ใจให้ได้ ถือว่าได้ล้างวิบากที่ทำมารับเท่าไหร่หมดเท่านั้น เป็นไงเป็นกัน ไม่มีอะไรยั่งยืนนอกจากใจที่ไร้ทุกข์ของเรา
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมเห็นถึงความพากเพียรและการพัฒนาในการบำเพ็ญของพี่น้องจิตอาสาทั่วโลกที่ตั้งอยู่บนความเรียบง่าย
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์วันนี้เรื่องการใช้สมุนไพรปรับสมดุล ทำใจให้กล้าหาญ ไม่ว่าจะเจอโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เราก็สามารถ กลับมาหายได้ เพิ่มศีลขึ้นทุกวัน จะเป็นการช่วยได้ถึง 70%++
นายคมเวช หงส์เชิดชัยได้เพิ่มความรู้ในการร่วมรายการช่วยเบี้องหลัง
นายพลัฏฐ์ รัตนวชิรินทร์
นางสาวณปภัช เมฆประมวล
นางสาวสมพร โคตรววค์
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชความทุกข์จากเจ็บป่วยมันทรมารบวกกับทุกข์ใจยิ่งทรมารถ้าได้รับการแก้ปัญหาจากหมู่มิตรดีจะทำให้ปัญหาทุกปัญหาคลี่ลายลงได้ค่ะ
นางวสา ราญคำรัตน์
นางกาญจนา คงภูชงค์ได้เรียนรู้การรักษาโรคแบบต่างๆ แต่ที่เยี่ยมสุดคือการรักษาสภาวะจิตใจ ให้เข้มแข็ง ใจไร้ทุกข์ ใจที่ดีงามคือสุดยอดแห่งการดูแลชีวิตให้พ้นทุกข์ ตายก็ไปหาร่างใหม่ ยอมเจ็บให้ได้ ยอมพร่องให้ได้ ยอมโดนด่าให้ได้เมื่อเราได้ลดอัตตาตัวเองบ่อยๆความผาสุกก็จะเห็นได้ ลดการเป็นโรคได้ทุกโรค
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลก-สภวะธรรมที่ได้รับ บททบทวนธรรม๓ นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือ...เส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ๔ ต้องกล้า ในการทำสิ่งดี ละอายและเกรงกลัว ในการทำสิ่งชั่ว ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้๘ สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมาข-ประโยชน์ที่ได้รับ-ได้อ่านบบททบทวนธรรม ทบทวนชีวิตประจำวันว่า มีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดที่ปฏิบัติไปแล้ว แต่ยังๆม่ดีขึ้นหรือยังขาดตกบกพร่องไป-ได้ร่วมการบันทึกการบรรยายของท่านอาจรย์เพื่อเก็บไว้ฟังทบทวนย้อนหลังหรือเก็บไว้เป็นข้อมูลสำรอง-ได้มีโอกาสในการนำไปแนะนำให้กับบุคลอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อให้บุคคลอื่นๆได้มีโอกาสปฏิบัติตัวช่วยเหลือตัวเอง ต่อไป
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรก็เกิดความกล้วที่จะพูดผิด เพราะพูดช้าไม่คล่อง แต่เมื่อได้ทบทวนจากการฟังอาจารย์ที่พูดถึงความกลัวว่าให้กล้าในการทำในสิ่งที่ดี ใจที่กลัวก็คลายพร้อมรับหน้าโดยที่คิดว่าหากเกิดความผิดพลาดก็ไม่ทุกข์เมื่อได้ทำเต็มที่แล้ว ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้เป็นพิธีกรได้มีปัญญาในการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เร็วขึ้น
นางสาววิมลวรรณ​ สินธุจริวัตรใจสบายคือถูก​ ใจทุกข์คือผิด
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์สามารถนำปัญหาและแนวทางการแก้ไขของผู้อื่น. มาประยุกใช้กับตนเองและครอบครัวได้
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์ธรรมจากการเล่าประสบการณ์โรคมะเร็ง และโรคประจำตัวอื่น พบว่าเราต้องยอมรับ ในสิ่งที่เป็น กล้าตาย กล้ารักษาด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม ถ้าเรามีวิบากดีมากพอ เราจะหายจากโรคร้ายได้อย่างอัศจรรย์
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์ไ้เข้าใจในผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และรู้ว่าต้องเข้าร่วมบ่อยยิ่งขึ้น
นางสาวนฤมล วงศา
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริคุณ
นางสาวสัสยา วาทยานนท์ได้ความรู้เพื่อไปฝึกหัดทำกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อหาอาหารทานเองได้ไม่ต้องซื้อ และเป็นอาหารสุขภาพ ฝึกหัดเห็นความจริงของการอยู่ ดีกินดีมีสุข
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางนงลักษณ์ ใจมนต์ได้คาวมรู้และได้เข้าใจมากๆ
นางอรทัย มะณูเข้าใจยิ่งขึ้น
นาย3 ไพบูลย์ รักษาบุญนำมาปรับปรุงแก้ไข การใช้ชีวิต ของตัวเอง ได้รับความคิดจากผู้อื่น สะท้อนมายังเรา ปัญหาข้อเดียวกันแต่มีหลายคำตอบ ได้รายละเอียดเพิ่มเติม
นางบุญนา​ บุญศรีได้รู้ปัญหาของแต่ละคนความทุกข์​ที่เกิดขึ้นเราก็ได้เอามาปรับใช้กับตัวเองและคนกล้ตัวเราและได้แนะนำคนอื่นเได้
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณความเบิกบานใจ จากการได้รับฟัง จิตอาสาช่วยกันตอบคำถามผู้เข้าค่าย บางช่วงบางตอนให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังจีนสมัยยังเด็ก ที่ศิษย์พี่ สอนกระบวนท่าปราบมารให้ศิษย์น้อง น่าติดตามมาก และได้นำกระบวนท่าปราบมารน้้นมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
นางสาวปภาดา จีนมเริง (ซินดี้)ได้ประโยชน์จากการตอบสายด่วนได้สภาวะบางอย่างที่เราอยากจะถามแต่มีคนอื่นถามโดยที่เราไม่ต้องถามทำให้เราได้คำตอบมาก
นางณัฐพร อาภรณ์ศิริพงษ์อาการแสบร้อนที่ลิ้นที่ไม่ยอมหายแม้ว่าจะใช้ยา9เม็ดมาระยะหนึ่ง ได้คำแนะนำให้ยอมรับในวิบาก อย่ากังวล อย่าใจร้อน อย่ากลัว ยอมรับมันแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ช่าง แล้วก็ให้ทำใจยอมรับและใช้ยา9เม็ดต่อไป เมื่อหมดวิบากร้าย โรคจะหายเอง
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์การรักษาโรคไตแม่ว่า จะเป็นระยะสุดท้ายก็หายได้ เพียงแค่ตัดสินใจก่อนว่าจะใช้แนวทางแพทย์วิถีธรรม แล้วปฏิบัติอย่างถูกตรง เพิ่มศีล ถ้าวิบากดีเรามากพอหายได้แน่นอน
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งสภาวะธรรมที่ได้"กิเลสที่มีในใจได้ถูกผ่าตัดตามผู้ถูกผีาเพิ่มปัญญาตามภูมิคะ"(กิเลสโพ่ออกมาตายได้คะ)
นางศิริพร ขาวไชยมหาฟังปัญหาของคนอื่น ส่วนมากก็จะมีปัญหาสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ป้าถือว่าป้าเป็นคนโชคดี ที่ไม่มีโรคภัยภัยไข้เจ็บใดๆ อาจมี บ้างเล็กไป น้อยไป แป็ปเดียวก็หาย เวลาเจ็บป่วยก็ได้ปฏิบัติตัวด้วยยา 9เม็ด ของอาจารย์หมอเขียว แม้กระทั่ง สามี ลูกๆ ป้าก็แนะนำให้ทำตามก็ได้ผลดีมากๆ ค่ะ ขอขอบพระคุณ ิาจารย์หมอเขียว จิตอาสา และหมู่มิตรดีทุกท่าน
นางสาววิญญา จันทะพลได้ประโยชน์ณ.ปัจจุบันเลยค่ะ ขณะทำการบ้านได้ฟังการตอบปัญหา เรื่อง การฉายแสงคีโมก็ได้รับคำตอบสำหรับตัวเองกำลังใจ เป็นอย่างดีค่ะ เพราะตนกำลังจะปฏิเสธการฉายแสงที่จะมาถึงพรุ่งนี้ ใจสบายและมั่นใจเมื่อมีอาจารย์และหมู่มิตรดี สาธุ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาได้เรียนรู้สภาวะผู้อื่น จากการอาการเจ็บป่วย วิธีการรักษาด้วยยา 9 เม็ด เทคนิคที่ปรับใช้กับแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ตระหนักในบททบทวนธรรมต่อการดำรงชีวิตกับผู้อื่น
นางนบชุลี เสาวนา-
นางสาวรุ่งรัตน์ นิรนาทล้ำพงศ์เราทุกคนไม่ต่างกัน มีความทุกข์ทางกายทางใจเหมือนๆกัน
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวสำรวย รัตตนะจัดกิจกรรมสายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย ร่วมกับหมู่กลุ่ม พี่เป็นพิธีกรลอง แต่ตอบคำถามมากกว่าพิธีกรหลักก็เลยบอกพี่ว่า อย่ายึดไมค์แต่พอมาคิดได้อ้าว คนที่ยึดคือเราเองไม่ใช่พี่ จึงวางทันทีแบบไม่มีอะไรคาใจ จบรายการอปริหานิยธรรมจึงคุยสภาวะ สรุปทุกคนไม่ถือสายินดีที่ร่วมคิดร่วมทำอยู่ในหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีเบิกบานได้ตลอดจริงๆ
นางสาวประภัสสร วารีคนที่ยังกินเนื้อสัตว์ ไม่สำนึก บรรลุไม่ได้ตัวเองกลัวไม่ได้ตามที่อยากความเลวร้ายแค่นี้ฝ่าไม่ได้ ตัวเองจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ต้องมีปัญญาที่มากด่านที่สำคัญ ถ้าปฎิบัติได้ดีชีวิตพ้นทุกข์ถ้ากินเนื้อสัตว์ จะบังปัญญา บังโอกาสชีวิตไม่พ้นทุกข์ศีลไม่เต็ม ปัญญาจะไม่เต็ม จะมีตัวบังผิดศีล จะไม่มีปัญญาพตฎ.เล่มที่ 9 ข้อที่ 194 ศีลมีในบุคคลใด ปัญญามีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใด ศีลมีในบุคคลนั้นยังมีกาม จอดกามอยากกินเนื้อสัตว์ หน้ามืดหมด ปัญญาดับเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียน ปัญญาดับปัญญาดับ เพราะผ่านศีลข้อ 1 ไม่ได้วิบากจะบังให้ปัญญดับ
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีบางครั้ง อยากสอบถามปัญหา แต่ยังไม่กล้า ทำได้แค่ฟังคำตอบของปัญหาผู้อื่นแล้วเก็บไว้ อาจนำมาใช้กับตัวเองได้
นางสาว3สุทัศณีย์ วงษ์กิ่งสภาวะธรรมที่ได้ให้คนลดความอยากเพิีมศีลผู้มีศีลเพิ่มขึ้นก็จะเจริญในธรรม "ลดทุกข์ใจเบาบางจากกิเลสที่มีพลังเพิ่มมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำความดีคะ"
นางธันญาภัท นันทอัครกุลได้ทราบปัญหาของหลายท่านที่มาเล่าให้ฟังบ้างเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราอยากรู้ก็ได้รับรู้ทำให้รู้สึกว่าเรื่องของเราเบาไปเลย(ฟังอย่างเดียวค่ะ)
นางดลพร ไนเกรน
นางนิตยาภรณ์ สุระสายประมาณการร่วมตอบคำถามในรายการสายด่วน กรณีที่ผู้ตอบมีจำนวนน้อย เหตุการณ์นี้ไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่วันอังคารนี้มีผู้ช่วยตอบน้อย จึงวางงานเอกสารมาช่วยตอบคำถาม มีสภาวธรรมเบิกบานใจดี ยินดีที่พร้อมทำพร้อมวาง(ใจไม่ทำ)
นางนิตยาภรณ์ สุระสาย
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์มีความรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น
นางสาวสำรวย รัตตนะจากรายการมีผู้ป่วยเข้ามาสอบถามคำถามด้วยโรคที่หลากหลาย เมื่อได้รับคำชี้แนะจากจิตอาสา ทำให้ได้รับความรู้จากการถาม-ตอบและสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วย
นางสาวปภาดา จีนมะเริง (ซินดี้)ได้ประโยชน์มากจากจิตอาสาตอบผู้ที่ถามทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์สภาวะธรรมที่ได้จากการฟัง เป็นการได้ปัญญาเพิ่มได้เรียนรู้วิธีการตอบปัญหาเจาะได้ถูกตรงว่า...การแนะนำช่วยคนบางทีปัญหาผู้นั้นมีหลายๆเรื่องรวมกันอาจารย์หมอเขียวเสนอวิธีการที่ถูกตรงที่จะช่วยให้เกิดผลเร็วที่สุดคือการบอกให้แก้เป็นเรื่องๆไปก่อนคือแก้ที่ทุกข์ใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่ทุกข์มากเท่าแผ่นดิน แล้วให้เขาไปทดลองทำดู อย่าบอกทีเดียวหลายๆวิธีเพราะจะทำให้เขาสับสนสอดคล้องกับพระไตรปิฎกที่ว่า "ธรรมทั้งหลายไม่อาจแทงตลอดได้ในคราวเดียว" ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้นำเอาความรู้หลักธรรม จากการตอบปัญหามาแก้ปัญหาส่วนตัวที่คั่งค้าง จนสามารถคลี่คลายปัญหา คลายจากทุกข์ ไปได้ด้วยดี โดยยึดหลักที่ว่า 1) สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา แสดงว่าพฤติกรรมที่เราถึงสาขาเขานั้นเราเคยทำมาก่อน2) ศรัทธาในส่วนดีเมตตาในส่วนด้อย3) ไม่มีใครอยากทำผิด ที่ทำเพราะไม่รู้หรือรู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้ดังนั้นหน้าที่ของเราคือให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ทุกคนไม่มีใครไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อน ความผิดพลาดเป็นธรรมดาของชีวิต
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางอินต๊ะปัญญา
นางจิตรา พรหมโคตรมีความเบิกบาน แจ่มใส ผาสุกที่ได้มีส่วนร่วมกับหมู่มิตรดี ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ข้อมูลจากการตอบคำถามในเรื่อง
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์วันนี้ได้เรื่องการยึดติดความดี เพ่งโทษคนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ เราต้องเข้าใจว่าเราทำดีเรารับดีไป เขาทำไม่ดีเขารับไป ถ้าเรามีวิบากไม่ดีต่อกันมา เราก็รับไป ยินดีรับ ยินดีให้หมดไป ใจจะเป็นสุข
นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์กำจัดความกลัวด้วยความกล้า 8 ประการ
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
นางจิตรา พรหมโคตรได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องจิตอาสาที่มีความพากเพียรในการบำเพ็ญช่วยให้ผู้เข้าอบรมพ้นจากความทุกข์ ประโยชน์ที่ได้รับ ในทุกคำตอบจากประสบการณ์ในเรื่องความทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ได้รับความรู้อาการเจ็บป่วยของแต่ละท่านจากวิบากกรรมที่ทำมา
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์รับรู้สภาวะปัญหาของผู้อื่น และกำลังใจที่ทีมงานจิตอาสาและท่านอาจารย์มอบให้ส่งผลให้ผู้ได้รับคำตอบมีพลังในการปรับทุกข์ใจแก่ตนเอง
นางสาววรวลัญช์ ทรายคำ
นางสุรชัย สร้อยสวัสดิ์-ได้ร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วนสุขภาพ เช่น-ได้อ่านบททบทวนธรรม เกือบทุกวันหากว่ายกมือทันในรายการฯ เช่นเมื่อ 14 ต.ค.64 ข้อ 30. ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นถูกกันกับผู้นั้น ทำให้สุขภาพดี คือสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก, ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้น ไมถูกกันกับผู้นั้น ทำให้เสียสุขภาพ คือไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทนมาน และข้ออื่นอีกในวันถัดไป บางวันก็ได้ยกมือแสดงความคิดเห็นในบทธรรมข้อที่ประทับใจหรือข้อที่อ่าน หรือข้ออื่นที่ประทับในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ - ประโยชน์ที่ได้จากสภาวะธรรมข้อนี้ สรุปได้ว่าเมื่อกรณีเจ็บป่วย เมื่อปฏิบัติตาม เทคนิก 9 ข้อหรือยา 9 เม็ดแล้ว โดยเฉพาะยาเม็ดที่ 7 (ยาเม็ดหลัก) รับประทานอาหาร พืชผักผลไม้สมุนไพร อาหารปรับสมดุลร้อนเย็น อาหารเป็นหนึ่งในโลก เช่นกรณีร่างกายมีความร้อนเกิน มีอาการกระหายน้ำ ปัสสาวะมีปริมาณน้อย สีเข้ม อุจจาระแข็ง ท้องผูก ฯลฯให้ใช้พืชผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเป็นหลัก ใช้พืชผักผลไม้ฤทธิ์ร้อนร่วมด้วยเล็กน้อย เมื่อรับประทานแล้วรู้สึก มีสุขภาพดี คือสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ตัวชี้วัดนี้แสดงว่าวิธีนั้นถูกกันกับผู้นั้น แต่ถ้าอีกสักระยะหนึ่งวิธีนั้น ทำให้รู้สึกไม่สบาย มีอาการรับประทานอาหารพืชผักฤทธิ์เย็นไม่ลง ในร่างกายรู้สึกหนาวเย็น รู้สึกไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุกหรือทุกข์ทรมาน ตัวชี้วัดนี้แสดงว่าวิธีนั้นไม่ถูกกันกับผู้นั้นแล้ว เพราะไม่สบาย ร่างกายเย็นเกิน ต้องรู้ปรับรู้เปลี่ยนให้ตรง โดยรับประทานอาหารพืชผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเป็นหลักและมีร้อนร่วมด้วยเล็กน้อยให้ถูกกันกับสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแล้วดูตัวชี้วัดอีกว่าสบายหรือไม่สบาย เป็นต้น
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงเมื่อไหร่เมื่อนั้นรับแล้วก็หมดสุขที่ไม่สมใจอยากไม่ต้องทุกข์อะไรเพิ่มปฎิบัติอริยศีลอย่างตั้งมั่น
นางสนทยา กันทะมูลการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ เราทุกคนสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับวิบากดี/ร้ายของแต่ละคน บางคนไม่เคยรู้วิธีการพึงตน บางคนรู้วิธีการแต่ไม่สามารถทำได้ บางคนรู้วิธีการ. ทำได้แต่ได้ผลไม่ดี ทั้งหมดทั้งมวล ขึ้นกับวิบากดี/ร้ายของแต่ละท่าน ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้คือ ลดกิเลส พึ่งตน และช่วยเหลือคนที่ศรัทรา เท่าที่ทำได้ อย่างไม่กดดัน ไม่หวั่นไหว ไม่เป็นพรมสามหน้า 😊
นางพิกุล วันจันทร์ทำสมดุลร้อนเย็น
นางสาวนิรมลทองชอุ่ม
นายธวัช อิ่มสินสวนมากจะเป็นผู้ฟัง มิได้ตอบข้อซักถามกับผู้ที่ร่วมรายการ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรัตนา กิจครอบครัวสอบถามผ่านแชท และได้รับความเมตตา คำแนะนำ กำลังใจจากพี่ๆ พวธ.อย่างสูง แลเห็นความตั้งใจที่อยากช่วยเหลือผู้มีทุกข์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ดิฉันในอนาคตที่จะสานต่อความดีในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เช่นกัน
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคครคนในโลกโลกียะที่ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยอริยสัจ 4 ไม่พ้นทุกข์ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เข้าร่วมเป็นมวลทำกิจกรรมอ่านบททบทวนธรรม เป็นพลังความดีที่ทำให้ตนเองมีความผาสุกได้ทุกวัน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคและเรื่องร้าย
นางธมกร พลสุวรรณเห็นถึงความทุกข์ ความเจ็บป่วยของแต่ละท่าน ทำให้ทราบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราเองทำมาเองทั้งสิ้นประโยชน์ที่ได้รับ ต้องดูแลรักษาตนเองให้มากขึ้นและต้องเร่งพากเพียรทำความดีให้มากที่สุด.
นางสาวพวงเพ็ญ ทองเย็น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภายังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเลยค่ะจะพยายามเข้าไปนะคะแต่มีเคยพิมพ์คำถามถามไปในซูมค่ะเรื่องการกินชะอมได้แต่พอหลังจากคลอดลูกชายคนแรกแล้วกินไม่ได้ได้แค่กลิ่นปวดหัวเวียนหัวจะเป็นลมให้ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคะแต่ก่อนเคยปั่นย่านางดื่มและใบบัวบกดื่มค่ะพอดื่มย่านางแล้วจะเป็นตะคิวค่ะแสดงว่าฤทธิ์เย็นถึงเป็นตะคิวใช่ไหมคะ ทุกวันนี้พยายามกินใบบัวบกค่ะเคี้ยวกินเฉยได้ค่ะ และจะชอบกินใบโหรพามากค่ะโดยเฉพาะกินดับก๋วยเตี๋ยวค่ะ เสียดายไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในสายด่วนตอบคำถามเลยนังไม่ได้รู้เรื่องอาหารสมุนไพรค่ะจะพยายามตามติดเข้าไปให้ครบหลักสูตรค่ะ
นางวสา ราญคำรัตน์ได้ทบทวนธรรม ประโยชน์ได้้ตรวจดูจิตใจตัวเองที่เกิดผัสสะ
นางสาวณัฐชยา จินตนารุ่งโรจน์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสนทยา กันทะมูล
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางหน่อย นกจันทร์ไม่ได้เข้าร่วมค่ะ
นางราตรี สมหมาย
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลก-สภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน -ได้มีโอกาสทบทวนธรรมพร้อมกับจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรม-ได้รับฟังสภาวะธรรมจากผู้เข้ารับการอบรมและจิตอาสา-ได้ฝึกตัวเองในการรับฟังจิตอาสาท่านอื่นๆจอบปํญหาของผู้เข้ารับการอบรมข-ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองให้มีฉันทะในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้มีโอกาสอ่านสภาวะจริตของตัวเอง เพื่อจะได้ขจัดออกไป
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้ร่วมอ่านบททบทวนธรรม ได้รับฟังปัญหาของผู้อื่นทุกคนมีกรรมต่างกันก็ได้รับผลต่างกัน ประโยชน์ที่ได้รับคือได้ฟังวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีจากพี่จิตอาสาค่ะ
นางสาวสุวรรณ กังวานนวกุลยินดีและอนุโมทนากับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมกันบำเพ็ญตอบปัญหาในรายการสายด่วน บางท่านก็เพิ่งรู้จัก เพิ่งเคยเห็น หลายๆท่านก็มีความเจริญในธรรมมากขึ้น จัดรายการได้ดีขึ้นตอบปัญหาได้เก่งขึ้น อบอุ่นดีค่ะพวกเราชาวพวธ.
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณวางใจ ทุกคนมีทุกข์ ความทุกข์ของบางท่านเราอาจไม่เข้าใจแต่เราเคารพ ทุกท่าน เพราะต่างต้องการพ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับเรา
นางนางสุมา ไชยช่วยกล้าเจ็บ กล้าปวด กล้านอนไม่หลับ กล้าที่จะไม่หาย
นางสาวณัฐชยา จินตนะรุ่งโรจน์ได้สภาวะเรื่องการลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เริ่มจากลดละเลิกสัตว์ใหญ่ ปี58 โดยที่ไม่รู้ตัวว่าไม่กินสัตว์ใหญ่ ทราบตอนที่แม่และพี่ชายถามว่าจะไมไม่เห็นตักเลย เราก็ งง อืมไม่รู้ซิมันไม่อยากกินค่ะ หลังจากลดละเลิกสัตว์ใหญ่ได้มีโอกาสเข้าค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 11 ณ.สวนป่านาบุญ2 ได้ฟังธรรมจากอาจารย์ มีโอกาสเข้าค่ายสุขภาพมาเรื่อยๆ หลังจากนั้นอีกสองปี ก็ลดละเลิกสัตว์ปีก ยังคงเหลือแต่สัตว์น้ำและไข่ หลังจากลดละเลิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ปีก ร่างกายเริ่มมีอาการผื่นคัน และมีแผลกระด่างกระดำตามแขนขา เมื่อไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาก็ให้ยามาทาและยามากิน แต่เป็นคนไม่ชอบกินยา ก็โทรคุยกับพี่เขียว(เอมอร) เล่าให้พี่เขียวฟัง พี่เขียวก็หัวเราะบอกรับวิบากไปนะ เลิกได้มั่ยไข่ ตอนนั้นคิดแต่ว่ายังค่ะ ก็กลับมาพิจารณาว่าทำไมเรากินกุ้งแล้วมันยิ่งคัน กินปลาก็คันมากๆ อ๋อ โปรตีนจากสัตว์นี้เองที่ร่างกายมันไม่รับแล้ว ได้ถ้าเช่นนั้น วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ขอหยุดการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด หลังจากประกาศบอกทุกคนในครอบครัว รู้สึกเบากายเบาใจขึ้น และอาการคันก็ไม่มีมาทรมาณอีกเลย แผลตามร่างกายที่กระดำกระด่างก็ค่อยๆจางหายไป
นางภัคภร จันทราสกุลกล้าที่จะไม่ได้ดั่งใจในการทำงาน
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีพี่คนหนึ่ง ต้องดูแลญาติที่ขี้บ่นเจ้าอารมณ์ คำตอบที่ได้คือ "คุณแสบสุดๆ" เจ๋งมาก มีคนจำนวนแค่ฝุ่นปลายเล็บจริงๆ ที่จะหยั่งรู้ได้ถึงเพียงนี้
นางกาญจนา คงภูชงค์ได้รับประโยชน์มาก ได้เรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็น สมดุลใจกาย และได้ลดอัตตา ได้ล้างกิเลส
นางสาวสัสย วาทยานนท์ได้รับความรู้กสิกรรมไร้สารพิษซึ่งตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลย
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ได้รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยของหมู่มิตรดี และได้ฟังการบำเพ็ญของพี่ๆ น้องๆ จิตอาสาไขข้อ ข้องใจ แก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เคยประสบมา ทำให้ เข้าใจสัจจะธรรมในชีวิต สังขารมนุษย์ ปลงได้ เราทำมารับให้หมด จะได้หมดไป เพียรปฏิบัติธรรม อริยสัจ 4
นางสาวสัสยา วาทยานนท์มีกำลังใจ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงดับทุกข์ทั้งหมดทั้งปวง ไม่มีอะไรมีความสุข เท่ากับความมั่นใจ ในศีลและปัญญา
นางประคอง จันทร์ตรัได้นำความรู้มาปรับปรุงแก้ไขได้
นางประคอง จันทร์ตรีได้ปรับปรุงการดำเนินชิวิต
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้เปิดใจกันหมู่กลุ่ม ประชุมงานพร้อมใจกันทำพร้อมใจกันเลิก
นายคมเวช หงส์เชิดชัยได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในซูม
นายมงคลชัย วิชาธรรมการเกิดความกังวล หวั่นไหว เป็นทุกข์ ทำให้เกิดโรค ได้ทุกโรค การได้ฟังธรรมะของอาจารย์หมอเขียว และหมู่มิตรดี ทำให้คลายทุกข์ กังวล หวั่นไหว ทำให้สบาย เบากายมีกำลัง เป็นอยู่ผาสุข
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาเพิ่มความรู้ ใด้ความรู้
นางสาวอุษา บุตรพรมไดัรับประโยชน์ จากคำถาม และคำตอบ จากหลายๆท่าน พี่น้อง เหลี่ยมมุม ต่างๆ มีประโยชน์ เพิ่มทุกวัน ค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้ร่วมอ่านบททบทวนธรรม ได้รู้และรับฟังสภาวะของตัวเองและผู้ร่วมค่าย ได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข โรค ซึ่งก็อยู่ในยา9เม็ด และจะมีเกร็ดความรู้เพิ่มบางประเด็นสำหรับตัวเองในการแก้ไขปัญหานั้นๆ
นายประพันธ์ โพธิ์คำ เท่ ใจถึงศีลก.สภาวะธรรมท่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน ได้เรียนรู้ ท่อง-อ่าน บททบทวนธรรมควบคู่ไปกับผู้เข้ารับการอบรมและจิตอาสาที่ได้อาสาอ่านบท ทบทวนธรรม -หนทางแห่งการ โง่ กลัว ชั่ว ทุกข์ ช่องทางแห่งการพ้นทุกข์ -หนทางแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสในแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา -การรับสารภาพความผิดที่ได้กระทำ รับผิดในสิ่งที่ได้กระทำลงไปในแต่ละวัน -การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง -การไม่ยึดมั่นถือมั่น ที่จะทำให้ใจเป็นสุขอย่างแท้จริงข.ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การเรียนรู้ ฝึก ปฏิบัติ ลด ละ เลิก กล้า กลัว เกี่ยวกับกิเลส ต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ในแต่ละช่วงเวลา
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางหน่อย นกจันทร์คลายความเครียด และความกังวลลงมาก็ค่ะ
นางสาวนิรมล ทองชะอมได้นำไปดูแลตัวเองและคนในครอบครัวเพื่อนบ้าน
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนได้เห็นได้ฟังความทุกข์กายทุกข์ใจที่หลากหลายของพี่น้องแต่ละท่านเกิดจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล
นางกัญจนา อบรมชอบได้ความรู้มาใช้ดับทุกข์แก้ปัญหาในชีวิตได้ไปเป็นลำดับ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางเกษร อินต๊ะปัญญาความสุขของชีวิต คือ การมั่นใจในศีลและปัญญามั่นใจในศีล กลัวอะไร ให้กล้าอันนั้นกลัวสิ่งไหน ก็ได้รับสิ่งนั้นมากขึ้นนานขึ้นความกลัวทำให้ทุกข์กายทุกข์ใจกล้าทำในสิ่งที่ดี กลัวในการทำสิ่งที่ชั่วกล้าทำ กล้ารับ ความกล้า จะไม่ทำให้เราสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหว ต่อสิ่งที่มากระทบ ทำแต่ความดี ทำแต่กุศลดี จะเป็นเครื่องป้องกันความหวาดกลัว“กล้าในธรรม” ไม่สะดุ้งหวั่นไหว ไม่กลัวกังวล ไม่โศกเศร้า ไม่ลำบากใจ ไม่คร่ำครวญ มีความสุขในปัจจุบัน ยิ้มรับกับความทุกข์ ทุกข์ก็ผ่อนคลาย มั่นใจในศีล นิยมปัญญา จิตสว่าง ไม่ขุ่นมัวกิเลส มันกลัว คนกล้ากิเลส มันกลัว คนจริงกิเลส มันกลัว คนกล้า กล้าในธรรมกิเลส มันไม่มีจริง หลอกให้เรากลัวอยู่ได้หลอกให้เราทุกข์อยู่ได้มันเอาสุข มาล่อ มันเอาทุกข์มาขู่ :ถ้าเรา ไม่กลัว มันก็หายไป จะไปกลัวมันทำไมอยู่ที่ใจ ใจที่พ้นทุกข์ “ กล้าในธรรม “สาธุค่ะ
นางเวียงทอง นุ่นภักดีวิบากกรรมมีจริงโรคที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากเราทำไม่ดีมาทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ทำให้วิบากร้ายที่เราสั่งสมมาออกฤทธิ์ไปเหนี่ยวสิ่งที่ไม่ดีมาเกิดกับเรา เราต้องยอมรับผิดสำนึกผิดและแก้ไขตั้งจิตตั้งศีลจะไม่ทำชั่วอีกจะลดละเลิกชั่วไปตามลำดับ
นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์
นายมงคลวัฒน์ รัตนชลได้เรียนรู้ที่จะตอบปัญหาด้วยใจเมตตาบริสุทธิ์ ในแง่มุมต่างอย่างมากมายโดยเน้นที่ยาเม็ดเลิศคือช่วยให้เขาเห็นความกลัว ความอยากซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์และพาทำใจในใจที่จะคลายความกลัว ความอยากที่ยึดไว้ให้ แล้วจึงค่อยยาเม็ดหลักเม็ดเสริมตามอาการ ที่เหมาะสมดุลกับสภาวะเขามากที่สุด
นายสุมิตชัย ศรีจันดีวิธีสู้กิเลสจากการกินอาหาร สภาวะธรรม ให้พิจารณาเมื่อมีกิเลสอยากกินอาหารว่า เมื่อตอนนั้นกิเลสอยากกินหรือร่างกายต้องกินโทษและประโยชน์ของอาหารชนิดนั้นก่อนที่จะกิน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ที่ได้รับนำมาปรับใช้กับตัวเองในเรื่องของความอยากอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ล้างกิเลสเรื่องอาหารได้ดีมาก
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้แรงบันดาลใจ จากการแชร์ของจิตอาสา ล่าสุด วันจันทร์ที่ 25.10.21 ท่านป่วยแต่ยังเต็มใจมาเป็นจิตอาสา และผู้อบรมเก็บทุกท่าน มาแชร์ด้วยความปิติ และน้ำตา ประทับใจคะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตยันต์พิธีมีผล การกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะดี หรือ ชั่ว ย่อมให้ผล
นางสาวนฤมล วงศา
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาจะพยายามเข้านะคะแต่ได้อ่านไลน์กลุ่มได้รับรุ้ข้อมูลข่าวสารบ้างอาการต่างๆบ้างและข้อแนะนำบางประการบ้างได้ข้อมูลพอสมควรค่ะจากประสบการณ์ในอายุประมาณนี้ได้พอเข้าใจมากขึ้นข้อมูลข่าวสารบางครั้งเราเคยทำมาแล้วแก้ไขได้แล้วเลยเข้าใจว่ายค่ะตะพยายามเข้าไปตามติดสมาชิกจิตอาสาทุกท่านค่ะตามกำลังบุญค่ะ
นางสาวพรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ก้อย ใจร่มเย็นได้ประโยชน์ความรู้เพิ่มเติมของการดูแลสุขภาพ และจิตใจ มีพลังกำลดกิเลสการและดูแลสุขภาพมากขึ้น
นายจรูญ สุยะการสานพลังของหมู่มิตรดี
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ความดีกับความชั่วไม่สามารถหักล้างกันได้ เหมือนเกลือที่ละลายน้ำ ให้เร่งทำความดีเพื่อเป็นน้ำเจือจางเกลือ ทำอะไรได้ผลสิ่งนั่น ทั้งวิบากดีร้าย
นางพิกุล วันจันทร์กล้าที่จะรับ รู้วิบาก
นางสุรีนารถ ราชแป้นล้างความกลัว ความกังวล ในการตอบ และการเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ ล้างความพลาด ความพร่อง ในการทำงาน ด้วยความกล้า 8ประการ ที่จะพาพ้นทุกข์ตามที่ อาจารย์สอน ทำให้ทำงานแล้วไม่มีความทุกข์
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาได้ฟังพี่น้องพวธ.มีสภาวะแต่ท่านได้ฟังแล้วดิฉันก็เป็นเหมือนพี่น้องหมดเลยพร้อมปรับเปลี่ยนยา9เม็ดทุกข์ก็ไม่นานสุขก็ไม่อยู่นานสาธุ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางอรวิภา กริฟฟิธส์ได้ร่วมเรียนรู้การผ่าตัดกิเลสทุกข์ทั้งปวง ของพี่น้อง และเป็นพลังวิบากดีเพิ่มปัญญาในการล้างกิเลสแต่ละเหลี่ยมมุมต่าง ๆ ที่มีในตัวเรา พบว่ากิเลสมักลวงให้หลง หลอกให้เรามีความหวั่นไหว เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์ แต่เมื่อเราได้ปัญญาแก้ความกลัวด้วยความกล้า
นางสาวผาสุข ตันชวลิตรับร้ายเท่าไหร่ ร้ายก็หมดไปเท่านั้น ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากขึ้น
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยสภาวะที่ได้คือความรู้ที่ได้จากพี่น้องหลายท่านบางท่านก็ตรงกับเรา เราก็ได้ความรู้โดยไม่ต้องถาม ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภา
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงทำให้เข้าใจตน และผู้อื่นมากขึ้น เห็นจิตดีๆสร้างสรรค์ รวมพลังจากหมู่มิตรดี แดนบุญคนมีศีล สุขกายสบายใจขึ้น
นางสาวสมทรง นาคแสงทองกายใจสบายเมื่อได้รับธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวที่ท่านให้ปัญญาในการปฏิบัติอย่างน้อยศีล๕ได้เพิ่มศีลของการกินมากทุกวันนี้ลดลงได้มากค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงร่วมบำเพ็ญอ่านบททบทวนธรรมข้อ๑๐๔ซึ้งได้รับผัสสะของทุกข์ใจก็คิดจะขอปรึกษาพี่เลี้ยงแต่ใจแว๊ปขึ้นมาถึงคำของอาจารย์ให้เชื่อชัดเรื่องกรรมทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าเราทำคนโน้นใว้ถึงเวลามาดึงมาดลคนโน้นทำกับเราก็ได้คนโน้นไม่ได้ผิดต่อเราแต่คนโน้นผิดกับตัวเขาเองก็ต้องรับวิบากอยู่แล้วจึงคลายทุกข์ใจ
นายทรงยุทธ อัคโกศลผมได้ทราบถึงอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ฤทธิ์ร้อนเย็นไม่สมดุลย์
นางสาวสุนทรีภรณ์ เพชรจู
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ประโยชน์มากที่ได้เข้าร่วมรับฟังจากการถามและตอบที่ตรงกับใจคลายสิ่งที่สงสัยและนำมาปฏิบัติตามได้ค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐจากการได้ร่วมรายการทำให้ได้ความรู้มากมายความคิดใหม่ๆ ประโยชน์ที่ได้ ก็นำม่าแก้ปัญหา และนำมาปฏิบัติตามทำได้อย่างถูกต้องค่ะ
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ(ณิ)ได้ประโยชน์มากฟังปัญหาของหมู่มิตรดีและได้สอบถามปัญหาของตัวเองที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
นางวราภา ร่าหมานเป็นพูดผิดๆถูกๆเลยไม่กล้าพูด ก็เลยฟังหมู่มิตรดีพูดถามตอบกันทุกวันบางปัญหาก็ตรงกับสภาวะของตัวเอง ก็เอามาปฎิบัติกับตัวเองก็ได้ผลดีค่ะทำให้ใจสบายเบากายมีกำลังขอขอบพระคุณหมู่มิตรดี และจิตอาสาทุกท่านมากนะค่ะ
นางสาวนภัสส์นัญท์ มาตย์คำมีทราบปัญหา คนอื่น และ สามารถ นำความรู้ที่ได้ มาแก้ปัญหา ตัวเองได้
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้ความรู้ใหม่มาแก้ปัญหา แลนำมาปฏิบัติแล้วได้ผลสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นางกุลประภัสสร์ สุขบางเกิด แก่ เจ็บ ตาย , ยอมรับวิบากร้าย วิบากร้ายจะหมดไป, ทุกชีวิตต้องตาย ละนิวรณ์ทั้ง 5
นางสาวประภัสสร วารีสิ่งที่เราต้องทำใจแยกเป็น1. ส่วนที่เรารับ2. ส่วนที่เขาทำ1. สิ่งที่เราทำมา เราไปเจอสิ่งไม่ดีต่าง ๆ เราทำ เราส่งเสริมสิ่งนั้นมา ในปางที่เราไม่ได้บำเพ็ญความดี ให้คนดีเขาทุกข์ใจ ชาตินี้มาเป็นคนดี มีคนชั่วมาทำให้เราทุกข์ใจ กล้ารับ กล้าให้หมดไป ถ้าชังเราทุกข์ จะได้หมดไป รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น ยินดีที่เราได้รับสิ่งไม่ดีที่เราทำมาส่งเสริมมา รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น วิบากของเราที่เราต้องรับ กล้ารับกล้าให้หมดไป2. สิ่งที่เขาทำ วิบากกรรมของเราไปยืมไปดล ให้มาทำให้เราทุกข์ ส่วนที่เขาลงมือทำเป็นวิบากของเขาเอง เขาต้องได้รับผลร้าย ถ้าเขารู้เขาไม่ทำหรอก ทุกคนอยากได้ความสุข ไม่อยากได้ทุกข์ แต่เขาหลง ความดีเขายังไม่มากพอ ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้ เอาองค์ประกอบดี ๆ ไปทำความชั่ว เขาต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส เมื่อทำชั่วไม่ได้ ก็กันมาทำดี จนกว่าทำดีมากพอ จนมีปัญญารับธรรมะได้ จะมีโอกาสเจอหมู่มิตรดี วิธีการที่เราจะช่วยเขาได้เร็วที่สุด1. ถ้าช่วยได้ ก็ควรจะทำ เท่าที่เราจะทำได้ ด้วยความเมตตา 2. ถ้าเราทำไม่ได้ ไม่มีช่องทาง ก็ทำตัวอย่างให้ดู เขาจะไปใช้ชาติไหนก็แล้วแต่เขา เหมือนพระพุทธเจ้า ใจเย็นทำให้เทวทัตดูไม่รู้กี่ล้านชาติ แต่เขาบันทึกไว้ในจิต ทำไปทุกภพทุกชาติ จนชาติที่มาพบพระพุทธเจ้า ชาติสุดท้ายที่ตรัสรู้ เทวทัตก็ยังไม่เอา ตอนแผ่นดินสูบ เทวทัตจึงเอาคนทุกวันนี้เอาองค์ประกอบดี ๆ ไปทำชั่วเยอะ ถ้าไปโกรธไปเกลียด เราทุกข์ ยึดว่าเขาทำดีดั่งใจเราหมาย เราจะสุขใจชอบใจ พลังยึด จะไปเหนี่ยวนำให้เขายึดว่า เขาได้ดั่งใจหมายจะสุขใจชอบใจ ถ้าเขาไม่ได้จะทุกข์ใจชอบใจ เราอยากได้ดั่งใจหมายด้านดี ของเขาด้านชั่ว เลยเหนี่ยวนำให้ได้สุขลวง ถ้าเราล้างไม่ได้ จะไปเหนี่ยวนำให้เขาชั่ว อย่าไปเกลียด เข้าใจเขา ไม่มีใครอยากไปทำทุกข์ เป็นวิบาก 11 ประการ ความดียังไม่มากพอ เขาต้องเป็นอย่างนั้นวันที่เขาทุกข์เกินทน เอาความดีมาใช้ ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ นี่คือวิธีคิดให้พ้นทุกข์ ถ้าเราเมตตา อุเบกขา ชอบรับวิบากได้พบสิ่งไม่ดีชอบให้หมดไป ส่วนที่เขาทำไม่ได้อย่าไปชอบ เราชอบที่ไปใช้บาปที่เราทำไม่ได้มา กล้ารับกล้าให้หมดไป อย่าชอบอันที่ไม่ถูก รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นยินดีที่เราได้เมตตาอุเบกขาเขา ยินดีเขาจะทำชั่ว ก็ให้เขาเป็นตามชั่ว ห้ามได้ก็ห้าม ทำดีให้เขาดู เราก็สบายใจ เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต เราได้ล้างความยึดมั่นถือมั่น 1. ใจเราสบาย 2.จะเหนี่ยวนำให้เขาลดความยึดมั่นถือมั่นเร็วที่สุดอย่าไปใจร้อน ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น *** คิดให้ทุกข์ ยังกล้าทุกข์ สนุกมั้ย คิดแล้วหายทุกข์ ทำไมไม่กล้า คิดให้ทุกข์ ยังคิดซ้ำแล้วซ้ำอีก คิดให้พ้นทุกข์ ทำไมไม่กล้า *** รู้ได้ว่า ดีก็ไม่ใช่สุข หลงติดดี อยากได้ดี ก็เป็นทุกข์ทันที ดีไปติด “เป็นทุกข์” เราไปหลง ถ้าดีดั่งใจหมายจะสุขใจชอบใจ แล้วละลาย เก็บไม่ได้ เก็บสุขไม่ได้ พิจารณาอย่างนั้น ดีไม่ใช่สุข สุขแป๊บเดียวก็หมด ทำให้เรากลัวไม่ได้ตามที่อยากแล้วทุกข์ตลอดกาล จริง ๆ ชั่วก็ไม่ใช่ทุกข์ เกิดดับ ๆ แล้วเราไปชังเอง แม้ชั่วหมดไป ก็ดีใจชั่วคราว เก็บไม่ได้ เราก็กลัวว่า ชั่วจะเกิด หมดไปก็กลัวจะเข้ามา จะเอาสุขที่ไหน มีแต่ความกลัว ทำลายสุขภาพตัวเอง เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตาม เป็นวิบากร้ายต่อตนเองและผู้อื่น เราอยากไปอยากได้ดีชั่วทำไม กลาง ๆ สิ ไม่ยึดมั่นถือมั่น มีดีมีชั่วในโลกตลอดกาล อยากให้ชั่วหมดไป แม้หมดไปก็สุขใจ แว๊บเดียว ไม่ใช่สาระเป็นสุขลวง พระพุทธเจ้าไม่ติดดี ไม่ติดชั่ว สุขในชีวิตเราไม่ชอบไม่ชัง สุขที่สุด คือไม่ยึดมั่นถือมั่น ดีเกิดได้ ไปชอบได้ เกิดไม่ได้อย่าไปชัง เราต้องชังการติด การยึด การทำชั่ว เราอย่าคิดให้ทุกข์สิ ต้องคิดให้พ้นทุกข์ อยากไปทุกข์ก็ชังให้หมดโลก ใช้ปัญญา ต้องออกด้วยปัญญา ถ้าชัง ห้ามไม่ได้ เอ็งอยากชัง ชังไปเลย ๆ เชิญเลย ๆ ชังเข้าไปเลย เอ็งจะได้ทุกข์ คิดแบบนั้นไปเลย เชียร์กิเลสไปเลย เป็นเรื่องร้ายตลอดกาล เหนี่ยวนำให้คนยึดมั่นถือมั่น อย่าไปฝืนกิเลสมากเมื่อย1.เมื่อพิจารณาความจริง ชนะแบบนั้นได้ก็เอาแบบนั้น2.ถ้าฝืนแล้วไม่เอา ฝืนเราแหลกลาญ อย่าฝืนเหนื่อย ให้ชังเข้าไปเลย โกรธเข้าไปเลย พอเราทำตามมัน มันจะสงบ หันหน้ามาฟังเรา มันจะเลิกทำเลย สุดท้ายก็เอาสู้แบบกิเลส 2 ลีลา1. ฝืนมัน2. ตามมัน ยอมให้มันคิดชั่ว ๆ เอาเลยคิดเลย ๆ ไม่เหนื่อย แล้วจะหันหน้ามาฟังเรา มันจะสงบ มันจะได้ทำตามใจมัน จะไม่ดิ้น แล้วหันหน้ามาฟังเรา เปิดใจฟังเรา แล้วเราสอน รับรองมันเลิกทำเลย เราฝืนมัน มันปิดหัว มันปิดสวิตช์ เจอกิเลสลีลานี้ คิดตามเลย แกคิดไปแกจะเจออย่างนี้
นางสาวยุวดีสุวรรณชาติดีมากและได้มีความรู้เพิ่มจากหมู่มิตรดีมากและได้นำไปบอกกับคนป่วยไห้ทำตามและไห้ติดตามรายการแพทย์วิถีธรรม
นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ร่วมบำเพ็ญเท่าที่มีเวลาได้ทุกหน้าที่ช่วยหมู่กลุ่มเท่าที่เวลาอำนวย ได้ประโยชน์มากทั้งกายใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวขจัดความกลัวความเอาแต่ใจตัวเองให้สงบเย็นลดความใจร้อนนิ่งสงบในภาวะนิพพานในใจ
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดได้เห็นถึงความทุกข์ของแต่ละท่านได้ฟังได้ระลึกถึงกรรมที่เราทำมาและได้ประโยชน์จากคำถามตอบจากปัญหาของพี่น้องแต่ละท่านเวลาเรามีปัญหาจะได้ปรับใช้กับตัวเองค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลได้แรงบันดาลใจ จากการแชร์ของจิตอาสา
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมได้ทราบถึงความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้คนบนโลกใบมี มีมากมายมหาศาล และได้รับประโยชน์จะพี่น้องจิตอาสา และท่าน อาจารย์หมอเขียว ร่วมตอบปัญหาคลายทุกข์กาย ทุกข์ใจในแง่เหลี่ยมุมต่าง แล้วนำมาปฎิบัติกับตัวเอง
นางพรนภา บุรณศิริได้เรียนรู้การรักษาตนเองของผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถเป็นหมอดูแลตนเองได้ทุกคน โดยได้รับการแนะนำจากอ.หมอเขียวและจิตอาสาทุกท่าย
นางสาวอังคณา ทิพย์ผลาผลได้ฟังปัญหาของเพื่อนและบางครั้งก็แก้ปัญหาของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถาม
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนได้สำนึกผิด ขอโทษ ขออโหสิกรรม ไปด้วยในระหว่างที่ฟังพี่น้องเล่าเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจ ในบางเรื่องที่ตรงกับตนเอง ได้ฝึกใช้ญาณ 7 พระโสดาบัน
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสที่มากับพี่น้องที่ท่านป่วยมันร้ายมากเลย หลอกให้กลัวสารพัดเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะคะ ตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าเราต้องพากเพียรสู้กิเลสให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
นางสาววิญญา จันทะพลมีบางท่านมาสอบถามเรื่องสัตว์เลี้ยง เราก็ได้รับประโยชน์ในการพิจารณาการวางความรักที่มีในสัตว์เลี้ยงของเราได้มากขึ้น
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้เพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์ เมื่อรับฟังปัญหาของผู้เข้าอบรมและการตอบคำถามจากพี่น้องจิตอาสา บางครั้งตรงกับปัญหาของตนเองที่กำลังทุกข์อยู่พอดี ก็สามารถช่วยผ่อนคลายความทุกข์ได้
นางจุฑามาศ วอล์กเกอร์ได้รับทราบความทุกข์ใจของท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูมายาวนาน และเมื่อท่านนี้ได้มารู้จักกับสถาบันวิชชาราม และครูผู้มีศีลแล้วทำให้คุณครูท่านนี้ได้มีความละอายว่าตนไม่ได้มีคุณสมบัติครบที่จะได้คำว่าครูผู้มีศีล ตนได้แต่สอนเหมือนนกแก้วนกขุนทอง ทำไปตามหน้าที่เทานั้น ท่านเกิดความน้อยใจ เสียใจ รู้สึกผิดต่อหน้าที่ ละเหี่ยใจ เศร้าหมองทางทีมงานจิตอาสาก็ได้ตอบ สอบถามและให้กำลังใจกับท่านผู้นี้อย่างเอาใจใส่เป็นอย่างน่าขอบคุณตัวเองซึ่งเป็นผู้ฟังอยู่นั้นก็ได้สภาวะค่ะ;ได้เข้าใจว่าเมื่อเราได้รู้ว่าได้พลาดทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปแล้วก็ให้ยินดีที่ได้รู้จะได้หยุดการกระทำนั้นและตั้งใจพากเพียรทำกิจที่ถูกต้องอย่างตั้งมั่น และไม่ควรรำ่ไรกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว มันไม่ได้อะไรขึ้นมากราบสาธุค่ะ
นางดอกไม้ ปวะบุตรความกังวลหวั่นไหวเป็นทุกข์ทั้งกายใจประโยชน์ ได่รับคำแนะนำจากหมู่มิตรดีทำให้คลายความกังวลและแก้ปัญหาด้วยยา9เม็ดได้อย่างเหมาะสม
นางสาวอุไร คงแก้วไม่ค่อยมีปัญหา..จึงไม่ได้ถามค่ะ
นางสาวลดาวรรณ เสรีเสถียรคนไข้ที่เข้ามาถามส่วนใหญ่จะมีความกังวล กลัว และอยากที่จะให้โรค(ทุกข์)ที่เป็นอยู่ให้หายไปโดยเร็วทำกสิกรรมไร้สารพิษทุกวันต้องรดน้ำแล้วอาทิตย์ต้องเด็ดวัชพืช2อาทิตย์ใส่น้ำหมักที่หมักจากเศษอาหารที่เหลือทุกวัน
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวธัญญ์​นิธิ ภักดี​ชน​บางครั้ง​ก็รู้สึกว่า การพูดของผู้ร่วมรายการทำไมซ้ำซาก วนไปวนมาในบางครั้ง ทำให้หงุดหงิดไม่ตรงประเด็น พอรู้ทันก็เริ่มปรับอารมณ์ มองอีกแง่มุม คือการที่ใจเราร้อน เร่งผลอยากให้เขาตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม​ ไม่ได้ดั่งใจเรา ทำให้เราคิดว่า แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับฐานจิตเรา และของผู้อื่น คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อน ดีที่สุด เริ่มที่เราก็ดีแล้ว
นางสาวรสริน สังข์เกื้อมีประโยชน์มากเลย
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนเพื่อนน้อยแค่ฝุ่นปลายเล็บแต่อบอุ่นดี อยู่เย็นเป็นสุข บางครั้งเรามีคำถามในใจ แต่มีหมู่มิตรดีถามแทนและตอบแทนแล้วค่ะ ได้ฝึกตอบปัญหาของผู้อื่นด้วยค่ะ
นางสาวพรรณทิพย์ เทศน์สาลี เห็นปัญหาของคนอื่น มาพิจารณาและวิเคราะห์ว่าปัญหาของคนอื่นนั้น สามารถมาปรับแบะนำมาใช้กับตนเอง
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์เข้าใจบททบทวนธรรม “นับ 1 ที่เรา
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้เกิดปัญญาที่ไดีฟังจากผัูถามและผู้ตอบนำมาปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่น
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ความรู้จากโรคที่เราป่วยเอยู่เอามาปรับสมดุลย์ร้อนเบ็นดีมากๆค่ะ
นางเครือแก้ว คุณะวัฒนาพบความผาสุกของตนที่ได้ทำงานตอบคำถามให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ และมีความสมานสามัคคีกันในหมู่มิตรดีสหายดี ช่วยกันทำงานกันและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตามเหตุปัจจัย
นางสาวนฤมล ยังแช่มบางทีเราไม่ได้ถามปัญหา เราก็ได้ฟังคำตอบ ทำให้ได้ความรู้เพิ่่มทั้งในการดูแลสุขภาพ และการต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่าง ๆ ที่จิตอาสาแต่ละท่านตอบคำถามให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลังจากจบค่ายสุขุภาพก็ได้ร่วมอปริหานิยธรรมกับกลุ่ม ได้ฟังความคิดเห็นแต่ละท่าน ณ ขณะทำงานว่ามีกิเลสตัวไหนบ้าง ได้ล้างใจอย่าง และมีข้อเสนอแนะที่เราจะต้องแก้ไขตัวเองอย่างไรในการทำงานครั้งต่อไป มติหมู่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
นางสาววิลาวัลย์ โพธิปัญญาธนารับรู้จากประสบการจริง ตรงจากสมาชิกที่แชร์ประสบการณ์
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรคำแนะนำ แนวทางในการรักษาโรคนั้น จิตอาสาจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่ถามคำถามมา ให้ตรวจดูใจผู้ป่วยก่อนว่า รู้สึกอย่างไร มีความทุกข์กังวลหรือไม่ เพราะ นี่คือยาเม็ดเลิศที่มีผลเร็วที่สุด แล้วจึงใช้ยาเม็ดหลักปรับเรื่องอาหาร และ เรื่องอื่นๆตามเทคนิคยา 9 เม็ดที่เหมาะสมต่อไป อีกเรื่องนึงคือ เรื่องวิบากกรรม ให้ผู้ป่วยสำนึกว่าเคยทำวิบากกรรมอะไรมาบ้าง ให้สำนึกสิ่งที่เราทำมา สำนึกว่าผู้ป่วยเคยทำวิบากกับใครหรือสัตว์มาหรือไม่ แล้วจึงใข้ยา9 เม็ดตามอาการ ปนับสมดุลย์ตามอาการ ที่สบาย เหมาะสมกับผู้ป่วยในเวลานั้นๆ นี่คือ เทคนิคที่สำคัญที่สุด คือ ใจ สามารถนำมาปรับใข้กับตนเอง ได้ต่อไป และสามารถนำไปแนะนำผู้อื่นได้ เช่น คนในครอบครัวเป็นต้น และ ที่จำได้คือ ท่านอ. หมอเขียว แนะนำผู้ที่ถามปัญหาเรื่อง กลัวตาบอด ท่านแนะนำให้ผู้ป่วยว่า ให้กล้าที่จะตาบอดเลย กล้ารับ กล้าตาบอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นฉับพลันด้วยใจ ด้วยเทคนิคของท่านอ. หมอเขียว ได้ผ่าตัดกิเลสของผู้ป่วยท่านนั้นด้วยความกล้า ซึ่งมีฤทธิ์เร็ว และแรงมากๆ ในการรักษาโรค นับเป็นความรู้ใหม่ที่น่าประทับใจมากๆ สาธุค่ะ
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งสภาวะธรรมที่ได้มีถามที่เราอยากเข้าใจยิ่งขึ้นก็มีคนถามในรายการตอบปัญหาสายด่วนเช่นการกินไข่มีบาปติดบาปแม้จะเป็นไข่ลมที่ไม่ฟักออกมาเป็นตัวได้ก็ตามก็ยังติดบาปนั้น, ประโยชน์ที่ได้ ควรตรวจสอบดูให้ดีอาหารที่ไม่ได้ทำปรุงเองทำเองเช่นขนมอาจจะมีส่วนผสมทึ่มีไข่เป็นส่วนมากคะ สื่งที่ได้รับขนมต่างๆนั้นมีส่วนมากคะ
นางจิราวรรณ ดาโรจน์ได้ฝึกตอบคำถาม ให้ตรงประเด็น กระชับ ได้ล้างกิเลสตัวชังการตอบของเพื่อนบางท่าน
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรโรคที่เกิดขึ้นทุกโรคในโลกนี้หายได้ด้วยการทำใจให้สบายก่อนแล้วตามด้วยวิธีการต่างๆทั่ถูกกับคนๆนั้น
นางนปภา รัตนวงศา16ตค64กล้าหมดอยากในเรื่องชั่ว มาทำดี ทำกุศลที่ทำได้ ทำจิตใจให้ผ่องใส กล้ารับกล้าให้มันหมดไปในทุกเรื่อง ไม่ประมาททำจิตใจให้ผ่องใส ต้องกล้าที่จะติดหรือไม่ติดโควิด ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรทำดีกับเราได้ นอกจากความดีของเราไม่มีอะไรทำไม่ดีกับเราได้ นอกจากความไม่ดีของเราพตฎเล่ม 20 ข้อ 167-178 พระพุทธเจ้าตรัส ทุกอย่างเกิดจากการคิด พูด ทำของเราเองทั้งหมด โดยเฉพาะพาตัวเองกับทุกข์อริยสัจสี่ และพาคนอื่นทำด้วย ถ้าวิบากร้ายออกฤทธิ์ จะอยู่ที่ไหนก็เป็นจนได้ เกิดเรื่องจนได้ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น คนเราต้องไม่กลัว กล้าให้ได้ในทุกๆด้าน กล้าแต่ไม่ประมาทละบาปบำเพ็ญกุศลเป็นอริยธรรมวิบากร้ายคือ สิ่งที่แต่ละชีวิตได้รับอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ จะเกิดจาก กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเกิดจากการผิดศีลเป็นไปไม่ได้ วิบากคือสิ่งที่แต่ละชีวิตได้รับอันไม่น่าปราถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ จะเกิดจากกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเกิดจากการถูกศีล ปฏิบัติศีลเป็นไปไม่ได้พตฎ 25/402 1.ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหว(ไม่มีทุกข์ใดที่ไม่เกิดจากความกลัว กังวล หวั่นไหว)ความหวั่นไหวเป็นทุกข์ที่สุด2.ถ้าไม่มีความหวั่นไหวทุกข์จะไม่เกิด(วิราคะ คลายความอยาก)การพิจารณาเห็นเนืองๆว่า เพราะความหวั่นไหวทั้งหลายนั่นเองดับไปเพราะสำรอกโดยไม่เหลือต้องกล้าให้ได้ในทุกๆเรื่องวันๆจับความหวั่นไหวให้ได้ กล้าที่จะเป็นเรื่องนั้นอ่านให้ออกว่ากลัวเรื่องอะไร กลัวมันจะเข้ามา กลัวมันจะไม่ออกไปพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม (รักษาความกล้าในธรรม)อยากหายสิว กล้าเป็นสิวเลยสละตัณหาแล้ว ดับสังขารทั้งหลายได้แล้ว เป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหว ไม่ถือมั่นไม่กำจัดความกลัวจะเสียชาติเกิด ฆ่าความกลัวด้วยความกล้า ด้วยความยินดี คิดในสิ่งที่ตัวเองพ้นทุกข์(อหิงสาวิตก)ยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยแต่กลัว พวกนี้โง่ที่สุดในโลก กล้าที่จะขี้เหร่ กล้าที่จะแพ้ แพ้เท่าไหร่ชนะเท่านั้น ผู้ชายจึงฉลาดยอมแพ้ผู้หญิง เสียเท่าไหร่ได้เท่านั้นก็เสียมันหายไปหมดแล้วเพราะไม่มีร้ายมาต้าน เจ็บป่วยจริงๆคือหายโรค ปวดเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นที่เป็นไปแล้วหมดไปแล้ว ตอนนี้เหลือแต่ตัวที่เหลือ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วจะทุกข์ทำไมจะโง่ไปถึงไหน โง่คือทุกข์วันคืนล่วงไป ล่วงไป บัดนี้ท่านทำอะไรอยู่ดีใจจังพลาดอีกแล้ว พุทธะยอดเยี่ยมเอาทุกข์มาล้างทุกข์ได้ชีวิตอย่าเอาทุกข์มาเพิ่มทุกข์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์27 ส.ค.2564ได้สอบถามปัญหาในรายการ เรื่อง ลูกชายคนเล็ก เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อยากกินมาม่า ได้รับคำตอบด้วยความเมตตาจากจิตอาสาหลายท่าน ทุกคำตอบเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสรุป เด็กน้อยรู้อยู่แล้วว่ามาม่าเป็นพิษ และพยายามต่อสู้อยู่แล้ว แม่ควรปรับใจตัวเอง ยอมตามใจกิเลสของลูกบ้าง เพราะบางทีการขัดใจกิเลสอาจได้ผลร้ายมากกว่า แล้วค่อยไปปรับสมดุลให้ลูกด้วยวิธีอื่น หลับจบรายการ แม่ยินดีต้มมาม่าให้ลูกกิน โดยไม่ใส่ผงปรุงรส. และปรับสมดุลโดยใส่ผักไชยา ที่ปลูกเองแบบไร้สารพิษ ลูกชายได้กินแบบมีความสุข แม่ก็เบิกบานใจค่ะ
นายธนวินท์ อินทนิล
นายสุภาส ลาภเกรียงไกรเข้าใจชีวิต
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)ได้แต่ดูสดจากยูทูปทุกวันเข้าไปดูช่องทางอื่นไม่ได้ก็ได้สภาวะธรรมตัวเองจะเข้าได้หรือไม่ได้ก็วางใจ ที่เข้าไปดูช่องทางอื่นไม่ได้เพราะว่าไม่ยากจะไปรบกวนลูกหลานให้เขาทำให้
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้เห็นความปราถนาดีด้วยความจริงใจของจิตอาสาในการชี้ทางออกจากความทุกข์กายและใจ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับปัญหาของเราได้
นางดลพร ไนเกรน
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรเริ่มจากใจสบาย ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม แล้วร่างกายจะหายเจ็บป่วย
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา
นางสาววาสนา ทูลแก้วสภาวะธรรม ที่ได้เข้าไปสอบถามปัญหาในสายด่วนคือ ได้ปัญญาเพิ่มจากจอส. ไม่ให้ยึดกับผัสสะที่ได้เจอ กล้ารับเลยกับคำตำหนิจากคนรอบข้าง และ ได้ฟังเพื่อนๆ ในกลุ่มมาถามปัญหาทำให้เราได้รับประโยชน์ไปด้วย
นางพรรณธิพา แย้มบัวได้รับประโยชน์วิธีการรักษา และนำไปบอกต่อ
นางสาวสิริรัตน์ ก้าวหน้าวาณิชทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลก ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา ทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิด ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปกลัว ถ้าเราคิดดี ทำดี พูดดี และกล้าที่จะไม่กลัว แค่นี้ชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ สังขารไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องดูแลสังขารเราให้ดี
นางสาวอุษา บุตรพรมจากปัญหา
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชได้รู้ว่าความทุกข์มันมากมายทั้งแก้ได้และไม่ได้บ้างแต่ก็ได้รับความคลี่คลายจากหมู่มิตรดี
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงรักษาอริยศีลดีเพิ่มศีลเป็นระยะๆแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีดันสิ่งร้ายวิบากร้าย แม้กระทั่งคำพูดหรือการปองร้ายหมดไป
นางสุรภี สนธแก้วทำให้มั่นใจในยา 9 เม็ดมากยิ่งๆขึ้นค่ะ นำมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเองแก้ไขอาการเจ็บป่วยได้ เลิกไปหาหมอ เลิกกินยาแผนปัจจุบันได้แล้วค่ะ เรื่องสำคัญคือการกลัว กังวล หวั่นไหว ทำให้โรคที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้น เราต้องเชื่อก่อนแล้วลงมือทำจึงจะเห็นผลกล้าทำให้ใจหายกลัว แล้วยาเม็ดหลัก เม็ดเสริมที่นำมาใช้ก็จะได้ผลค่ะ และได้เห็นความเมตตาของพี่ๆจิตอาสาในการตอบปัญหา ตนเองก็จะฝึกฝนเรียนรู้ไปเรื่อยๆเผื่อจะมีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นสืบไปค่ะ
นางสมใจ สิทธิพงษ์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตนอกจากการช่วยเหลือแบ่งปันแล้ว มนุษย์หามีที่พึ่งอื่นใดไม่ นี่คือตัวอย่างแห่งการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จากประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ร่วมกันบำเพ็ญ อนุโมทนาสาธุค่ะ
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยทุกคนล้วนมีความกลัว กังวล หวั่นไหว
นายสุนทร คำเหลืองได้รู้ว่าความทุกข์มีอยุ่กับทุกคน หนักบ้างเบาบ้าง ทุกข์หนักกว่าเรายังมี
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สรุปสาระธรรมในการเข้าร่วมตอบคำถามสายด่วนในวันที่ 4 ของค่ายพระไตรปิฏกรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 34 ได้เห็นว่าผู้เข้าอบรมมีความทุกข์กับอาการเจ็บป่วย ซึ่งรักษาทางแผนปัจจุบันไม่หาย เมื่อได้รับคำแนะนำจากพี่น้องจิตอาสาด้วยหลักยา 9 เม็ด แล้วนำไปปฏิบัติ ผลก็คือ ความเจ็บป่วยลดลง จากการฟังธรรมอาจารย์หมอเขียวในยาเม็ดที่ 8 ใช้ธรรมะรักษาที่ใจซึ่งมีผลต่ออาการเจ็บป่วยผลประโยชน์ที่ได้รับ ในขณะที่ตนเองมีความทุกข์จากความอยากกินสุกี้ มีผู้เข้าอบรมถามปัญหาในเรื่องความอยากพอดี ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำให้มีความกล้าที่จะเลิกอยาก เพราะถ้าอยากสิ่งใด ก็จะเกิดความกลัวไม่ได้สิ่งที่อยากนั้น ขณะอาจารย์กำลังพูด ก็ได้ปฏิบัติตาม ผลปรากฏว่า อาการอยากกินสุกี้มันหายไป แล้วใจที่หดหู่ เศร้าซึมก็หายไปด้วย รู้สึกเบิกบานแจ่มใสขึ้นมาทันที
นางสาวภคมน ถิระธรรมภณสายด่วนเป็นการทำงานแบบทีมที่มีหมู่มิตรดีรวมพลังผลักดันให้ได้แสดงออกและเพิ่มความกล้าให้ตัวเองส่วนประโยชน์ที่ได้รับได้รู้ถึงสภาวะของผู้เข้าค่ายแต่ละท่านว่ามีความทุกข์อย่างไรแก้ไขความทุกข์ได้อย่างไรด้วยการมาสานพลังกับพี่น้องหมู่มิตรดีและพี่น้องได้เจอสัตบุรุษได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษเห็นพี่น้องแต่ละท่านมีความผาสุกและจิตใจเบิกบานสุขภาพกายแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ
นางดอกไม้ ปวะบุตร
นางสาวประภัสสร พงษ์ยศได้รับฟังหมู่มิตรดีได้เล่าประสบการณ์ต่างๆที่พบ และเห็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละท่าน ล้วนมีประโยชน์และจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ทำให้เห็นความเดือดร้อนของผู้คนในโลกที่ยังไม่ได้เรียนรู้ในอริยสัจ 4 ว่า เต็มไปด้วยความทุกข์ เร่าร้อน เดือดเนื้อ ร้อนใจ เต็มไปด้วยความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว อันเกิดจากความไม่รู้เกิดจากอวิชชาและตัณหาคือ ความอยาก ทำให้เราไม่ประมาท ในการใช้ชีวิตด้วยการตั้งอยู่ในการปฏิบัติศีลไม่ลดละ เพราะรู้ว่ามีวิบากร้ายไล่ล่าชีวิตทุกชีวิต อยู่เป็นระยะๆตลอดเวลา และคิดว่าถ้าเราคิดที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ เราต้องทำตัวเราให้พ้นทุกข์ให้ได้ก่อน เพราะผู้ที่พ้นทุกข์เท่านั้นจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ คือต้องทำความผาสุกที่ตนก่อนจึงจะช่วยคนที่ศรัทธาได้
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์จากการที่ได้เข้าร่วมรายการ ได้ฟังอาจารย์หมอ ตอบคำถาม บรรยายธรรมะ รวมทั้งได้ฟังที่พี่น้องแบ่งปัน เล่าประสบการณ์ เล่าความทุกข์ต่างๆ ของแต่ละรายๆ ต่างก็มีความทุกข์กันมากกาย หาที่สุดไม่ได้ แม้แต่เรื่องง่ายๆ ถ้าไม่ปฏิบัติศีล ไม่เชื่อชัดในเรื่องวิบากกรรมและผลของกรรม ก็เป็นเรื่องยาก เหมือนทุกข์ทั้งแผ่นดิน จริงๆ แต่พอได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังธรรม ได้แรงเหนี่ยวนำจากหมู่มิตรดี ความทุกข์นั้นๆ ก็จะเล็กลง เหลือแค่ฝุ่นปลายเล็บ จริงตามคำสอน ที่ว่า ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ดับทุกข์ที่ใจได้ ดับทุกข์ทั้งปวง ทำให้เข้าใจทุกข์อริยสัจมากขึ้น ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถลดกิเลส กาม อัตตา ได้เป็นลำดับๆ ความทุกข์กาย-ทุกข์ใจ น้อยลง มีความผาสุกเพิ่มขึ้นได้จริง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีได้รู้จักยาเม็ดเลิศยาเม็ดหลักยาเม็ดรอง ประโยชน์ที่ได้รับให้ใช้ยาเม็ดเลิศมาดับทุกข์ใจให้ได้เสียก่อน จะได้ผลดีต่อตัวเราได้มากที่สุด
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบจากการที่ได้ช่วยจัดค่ายสายด่วนร่วมกับหมู่มิตรดี​ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้งานในแต่ละหน้าที่ว่างานแต่ละงานที่ได้ไปฝึกทำมันก็มีความพลาดความพร่องเป็นธรรมดาและได้เอาความรูสึกที่ได้รับในแต่ละครั้งมาเล่าให้หมูมิตรดี​ทำให้ได้ลดกิเสลตัวเองได้มากขึ้น​ และได้ความรู้เพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆจาก​อาจารย์หมอเขียวจากพี่น้องที่มาเข้าค่ายและพี่น้องจิตอาสา​ค่ะ
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์กล้าที่จะถูกเอาเปรียบให้ได้
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์ปัญหาไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่หมดไปจากใจเราได้ เราได้รับประโยชน์เรื่องสุขภาพจากการฟังถามตอบของพี่น้องท่านอื่น
นางกัญจนา อบรมชอบได้ประโยชน์มากได้ปัญญาพาพ้นทุกข์
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์
นางสาวอมรา ออ่นทรัพย์มีประโยชน์มากมีสมาธิมากขึ้นจะต้องพยามพากเพียรอีก
นางใกล้พร ไตรยะสุทธิ์มีกิเลสจับได้.เราไม่ชอบพิธีกรเขาจะมาบอกหมดเวลา.ทำไมๆเขาก็มีสิทธ์.เราโง่เองว่าเขาคงว่าพูดมากแน่ๆวันต่อมา.เปี่ลนความคิดให่มไม่ดีก็มาตรวด.เขาทำดีแล้ว.จึงขอโทษหู่ม.วันต่อมาจึงขึ่นไปตอบแบบสุกใจ
นางสาวอรวรรณ/แดงนวลมึความหลากหลายแงนันเชิงนึดึมากคะ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาไม่ว่าจะประสบทุกข์ในรูปแบบใด พยายามหาความกลัวให้เจอ แล้วสร้างความกล้าขึ้นมากำจัดความกลัวนั้น ก็จะสามารถช่วยให้สามารถเผชิญกับความทุกข์นั้นด้วยใจที่ไร้ทุกข์ได้
นายสุนทร คำเหลือง
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาพร้อมปรับใช้กับเฉันค่ะพร้อมเป็นหมอดูแลตัวเอง
นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี #สรุปสภาวะธรรม ได้ใช้ความกล้าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยใจที่บริสุทธิ์ กล้าแบ่งปันตอบตอบคำถามที่เรามีประสบการณ์ที่ทำแล้วหายทุกข์ได้อย่างไร กล้าฝึก การออกหน้าจอ # ประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีพี่น้องใหม่ๆผู้เข้าอบรมได้เปิดเผยตนเอง ได้ปฏิบัติธรรม พี่งตนเองได้ จับกิเลสได้ พ้นทุกข์ใจได้ มีความขยันในการเรียนการติดตามในซูม มีความพากเพียรอดทน ทำให้เราต้องปฏิบัติไม่ให้ย่อหย่อน ต้องเพิ่มความขยันและตั้งศีลเพิ่มขี้นค่ะ
นางสาวเพชรี พรหมช่วยได้รู้ปัญหาหลากหลายจากหลายท่านที่มาเล่าประสบการณ์ และได้ประโยชน์จากปัญหาเหล่านั้น เพิ่มพลังในการเหนี่ยวนำหมู่มิตรดี ฝึกความใจเย็น เห็นอกเห็นใจ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านเราไม่ค่อยได้เข้าชั้นเรียนมาฟังเท่าที่ควรข่วงนี้คะ แต่พอมาได้ฟังแล้วเราจะรู้สึกผิดและละอายแกใจว่าเราทำอะไรอยู่ เวลามันมีค่ามาก เราเห็นอาจารย์หมอเขียว คุรุ จิตอาสา และผู้ทำความดีทุกๆท่าน ทำความดีทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆเลย ไม่มีวันหยุดเลย แต่เรายังเป็นมิตรกับกิเลสบางตัวอยู่เลย เราไม่กล้าหาญเลยที่จะฆ่ากิเลสไม่ให้มันกลับฟื้นมาได้อีก ได้ยินหมอเขียวบอกเสมอว่าเราต้องกล้าหาญ จะฆ่ามันให้ได้คะ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีได้รู้วิธีแก้ปัญหาทุกข์ทางใจและทางกาย
นาง หน่อย นกจันทร์ทำให้รู้จักวิเคราะห์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่เราทำมาทั้งสิ้นค่ะ
นางนปภา รัตนวงศาวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564กิจกรรมตอบคำถามสายด่วนสุขภาพ พึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยคำถามที่น่าสนใจวันนี้ 1.เป็นริดสีดวง เวลาสวนดีท็อกมันจะโผล่มาตามสายดีท็อกจะทำยังไง เป็นมานานแล้ว แต่พอมาดีท็อกมันก็โผล่ออกมาข้างนอก2.วันก่อนที่มาถามข้อคลายใจขึ้นได้แล้ว เรื่องกายก็ลดลงแล้ว วันนี้มีเรื่องจะถามเวลากดจุดลมปราณที่เขาให้กดจุดระหว่างหัวไหล่กับเต้านม แต่พอมือไปโดนที่มันยังไม่หาย (เป็นมะเร็งเต้านม)จิตมันตกไม่กล้าทำหลายวันแล้ว3.เครียดมากเข้า ไลน์ ไม่ได้ เข้าศูนย์สายด่วนก็ไม่ได้ กลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทัน แล้วไปบ่นกับลูกแล้วก็ไปดูสุนัข พอไปเวฟอาหารให้สุนัขไมโครเวฟก็เสียมีควันออกมา แต่พอได้ฟังเคสคุณอรวรรณก็คลายลงได้แล้ว4.ขอถาม 2 คำถาม ของคุณลูกกับของคุณแม่ของคุณลูก ลูกกินมังสวิรัติจันทร์ถึงพฤหัสบดีลูกชายไม่ชอบกินถั่วแต่ถ้าเป็นนมถั่วได้ กลัวว่าถ้าจะพอดีไหมไม่อยากเป็นพรหม 3 หน้าบอกลูกมากอยากให้ลูกกินถั่ว เรื่องของแม่ เวลาดีท็อกใครใช้มะนาวเท่าไหร่5.ขอสารภาพบาป อาทิตย์ที่แล้วค้างคาใจ แต่ไม่กล้าถาม ได้ฟังเด็กร้องเพลงโรงเรียนของหนูฟังแล้วรู้สึกผิดรู้สึกขอโทษ ถามตัวเองว่าทำไมรู้สึกอย่างนี้ ทำการบ้าน5 ข้อทำได้ทุกข้อ แต่ข้ออริยศีลทำไม่ได้ รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราเรียนที่นี่แต่อยากเรียน ขอถามความรู้สึกนี้คืออะไรแล้วจะแก้ยังไงดี1. คุณพูน 14.15 นถาม..เป็นริดสีดวง เวลาสวนดีท็อกมันจะโผล่มาตามสายดีท็อกจะทำยังไง เป็นมานานแล้ว แต่พอมาดีท็อกมันก็โผล่ออกมาข้างนอกตอบ..จิตอาสาป้ามล.. ตอนตอนใส่เข้าไปที่หัวสายยางได้ทาอะไรบ้าง ให้ทาเจลให้เยอะขึ้นที่สายดีท็อก ถ้าทาน้อยเวลาเดินออกมันจะไม่ลื่นมันจะทำให้ออกมาด้วยีีจิตอาสาเย็นน้ำคำ.. การตัวเองรับราชการ เขาให้ทานอาหาร 5 หมู่เป็นโรคหลายโรค โรคริดสีดวงด้วย ริดสีดวงยาว 2 ข้อมีเลือดออกรักษาแผนปัจจุบันมาให้กินยาอะไรที่ทำให้ถ่ายง่ายก็ไม่หาย แล้วมากินอาหารเคี้ยวละเอียดไม่กินเนื้อสัตว์ได้ 5 วันริดสีดวงยุบหมดเลยการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาหายได้แต่ที่นี่สามารถหายได้ ไม่กลัวไม่หวั่นไหว การแพทย์วิถีธรรมให้ใช้ปัญญารักษา คนที่แก้ให้ดีขึ้นได้คือตัวเราเองให้ตั้งศีลมาปฏิบัติไม่เอาพิษเข้าร่างกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ทำอย่างจริงจังจิตอาสาพี่โสภา.. โรคริดสีดวงตัวเองเข้าเป็นทั้งทวารและจมูกทั้งภายในและภายนอก ตอนที่เป็นยังกินเนื้อสัตว์กินยาก็ไม่หาย มารู้จักแพทย์วิถีธรรมเลิกเนื้อสัตว์แต่ทำแค่เม็ดที่ 1-7 ทำเรื่องอาหารกินพืช จืด สบาย ทำประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตอนแรกปรับอาหารเพราะโรคกรดไหลย้อน แต่โรคริดสีดวงทวารก็หายด้วย อย่าพยายามเบ่ง ที่สำคัญก็อย่ากังวล2.คุณอรวรรณ 14.5 7น.ถาม..ใววันก่อนที่มาถามข้อคลายใจขึ้นได้แล้ว เรื่องกายก็ลดลงแล้ว วันนี้มีเรื่องจะถามเวลากดจุดลมปราณที่เขาให้กดจุดระหว่างหัวไหล่กับเต้านม แต่พอมึงไปโดนที่มันยังไม่หาย (เป็นมะเร็งเต้านม)จิตมันตกไม่กล้าทำหลายวันแล้วจิตอาสาพี่ยักษ์.. ที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราจะกล้า อยากให้ศึกษาให้ดี อย่าไปยุ่งกับจุดบอบบาง ที่ที่จะกดจุดไม่ใช่ที่เต้านม ถ้าไม่สบายให้ทำอีกข้าง ความกลัวมันจะไม่ได้ผล ให้ไปทำในสิ่งที่สบาย หลักของการกดจุดถ้ากดจุดหลักไม่ได้ให้กดจุดข้างๆแทน ให้กดตรงร่องของกล้ามเนื้อแล้วเขี่ยเบาๆ กดไปถ้าใจไม่กลัวก็จบ อย่าเร่งผลจิตอาสาพี่ป้อม.. จะถามอาอรวรรณพอเริ่มกดจุดแล้วกลัวอะไร เมื่อกลัวแล้วสบายใจไหม เมื่อไม่สบายใจคือคิดผิด เมื่อเห็นแล้วว่าดีขึ้นแล้วจะกลัวอะไร คนอื่นเขาลามไปทั่วแต่เราดีขึ้นแล้วจะกลัวอะไร เวลาเราสุขจะให้มันทุกข์ไม่ได้ แต่เวลาเราทุกข์เราจะให้มันสุขได้ยังไง มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นที่ทำร้ายเรา กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายจะกลัวไปทำไม ถ้าเรากล้าเวลาแตะเราจะไม่กลัว ทำใจในใจให้ดี อาจารย์หมอเขียวบอกว่าการกดจุดกดตรงไหนก็ได้ที่สบายไม่ต้องกลัวว่าจะกดถูกไม่ถูกแค่รู้สึกสบายก็พอทุกครั้งที่เรากลัวกล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวทุกครั้งก็จะหายช้าให้กล้าหายใจก็ได้หายเร็วก็ได้ความคิดสามารถทำให้เราทุกข์เราสุขได้ ทุกครั้งที่แต่ก็คิดว่าฉันกำลังจะหายฉันกำลังจะหาย ให้จับความเร็วของกิเลสให้ได้มันอยู่เราอยู่เราตายมันตาย ตั้งศีลเยอะๆจะทำให้มีปัญญาให้เราเห็นว่าคิดยังไงให้เราไม่ทุกข์3. คุณประภาพิศา 15. 26 น ถาม..เครียดมากเข้า ไลน์ไม่ได้ เข้าศูนย์สายด่วนก็ไม่ได้ กลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทัน แล้วไปบ่นกับลูกแล้วก็ไปดูสุนัข พอไปเวฟอาหารให้สุนัขไมโครเวฟก็เสียมีควันออกมา แต่พอได้ฟังเคสคุณอรวรรณก็คลายลงได้แล้วจิตอาสาพี่เป็ด..เห็นทุกข์ของความอยากได้ดั่งใจไหม เมื่อมันอยากได้ดั่งใจแล้วมันทำให้ปวดหัว ป่วยขึ้นมากระทันหัน สิ่งที่ควรใส่ใจมากกว่าวัตถุคือใจ เราต้องกล้าที่จะยอมรับว่าเราทำไม่ได้ เลิกที่จะอยากได้ดั่งใจก่อน ทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจ เมื่ออยากได้มันก็จะยิ่งไม่ได้ จะทำได้หรือทำไม่ได้ก็อยู่ที่กุศลอกุศล ทุกข์ที่แท้จริงคือความไม่ได้ดั่งใจ ทุกครั้งที่เราได้ดั่งใจเป็นการสั่งสมกิเลส ที่ไมโครเวฟมีควันออกมาแสดงว่านาตาลีมาเตือนแล้วว่าเรากำลังเผาใจตัวเองอยู่กิเลสมันพาเราออกไปข้างนอก เราต้องกลับมาดูที่ใจ เราต้องยอมรับยอมใช้หนี้ เป็นโอกาสจัดการกับกิเลสที่มันมาสร้างทุกข์ให้กับเราแล้วเหตุการณ์อื่นๆก็จะดีขึ้นด้วยค่ะจิตอาสาพี่ป้อม.. เป็นเคส เรียนรู้ที่ดี ถ้าเรายินดีกล้าที่จะไม่ทำทั้งที่เรากลัวมาตลอด พอเรากลัวเมื่อไหร่มันก็ดึงเรื่องไม่ดีเข้ามา ทำให้จิตของเราไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิม ความไม่จริงที่อาศัยอยู่ในจิตเราทำให้เราทุกข์ ความวิปลาสของจิตที่อยากได้ดั่งใจหมาย เอาตามกุศลฟังไม่ทันก็ดูรีรันก็ได้ พี่กล้าตั้งศีลขึ้นมาใหม่ กล้าสันโดษใจทพอ ถ้าเรากล้าเราจะมีสติมากกว่านี้เราต้องเติมใจผาสุกในสิ่งที่ได้มาโดยทำได้ตามธรรม ให้ตั้งศีลขอโทษขออโหสิกรรมทำดีเริ่มต้นใหม่ยินดียอมรับในกรรม4. คุณซินดี้ 15.4 7 น.ถาม..ขอถาม 2 คำถามของคุณลูกกับของคุณแม่ ของคุณลูก ลูกกินมังสวิรัติจันทร์ถึงพฤหัสบดี ลูกชายไม่ชอบกินถั่วแต่ถ้าเป็นนมถั่วได้ กลัวว่าถ้าจะพอดีไหมไม่อยากเป็นพรหม 3 หน้า บอกลูกมากอยากให้ลูกกินถั่ว เรื่องของแม่ เวลาดีท็อกใครใช้มะนาวบ้างใช้กี่ลูก ตัวเองใช้น้ำมะนาวผสมน้ำปัสสาวะ อยากรู้ว่าคนอื่นใช้เท่าไรจิตอาสาพี่แอ๋ว.. พี่เอ.. ในนมธัญพืชมีธาตุอาหารพอแล้ว ถามว่าน้องแข็งแรงไหม เมื่อก่อนป่วยตอนนี้ก็แข็งแรงดี เมื่อลูกแข็งแรงลูกไม่ทุกข์แต่แม่ทุกข์ จิตอาสาเย็นน้ำคำ..า น้ำมะนาวช่วยลดไขมันในช่องท้อง ถ้าเราไม่กินไขมันเลยก็ไม่ต้องใช้มากมันเปลือง เรื่องของลูก วัวมันกินแต่หญ้ามันไม่เคยกินถั่วแต่ไม่เคยขาดโปรตีน ตัวเองเคยกินโปรตีนวันละช้อน ถูกตรวจด้วยเครื่องมือจากเยอรมัน ควันตรอม ทุกอย่างปกติแต่โปรตีนเกินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล ร่างกายเราสามารถแปรธาตุเองได้อย่ากังวล ไม่กินเนื้อนมไข่ กินถั่ววันละช้อนโปรตีนยังเกินเลยจิตอาสาน้องบ่าว.. จริงๆถ้าเราไม่แน่ใจมันมีฤทธิ์ไม่เท่ากับความแน่ใจ ให้เรากล้า สิ่งที่จะสร้างผลไม่ใช่มะนาว แต่เป็นความกล้าในใจของเราให้กล้าที่จะเรียนรู้จิตอาสาพี่ป้อม..กล้าที่จะทดลองแต่ไม่กล้าที่จะรับผลที่จะเกิดขึ้น กลัวที่จะไม่ได้ผลที่ดี ความไม่กล้านี่แหละพรหม 3 หน้า เมื่อเรากล้าทดลองแล้วเราต้องกล้ารับผลทั้งดีและไม่ดี ถ้าเรามีกุศลมันก็จะออกมาดีตัวสร้างผลจริงๆก็คือใจของเรา กล้าที่จะรับผลที่จะตามมา
นางสาวสำรวย รัตตนะการทำกิจกรรมกลุ่ม มีข้อพร่องข้อพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดา การเสนอแนะในการทำงานของหมู่บางครั้งอาจจะเป็นคำที่ทำลายจิตใจของเขามากไปก็ได้ ถ้าเขายังยอมรับคำติชมนั้นไม่ได้ อาจทำให้คนที่รับคำติชมหลงไปก็ได้ประโยชน์ ฝึกประมาณการพูด เสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็งกล้ารับ กล้าวาง
นางสาวขวัญเรือน ขาวฉลาดไม่ได้เข้าร่วมรายการ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ได้ทำสิ่งทีไม่เคยทำมีประโยชน์สามารถช่่วยเหลือผู้อื่นได้
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีการสานพลังร่วมกับหมู่มิตรดี ได้พลังทั้งใจกาย มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลกับตนเองและผู้อื่น ได้มีโอกาสผ่าตัดกิเลสของตนเองและได้รับฟังการผ่าตัดกิเลสของผู้อื่น เพื่อมาปรับใช้ในช่วงที่มีวิบากร้ายเข้ามาจากการที่ตนเองเคยได้ผิดศีลเอาไว้ เขื่อชัดเรื่องกรรมแจ่มแจ้งว่า ทุกอย่างเกิดจากการกระทำของเราเท่านั้น ยอมรับยินดีให้ได้ พ้นทุกข์กายใจฉับพลันทันที
นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสง
นายเอกศิริตันติศรีไกรแสง
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาวสำรวย รัตตนะกล้ายอมรับวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในทุกสถานการณ์ ประโยชน์ รักษาศีล หมั่นดูแลสุขภาพด้วยยา 9เม็ดให้เข้มแข็งอยู่เสมอ
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีฝึกยอมรับอาการทางกายต่างๆให้ได้ กล้าที่เป็นอะไรก็ได้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์28 ต.ค. 2564 มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวลดลง เหมือนที่เราเป็นอยู่ ได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากพี่น้องจิตอาสาหลายท่าน สรุปเราได้กลับเป็นสาวอีกครั้งเพราะน้ำหนักตัวกลับไปเท่าเมื่อตอนเรียนชั้น ปวช.
นางดรุณี​ อินทนิล​การใช้คอมและโทรศัพท์มากเกินตาเจ็บแสบ รู้เพียรพักให้พอเหมาะ ไม่กังวลเฝ้าจอ รับฟังเท่าที่มีเวลา ไม่ฝืดฝืนมีควารู้ในการดูแล และป้องกันรักษาสุขภาพได้มากขึ้นโดยลำดับ
นางธมกร พลสุวรรณมองเห็นสัจธรรมว่า เมื่อมีเกิดก็ต้องมีทุกข์ สมุทัยนิโรธ มรรค ประโยชน์ที่ได้รับคือ นำความรู้จากการได้ฟังนำมาดูแลตนเอง
นางสาวนงนุช พาสนาโสภณจบรายการสายด่วนฯ ต่อด้วยอปริหานิยธรรมสรุปกายใจ พี่น้องพูดบางเรื่องแล้วมีคำพูดที่เริ่มไปสู่ความไม่พอใจ จากภาพที่เห็นได้ตรวจสอบจิตตัวเองพบว่า ใจเรายังโล่ง โปร่ง สบายได้อยู่ ไม่รู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เราเห็น ก็ได้พึงสังวรณ์ตัวเองในทุกขณะจิต ให้ยินดีรับ ให้กล้าในทุกสิ่งทุกเรื่องด้วยใจที่เป็นสุข
นางสาวระวีวรรณวงค์กะวันเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา..ได้มากขึ้น นำไปใช้กับตัวเองและแนะนำเพื่อนๆได้
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์สภาวะธรรมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสายด่วนกับพี่น้องกลุ่มหมดอยากมีเรื่องตื่นเต้นทุกครั้งก่อนเข้าจัดรายการสายด่วนเพราะว่าต้องขอโค๊ตเพื่อที่จะประชุมและดำเนินรายการ แต่ทางทีมสื่อกลางจะให้ใกล้ๆเวลาที่จะดำเนินรายการ พวกเราก็กลัวว่าจะไม่ได้พูคคุยกันก่อนในห้องประชุม แต่ก็วางใจเพราะว่าก่อนล่วงหน้า 1 วันก็จะได้ประชุมพูดคุยแบ่งงานกันไปแล้วก็ดีใจที่ทีมงานในกลุ่มช่วยกันอย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หลังจากจบรายการก็มาช่วยกันนำคำถามมาระดมความคิดที่จะตอบและให้น้องๆช่วยกันนำคำตอบไปตอบในช่องต่างๆก็ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพียงกันทำพร้อมเพียงกันเลิกได้อปริหากันด้วยความเบิกบานเ
นางนางราตรี สมหมาย
นางสาวภนิดา ปินมณีได้รับรู้ถึงอาการปว่ยของแต่ละคนและได้ความรู้ในรักษา แก้ไข้ได้มากขึ้นตามลำดับไงคะ
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสุรีนารถ ราชแป้น
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย ดับที่เหตุ ดับพิษ ให้หมดไป โรคก็หาย ถ้าวิบากดีให้ผล ถ้าไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตาย เสมอกันไปพร้อมกันเลย
นางเรณู ไชยศรีได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมาย จากหมู่มิตรดี
นางนบชุลี เสาวนาไม่ได้เข้าร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน แต่จะรับฟังย้อนหลัง ได้จับประเด็นตรงที่ถ้ามีการถามปัญหาแล้วเขาถามยาวมากและถามย้อนไป-มา ครั้งแรกก็จะรู้สึกรำคาญใจ แต่พอฟังไปเรื่อย ๆ ก็เข้าใจว่าเราได้รับประโยชน์จากคำถามของท่านนี้ด้วย เพราะบางครั้งเราคิดอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม บังเอิญท่านนี้ได้ถามเข้ามาพอดี และก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น ก็นึกขอบคุณเขา
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาววิญญา จันทะพล
นางรมิตา ซีบังเกิดได้เห็นความกล้าของผู้เข้าอบรมที่สามารถถามคำถาม และแชร์สภาวะธรรมได้อย่างแม่นประเด็น หลายคนพูดเนื้อหาน่าสนใจ บางคนต้องการคำตอบที่ทำให้เขาหายทุกข์ทางใจมากกว่าความทุกข์ทางกาย ประโยชน์ที่ได้รับคือนำคำตอบมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
นางสาววิญญา จันทะพล
นายสมศักดิ์ แดงอ่อน,สภาวธรรม ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน พึงหมั่นป้อนธรรมะเป็นอาหารบำรุงรักษาใจไว้เป็นสำคัญ เพราะมีค่าอนันต์เท่าพื้นปฐพี(70%)กายเป็นเพียงบ่าวค่าเท่าฝุ่นปลายเล็บ(30%)กายป่วยได้ หายได้ ต้องควรตระหนักระวังใจอย่าให้ป่วย
นางภัคภร จันทราสกุลท่านที่เข้ามาร่วมรายการ มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ อยากให้ได้ดั่งใจ อยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากหาย การวางใจ ปล่อยวาง จะช่วยให้เกิดผลได้เร็ว ดั่งคำว่า ทุกข์ใจทุกข์เท่าดินทั้งแผ่นดิน ทุกข์กายทุกข์เท่าฝุ่นปลายเล็บต้องดับทุกข์ใจให้ได้
นางสาวพยอม ขวัญเชื้อได้ฝึกการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ในแนวใหม่ที่ล้ำยุคมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การดับทุกข์ใจ ไปจนถึงทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นองค์ประกอบ เป็นสนามรบทีได้ฝึกการใช้อาริยปัญญา อาริยศีล ในการชำระล้างกิเลสความกลัว ฝึกความกล้า การประมาณ เป็นโอกาสได้ล้างความกลัวความพลาด ความพร่อง เป็นพลังเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน ที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางนปภา รัตนวงศาเมื่อปฎิบัติไปจะเร่งผลให้หายเร็ว ไม่ชอบที่ไม่หายหรือหายช้า ทั้งที่กว่าจะก่อโรคแต่ละโรคต้องใช้เวลามาหลายๆปีแต่อยากให้หายเร็ว ชึ่งเป็นไปไม่ได้ และเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเร่งผลและเป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามอีก ก็ขอให้กล้ารับสิ่งร้ายถ้าวิบากร้ายออกฤทธิ์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้ฟังข้อคิดความรู่ที่หลากหลายในแง่มุมต่างให้ได้ปัญญาที่ใช้อก้ไขปัณหาที่เกิดขี้นอย่างมีสติมีการตรึกตรองมากขึ้น ทำให้ใจมีความสุขจากดารให้และได้พ้นทกข์
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาเข้าบ้างไม่ได้เข้าบ้างได้อ่านข้อมูลในห้องไลน์ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการถามตอบเรื่องการไม่สบายปัญหาสุขภาพของสมาชิกที่นำมาถามจากอาการที่พบและได้ข้อมูลในการดูแลรักษาแก้ไขแก้ปัญหาในการดูแลรักษาให้อาการดีขึ้น ขอบคุณประสบการณ์จากคณะมิตรกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยกล้าทำดีให้เกิดดีถ้าวิบากดีออกฤทธิ์
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ได้นำความรู้นั้น มาใช้ในการปรับสมดุลร้อนเย็น ของร่างกาย ตัวเองทำให้มีอาการดีขึ้น และได้แนวทางที่ถูกตรงในการแนะนำที่ดีก็คือเสนอทางออกให้ทั้ง 2 ทางโดยที่ไม่ด่วนสรุปว่าควรจะไปในทิศทางใด โดยปล่อยให้ผู้ถามได้ พิจารณาเอง เมื่อเราได้ให้คำตอบที่ครบถ้วนแล้ว
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์31 ต.ค. 2564 สอบถามเรื่องการใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา เนื่องจากตามคำสอนของท่านอาจารย์ มักจะบอกให้ใช้ ปัสสาวะใหม่หยอด จะได้ไม่ทรมานเกินไป ส่วนตัวเองในวันที่ตาแดงเพราะต้อลมอักเสบ หากใช้น้ำปัสสาวะใหม่หยอดแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้รักษา จึงใช้ปัสสาวะเก่าหยอดและทำให้หายตาแดงได้ จึงถามว่าอันตรายมากไหม คำตอบที่ได้คือการใช้ปัสสาวะใหม่จะไม่ทำอันตรายต่อดวงตาเพราะดวงตาเป็นสิ่งบอบบาง แต่ถ้าใช้ ปัสสาวะเก่าแล้วสบายก็สามารถใช้ได้
นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจนได้ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและผู้อื่น เป็นวิบากดี ได้อาศัยไปทุกภพทุกชาติ
นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนยังไม่เคยได้ร่วมฟังรายการนี้ค่ะ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์(หมู)ในคำพรการตอบปัญหาทำให้รู้ว่าความทุกข์ทางใจนั้นของผู้ที่เข้ามาถามนั้น มีเรื่องทุกข์มากมายตามวิบากของแต่ละคนแต่คำตอบของจิตอาสาทำให้ทุกข์ของผู้ถามจางคลายลง การทำให้ทุกข์จางคลายแม้ไม่หมดแต่ได้ลดลงไปก็ถือว่าช่วยคนให้ลดทุกข์ไปก็เป็นกุศลสำหรับเราแล้ว
นางยุพิน หมายชื่น
นายธนวินท์ อินทนิล
นาย สุภาพ พงศ์สุวรรณได้เรียนรู้จากจิตรอาสา ที่จะสู้กับกิเลสครับ
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวนฤมล วงศาทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของๆตน โรคภัยที่เกิดก็มาจากสิ่งทีตนเองทำมาทั้งสิ้น และการวางใจหรือคลายทุกข์ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหมือนการฟัง แต่มันก็สร้างพลังและดึงดูดให้เกิดกำลังใจและมั้นใจในแนวทางวิถีธรรมที่จิดอาสาทุกท่านสานพลังช่วยกัน ตนเองก็พยายามหาเวลาเข้าฟัง เผื่อรับข้อมูลดีๆ สะสมไว้ใช้เมื่อวิบากมาถึงเช่นกัน
นางสาวนฤมล วงศา
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์1.เราต้องตั้งศีลให้เป็น เช่น ตั้งศีลงดเนื้อสัตว์ ตั้งศีลลงดของหวาน ตั้งศีลว่าจะตั้งใจฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวโดยไม่วอกแวกและเป็นสุขที่สุด2.เราทำกรรมอะไรไว้จะได้รับผลนั้นอย่างแน่นอน เช่น เมื่อวานสาวทานอาหารมากเกินไป แม้ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้เช้าขึ้นมาเกิดอาการเวียนหัว แรงตก แน่นท้อง โยคะแทบไม่ไหว
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สรุปสภาวธรรมที่ได้จากร่วมรายการตอบปัญหา ได้เป็นพลังร่วมบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มตามหน้าของตนเองเท่าที่ทำได้คือไม่มีความสามารถในการตอบคำถามแต่ก็อ่านบททบทวนธรรม ซึ่งก็ถือว่าได้ร่วมในกิจกรรมแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เห็นกิเลสของตนเองมีความชอบชังในน้ำเสียงของพิธีกร ซึ่งก็ทำให้สามารถนำมาล้างความชอบความชังได้
นางเวียงทอง นุ่นภักดีการเจ็บป่วยของร่างกายมันเป็นธรรมดาใครได้รับอะไรแสดงว่าเราทำสิ่งนั้นมา ไม่มีใครทำสิ่งดีหรือร้ายให้กับตัวเราได้นอกจากตัวเราเอง เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับผิด ยินดีรับโทษเพราะเราทำมา รับแล้ววิบากร้ายก็หมดไป เราพากเพียรลดละเลิกสิ่งที่ผิดศีล ทำให้ไปเบียดเบียนตนเองผู้อื่นและสัตว์อื่น ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ ตายก็ไปเดิดใหม่จะทำดีต่อ ิยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่อ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวฐิตารีย์ ธนัทพงศภัทร์การเป็นโรคคัน ตามจุดต่างๆ เกิดจากเรามีพิษ ร่างกายพยายามระบายพิษออก ทำให้เราเกิดการคัน และเกา ร่างกายได้ระบายพิษออกเลยรู้สึกสบาย ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกิน ให้เราปรับสมดุลร่างกายตาม หลักยา 9 เม็ด ให้สังเกตความสบาย เบากาย มีกำลัง แรงเต็ม เบาตัว หายจากโรคได้ทุกโรค
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวปภาพิศา มงคลธนาวุฒิ (ณิ)ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในแต่ละวันโดยการที่เราอยุ่อย่างเรียบง่ายและได้แบ่งปันสภาวะธรรมของตัวเองในห้องซูมสายด่วนกับหมุ่มิตรดี
นางพิกุล วันจันทร์
นางสาวประภัสสร วารี
นางภัคเแมิกา อินหว่าง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์บันทึกไว้เป็นข้อมูล จะมีประโยชน์ทั้งด้านนามธรรมและรูปธรรม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงชีวิตแต่ละขีวิตมีกรรมเป็นของๆตน
นางสาวสำรวย รัตตนะปัญหาความทุกข์ของแต่ละคน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดูแลตนเองและครอบครัวได้
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชฟังเพื่อได้รับรู้ความสุข-ความสุข ของเหล่ามิตรดี สภาวธรรม กล้ารับ ยินดีได้ชดใช้วิบากกรรม
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การรักษากายด้วยสมุนไพร
นางอาทิชา พรมมีรู้ปัญหาของคนเจ็บป่วย ย้อนกลับมาดูชีวิตเรา สามารถนำมา ลด ละ เลิก และปฏิบัติศีล ให้การดำเนินชีวิตของเราให้พ้นทุกข์
นางศิริพร ขาวไชยมหารุ่นที่ 4 ป้าไม่ได้เข้าห้องซูม
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้กำลังใจจากการตอบปัญหาของป้าย่านาง ที่มอบให้กับผู้ถามปัญหาได้มากเลยค่ะ ไม่ได้มีปัญหาก็ฟังแล้วได้กำลังใจค่ะ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณร่วมกิจกรรมรับฟังผู้อื่นได้เรียนรู้ ความแตกต่าง ของแต่ละท่าน ได้ฝึกล้างกิเลส แต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้รับฟังทุกข์ของพี่น้องหมู่มิตรดี สภาวะธรรมคือทุกคนมีกรรมเป็นของของตน และแต่ละคนฐานจิตแตกต่างกัน ส่งกำลังใจไปช่วยทุกคนที่กำลังทุกข์ค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับรู้ปัญหาทั้งของพี่น้องจิตอาสาและเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่น และคิดว่าปัญหาของเราเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากค่ะ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ใจสำคัญที่สุด อาการทางกายส่วนใหญ่จะปายทันทีด้วยการทำใจ
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรสิ่งที่เราได้รับจากการฟังคือการทำใจให้สบายไร้ทุกข์ในทุกๆเรื่อง แล้วใจ ร่างกายเราจะสบายและไม่ป่วย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ฟังคำถามของอาผู้ชายคนหนึ่งที่ติดตามแพทย์วิถีธรรมและปฏิบัติตามมานานถึง 4 ปี แต่ก็ยังเจ็บป่วยอยู่ด้วยหลายโรค พี่จิตอาสาถามเรื่องทำไมถึงพูดเร็ว ผู้ถามเขาก็เลยนึกได้ว่าอ๋อใช่ เพราะเร่งผลนั้นเอง ชอบฟังพี่เขียวตอบคำถามค่ะ ฟังแล้วสนุกดี
นางสาวนางสาวจิรานันท์ จำปานวนฟังสายด่วนออนไลน์ได้ประโยชน์เรื่อง ประจําเดือน ได้ความกล้าหาญ ความมั่นใจที่จะกินมื้อเดียวต่อ เพราะแต่ก่อนมีความลังเลสงสัยว่าที่ประจำเดือนไม่มาเพราะเรากินมื้อเดียวหรือเปล่านะ สารอาหารไม่พอหรือเปล่า แม่ก็เป็นห่วงแนะนำให้เรากลับไปกินไข่และปลาแต่เราก็ยังยืนหยัดยืนยันที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และก็ชัดเจนขึ้นว่าทุกครั้งที่เราเป็นประจำเดือนให้เราสำนึกผิดซึ่งตัวเองก็ทำมาได้ 2 เดือนแล้วชัดเจนมากเลยค่ะ เพราะก่อนมีประจำเดือนจะมีอาการตึงบริเวณหน้าอกก็ได้สำนึกผิดที่เคยดื่มนมวัวไข่ไก่ ที่สัตว์เหล่านั้นต้องทรมานเพราะเรากินเขา แต่ก่อนไม่ได้สำนึกผิดแบบนี้ ก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ยิ่งหายิ่งปวดหัวหัวจะแตก กังวล ยิ่งฟุ้งกันไปใหญ่ ใจยิ่งทุกข์และชังอาการก่อนเป็นประจำเดือนด้วย ตอนนี้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ทำใจให้เราไม่ทุกข์ให้ได้ก่อนกล้าที่จะรับวิบากร้ายที่เราทำมา สาธุ
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์ได้ทราบอาการเจ็บป่วยและปัญหาจากผู้เข้าร่วมอบรม
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เมื่อเกิดโรคหรือปัญหาแล้ว ให้พยายามแก้ไขด้วยใจที่ยอมรับ ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ก็ตาม เพราะยาเม็ดที่ 8 มีฤทธิ์ 70%+เกิน100
นางสาวสัสยา วาทยานนท์
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชเข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นสามารถที่จะนำมาปฏิบัตรดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
นางจิตรา พรหมโคคร
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตรการกินอาหารพืชจืดสบายจะไม่มีโรค
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูลรู้สึกยินดีกับผู้ที่ต่อสู้กับโรคร้ายด้วยความกล้าใช้ยา9เม็ดตาแนวทางพวธ.แล้วหายจากโรค รวมทั้งมีความชื่นชม ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำแนวทางการทำอาหารแนวทางสุขภาพไปทานที่ทำงานด้วยวิธีเรียบง่าย ด้วยการเตรียมอาหารง่ายๆ คือ ถั่วหรือข้าวโพดต้ม ลวกหรืออบผักด้วยนำ้ รวมทั้งเตรียมผลไม้ เช่นกล้วยไปกินที่ทำงาน ทั้งยังได้แนวคิดว่าเราควรต้องตั้งศีลเพิ่มในการจะทานอาหารที่ทำเองเพื่อไม่ให้โดนสุขลวงและไหลไปตามกิเลส ถ้าจริงจังด้านนี้ด้วยใจจริงย่อมทำได้ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ
นายสุรชัย สร้อยสวัสดิ์-ได้ร่วมอาสา ในการอ่านบททบทวนธรรม ซึ่ง อ.หมอเขียวได้กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก โดยอ่านให้ผู้ร่วมรายการฟังเป็นประจำที่มีโอกาส เช่นวันที่ 6 พ.ย.64 อ่านข้อ 59 " เย่ ๆ ๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข " - ประโยชน์ที่ได้รับ จากบทธรรมข้อนี้ " เย่ ๆ ๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข " ใจกังวล หวั่นไหว เป็นทุกข์ ทำให้เกิดมทั้งทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกาย เมื่อไม่หวั่นไหวใจและกายจึงเป็นสุข เช่น กรณีข้าพเจ้าเห็นคนที่เรารู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีทำในสิ่งที่ไม่ถูกตรงตามที่ควรจะเป็น เช่น การเอาไม่พูดให้ข้อมูลให้ครบถ้วนในการตัดสินใจที่จะมาเรียนในวิชาที่วุฒิบัตร(หลักสูตรไม่ผ่านหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรกลาง)และเรียกเก็บเงินในราคาแพงอีก ต่างหาก แรก ๆ พอเห็นดังนั้นจิตใจรู้สึกโกรธว่าทำไมเจาทำอย่างนี้ ทำไมเขาเห็นแก่เงิน มีความโลภมาก และอาศัยความที่ตนฉลาดกว่าคนอื่นที่ไม่รู้ข้อมูลให้มาลงเรียน แต่ก็ระงับความโกรธได้ด้วยว่าความคิดที่ว่าสิ่งนั้นเป็นกรรมของเขาใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับกรรมเอง และเขาคงทำกรรมร่วมกันมา จึงวางใจลงไม่ให้หวั่นไหวใจก็คลายทุกข์ลง ร่างกายเข้าสู่ปกติไม่เกร็งตัวบีบความทุกข์ ทำให้สุขกายสุขใจในที่สุด ดังบททบทวนธรรมที่ว่า " เย่ ๆ ๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข "
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงทำตามความอยากมีแต่ทุกข์กล้าหมดอยาก
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได้แลกเปลื่ยนความรู้ในการแลกเปลื่ยนความรู้ด้านดูแลสุขภาพ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
นางบุญนา​ บุญศรีสิ่งที่ได้รับคือ​ ลดความกลัวกังวล​ ความทุกข์​โน่นนี่นั่นที่กิเลส​มันหลอก​ แต่เราก็เอาชนะกิเลส​ได้​ โดยการกล้าที่จะเข้าชูมพบหมูมิตรดี​ ทำให้โล่งโปร่งสบายหายกังวลทันที
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางนางสุมา ไชยช่วยได้นำธรรมะที่ท่านอาจารย์มาปฏิบัติ กล้ารับสิ่งดีและไม่ดีด้วยใจผาสุข
นางวสา ราญคำรัตน์
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ2พ.ย.64 กำลังฟังอาจารย์สอนคุณกฤษ เรื่องถ้าเรากำลังทำดี วิบากร้ายจะมาน้อยกว่าที่เราเคยทำมาและเมื่อรับแล้วทุกข์จะลดลง เบาลงเช่นจากทุกข์100หน่วย เหลือ10หน่วย พอดีกับสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่คือมีน้ำเหลืองไหลซึมออกจากศีรษะหนังศีรษะบวมอีกเสบและคัน ขณะนั้นเผลอเอาศีรษะไปโขกกับลูกบิดประตูอย่างแรง เจ็บมากแต่จิตบอกว่าดีนะที่กำลังทำดีอยู่ ไม่เช่นนั้นหัวอาจจะแตกก็ได้ นี่ไง หมู 100 ตัว เหลือหมู 10 ตัว ดีนะที่โดนแค่นี้ อาการที่เจ็บหายไปในทันที
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวนนลณีย์ วงศ์ชัยพัฒนา
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ได้ร่วมบำเพ็ญสานพลังกับหมู่มิตรดี
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ก้าวต่อไปกับยา9เม็ด
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไม่ยึดมั่นถือมั่น วิตกกังวลหวั่นไหวผลอดีตปัจจุบัณสังเคราะห์กันเป็นส่วนๆรับแล้วก็หมดสำรวจปัจจุบัณทำผิดศีลไหม
นางสาวนฤมล วงศาได้รับพลังใจ พลังกายจากการเข้าร่วมฟังเพื่อนๆ และจิตอาสาช่วยตอบ นับเป้นความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาตต
นางพิกุล วันจันทร์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางศิริพร ขาวไชมหาป้าคิดว่าตัวป้าเองไม่มีปัญหา หรือถ้ามีก็เป็นเพียงเล็กน้อยพอแก้ปัญหาเองได้แต่อาจช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร แต่คนอื่นเขามีปัญหามากกว่าก็ให้เขาได้ถามดีกว่า
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์การล้างผักด้วยน้ำถ่าน น้ำเกลือ น้ำซาวข้าว ยังข้องใจเรื่องการแช่น้ำถ่านนานเกินไป แล้วผิดจะกลับไปสู่ผักเหมือนเดิม
นางสมใจ สิทธิษ์ได้รับความเมตตาจากพี่ที่แนะนำเรื่องเลิกกาแฟถีง6ท่านที่มีประสบการณ์ตรงในการที่จะเลิก มีความรู้สึกดีมาก ที่ได้ฟังพี่น้องแนะนำ ตั้งใจะทำตามและเลิกให้ได้ และตอนนี้เลิกได้แล้วค่ะ โดยใช้วิธีที่พี่ๆๆท่านแนะนำค่ะ
นางพรนภา บุรณศิริได้รู้เกี่ยวกับโรคต่างๆหลหลายและวิธีการรักษา
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ความรู้จากสายด่วน หมู่มิตรดี ทุกท่าน ที่มีอาการเจ็บป่วย ที่แบ่งปัน การสอบถาม และมีพี่ น้อง จิตอาสาคลายปัญหา คาใจ แนะนำให้ปฏิบัติได้ถูกวิธี เราสามารถแนะนำคนในครอบครัว เพื่อนๆ และตัวเองได้เกือบทุกเรื่องค่ะ ได้ประโยชน์มากค่ะ
นายสุถาพ พงศ์วรรณได้เห็นความทุกข์ของผู้อื่นได้เรียนรู้.นการแก้ทุกข์
นางภัคภร จันทราสกุล การทำงาน ทุกอย่างไม่เที่ยง ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน
นายสุมิตชัย ศรีจันดี.ได้ความรู้จากคุณเสาวนีย์ การใช้น้ำมะพร้าวผสมกับน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ดื่มเมื่อมีอาการอ่อนเพลีย แทนการให้น้ำเกลือ ได้ทดลองปฏิบัติกับแม่บ้านแล้วได้ผลดีมาก ประโยชน์ที่ได้รับได้ความรู้ใหม่และจะนำไปเผยแพร่ต่อไปตามความเหมาะสม
นางสาววิญญา จันทะพลมีข้อมูลดีๆและถูกตรงสำหรับการแก้ไขอาการต่างๆได้มากขึ้น ทั้งของตนและคนรอบข้างค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางนงลักษณ์.ใจมนต์ได้คาวมรู้และนำมาปฎิบัติไดัจริงค่ะก้
นางสาวดวงพร. ฤทธิ์ถาวรได้รับฟังประสบการณ์ตรง ที่ฟังแล้วนำมาปรับใช้ สุขภาพแข็งแรงคะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความกลัวโรค หรือกังวล ในเรื่องร้าย หรือ โรคร้าย ทำให้อาการหนัก และ เมื่อคลายใจ อาการต่างๆก็เบาลง
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา
นางวิศน์ชญาพัชร์ ธรรมราชได้มีความกล้าที่จะถามปัญหาสุขภาพและได้รู้ที่จะนำไปปฏิบัตรให้ถูกต้องคลายจากความทุกข์กายใจ
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ประโยชน์ความรู้วิธีรักษาตัวของผู้เข้าค่ายแต่ละท่าน และวิธีใช้สมุนไพรแต่ละตัว และวิธีคิดและทำใจ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์ร่วมรับฟังปัญหาของผู้อื่น ได้ความรู้วิธีแก้ปัญหาของตัวเองด้วย ประโยชน์ที่ได้รับคือ ล้างความชอบชังจากการติดดี ของตนเองได้คะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์กล้าทำในสิ่งที่กลัว เช่นกลัวการดีท๊อคก็ต้องกล้าทำให้ได้
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ประโยชน์ในการเข้าร่วมรับฟังจากหลายๆด้านของแต่ละชีวิตที่มีปัญหาเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางของการปฏิบัติตาม
นางกัญจนา อบรมชอบนำปัญหาของคนอื่นมาเรียนรู้และทำความดีให้มากๆ
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีดได้รับประโยชน์ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมรับฟังหรือบำเพ็ญร่วมรายการสายด่วนบางทีก็เห็นถึงความ ยึดดีอยากให้ทุกท่านได้ดี แต่ได้ฟังตอนอาจารย์และพี่จิตมาตอบปัญหาเห็นถึงความเมตตา ความกล้ายินดีที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์แบบไม่ยึดมั่นถือมั่น
นางสาวชรินรัตน์ ชุมจีด
นางจิตรา พรหมโคตร
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้รับความรู้จากการทบทวนธรรมของกัลยาณมิตรแต่ละท่านและรับทราบข้อมูลอาการของเพื่อนกัลยาณมิตรและข้อมูลถามตอบค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้เข้าซูม รู้สึกอบอุ่นมาก
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงกล้าที่จะไม่ได้สุขสมใจอยากที่ไม่เที่ยง
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การใช้ยา9 เม็ด รักษากายใจ
นางวันที่ 12/11/64สุมา ไชยช่วยกล้าที่จะเป็นในสิ่งที่กลัว
นางสาววิญญา จันทะพล
นางมณเฑียร ธโนปัจจัยผู้ป่วยที่เข้ามาร่วมรายการทำบุญมาเยอะถึงได้เข้ามาได้ กินอาหารมื้อเดียวได้ ดีใจที่เขามาถูกทาง เราก็สุขใจไปแทนเขาด้วย
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีมีความยินดีสุขใจกับพี่น้องผู้เข้ามาร่วมรายการแต่ละท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้และพยายามเข้าหาหมู่กลุ่มพวธ.กรณีตัวอย่างพี่น้องท่านหนึ่งอยู่คนเดียววัยอายุ70กว่าปี มีโรคซึมเศร้า ท่านก็ขยันเข้ามาถามอาการไม่สบายและได้ฟังคำตอบจากพี่น้องจิตอาสาดูท่านแล้วก็มั่นใจลดความกังวลไปได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ท่านก็ได้รับความสบายใจไปได้ทุกครั้ง ใจเราก็ลุ้นนะอยากจะไปตอบคำถามให้ท่านแต่ก็เห็นมีพี่น้องยกมือจองคิวตอบกันหลายท่านเราก็วางใจตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ วันนี้ได้มาเห็นท่านส่งการบ้านนักศึกษา ท่านก็มีความตั้งใจอย่างมากเราก็ชื่นชมเคารพท่านนะท่านศรัทธาแรงกล้าทำกิจกรรมต่่างๆได้ด้วยตนเองเราซาบซึ่้งมากๆ เห็นท่านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ สมแล้วที่พวธ.เปิดกิจกรรมเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยได้สำเร็จทันเหตุการณ์ยุคโควิดช่วยเหลือคนที่อยู่ไกลให้พ้นทุกข์ได้จริงๆ
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาปัญหาสุขภาพของแต่ละคนแตกต่างกันไป อาจจะมาจากสาเหตุของกิเลสที่ทานจากเนื้อสัตว์ หรือวิบากกรรมที่ติดตามมาในภพชาตินี้ แต่เมื่อปล่อยวางได้ ลดละเลิกได้ตามกำลังของแต่ละคน ก็ทำให้สุขภาพจากที่ป่วยหายขาดได้ และสุขภาพแข็งแรง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางนบชุลี เสาวนาได้รับฟังรายการทำให้ได้รู้ว่าเราต้องกล้าสู้กับกิเลสที่เรากลัวแบบฝังอยู่ในใจไม่ว่าเรื่องใด ๆ
นางวราภา ร่าหมานไม่ได้ยกมือพูดหรอกค่ะ แต่ฟังปัญหาของหมู่มิตรที่ถามและจิตอาสาที่ตอบ คำถามบางคนก็ตรงกับตัวเองท่านจิตอาสาตอบมาก็ได้ประโยชน์มากก็เอามาปฎิบัติกับตัวเองค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวลได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารสุขภาพ
นางสาววิภาว้ลย์ ถนัดธรรมกุลได้รับความรู้ทั้งเรื่งจิตวิญาณและสุขภาพ
นายคมเวช หงส์เชิดชัยทำให้มีความรู้การดูแลสุขภาพกายใจมากขึ้น
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการลด ละ กิเลส มีผลทำให้เหตุการณ์ หรือ โรคร้ายทุเลาลงได้
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้ได้ความรู้ว่า การมีโรคทำให้เกิดทุกข์ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้ที่จะมาแก้ไขความทุกข์ของตัวเรา
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความกลัว กังวล สั่นไหวจากโรคภัยไข้เจ็บของผู้คน ทำให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวง จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใด
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเข้าร่วมฟังปัญหาของแต่ละท่าน มีความทุกข์ที่แตกต้างกัน สุดท้าย ทั้งผู้มีปัญหาของการเจ็บป่วย หรือผูที่ไม่ป่วย สุดท้ายก็จะสู่ความพ้นทุกข์
นางสาวสมทรง นาคแสงทองดูแล้วได้ประโยชน์ในการฟังทั้งงานอกและงานใน
นางสาว ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม)ได้ฟังการเข้าร่วมถามตอบปัญหาของพี่น้องจิตอาสาและพี่น้องที่เข้าค่าย ทำให้รู้สึกชื่นชมในความกล้าของพี่น้องที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทุกข์ของชีวิตของแต่ละท่าน ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องจิตอาสาที่ร่วมกันตอบปัญหาเพื่อคลายทุกข์ คลายความกลัว กังวลให้กับพี่น้องเหล่านั้น เพื่อเป็นพลังแรงใจ แรงปัญญา เป็นกำลังใจให้พี่น้องเหล่านั้นก้าวผ่านความกลัวอันเป็นกิเลสทุกข์ ที่นำวิบากร้ายต่างๆ นานามาสู่ชีวิต เห็นความคล่องแคล่วและคมชัดในการตอบปัญหา ตรงประเด็น เข้าไปสู่การล้างทุกข์อริยสัจได้เร็วขึ้นกระชับขึ้นในทุกๆวัน เห็นการขับเคลื่อนการเข็นกงล้อพระธรรมจักรที่ เด่นชัดยิ่งขึ้นๆ โดยการนำของพระโพธิสัตว์และสาวกแท้ทั้งหลายที่สานพลังกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ตรงกับบท ทบทวนธรรมมข้อที่ 126 ว่า "คุณค่าและความผาสุก ของการเป็นคน คือ... การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
นางสาววิภา ถิ่นถานร่วมรับฟัง -แต่ไม่ได้พูดคุย -ปัญหามีใว้แก้ ได้ข้อคิด ดีมาก
นางดอกไม้ ปวะบุตรการแก้ปัญหาโรคต่างๆ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางพิกุล วันจันทร์กล้าที่จะทำกิจกรรมการงานให้เหมาะสม
นายภาคภูมิ ยอดปรีดาได้เห็นถึงพลังที่จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆ จากการมารวมพลังกันของหมู่มิตรดี
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายมีความยินดีที่ได้อ่านบททบทวนธรรม ร่วมแสดงสภาวะธรรม และได้รับฟังสภาวะของหมู่ ฟังปัญหาของผู้ประสบ บางเรื่อง บางอย่าง นำมาใช้ แก้ไข ปรับปรุง ในตัวเองให้ดีขึ้น
นางสาววาสนา ทูลแก้วได้ฟังเพื่อนพี่น้องมาเข้าถามตอบสายด่วน ทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้นหลักๆ จะเป็นเรื่องของใจ ใจ 70% จะทำให้หายจากโรค ซึ่งเป็นยาเม็ดเลิศ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้รับฟังปัญหาและการแก้ไขในจุดต่างๆซึ่งบางทีก็ตรงกับปัญหาของเรารู้ซึ่งยินดีและขอบคุณทั้งผู้ถามผู้ตอบ
นางจำปา ลัคณาสถิตย์
นางสุรภี สนธิแก้วได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพของยาเม็ดเลิศ ถ้าล้างความกลัว กังวล หวั่นไหวได้ ทุกข์ที่มีอยู่ก็จะหายไป ได้นำมาปฏิบัติ ได้ผลจริง ร่างกายที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องฝุ่นปลายเล็บ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้เห็นปัญหาจของผู้เข้าอบรบมีทั้งผู้ที่ผิดศีลและไม่ผิดศีลจิตอาสาทุกท่านมีความตั้งใจบำเพ็ญพลังของความดีที่เห็นได้ชัด
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการรักษา ตามศาสตร์แพทย์วิถ๊ธรรมนั้น เป็นการรักษาทั้งใจและกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง และเป็นหมอดูแลตัวเองได้
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ทุกชีวิตมีค่ามีโกาสช่วยได้ก็ช่วย
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพรรางจืด ประโยชน์การใช้งาน และการระมัดระวังการใช้ให้ถูกต้อง
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบจากการที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายสายด่วนในวันอาทิตย์กับเพื่อนหมู่มิตรดีทำให้ได้เรียนรู้งานในด้านต่างได้เข้าใจมากขึ้น​โดยเฉเพาะงานด้านพิธีกร​ได้ใช้ความกล้ามาฝึกเป็นผู้ช่วยพิธีกรทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้ทบทวนธรรมจากกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะได้รับรู้ถึงการเอาใจใส่ของกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือตอบคำถามให้คำแนะนำแก่เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะได้ความรู้จากการถามตอบและคำชี้แนะแก่กัลยาณมิตรมากมากค่ะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาในการปฏิบัติตนจากการเป็นโรคต่างไปค่ะ ปัญหาและคำตอบเป็นความรู้และเข้ามากขึ้นค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้จากกัลยาณมิตรโดยตรงค่ะ ขอบคุณกัลยาณมิตรที่ให้ความรู้ค่ะ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวจิรานันท์ จำปานวนโรคเกิดจากกิเลส ทำให้เราป่วยเป็นได้ทุกโรคพอเข้าฟังสายด่วนก็ได้กำลังใจที่จะออกมาเพ่งเพียรลดกิเลสตัวชั่วร้าย ที่พาให้เกิดโรคได้ทุกโรค
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาตระหนักความสำคัญของยาเม็ดหลัก
นางสาวรัชกร กุลเสวต
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเชื่อมั่นในยาเม็ดหลัก8 9
นางสาวอุบล พลรบ
นางสาวอุบล พลรบ
นางสาวอุบล พลรบ
นางยุพิน ไชยยศทุกช่วงเวลามีประโยชน์มากค่ะแต่เราก็ไม่สามารถทิ่จะดูใด้ทุกช่วงเวลา.ใด้รู้ความเจ็บป่วยของพื่น้องและเอาความรู้มาปรับใช้กับตัวเองค่ะ.บางท่านก็มีอาการเจ็บป่วยมากจนเรานึกไม่ถึง.และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ.สาธุค่ะ
นางมณเฑียร ธโนปัจจัย
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีรอบนี้ได้รับความปิติยินดี อบอุ่นใจ และความเมตตา ในการรวมพลังของพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำอาการป่วยทางสายตาของคุณพ่อ เพราะตนเองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ได้ทั้งหลักคิดในการประมาณอาการและวิบากกรรมของตนเองกับคุณพ่อ ว่าจะได้ประมาณแค่ไหน รู้สึกโชคดีที่ตนเองได้อยู่ในท่ามกลางหมู่มิตรดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์จริงๆ
นางสุมา ไชยช่วยนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งร่างกายและจิตใจ
นางสาวณัฐชยา จินตนารั่งโรจน์
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติลดความกังวลเข้าใจมากขึ้น
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีความกล้าที่จะยอมรับทุกสิ่ง ทั้งดีและร้าย เพราะเราทำมาทั้งนั้น
นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​ได้ร่วมกับหมู่ในการประกอบกิจการงาน สมานความสามัคคีกับหมู่มิตรดี ได้รับประโยชน์จากการร่วมบำเพ็ญทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาลวิธีรักษาโรคทุกโรคของท่านอาจารย์หมอเขียวเม็ดเลิศ70 %เม็ดหลัก20 %เม็ดเสริมแค่ 10% ประโยชน์ที่ได้รับเวลามีปัญหาทุกปัญหาให้แก้ทุกข์ที่ใจก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามมา
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทย
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์มีความยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะประชุมก่อน ระหว่างทำรายการ และหลังจัดรายการ แม้จะมีความขัดแย้งกันบ้างด้วยความไม่เข้าใจกัน แต่เมื่อได้ประชุมอปริหาแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีประโยชน์ที่ได้รับ1.ได้สานพลังกับหมู่มิตรดี2.ได้ฝึกการเป็นพิธีกรและการตอบปัญหา3.ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้รับการอบรมถามปัญหา และพี่น้องจิตอาสาที่ตอบคำถาม รวมถึงท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่มาให้ปัญญาและความกระจ่างในการตอบปัญหาแก่ผู้ถามรวมถึงจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านด้วยค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์มีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาค้นพบแพทย์วิถีธรรมเพราะศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย ยินดีและเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงคนนั้น เขายินดีมากที่มาพบมีมิตรดีกลุ่มนี้ เราก็ยินดีที่ได้พบหมู่มิตรดีกลุ่มนี้ค่ะ
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้เห็นเหลี่ยมมุมต่างๆของกิเลสที่มาหลอกให้ทุกข์ใจมากขึ้น สามารถนำมาใช้หักล้างเหตุผลของกิเลสของตนเองได้
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์เข้าใจความทุกข์ของผู้คนตามเหตุการณในปัจจุบัน นอกจากทุกข์ทางกายจะมากแล้วทุกทางใจก็มากขึ้นด้วยการทำรายการก็ช่วยทำให้ผู้ถามทุกข์คลายได้
นายไพฑูรย์ ทุมพันธ์ได้นำเอาความรู้จากหมูมิตรดีมาเเบ่งปันนำไปใช้บ่าง
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตามีความรู้มากขึ้น
นางเกษร อินต๊ะปัญญาได้ความรู้ การดูสุขภาพเพิ่มพูนมากขึ้น เช่น การใช้น้ำสมุนไพร นำ้สมุนไพรในตัว ช่วยลดลดอาการปวดในร่างกาย ใช้อาหารปรับสมดุลย์ พี่น้องจิตอาสา เป็นผู้ชี้นำทางด้วยจิตที่เมตตา เรียนรู้ การเป็นหมอดูแลตัวเอง “หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวเราเอง “ หมอแผนปัจจุบัน รักษาตามอาการ หมอแพทย์แผนไทย รักษาต้นเหตุของโลก
นางยุพิน หมายชื่น
นางสาวประภัสสร วารีเข้าไปฟัง แม้ไม่ได้ตอบก็ได้ประโยขน์
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมได้เห็นเหลี่ยมมุมในการคลายทุกข์ กาย ทุกข์ใจ ในรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง จาก อาจารย์ และพี่น้องจิตอาสา
นางยุพิน หมายชื่น
นางณัฐพร คงประเสริฐอบอุ่น ผาสุก
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตได้เห็นความใจร้อนของเพื่อนจิตอาสา จนทำให้ไปก้าวก่ายหน้าที่อีกท่านหนึ่ง ซึ่งดูแล้วเหมือนกับแย่งงานกันทำ ประโยชน์ที่ได้รับ การฝึกความอดทน ฝึกการให้โอกาสผู้อื่น
นางกัญจนา อบรมชอบ
นางจิตรา พรหมโคตรวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สรุปสภาวะธรรมในรายการตอบปัญหาสายด่วน ได้พบกับความทุกข์ของแม่ที่เห็นลูกติดเกมส์ ซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยเจอแล้วมาเปรียบเทียบตนเองในตอนนี้ว่าลูกเราก็ยังคงติดเกมส์เหมือนเดิมแต่เราไม่ทุกข์ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เปรียบเทียบความทุกข์ของตนเองจากลูกติดเกมส์ว่า โชคดีที่เรามาพบแพทย์วิธีธรรม ทำให้เราได้อยู่กับปัญหาจากวิบากกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ
นางสาวนฤมล วงศา
นางเวียงทอง นุ่นภักดีปัญหาทุกอย่างเกิดจากตัญหาราคะแล้วส่งผลทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ เราต้องยอมรับปิดยอมรับโทษเต็มใจรับโทษแล้วกลับมาตั้งศีลเพื่อลดละเลิกสิ่งที่ทำไม่ดี ทำสมดุลร้อนเย็นโดยใช้ยา9 เม็ด
นายสมศักดิ์ แดงอ่อนใจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่70%กายคือบ่าว30%ป่วยได้แต่ใจต้องไม่ป่วย
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้เราได้รับประโยชน์ นำมาปรับใช้กับตัวเอง
นางสาว โสภณา อยู่เล่ห์ได้ฟังเรื่องของแต่ละท่านแล้ว ได้ข้อคิดหลายอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วยังทำให้เห็นความเพียรของแต่ละท่านที่ฟันฝ่าวิกบากร้าย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวผาสุข ตันชวลิตปฏิบัติการราะบายพิษออกจากใจเป็นอย่างแรก แล้วจึงทำสมดุลร้อนเย็นและระบายพิษทางกายด้วยยา ๙ เม็ด
นางสาวสำรวย รัตตนะมีความยินดีกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสายด่วน ถึงแม้ตัวเองจะไม่มีโรคแต่ก็ได้ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆิสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราและบุคคลรอบข้าง ได้ตามโอกาสต่างๆ
นางรมิตา ซีบังเกิดในการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน จะพบว่าผู้เข้าค่ายบางท่านสามารถเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความทุกข์กาย ทุกข์ใจ แต่เมื่อได้พบคำแนะนำจากจิตอาสา ให้กำลังใจ เขาก็คลายความทุกข์กาย ทุกข์ใจลงได้ ซึ่งเรื่องบางเรื่องเป็นตัวอย่างที่เรานำมาปรับใช้ในชีวิตตนเองได้
นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย์ # รู้สึกชื่นชมหมู่กลุ่มที่ต่างช่วยกันเอาภาระในการช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน #:ประโยชน์ ได้ความรู้ &แนวทางในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องได้หลากหลายยิ่งขึ้น จะได้เป็นแนวทางในการปรับแก้ทั้งสุขภาพตัวเองและแนะนำผู้อื่น ต่อๆไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี15 พ.ย.64 เวลา 16.40-17.30 น.ไม่ชอบใจ ในคำพูดที่แนะนำ ที่ใช้คำว่า ไม่ยาก ง่ายๆ ทำได้ สำหรับคนที่ทำไม่ได้ มันก็ทำไม่ได้จริงๆบอกว่าง่ายอย่างไร แล้วจะให้ทำอย่างไรล้างความไม่ชอบ ไม่ถูกใจไม่ได้ เลยไม่อยากฟังแต่ก็ฟังต่อไป จนจบรายการ กิเลสยังเยอะอยู่มากค่ะ
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงเห็นมุมมองต่างๆของกิเลสที่หลากหลายของแต่ละมุม ที่ละเอียดลึกลงไป
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้สภาวะธรรมจากอาบ่าวเรื่องการมีกิเลสที่มักไปโทษคนอื่นไม่เคยย้อนดูตัวเองไม่เคยล้างใจตัวเองซึงตรงกับตัวเองที่มีอาการนี้อยู่โดยใช้การพิจารณากับตัวเองก่อนให้เมตตาตัวเองให้ตัวเองคิดถูกคิดตรงให้ได้เร็วๆก่อนแล้วจึงนำไปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคลที่เราเกี่ยวข้องในผัสสะนั้นๆประโยชน์ที่ได้รับคือนำมาปรับใ้ช้กับตัวเองได้ดีมาก
นางศิริพร ขาวไชยมหาได้รู้เรื่องรู้ปัญหา จากคนอื่นแล้วย้อนกลับมาดูตัวเรา แก้ไขไปพร้อมกัน
นางเรณู ไชยศรีเห็นใจทุกคน
นางสุรีนารถ ราชแป้นจากการได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการตอบปัญหาสายด่วนได้ล้างความกลัวที่จะมาทำรายการ ล้างความกลัวเกิดการผิดพลาด พลาดก็ไม่ทุกข์ ปรับปรุงข้อผิดพลาดในแต่ละวันๆ ได้ช่วยหมู่กลุ่มในการบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำตามมติหมู่ ถึงแม้จะมีข้อพร่องก็ยังเบิกบานค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตร
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงกล้าเกิดอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายตายก็ไปเกิดใหม่ทำดีต่อ
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายกิตติ สิริพณิชพงศธรได้แรงเหนี่ยวนำที่จะอยากจะเป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้าง และยังได้เทคนิคการดูแลตนเองใหม่ๆเสมอ
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์เห็นความทุกข์ของผู้ถามปัญหาความเจ็บป่วยทางกายของแต่ละท่าน เพราะว่า ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค ที่ถูกกิเลสครอบงำ จนไม่สามารถดึงจิตใจที่หลงอยู่ในรสชาติที่ปรุงแต่งด้วยสารปรุงรส ล้วนแล้วแต่มีสารเคมีเจือปน ที่ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วย ทำให้ตัวเองได้ตระหนักในการล้างกิเลสกาม ตัวที่เคยติดรสชาติอร่อย มากินรสชาติธรรมชาติ แรุงเอง ด้วย พืช จืด สบายได้มากขึ้นเป็นลำดับๆ ร่างกายเบาสบาย แข็งแรง
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได้ดูแลตัวเองมากขึ้น
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได้เข้าใจในการดูแลัวเิงแระบวมดุลร้อนเย็นและสามารยำไม่บอกตาอกับผู้อื่นได่
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณ
นางสาวคูณทิพย์ วงษ์สุวรรณเกิดสภาวธรรมให้รู้จักการประมาณในการสนทนา..... การได้พบปะพี่น้องที่ป่วยหนัก อยากให้กำลังใจ...ประโยชน์คือรู้สึกได้พลังจากการฟัง การถามตอบปัญหา
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้ความรู้จากการแนะนำประสบการณ์จากท่านกัลยาณมิตรผู้มีอายุยาวที่แนะนำการดูแลรักษาร่างกายแข็งแรงได้ความรู้และข้อมูลจากท่านกัลยาณมิตรหลากหลายท่านหลายข้อมูลและได้รู้เพิ่มเติมค่ะเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพค่ะ
นางดรุณี อินทนิล
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์การคบหมู่มิตรดี ทำให้มีพลังในการแก้ไขปัญหา
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา-
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์การดับทุกข์ใจได้ จะพบทุกข์หายฉับพลัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
นางดาวรุ่ง บัวแก้วได้ประโยชน์จากการฟังปัญหา เห็นคุณค่าของอาหาร ความสมดุลย์ความพอดีคือสิ่่งที่ร่างกายต้องการ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงการดำรงค์ชีวิตที่ถูกต้องงถูกตรงทำความดีกับผู้คนให้ม่กๆความดีจะติดตามคุ้มครองเราชาตินี้และชาติอื่นๆสืบๆไป
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์สอบถามปัญหาเรื่องการตั้งศีล อะไรที่ทำแล้วสบายใจคือศีลที่แท้จริง อะไรที่ทำแล้วเป็นทุกข์อันนั้นคือไม่ใช่ศีล ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะ ต้องชมย้อนหลังอีกทีนึง
นางพิกุล วันจันทร์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้ความรู้เพิ่มขึ้นและพอฟังเรื่องคนอื่นทำให้รู้ว่าทุกคนมีความทุขแตกต่างกัน
นางสาวนฤมล วงศาส่วนใหญ่รับฟังย้อนหลังและได้สาระความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวคิดในการทำใจให้คลายกังวล เวลาเข้าฟังคำแนะนำผุ้ป่วยที่เข้ามาสอบถามก็ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติร่วมไปด้วย ได้รับพลัง ซึ่งสาระความรู้เป็นสิ่งที่ควรสะสมไว้ เผื่อเวลาเกิดกับตนเองและคนในครอบครัวจะได้นำไปใช้ได้ ถุกตรง
นางสาวสัสยา วาทยานนท์
นางสุมา ไชยช่วยนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไม่สะสมกิเลสเลิกชอบให้ได้ชอบกินอะไรให้เลิกให้ได้มีมักน้อยกำจัดกิเลสมีศีลเคร่งกินน้อยใช้น้อยพึ่งตนเอง
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางวสา ราญคำรัตน์ได้ความรู้การดูแลตนและผู้อื่นและได้ล้างชอบชัง
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพได้ดีมากๆ ทั้งฟังจากผู้ร่วมค่ายเข้ามาถาม และตัวเองมีปัญหาในการดูแลก็เข้าไปถาม ท่านจิตอาสาแนะนำก็นำมาปฏิบัติ ซึ่งทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ท่านได้บอกค่ะ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีได้หลายทางโกรธน้อยมีสติมากขึ้นไม่ใจร้อน
นางภัคภร จันทราสกุลฝึกการวาง การยึดมั่นถือถือมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น จากปัญหาของผู้อื่น
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้ความรู้มากขึ้น
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ทำใจไร้ทุกข์ การมีทุกข์จะทำให้ใจตัวเองให้เบิกบานแจ่มใส พลังกายและใจลดลง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีรู้สึกยินดีเป็นปิติเห็นพี่น้องที่เคยมีอาการไม่สบายเศร้าโศกทุกข์ระทม ตอนนี้มาเปิดเผยว่ามีความสุขสดชื่นเบิกบานแจ่มใสสามารถกำจัดกิเลสได้ เราได้ฟังก็ได้รับพลังไปด้วย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวดวงพร ฤทธิ์ถาวรได้ความรู้เพิ่มเติม ในการได้ดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคะ
นางดอกไม้ ปวะบุตรการมีหมู่มิตรดีจะช่วยคลี่คลายปัญหาทุกกายใจได้
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้ความรู้การสวนล้างลำใส้ระบายพิษร้อนชุดใหญ่ประโยชน์ที่ได้รับ เข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนการทำรวมถึงการนำวัตถุต่างๆมาปรับใช้และได้ทำการทดลองแล้วได้ผลดีมาก
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่ง
นางเครือ​แก้ว​ คุ​ณะ​วัฒนา​พี่น้องร่วมสานพลัง สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ในหมู่มิตรดีสหายดี ช่วยให้พ้นทุกข์ งานสำเร็จลุล่วงได้ดีเพราะรัลยอมรับความจริงว่ามันต้องมีเหตุพลาดบ้างพร่องบ้าง แต่สรุปใจกันเกิดความเบิกบาน สำราญใจ ยินดีเต็มใจที่ได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนร่วมอ่านบททบทวนธรรมและได้บอกเล่าสภาวะธรรมเรื่องการตั้งศีลลด ละ เลิกต่อสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย หมู่กลุ่มได้เสนอแนะวิธีการในการเลิก..และในที่สุดตนเองก็เลิกได้ค่ะ...ได้รับฟังปัญหาของแต่ละท่าน ส่งกำลังให้แต่ละท่านมีกำลังต่อสู้กับกิเลส
นางนาง หน่อย นกจันทร์บางอย่างก็ตรงกันกับที่ได้รับสามารถคิดตามและปฏิบัติตามค่ะ
นางจารุวรรณ โกมลกุญชรฟังแล้ว ได้ประโยชน์มากมาย เช่นวิธีการรักษาโรคต่างๆ การใช้ยา 9 เม็ด เทคนิคการใช้ยา9 เม็ด ซึ่งบางเม็ด ไม่เคยทราบเทคนิคที่ละเอียด หรือ ประโยชน์จากข้อนั้นๆ ทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำ ที่จะนำไปใช้บ้าง ที่สำคัญคือเข้าใจเรื่องกรรม วิบากกรรม ให้สำนึกผิด ยอมรับผิด จะทำให้รักษาโรคได้เร็ว เป็นยาเม็ดเลิศ ที่วงการแพทย์ทั่วโรคยังไม่ทราบเรื่องนี้ ความกลัว ความอยาก อาจเแป็นสาเหตการป่วยก้อได้ แก้ไขโดย ใช้ความกล้า ที่จะป่วย กล้ารับ ให้ได้ ที่สำคัญ "ใจ" ไม่กังวล ตรวจดูใจว่ากังวลหรือไม่ อย่าเครียด อย่ากังวล เพราะความกลัว จะเป็นพิษ จะเพิ่มโรค สาธุค่ะ
นางสาวณปภัช เมฆประมวล
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการรับประทานเนื้อสัตว์ ทำให้เกิดสารพิษในร่างกาย + วิบากร้าย
นางวราภา ร่าหมานยังไม่กล้ายกมือพูดค่ะ แต่ก็พยายามฟังหมู่มิตรดีพูด ถามตอบปัญหากัน สิ่งไหนที่ตรงกับตัวเองก็เอามาปฏิบัติค่ะ ก็ได้ปฏิบัติตามและได้ ประโยชน์ที่ หมู่มิตรดีถาม และตอบกันค่ะ สาธุค่ะ
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ความรู้จากหลายท่านที่่มาให้คำแนะนำในการรักษาทั้งรูปธรรมและนามธรรม
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้รับความรู้ในเรื่องอาการและวิธีแก้ไขปัญหาอาการต่างๆจากกัลยาณมิตรเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษด้วยมได้รับคำแนะนำความรู้เพิ่มเติมในการปลูกและการใช้วัสดุอุปกรณ์รวมทั้วการถนอมเมล็ดพันธุ์พืชด้วยค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม ตามศาสตร์ แพทย์วิถีธรรม จากประสบการณ์ของท่านจิตอาสา ผู้มีประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยใจที่บริสุทธิ์
นางกัญจนา อยรมชอบเมื่อเกิดผัสสะกับใครรู้วิธีการดับทุกข์ได้เร็วโดยพิจารณาเป็นข้อๆผลเสียที่จะเกิดขึ้น
นางสาวรสริน สังข์เกื้อเห็นที่ทำรายการก็ ดีมากเลย มีปัญหาอะไรถามได้ทุกเรื่องจิตอาสา ก็ช่วยเต็มที่
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงการเสพกิเลสคือพลังไม่ดีไปเพิ่มพลังร้ายสุขไม่มีทีแต่ทุกข์มีแต่โทษเท่านั้น
นางสาวผาสุข ตันชวลิตความทุกข์ทางใจ มีผลต่ออาการความเจ็บป่วยทางกายอย่างมาก หากใจไม่ทุกข์ กายจะผ่อนคลาย และอาการของโรคจะดีขึ้น
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางนปภา รัตนวงศาสรุป.คำถามสายด่วนสุขภาพ พึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2564กิจกรรมตอบคำถามสายด่วนสุขภาพ พึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยคำถาม-ตอบที่น่าสนใจวันนี้ 1. คุณ ปาวิดา ทองธวัฒน์ 15.10 นขอคำแนะนำ .. ตั้งใจฟังอาจารย์บรรยายธรรมฟังอาจารย์อย่างตั้งใจพลังเป็นของเราถ้าเราแว๊บมองตรงอื่นพลังจะลดลง เราก็ต้องใช้พลังใจในการที่จะดึงพลังกลับมาฟังใหม่ แต่บางครั้งกลับมาไม่ได้ รู้สึกเหมือนหมดแรง เมื่อตั้งใจฟังจะมีพลังพอมีสิ่งอื่นดึงความสนใจก็จะเสียพลังจิตอาสาตอบ.. ชีวิตถูกสร้างด้วยพลังจิตให้มาสื่อสารทางตา หู จมูกทลิ้น กาย ใจ พอเห็นปุ๊บชอบปั๊บจะเสียพลังทันที พอชังปุ๊บก็จะเสียพลังทันที ต้องหางานผัสสะให้ทัน ถ้าเราไปชอบไปชังจะเสียพลังมาก ต้องตั้งศีลมาเพื่อที่จะสร้างตัวนี้ จิตที่มั่นคงคือจิตที่ไม่มีอะไรมาแทรกได้จิตตรงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตัวชอบ ตัวชัง ให้พิจารณาบ่อยๆซ้ำๆ มันจะดีขึ้น พอเราตั้งใจจริงมันจะเกิดปัญญาตั้งศีลกิเลสมันจะดิ้นให้เห็นทำจนจิตเป็นอุเบกขา2. คุณ เจียก 15.29 นถาม..เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตัวร้อนมากปรึกษาจิตอาสาแล้วให้กัวซาได้ผิวร้อนมาก ทานข้าวไม่ได้ ทานนมถั่วเหลือง 100% ได้ไหม ใช้น้ำปัสสาวะดีท็อกซ์ออกมาแต่น้ำ มีอาการทั้งร้อนทั้งหนาว อยากกินอาหารแบบมังสวิรัติได้ไหมกินข้าวกับเกลือทำมาเกือบเดือนแล้ว อาจจะไม่รู้ยศทหารมา 2 ปีแล้ว จะทานโปรตีนเกษตรได้ไหมจิตอาสาตอบ.. ให้ตั้งสติให้อยู่กับตัวอย่าคิดมาก โรคที่เป็นอยู่มาจากร้อนเป็นส่วนใหญ่ เวลาร้อนมากใจรู้สึกยังไง ความกลัวความกังวลมันมองไม่เห็นเพราะศีลยังไม่พอ มาเริ่มตั้งศีลว่าเรายังกังวลอยู่ไหมกลัวที่จะยอมรับ ตอนนี้ในร่างกายมีพิษร้อนสะสมอยู่ เวลาไม่สบายจะไม่อยากกินสิ่งที่เป็นฤทธิ์ร้อนให้กินฤทธิ์เย็นไปเรื่อยๆ กินข้าวไม่ได้ก็กินสมุนไพรไป ให้ลองทำผักผลไม้ปั่นเป็นผักผลไม้สด ถ้ารู้สึกร้อนก็แก้ด้วยฤทธิ์เย็น พอรู้สึกเย็นให้แก้ด้วยฤทธิ์ร้อน ร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันให้เอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นแล้วเติมน้ำอุ่นกินอะไรก็ได้ที่สบายให้ใช้สิ่งนั้นทำไปเรื่อยๆก็จะหายทดลองได้เลย กินอะไรไม่ลงแสดงว่ๅๆร่างกายมันยังไม่รับก็ไม่ต้องกิน กินอะไรดีขึ้นก็กิน ให้ลองกินดูแล้วดูอาการถ้าดีขึ้นแสดงว่าทำถูกแล้ว ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผอมจะอ้วน กำลังกายออกได้ทุกวันได้ก็จะดีออกไม่ได้มากก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ให้พยายามทำให้ได้ทุกวันวันละนิดละหน่อยทำเท่าที่สบายให้ใจเย็นๆส่วนโปรตีนเกษตรไม่แนะนำให้ทานมันมีแต่กลางไม่มีโปรตีนอะไร ทานผักดีที่สุด นมถั่วเหลืองกล่องถ้าไม่มีทางเลือกก็ทานได้ แต่ให้ทานเป็นครั้งคราวเพราะนมถั่วเหลืองมีฤทธิ์ร้อนเทคนิคที่ทำให้หายรูปคือให้ทำอย่างเพลิน ถ้าไม่สบายกล้าที่จะใช้วิบากทำแบบยินดี รับรถไม่ได้มา 2 ปีที่เป็นนี่ถือว่าน้อยแล้ว เรากินสัตว์มาเยอะทำร้ายเขาไม่เยอะ ทำผิดสำนึกผิดถ้าเรายินดีสารอินโดฟินกำลังทำให้รู้สึกสบายกุศลอกุศลมาให้เราใช้วิบาก มาเริ่มต้นที่จะปฏิบัติศีลใหม่ อาจารย์บอกให้ทำอย่างเพลิดเพลินทำอะไรให้เอาเวทนาเป็นตัวชี้วัดทำแล้วสบายให้ทำต่อ ทำแล้วไม่สบายให้เลิกให้กล้าที่จะทดลอง ให้เลือกว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่ยินดีให้ได้ทั้ง 2 อย่างทั้งดีและไม่ดีการทำ ดีท็อกซ์ให้เพิ่มตอนก่อนนอนอีกครั้งไม่มีอะไรออกมาก็ไม่ต้องกังวลแต่ความร้อนออกมาให้ความร้อนออกมาให้มากกว่านี้แล้วค่อยลดลงให้เหลือ 1 ครั้ง
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันได้เข้าไปบำเพ็ญตอบปัญหาสุขภาพในห้องไลน์สายด่วนมีข้อความที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของห้อง ดิฉันก็เลยได้บอกกล่าวไปว่าไม่เหมาะที่จะส่งเข้ามาในห้องนี้ซึ่งห้องนี้เหมาะสำหรับที่จะถามตอบปัญหาสุขภาพยา 9 เม็ดหรือเทคนิค 9 ข้อของหลักการแพทย์วิถีธรรมเท่านั้น ท่านที่ส่งข้อความมาเกิดอาการไม่พอใจจึงต่อว่ากลับมาหลายข้อความ เมื่อดิฉันเปิดอ่านแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการอะไรเข้าใจว่าท่านคงไม่ทราบกฎระเบียบของห้อง หากเป็นเมื่อก่อนเคยโดนลักษณะเช่นนี้ก็จะมีอาการเสียใจ น้อยใจ และร้องไห้ว่าเราทำดีแล้วยังมาว่าอีกยิ่งหากมีพี่น้องหรือสมาชิกในห้องส่งข้อความให้กำลังใจก็ยิ่งร้องไห้มากขึ้นหลายวันกว่าจะหายอาการเหล่านั้น แต่พอได้บททบทวนธรรมของท่านอาจารย์ที่ได้ท่องอ่านทุกวันก็มาเจอข้อที่ 143 ทำดีถูกด่าให้ได้ ถูกแกล้งให้ได้ ถูกนินทาให้ได้ ถูกว่าให้ได้ ถูกเข้าใจผิดให้ได้ ถูกทำไม่ดีสารพัดเรื่องให้ได้ เพราะเราทำมาทั้งนั้นเมื่อได้บททบทวนข้อนี้นี้แล้วก็ได้ล้างใจโดยไม่ได้นึกโกรธเกลียดเขาให้อภัยด้วยใจที่เบิกบาน
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ประโยชน์ทุกสถานในการได้ฟังได้คิดได้ทำสิ่งดีมีประโยชน์อย่างสูงสุด กายใจแข็งแรงขึ้นตามลำดับๆที่ได้มีส่วนร่วมรับฟังอย่างเป็นสุขที่ได้รับจากผู้ถามและผู้ตอบเป็นตัวอย่างในทางธรรมที่ถูกตรง
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเข้าร่วมรับฟังแต่ไม่ได้เข้าร่วมถามตอบค่ะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากหลายได้นำมาปฏิบัติบางส่วนที่เป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดสาธุธรรมนำชัยไร้ทุกข์ค่ะ
นาง3เพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้เห็นพี่น้องได้เข้ามาสนใจมากขึ้นซึ่งก็ดีใจที่พี่น้องได้มาถูกทางแล้ว
นางสาวรัตนา กิจเกื้อกูล
นางสาวป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ได้เห็น ความทุกข์ของคนป่วย ความเดือดเนื้อร้อนใจ และ รอคำตอบ จากผู้รู้ และมีความหวัง ว่าจะดีขึ้น ทำให้เรา ต้องตระหนักถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยว่ามัน สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา เราต้องไม่ประมาท พร้อม ที่จะ ตายได้ ตลอดเวลา ต้อง ทำใจไว้ ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรา
นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ร่วมกิจกรรมถามตอบปัญหาสายด่วนและเรียนตัดต่อวิดีโอ เพื่อช่วยแบ่งบำภาระพี่น้องได้ประโยชน์ตน คือได้บดกิเลส และ ประโยชน์ท่าน ได้ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์
นางจุฑามาศ วอล็อกเกอร์ได้เรียนรู้ว่ามีหลายคนมากที่มีปัญหาซึมเศร้า และได้รู้ว่า เราจำเป็นต้องรักษาศีล ศีลจะนำความสุขมาให้ เราจะไม่กังวล หวั่นไหว จะมีความมั่นคงในใจ จะส่งผลให้เรานิ่งสงบ และใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกยั่งยืนอย่างแท้จริง
นายทรงยุทธ อัคโกศลหลายปัญหาที่ผู้ถามถามนั้นตรงกับปัญหาที่ตนเองมีอยู่และกำลังมีความทุกข์ใจอยู่ เมื่อได้รับฟังคำชี้แนะคำแนะนำที่ท่านจิตอาสาตอบช่วยให้ผมได้นำไปปฏิบัติและคลายทุกข์ของตนเองได้
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้ความรู้มากขึ้น
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาทุกเหตุกราณ์มีทางออกเสมอแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางไป..สาธุค่ะอ.หมอเขียว
นางรมิตา ซีบังเกิดคำถามของผู้ป่วยบางท่านชี้ให้เห็นถึงความทุกข์กาย ทุกข์ใจ สรุปแล้วอาการป่วยนั้นต้องแก้ปัญหาทางใจก่อน ความเจ๋บป่วยก็จทุเลาลงตามลำดับๆ
นางณัชวรรณ ศรีเพขรส่องแสงแก้เท่าที่ทำได้แก้ไม้ได้ก็ปล่อยสร้างดีขึ้นใหม่
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์ได้ร่วมฟังการตอบปัญหาที่ภูผาฟ้าน้ำ ได้สภาวะธรรม ได้ฟังธรรมะที่ท่านจิตอาสา ร่วมตอบให้ นักเรียนซ้ำๆ บ่อยๆ ได้เห็นถึงการรวมพลังช่วยกันบำเพ็ญ ช่วยเหลือ พี่น้อง กันอย่างมีความสุข
นางนบชุลี เสาวนา
นางนปภา รัตนวงศา3. คุณ กฤษ 16.12 นถาม..หูอื้อมากผิดปกติน่าจะมาจากเสมหะในคอเป็นภูมิแพ้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว หลังจากครูวิทย์มา 2 ปีไม่ได้ออกกำลังกายโรคก็ตามมาหลายโรคอยากทราบว่ายา 9 เม็ด ทำดีท็อกซ์ 2 ครั้งกัวซา กดจุด พอกหน้า แช่เท้า กินน้ำปัสสาวะตอนเช้าเย็นแต่หูอื้อกลับรุนแรงขึ้นมา เป็นแต่ละครั้งครึ่งถึง 1 ชั่วโมง หยอดตาด้วยน้ำยาที่หมอให้มายาเคมีทำให้หูอื้อ จิตใจเริ่มไม่ดีฟังธรรมทุกวันบางวันก็สู้ได้ บางวันก็สู้ไม่ไหวเนื้อสัตว์พึ่งเลิกสัตว์ใหญ่ยังทานสัตว์เล็กนานๆครั้ง ใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำอุ่นดีท็อกซ์พอทำเสร็จแค่ครั้งเดียวทำวันละครั้ง ทำเดือนละประมาณ 5 ครั้งจิตอาสาตอบ.. ความหวั่นไหวเป็นโรค ต้องทำใจยอมรับให้ได้กล้าที่จะรับกล้าที่จะให้หมดไปกล้าที่จะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเราเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นอยู่ เรื่องเนื้อสัตว์สำคัญมากการไม่กินเขาทำให้เขาไม่ต้องทรมาน เขาทรมานเราก็ทรมาน เขาไม่ได้แค่ทรมานแต่เขาต้องตายเลยนะ สำนึกผิดในสิ่งที่เราทำพลาดมาตั้งมั่นในการไม่เบียดเบียน ยินดีที่จะทดลองไม่ดีขึ้นก็ได้ใช้วิบากโดยสัจจะมันจะดันออกได้เอง ให้กล้าทำกล้าเรียนรู้ต่อไป ทางร่างกายก็ปรับสมดุลไปตามที่ทำได้ ทางวัตถุหายบ้างไม่หายบ้างภูมิแพ้จะมีเสลดและเสลดจะทำให้หูอื้อ แรกๆหยอดหูทำผิดวิธี ร่างกายมันจะเริ่มกลับทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดีขึ้น ให้รู้ว่าร่างกายกำลังจะดีขึ้น เวลาดีท็อกซ์จะไม่ทำครั้งเดียวทำเท่าที่ร่างกายรู้สึกสบาย เวลาหยอดหูให้ใช้คัตเตอร์บัตจุ่มน้ำเสียบหูไว้ 10-20 นาทีจะช่วยระบายความร้อน จะใช้น้ำสกัดย่านางหรือน้ำสมุนไพรในตัวก็ได้ ให้มีวินัยในการสวนล้างลำไส้ เพราะลำไส้ใหญ่กับปอดมันจะสัมพันธ์กัน ยิ่งกลัวจะยิ่งเจ็บความกลัวความกังวลจะทำให้เราเป็นในสิ่งที่ไม่อยากเป็น ให้ลองฝึกลมหายใจร้อนเย็น ทำโยคะในท่าศพอาสนะแล้ววางใจไป ปรับสมดุลอาหารเวลากินอาหารให้เคี้ยวให้ละเอียด กินให้น้อยมื้อการอดคือการลดโรค
นางมณเฑียร ธโนปจัย-
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ทุกข์ใจหนักเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ส่วนทุกข์กายเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีได้รู้อาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหา โรคต่างๆ แล้วสามารถนำมาแก้ไขปัญหาของตัวเอง
นางสาวธนภร ฤทธิแผลง
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได่เข้าใจในเรื่องของวิบากกรมมากขึ้น
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ร่วมจัดค่ายสายด่วนร่วมกับหมู่มิตรดีทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันได้ลดกิเลสตัวเองจากความกลัวความไม่มั่นใจในการทำงานด้านต่างได้มากขึ้นได้ฝึกการเรียนรู้ได้ความชำนาญมากขึ้นทำให้ลดความกลัวและทำให้มีความั่นใจมากขึ้น​และจากการเข้าร่วมก็ได้รับรู้ข้อมูลปัญหาและการแก้ปัญหาจากพี่น้องจิตอาสาได้นำความรู้ไปใช้ประโยชนต่อไป
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม) จากการได้ฟังพี่น้องผู้เข้าค่ายเข้ามาถามคำถามจากคุรุและพี่น้องจิตอาสา ทั้งเรื่องสุขภาพและส่งการบ้านสภาวะธรรมต่าง ๆแล้ว เหมือนเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังลำบากเดือดร้อนให้ท่านเหล่านั้นได้ข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งทุกข์ที่หนักหนา ให้ผ่อนคลาย เบาบางไปได้เท่าที่กุศลอกุศลของแต่ละท่านที่จะรับได้ ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเอื้อและเสริมหนุนให้พี่น้องท่านอื่นได้ทำหน้าที่ของแต่ละท่านร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าไปสู่จุดหมาย คือความพ้นทุกข์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้ฟังสาระสภาวะธรรมหลากหลายรูปแบบ ได้มีความรู้จากยา9เม็ดมากยิ่งขึ้น
นายคมเวช หงส์เชิดชัยได้รับรู้ทุกข์หลายรูปแบบหลายรีรา ได้มึองค์ความรู้ที่ดับทุกข์ได้เพิ่มมากขึ้น ที่นำม่แก้ไขตนเองและแนะนำผู้อื่น
นางกัญจนา อบรมชอบเคยทำไม่ดีในอดีตเมื่อคิดไปท้อแท้ชอบโทษตัวเองไม่น่าไปทำเลยคิดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาเกิดความทุกข์ใจจึงทำให้เจ็บป่วยได้ฟังปัญหาของแต่ละคนในสายด่วนรู้สึกทุกข์ของตัวเองน้อยลงเลย
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีเห็นถึงความทุกข์ของผู้ที่ตกทุกข์ เห็นถึงความสุขของผู้ที่ไม่มีทุกข์ เห็นถึงว่าเราจะพยายามพากเพียรทำจิตให้สะอาดผ่องใสให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดี
นางสาวศิรินภา คำวงษ์ศรีทำดีเท่าที่ทำได้ งานสายด่วน มีหลายหน้างาน และทีมเรายังขาดแคลนบุคลากร ต้องวางใจ ให้เกิดความพร่องให้ได้ ทำดีให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ได้
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ฟังสภาวะของแต่ละคนได้ประโยชน์มากเราได้เอาไปพรากเพียรต่อไปค่ะ
นางพิกุล วันจันทร์
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ฟังปัญหาของแต่ละคนอล้วจับกิเลสได้เอาใช่มีประโยชน์มากค่ะ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้รู้ว่า โรคต่างๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
นางพรรณธิพา แย้มบัวทุกคนคือเพื่อนร่วมทุกข์ ล้วนมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ไม่ควรไปโกรธ เกลียดใคร การให้ การแบ่งปันต้องมีให้กันและกัน ประโยชน์ที่ได้รับ คือต้องหันมาดูแลตนเองไม่ทำตามกิเลส เพราะกิเลสนำแต่เรื่องร้ายมาให้ทั้งตนเอง และผู้อื่น ไม่มีอะไรดีเท่าการได้ฟังธรรมะแท้จากสัตบุรุษ การได้คบมิตรดี การทำให้สุขภาพแข็งแรง และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่พี่น้องได้แชร์มาได้นำความรู้มาปรับใช้ และได้ความรู้ที่ไม่เคยได้รู้
นางมณเฑียร ธโนปจัย
นางสาวอุบล พลรบ-
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ได้เห็นการพัฒนาของจิตอาสาแต่ละคน รวมถึงเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในอดีต
นายศรายุทธ​ พูนพินทำให้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง.. ว่าทำพฤติกรรมทุกข์มันต้องทุกข์.มีโรคมาก​ทำให้ทุกกายทุกใจมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต​ ทำพฤติกรรมพ้นทุกข์.. โรคลดลง.. ทำให้เบากายเบาใจมีกำลังเรื่องร้ายๆต่างๆลดลงมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้น​ ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหาพาพ้นทุกข์
นางสาวสำรวย รัตตนะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเองและคนรอบข้าง
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตส่วนใหญ่ที่เข้าในห้องซูมล้วนมีความทุกข์ และเมื่อได้มาอยู่ในหมู่มิตรดี ความทุกข์ลดลง หรือบางท่านก็หายฉับพลัน ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แบ่งปันความรู้ เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าอบรมคลายทุกข์ได้ ได้พบหมู่กลุ่ม สานพลังทำความดีร่่วมกัน
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)
นางกุลประภัสสร์ สุขบางเห็นทุกข์ของใจมนุษย์ ตัวผู้ปฏิบัติธรรมที่เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค8 ได้ก่อน จึงรู้สึกสงสาร และอยากช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นทุกข์ พบสุขแท้ .. แต่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง เพราะเป็น นศ. ตัวเองไม่ใช่จิตอาสา จึงวางจิตของตนทำอุเบกขา
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ประมวลคำตอบเกี่ยวกับการถอนพิษในร่างกายด้วยการใช้ผงถ่าน ตอนนี้จึงลอง ดื่มน้ำผสมผงถ่าน เพื่อแก้อาการผื่นคันที่ลำคอ และพอกทาด้วยผงพอก ตอนที่ทาผงพอกและยังไม่ได้ล้างออก รู้สึกแห้งสบาย แต่หลังจากล้างผมฟอกออกรู้สึกแสบคันตึง ยังไม่รู้ว่าการดื่มผงถ่านจะช่วยรักษาได้ไหม ดูกันต่อไป
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตบารมีของหมู่ต่อใหผิดพลาดก็จะพลาดน้อยที่สุด หากทำคนเดียวจะพลาดมากกว่า ไม่มีอะไรดีเท่ากับพลังความดีที่หลอมรวมกัน วันที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมทำรายการสายด่วน รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยมีตัวแทนกลุ่ม 3 ท่าน ต่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยประโยชน์ที่ได้รับ ได้หลอมรวมพลังกับหมู่มิตรดี
นางสาวผาสุข ตันชวลิตสภาวะร่างกายที่เกิดความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากการกระทำของตนเองในการนำสารพิษเข้าร่างกาย หรือ การประมาณที่ไม่พอเหมาะ+วิบากร้าย
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการแบ่งปันความรู้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ นั้น ได้ส่งคลื่นพลังความดีที่เหนี่ยวนำให้ผู้ที่กำลังมีปัญหาทุกข์ใจ ทุกข์กายนั้นได้มีทางออกในการดำรงชีวิต ในหลายเหลี่ยมมุม เป็นการเติมปัญญาในการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองและผู้อื่น
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวสำรวย รัตตนะนำความรู้ที่ได้มาใช้กัยตัวเองและครอบครัว
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค และ การหายของโรค ซึ่งมีความผูกพันระหว่างกายและใจ โดยใจเป็นประธาน จะมีผลมากกว่า ๗๐% กับการหายของโรค จึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาความกลัวในใจให้ได้เสียก่อน แล้วจึงพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาทางกาย
นางสาวนฤมล วงศาผู้ป่วยที่เข้ามาถามในสาย แม้จะไม่สบาย ทุกข์กาย แต่หลายท่านก็มีความเข้มแข็ง กำลังใจดี รวมถึงจิตอาสาหลายท่านที่เข้ามาช่วยตอบ ฟังแล้วคลายทุกข์ใจ และเข้าถึงสัจธรรมในชีวิตได้ดี ตนเองแม้ยังไม่ป่วย ฟังก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย ทั้งเทคนิคการแก้ไขความคิดในจิต การปฏิบัติดูแลตัวเองยามป่วย
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภืได้ทราบถึงคำตอบคลายใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทุกโรค ในบางครั้งก็ตอบปัญหาคาใจของเราได้ เป็นรายการที่มีประโยชน์มากค่ะ สาธุ
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านเวลาเราไปทำผิดศีลรู้สึกละลายใจ เมื่อเข้ากลุ่มซูม ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยาย ฟังท่านจิตอาสาและเพื่อนๆที่มาส่งการบ้านร่วมถึงผู้เจ็บป่วยที่มาเล่าความทุกข์ของแต่ละคนร่วมถึงผู้พากเพียรดิ้นรนกล้าหาญเอาชนะกิเลสตัวร้ายได้ อนุโมทนาสาธุคะ ดิฉันจะพูดกับตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ท่านทั้งหลายเขามาพากเพียรยอมเสียเวลาอันมีค่าเพื่อมาช่วยให้ความรู้ดูแลตัวเอง คอยให้คำปรึกษากับพวกเรา เพื่อพาพ้นทุกข์กับเราทุกคน เรามันเลวจริงๆที่ทำเล่นกับกิเลสอยู่ เรามันไม่กล้าหาญเสียเลย ถ้าเราจะทำจริงๆตายเป็นตาย เราจะไม่ยอมเป็นทาสกิเลสมันอีกต่อไป ป่านนี้เราจะทำประโยชน์ได้อีกมากมาย ขอกราบขอโทษคะ “จะพากเพียรไม่ยอมก้มหัวให้กิเลสอย่างกล้าหาญ”จะกลับมาตัวคนเดียวพร้อมความผาสุข จะไม่มีตัวอัปรีย์กิเลสตัวร้ายมาด้วยคะ
นางสาวพวงบุปผา หนูรักได้ฝึกฝนตนเองในการแก้ปัญหาสุขภาพให้กับผู้อื่น ได้บำเพ็ญกุศล ทำให้ตัวเองเข้าใจในคนอื่นและเข้าใจตัวเองไปด้วย ได้มีโอกาสในการช่วยเหลือผู้อื่น
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีถึงจะหยุดคิดให้ทุกข์ไม่ได้ แต่สามารถคิดเอาประโยชน์สูงสุดในการคิดให้พ้นทุกข์ได้ คือ ชิ้นผลงานทางจิตวิญญาณ เราไม่จำเป็นต้องฝืน หยุด ตัด แต่พิจารณาและคิด พูด ทำ แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ ดีกว่า
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเข้าใจการตัดสินใจแทนผู้ป่วยที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากการshare ข้อม฿ลของหมู่มิตร ทำให้เตรียมใจบอกกล่าวลูกหลานได้อย่างสบายใจ
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเกิดกำลังใจในการปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้น เพราะเมื่อล้มได้ก็ลุกได้
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีข้อคิดจากผู้ถามและคุรุ จิตอาสานำมาปรับใช้กับตัวเองได้ดี
นางนรภัทร​ พงษ์เสาร์ฟังปัญหาสุขภาพของผู้อื่นบางอย่างตรงกับเรานำมาปรับเปลี่ยนในตัวเอง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงอยากเป็นทุกข์หยุดอยากไม่ทุกข์ทำดีที่ทำได้หยุดอยากในสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ต้องอยากในสิ่งที่ร้ายขวางอยู่และหยุดในสิ่งดีเกิดไม่ได้เสียทีให้ได้ยินดีชดใช้ให้ได้ก็พ้นทุกข์
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติสบายใจเข้าใจได้เรียนรู้
นางสาวจรัสพักตร์ จังหวะเพลงถ้าเรามีข้อสงสัยสามารถถามและได้คำตอบ เพื่อทำการแก้ไขข้อข้องใจต่างได้ สามารถดูปัญหาต่างๆของเพื่อนก็ได้ ทำให้เห็นมุมมองต่างๆของการแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้นและหลากหลายค่ะ ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิมรู้สึกเห็นใจผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วเข้ามาเรียนรู้ในค่ายอบรใสุขภาพได้เห็นสภาพถึงความพ้นทุกข์ของพี่น้องบางท่านที่รับและน้อมนำเอาศาสตร์แพทย์วิถีธรรมไปปฏิบัติใช้จริงแล้วได้ผลและมีสภาวะตามความเป็นจริงที่ถูกตรงเห็นถึงความปิติยินดีเบิกบานแจ่มใสที่แสดงออกมาทางใบหน้าและกิริยาท่าทางถึงความพ้นทุกข์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา
นางสาวสุทัศณีย์ วงษ์กิ่งสภาวะธรรมที่ได้รับจากการตอบปัญหาสายด่วนได้ลดอัตตาที่ตนเองเคยไม่ชอบฟังอะไรซ้ำๆการตอบคลายกันไก้ลเคียงกันแต่ละท่านก็มีเหลี่ยมมุมต่ากกันนิดหน่อยกการเข้าร่วมฟังได้สานพลังหมู่มิตรดีถ้าไม่เข้าร่วมเลยพลังหมู่มิตรดีเราก็ห่างจากท่านไปทุกวันคะ ประโยชน์การร่วมพลังกับหมู่กลุ่มทำให้ตัวเองไม่ห่างจากพลังความดีเป็นการสานพลังให้เรารวมหมู่กลุ่มเราไม่ห่างจากหมู่กลุ่มคะ
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์รู้สึกผาสุก ปลดล็อคความทุกข์ สร้างสุขด้วยอริยศีล
นางสาวไปรยา เพื่อนพิมาย
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุรีนารถ ราชแป้นจากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน จะได้สภาวะที่ต้องทำให้ตัวเองใจเย็น สามารถรับฟังปัญหาของคนอื่นๆอย่างเห็นอกเห็นใจแม้จะเป็นปัญหาเดิมๆหรือซำ้ๆ มีความยินดีที่จะคลายทุกข์ให้ผู้อื่น อย่างเบิกบาน จากการร่วมรายการตนเองได้รับประโยชน์คือ ได้เห็นกิเลสแต่ละตัวที่แอบซ่อนอยู่ โผล่ออกมา ทำให้ได้ล้างกิเลส และเพิ่มศีลขึ้น ว่าจะมองทุกอย่างให้เป็นข้อดี ไม่เพ่งโทษ ใคร
นางสมใจ สิทธิพงษ์ได้ความรู้จากผู้ที่มีปัญหามาถามทากค่ะ เข้าใจว่าคนก็มีปัญหาแตกตากกัน แม้แต่เราเอง ถ้ากับทุกข์หรือความอยากที่ใจก่อนให้ได้ และเพิ่มศิล ตามลำดับเรื่องทุกอย่างก็จะค่อยๆๆคี่คายหายไป ตามวิบากดีร้ายที่เราทำมาค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมได้รู้ว่าคนที่เกิดมามีทุกข์และปัญหาทุกคน คำถามและคำตอบของท่านอื่น เราได้รับประโยชน์ด้วย บางเรื่องนำมาปรับใช้ กับตัวเองค่ะ
นายพูลศักดิ์ โสภาวัฒนะโรจน์การดูแลสุภาพตนเองออกกำลังกาย
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และ วิธีการในการดูแลตนเอง เป็นความรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ด้วยค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้ทราบเทคนิคในการทำใจที่จะหายโรคได้เร็ว
นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้เข้าร่วม
นางสาวบังเอิญ ทองมอญดูจากในกลุ่มไลน์ พบบางท่านมีปัญหาที่ทำให้เราพลอยได้รับความรู้ไปด้วย และนำไปใช้กับตัวเอง ปรากฏว่าใช้แก้ปัญหาได้จริง
นางสาววิญญา จันทะพลได้คำตอบของอาเย็นน้ำคำที่บอกผู้ถามท่านอื่นเรื่องการตั้งศีลกินข้าวกับเกลือ1 มื้อ วันพระ เราก็ได้คิดว่าเราจะแก้กิเลสการกินไปเรื่อยจุ๊บจิ๊บอย่างไร ดีเพราะการกินเกินไม่เกิดผลดีต่อโรคของเรา เลยอาศัยแรงเหนี่ยวนำจากผู้มีธรรม ขอตั้งศีลตามอาเขียวกินข้าวกับเกลือทุกวันพระ แต่ขอเป็น 2 มื้อ ตามกำลังตน และดื่มน้ำคลอโด์ฟิลด์และน้ำปัสสาวะ ผลที่ได้รู้เบาตัวมากขึ้นได้แก้กิเลสความอยากกิน จะบอกกิเลสตลอดเวลาเค้าอยากจะเอาของเข้าปาก ตั้งศีลร่วมกับพี่เขียวแล้วจะไม่ทำตามเธอ และได้ผลค่ะ กิเลสสงบดี
นางสาวบังเอิญ ทองมอญไม่ได้เข้าร่วมรายการ
นายวิชิต กองคำ-
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงสุขการเสพกิเลสผิดศีลสมใจอยากไม่จีรังไม่จริงเสียพลังจากผิดศีลความอยากดึงดูดเรื่องร้ายทุกข์ผิดศีลให้เสียพลังอายุขัยมนุษย์สั้นลงๆ
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางณัฐพร คงประเสริฐได้คบและเคารพหมู่มิตรดี ได้ฝึกฝนลดกิเลสในตนเองจากการร่วมทำกิจกรรมการจัดค่ายสายด่วนฯกับทีมในทุก ๆ สัปดาห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมการงานทั้งงานนอก งานในส่วนของตนเองและหมู่มิตรดี ในการช่วยเหลือผู้คนที่ศรัทธา ภายใต้การนำของอาจารย์หมอเขียว
นางชลิดา วรรณเกษมสุขดูแลตัวได้
นายกิตติ สิริพณิชพงศธร
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ผู้ที่จากไปแล้ว คือ การเปลี่ยนร่างใหม่ ไม่ควรคร่ำครวญเสียใจ แต่ให้รำลึกถึงความดีที่ท่านได้ทำก็เพียงพอ
นางศิริพร ขาวไชยมหานำปัญหาและคำตอบมาปับใช้ในชีวิตของเรา
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่ที่ใจ จิตใจของเราเป็นประธาน หากใจของเราแข็งแรง ร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วย ยา 9 เม็ด ถึงแม้ปฏิบัติได้หรือฏิบัติได้ไม่ครบทุกข้อ ไม่ได้หมายความว่าโรคทุกโรคจะรักษาหายได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางได้ อย่าเร่งผล พิจารณาว่าหายเร็วหรือช้าก็ได้ กายตอนไหนก็ได้ ช่างหัวมัน
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์เห็นกิเลสตัวใจร้อนที่อยากจะพูด จับมันได้เร็วขึ้น รู้จัก อดทน รอคอย ควรพูดไม่ควรพูด จังหวะโอกาสที่เหมาะสม ได้พูดก็ได้ ไม่ได้พูดก็ได้ ด้วยใจที่ไม่ทุกข์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางนบชุลี เสาวนาบางปัญหาที่มีการถาม-ตอบในรายการ เป็นสิ่งที่เราต้องการรู้พอดี เลยได้รับประโยชน์ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวและท่านจิตอาสาได้อธิบายให้ฟังร่วมกับท่านที่ถามเข้ามา
นางพิกุล วันจันทร์ต้องปล่อยวาง กล้าที่จะเผชิญ
นายธนวินท์ อินทนิล
นางสาวส้สยา วาทยานนท์
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไม่มีอะไรเป็นของๆใครเพราะทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุติ
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติเข้าใจในการแก้ไขและการพึ่งตน
นางสาวผาสุข ตันชวลิตเห็นถึงการจัดการ แบ่งปัน หน้าที่ และ ความสบายใจของผู้ที่มีปัญหา ที่ได้มาปรึกษาในรายการ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงของ กาย ใจ ตามเหตุและปัจจัย การกระทำ ทั้งทางกาย วาจา หรือ ใจของผู้นั้น จาก การปฏิบัติ ตามคำแนะนำตามศาสตร์ การแพทย์ พุทธศาสตร์ พวธ ด้วยการปรับสมดุลของยา ๙ เม็ด จากประสบการณ์ตรงของจิตอาสา ผู้บำเพ็ญ กราบสาธุ ค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตสุขทุกข์ทางใจแรงเท่ากับ ดินทั้งแผ่นดิน / สุขทุกข์ทางกาย แรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ ดังนั้น การดับทุกข์ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุด คือ การดับทุกข์ใจ ให้ได้เสียก่อน
นายมงคลชัย วิชาธรรมกล้ารับในสิ่งที่ไม่อยากด้วยความยินดี ก็จะทำให้พ้นทุกข์ได้
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้ร่วมอ่านบททบทวนธรรม และแสดงสภาวะธรรมในรายการตอบปัญหาสายด่วน ฟังปัญหาและการตอบปัญหาของหมู่มิตรดี ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจกับผู้ที่ถามปัญหาด้วย ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองณ.เวลานี้ แต่เราก็ได้ประโยชน์คือรู้วิธีแก้ปัญหาจากการฟังค่ะ
นางสาวนฤมล ยังแช่มเห็นกิเลสตัวไม่ได้ดั่งใจ ได้ล้างกิเลส ได้พ้นจากทุกข์เป็นเรื่อง ๆ เห็นพลังความสามัคคี ได้เห็นพี่น้องเอาภาระงานในด้านต่าง ๆ
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวสมทรง นาคแสงทองเข้าร่วมรับฟังหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ถาม และก็ได้ประโยชน์จากการตอบของจิตอาสาที่ทุ่มเทกายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดและได้เป็นตัวอย่างที่นำมาปฏิบัติตามได้ ขอบคุณทุกคำถามและคำตอบค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองประโยชน์ครบวงจร ได้ปัญญาพาพ้นทุกข์ผาสุกในอริสัจ๔ ที่แท้ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังที่อาจารย์ท่านทุ่มเทสั่งสอนทั้งวันยันค่ำพร่ำสอนไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่เพลีย ขอเชียร์ ขอแชร์ดีแท้ของจริงทุกสิ่งของแท้ กิเลสแพ้แน่นอน สาธุธรรมนำชัยไร้ทุกข์
นายภิญโญ หมื่นจรล้างความโกรธจากคนรอบข้างเมื่อใครมาทำอะไรที่ไม่ดีกับเราได้พิจารณาเสมอว่า สิ่งนี้เราทำมามากกว่านี้ได้รับแล้วหมดไป(ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้)เมื่อก่อนเป็นคนชอบพูดไม่ชอบฟังพอเขัาสายด่วนก็ตั้งใจฟังโดยไม่ต้องพูดได้ลดกิเลสในส่วนที่อยากจะพูดตั้งใจฟังเก็บความรู้เก็บประสบการณ์จากคนอื่นเพื่อเอามาเป็นประโยชน์ให้ตัวเองครับ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองถึงแม้ว่าจะได้เข้ามาแค่ฟังก็ได้รับประโยชน์มากจากท่านผู้ถามและท่านผู้ตอบ ทำให้เกิดปัญญาพาพ้นทุกข์ได้
นางสาววิภา ถิ่นถานได้รับฟัง จากปัญหา ก็มีผลังเพิ่มขึ้นสู้ต่อไป ท่านที่ป่วยก็ขอให้ท่านหายไวๆนะค่ะ
นางนาง ชลิดา วรรณเกษมสุขเป็นหมอพึ่งตนเองได้และนำไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้
นาง3 เพ็ญศรี มงคลชาติไทยท่านจิตอาสาก็ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาขอคำปรึกษาอย่างดีมากค่ะ
นางเวียงทอง นุ่นถักดีความกลัว กังวลและชอบที่จะเอาตามใจอยากทำให้ทุกข์ใจเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดิน ทำให้ร่างกายไม่สบายเจ็บป่วย ดังนั้น เราควรวางใจ และหาทางดับทุกข์ใจซึ่งเป็นทุกข์อริยสัจก่อนที่จะไปดับทุกข์ทางกาย
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์การอยากช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรม ควรเริ่มต้นด้วยการสร้างศรัทธา ส่งคลิปที่เกี่ยวข้องให้ดูก่อน ถ้าเขาสนใจจะมาศึกษาเอง
นางอรทัย สุทธิเสนได้นำความรู้ไปปฏิบัติและต้มยาได้ถูกต้องหลายแบบ
นางภัคภร จันทราสกุล
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิง อำนวยพร ดวงโสภาได้ฟังประสบการณ์และข่าวสารข้อมูลของกัลยาณมิตรทุกท่านแต่ไม่ได้ฟังหมดบางท่านที่ได้ฟังได้รับความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันกิเลสและการไม่กังวลหวั้นไหวใจสบายจะไม่เป็นทุกข์จะไม่เกิดทุกข์เพราะเรากล้ารับกล้าที่จะให้เกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดเพราะเรากล้าทุกข์หายฉับพลันค่ะ
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายนำมาปรับเปลี่ยนกับตัวเองบ้างทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งเรื่องอาหารการกิน ทั้งเรื่องความคิดในแง่มุมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และจิตใจที่ไร้ทุกข์
นางสาวรสริน สังข์เกื้อยังไม่เคยตอบปัญหาสายด่วนเลยค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้ความรุ้และประสบการณ์จากเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งทุกข์หายฉับพลันและต่อต้านอบายมุขถูกกฎหมายด้วยรู้ทันเท่าหิเลสหาเหลี่ยมมุมให้เจอจะได้ลดละได้พยายามอยุ่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรุ้และประสบการณ์เพื่อนกัลยาณมิตรมากค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไห้ฝึกอดทนเพียรเต็มที่ทุกเวลางานนอกงานในเต็มที่แล้วก็พักพลังจิตจะมากขึ้นๆ
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การให้คำแนะนำเพื่อลดอาการป่วยของมวลหมู่มิตร ด้วยยาเก้าเม็ด ว่าควรทำอย่างไร
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนายอมรับในการปรับความอยากให้เป็นความเหมาะสม เห็นตัวอย่างจากใจที่ยังไม่ยอมรับ และวิธีคิดของหมู่มิตร ทำให้สติกลับมา
นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนาเลิกยึดได้ใจไร้ทุกข์
นางสาวศิริกัญญา ศรีประสม ได้รับฟังปัญหาทุกข์ทางกาย ทางใจของผู้ร่วมรายการ รู้สึกได้นำมาพิจารณาและเป็นความรู้ของตัวเอง
นางสาวธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)ได้รู้แง่มุม ความลำบากเดือดร้อนของชีวิตพี่น้องที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ที่เกิดในโลกรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่แต่ละคนได้ประสบอยู่ ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา อาการเจ็บป่วยรวมถึงความทุกข์ทางใจ ทางกาย ที่เกิดจากพฤติกรรมหรือวิบากกรรมของแต่ละชีวิต ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไร ทำให้เราสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้กับตัวเองและสามารถถ่ายทอดหรือแบ่งปันความรู้ที่ได้จากฟังในรายการไปช่วยเหลือพี่น้องท่านอื่นที่ประสบปัญหาหรือความเจ็บป่วยแบบเดียวกันให้ได้พ้นจากความทุกข์ เดือดร้อน
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร
นายสุมิตชัย ศรีจันดีการดูแลกายใจผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ให้อาหารทางสายยาง การทำพรม4หน้า ประโยชน์ที่ได้รับนำมาเป็นข้อมูลเพื่อฝึกปฏิบัติไว้หากมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิต
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงวิธีใช้ปัญญาลดละเลิกกิเลสอะไรติดน้อยให้เลิกก่อนกิเลสติดมากในแต่ละคนไม่เหมือนกันคั้วศีลเพียรเต็มที่
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มได้แลกเปลื่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้รับแต่สิ่งดีๆจากพี่จิตอาสาน้อมรับเอาไปปฏิบัติค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์10 ธ.ค 2564"
นายสุนทร คำเหลือง
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์การทานอาหารพืช จืด สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดโปรตีน พออายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่ต้องการโปรตีนมากแล้ว ต้องการโปรตีนแค่การซ่อมแซมร่างกายเท่านั้น
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรี
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐ
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีโรคเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลกับวิบากกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รู้จักวิธีปรับสมดุลร้อนเย็น และทำวิบากดี คือลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้
นางสาวนมลชนก แก้วเกษประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ทุกข์หลายเหลี่ยมหลายมุมจากท่านที่มาสอบถามปัญหา และได้เรียนรู้วิธีแก้ทุกข์จากผู้รู้ที่ตอบปัญหาสายด่วน (ได้เรียนรู้ทุกข์และวิธีดับทุกข์)การได้เรียนรู้ทุกข์แล้วน้อมนำมาฝึกปรับตนให้พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับๆ
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตาใด้ความรู้เพิ่มขึ้น
นางจิตรา พรหมโคตรได้ข้อมูลความรู้จากการถามตอบในรายการสายด่วนตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองพอดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาได้
นางสาวนฤมล วงศาพลังใจ พลังปัญญาทุกครั้งที่เข้าฟัง เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้ฟัง แม้ตนจะไม่ป่วยในตอนนี้แต่เชื่อมั่นว่าจะนำข้อมูลดีๆ ไปแนะนำผู้อื่นหรือนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป้นการกินให้ถูกวิธี การใช้ยา 9 เม็ดในแต่ละอาการ เป็นต้น
นางชลิดา วรรณเกษมสุขดีมาก
นางสาววาสนา ทูลแก้วได้ฟังสภาวะธรรมจากปัญหาต่างๆ ของเพื่อนที่มาถามตอบปัญหา และได้นำมาปรับใช้กับตัวเอง
นางพรรณธิพา แย้มบัวสุข ทุกข์ทางกาย และใจที่เรากำลังเผชิญอยู่ เป็นกรรมทั้งในอดีต และกรรมในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำเอาศีลมาปฏิบัติขัดเกลาล้างกิเลส และเพิ่มศีลให้สูงขึ้น เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เราทำมา
นางภัคเปมิกาอินหว่าง
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ได้รับประโยชน์ คลายความทุกข์ใจในการเกิดภาวะร่างกายขาดความสมดุลย์ ดื่มน้ำสมุนไพรในตัวที่ถูกต้อง สามารถรักษาโรคของตนเองได้ฉับพลัน โดยไม่ต้องทานยาแผนปัจจุบัน
นางดอกไม้ ปวะบุตร
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาฟังธรรมฯสภาวธรรมของสมาชิกฯ
นางรมิตา ซีบังเกิดการเจ็บป่วยของตนเองเมื่อถึงวันจะต้องวางร่างวางขันธุ์ คิดว่าจะมีอาการที่สงบ ไม่ทุรนทุราย และเต็มใจที่จะไปเกิดใหม่ เพื่อไปทำดีต่อ แต่ตอนนี้ยังอยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปและทำดีต่อ เพราะจากญาติของผู้ป่วยมาถามด้วยความทุกข์ใจ เสียดายที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปและผู้ป่วยก็ยังวางใจที่จะจากไปไม่ได้ ทำให้ย้อนมาคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะทำอย่างที่คิดไว้
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีสรุปสภาวะธรรม โรคเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุล และวิบากกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ ต้องทำสมดุลร้อนเย็น และวิบากดี คือลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น จึงจะทำให้หายจากโรค
นางดรุณี อินทนิล​ได้ฟังและได้เรียนรู้จากประสบการณ์​พี่น้องและการช่วยคลายทุกข์จากพี่น้องจิตอาสาทำให้ไก้รับประโยชน์มาก โดยเฉพาะการทำใจไม่กลัว ไม่กังวลหวั่นไหวใดๆ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี ได้พบเจอเพื่อนพี่น้องบางท่านที่ห่างหายจากแพทย์วิถีธรรมไปหลายปีได้กลับเข้ามาในซูม รายการสายด่วนรู้สึกดีใจ เป็นสุข ที่ท่านเลือกใช้วิธีการดุแลตนเองแบบพวธ.อีกครั้งและได้ใช้โอกาสนี้ตอบคำถามและส่งกำลังใจไปให้ท่าน ทำให้ท่านก็มีความสุขที่ได้รับการต้อนรับความอบอุ่นจากพี่น้องพวธ.อีกครั้ง
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางจำปา ลัคณาสถิตย์ (แอ๋ว)
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์รอบนี้ไม่ได้ช่วยพี่น้องในการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วน เนื่องจากช่วงระหว่างเดินทางขึ้นภูผาฟ้าน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และวันที่ 8 ธันวาคม 2564
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เข้าไปบำเพ็ญตอบปัญหาสุขภาพห้องไลน์สายด่วน เจอข้อความผู้เข้าอบรมถามเรื่องอ่อมแซ่บและ ขอต้นอ่อมแซ่บไปปลูก จึงอาสาที่จะส่งไปให้ และได้เพิ่มเติมต้นโสมไทย ไผ่น้้ำ วอเตอรเกรทสีแดง กาบหอย และก็ได้เชิญชวนให้เข้าซูมอีกท่านก็ขออ่อมแซ่บ ได้เชิญเข้าห้องซูมสายด่วน พอดีเพื่อนจิตอาสาร่วมบำเพ็ญจะนำไปส่งให้ที่บ้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ยาเก้าเม็ดโดยเฉพาะเม็ดที่หนึ่งมาแบ่งปัน ด้วยใจผาสุก
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลมีความกล้าและเรียนรู้การใช้สื่อมากขึ้นแต่ก็ยังต้องเรียนรู้อีกมาก ได้ฟังความทุกข์และวิธีคลายทุกข์การแก้ไขในมุมมองต่างๆกัน
นายคมเวช หงส์เชิดชัยไม่ค่อยทำอะไรมากสุขภาพยังไม่สมบูรณ์
นายนายศรายุทธ​ พูนพินทำให้ได้เรียนรู้... การแก้ปัญหาโรคใจ.. โรคกาย.. เหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต​แก้ด้วยยา9เม็ด​ เม็ดเลิศ​หลักเสริม​ ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคแง่มุมต่างๆเพิ่มขึ้น​ เพื่อนำมาใช้กับตนเองและคนในครอบครัว
นางจิตรา พรหมโคตรได้ฟังผู้เข้าร่วมรายการที่มาถามตอบปัญหา ทำให้เข้าใจว่า"ปัญหาไม่หมดไปจากชีวิตของเรานอกจากความทุกข์ใจเท่านั่นที่เราจะต้องทำให้หมดไป" ประโยชน์ที่ได้รับ ได้คำตอบของพี่น้องจิตอาสาตรงกับความทุกข์ที่ตนเองเกิด ทำให้มีปัญญามาต่อสู้กับกิเลส
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรช่วงตอบปัญหาสายด่วน ก็จะทำให้เราได้ความรู้จากการคำถามของสมาชิกในซูม และได้ความรู้จากตอบคำถามจากจิตอาสาทุกข์ และได้ดูใจของตัวเองไปด้วย ในช่วงที่ทุกคนพูด บางครั้งมีอาการชอบ อาการชัง มีความสุข มีความทุกข์ เกิดดับสลับกันไป ยังต้องฝึกฝนใจตัวเองให้ไม่ชอบไม่ชัง ที่เกิดขึ้นในใจเป็นลำดับ
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์ได้สานพลังกับหมู่มิตรดีในการที่จะร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์จากสภาวะที่เป็นอยู่ แบบรู้เขารู้เราหลังจากการทำงานเสร็จได้ตรวจสอบจิตและการกระทำของเราโดยมีผู้ชี้แนะในข้อพร่องจากหมู่มิตรทำให้เรากลับมาปรับปรุงตนเองได้
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตรสรุปสภาวะในช่วงร่วมตอบปัญหาสายด่วน ใีความชอบชัง ในการฟังจิตอาสาหรือสมาชิกที่เข้าร่วม รู้สึกชอบจังเลยคนนี้พูดแล้วรู้สึกน่าฟังจังเลย ฟังได้นาน พูดได้จังหวะ เสียงไม่ดัง ไม่เบาเกินไป ไม่ช้าไม่เร็ว แล้วก็มีความชัง ชังที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเค้าพูดเพ้อเจ้อ พูดเรื่อยเปื่อย แต่พอเรามาคิดว่า เค้าเก่งเนาะ เค้ากล้าที่จะเปิดกล้อง เปิดไมล์ที่จะพูดให้หมู่มิตรดีได้รับฟัง ใจเราก็เบาลง ก็ฟังเค้าไปเรื่อยๆ เค้าจะพูดจบตอนไหนก็แล้วแต่เค้า เราก็ฟังแล้วดูว่าเราชอบชังหรือเปล่า ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ได้รับผัสสะ แล้วได้ดูว่าเมื่อมันกระทบแล้วเรา เราจะรู้สึกอย่างไร แล้วจะจบลงอย่างไร
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ได้ช่วยให้ผู้ที่กำลังทุกข์จากความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจได้คลายทุกข์ได้เรียนรู้ การแก้ปัญหาทั้งผู้ป่วยและการแก้ปัญหาจากการทำงานร่วมกับหมู่ ทำให้ได้ฝึกความเจริญในธรรมจากเหตุการณ์ร่วมกับพี่น้องจิตอาสา
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี-
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรี
นางปาริชาติ จันทร์นวลได้รับร่วมฟังกิจกรรมสายด่วนสุขภาพประจำและนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์สภาวะธรรมที่ได้รับจากรายการคือ วิธีล้างทุกข์หลายๆวิธีประโยชน์ที่ได้รับคือ รับความรู้ รับกำลังใจ และได้รับคำตอบที่คาใจของตนเอง จากหมู่กลุ่มทำให้คลายทุกข์ได้ เป็นระยะๆ คะ
นางสาวสำรวย รัตตนะเกิดอะไรใจต้องไม่หวั่นไหวกล้ารับ ยินดีรับ รับแล้วก็หมดไป
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้รับคำตอบเรื่องน้ำมะพร้าวตามหลักแพทย์วิถีธรรม ไม่สามารถดื่มนอกมื้อได้ สิ่งที่บริโภคได้นอกนี้ของแพทย์วิถีธรรมมี 2 อย่างคือน้ำปัสสาวะและน้ำสมุนไพร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวชได้แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ
นางเรณู ไชยศรีเห็นคนมีทุกข์และพ้นทุกข์
นางสาวอุษา บุตรพรมได้ประโยชน์ ท่านอื่นถามเราก็ได้รับความรู้ ของปัญหาของท่านนั้น ด้วย
นางนปภา รัตนวงศาสายด่วนสุขภาพพึ่งตน. วันที่ 6 /12/64เวลา 16.00 น. คำถามที่ 1 : คุณพิมพ์พินันท์ถาม : ทำอย่างไรกิเลสจะหมดพวธ.ศิริขวัญ _ ขวัญไพรเย็น ตอบ. : อยู่คนเดียวกิเลสเป็นนาย อาพิมเป็นคนรับใช้ นายที่สะสมพลังมาเยอะ อาพิมจะจัดการนาย อาพิมจะต้องหาพวก ทำคนเดียวกำลังไม่พอ เข้าหาหมู่มิตรดีเป็นพลัง ขยันตั้งศีลสู้ แพ้เพื่อการเดินไปสู่การชนะ พวธ.สุขแสงพุทธ _ บ่าวตอบ : ลดกิเลสอย่างไร ก่อนเกิดแสงอรุณ ก็ต้องได้พบสัตบุรุษและหมู่มิตรดีกิเลสทำให้ผิดศีล แต่สัตบุรุษและหมู่มิตรดีจะพาเราไปพบองค์ประกอบแห่งวิมุตติ 5 บททบทวนธรรมข้อ 25 เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตเขามาเพื่อ ให้เราได้ชดใช้ให้เราไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีลให้เราได้สำนึก ให้เราได้หมดวิบากได้รับสภาพที่ไม่ดี ตั้งจิตสำนึกผิด แล้วเพิ่มศีล จะพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับเวลา 16.12. คำถามที่ 2 : คุณพุธพรรณ (ขวัญ)ถาม. : น้องสาวขวัญ เกิดอุบัติเหตุ แขนไม่หักแต่กระดูกข้อศอกหลุด ใส่เฝือก แต่เอาเฝือกออกแล้ว ขั้นตอนรักษาตอนนี้อยู่ในช่วงกายภาพ ยืดแขนตรงไม่ได้ เป็นมา 2 เดือนแล้ว ให้คุณแม่ช่วยนวด สอบถามสภาพทางจิดใจ อยากให้หายเป็นปกติ อยากคลายทุกข์ได้ รบกวนปรึกษาพี่น้องช่วยไปคลายทุกข์พวธ.พรรณทิวา _พี่อี๊ดตอบ. : ประสบการณ์พี่ประสบอุบัติเหตุ รถชนเสาไฟฟ้า สะโพกหลุด ผ่าตัดรักษาที่รพ. 11 วัน ออกจากรพ.มาดูแลตัวเองด้วย แพทย์วิถีธรรม ที่สวนป่านาบุญ 1 ทางรพ. ฉีดยาให้ 1 -2 ครั้ง พี่ไม่รับยาแก้ปวด พี่ทนปวดได้ เรื่องอาหาร พี่ทานอาหาร พืช จืด สบาย พี่ขอไม่รับอาหารของทางรพ. กินข้าว ผัดสด ผักลวก ดอกเกลือ ในตอนนั้นหมอสั่งห้ามเดิน แต่พอกลับมาถึงศูนย์ พี่ก็ฝึกเดิน เดินทีละนิด พี่น้องในศูนย์ทำราวหัดเดินให้ฝึกเดิน ที่สำคัญที่สุด คือใจ พี่ไม่กังวลไม่หวั่นไหวเลย ตั้งแต่เกิดเหตุอาหารพืช จืด สบาย ทำให้แผลหายเร็ว อาหารรสจัดทำให้แผลหายช้า ฝึกกายภาพดีๆ ก็จะหายได้เร็ว แนะนำให้เลิกกินเนื้อสัตว์ เข้าหาหมู่มิตรดี ใจที่ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค เป็นยาที่ดีที่สุดพวธ.ศิริขวัญ _ ขวัญไพรเย็นตอบ : ทุกข์ใจ คนจะไปช่วย มีกังวลนิดๆลองให้เขาลดเนื้อสัตว์ ตามฐานเขา ตัวคุณขวัญเองต้องกล้า อย่ากังวล แล้วเราจะไปเติมความกังวลให้เขาด้วย เอาความทุกข์ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์ เป็นไปไม่ได้ ต้องกล้าล้างทุกข์ใจตัวเองก่อน แต่ละชีวิตมีวิบากดีร้ายของเรา ของน้องสาวก็รับวิบากดีร้ายของเขา เราไม่บังคับยัดเยียด กล้าให้เกิดดีก็ได้ ร้ายก็ได้ ใจเราคลายทุกข์ลงได้พวธ.สุรีนารถ _จุกตอบเสริม : ไปพอกสมุนไพรเพื่อลดการบวมแดงเวลา. 16.40 น. คำถามที่3 : คุณพรทิพย์. ไทยเอียด (จุ๋ม) อายุ 48 ปี อาชีพ รับราชการครูตัวเองขาดความกล้า ไม่กล้าที่จะเปิดกล้องคุยถาม : 1. ตัวเองทำโยคะท่านอน 2 ท่าสุดท้าย กางแขนออก รู้สึกปลายนิ้วเหมือนมีไฟฟ้าช๊อตเล็กๆ จะส่งผลอะไรไหม 2. อาหารรสจัดทำให้จิตใจไม่สงบ ใช่ไหมคะ เพราะสังเกตุทำจิตใจเราไม่สงบ 3. ตอนนี้ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้ว แต่ไปซื้อวัตถุดิบอาหารเจ ถ้าเรากินอาหารเจและกินผักสดผักลวกด้วย จะเป็นอย่างไร การปฏิบัติธรรมจะไม่ดีใช่ไหมคะพวธ. พรรณทิวา_ อี๊ดตอบ. : ตอบคำถาม ข้อ 2. น้องจุ๋มเข้าใจถูกแล้ว การไม่กินเนื้อสัตว์ก็เป็นคนดีแล้ว จากประสบการณ์ของพี่ จิตใจมันไม่โปร่งโล่ง ยังโมโหอยู่ ยังโกรธอยู่ เรายังไม่โปร่งไม่โล่งตอนกินรสจัด แต่พอเราหันมาทานอาหารพืช จืด สบาย เราเปลี่ยนไป ใจสงบนิ่ง เรายิ้มกับเรื่องต่างๆได้ มีเมตตามากขึ้น เราเลือกกินที่สมดุลกับเรา ตอบคำถามขัอ 3. ถ้าเลี่ยงได้เนื้อเทียมก็ควรจะเลี่ยง เรายังหลงยังลวงอยู่ จริงๆไม่ใช่ไก่ แต่เราสมมติว่ามันเป็นไก่อยู่ ถ้ากลัวขาดโปรตีนก็ควรทานถั่วหลากหลายอาป้อม (ชาย)ตอบ. : ตอบคำถามข้อ1 โยคะท่านอน พอเราทำแบบนั้นแล้วไม่สบาย ถ้าเราสบายดีอยู่ กล้ามเนื้อจะคลายตัว จิตใจไม่มีความกังวล ถ้าใจเราไม่มีความกังวล อาจจะสบายไม่เต็มที่ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายอยู่แล้ว บางคนอาจเป็นที่เท้าก็มี บางครั้งผมก็มาปรับอาหาร ลดอาหารก็เบากายมีกำลังผมอยากถามว่าทำไมถึงอยากซื้ออาหารเจคุณพรทิพย์. : 1. อยากลอง 2. อยากเปลี่ยนเมนูอาหารสรุปผลจากการลองเปลี่ยนเมนูแล้ว 1. ใจไม่โอเค เหมือนเราหลอกตัวเอง 2. เหมือนตัวเรานอนไม่ค่อยหลับ ตื่นช่วงดึกๆ เลยรู้สึกไม่ใช่แล้วค่ะ จะเลิก แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาป้อม. : ร่างกายเราตรวจสอบรู้แล้ว แต่ใจเราต้องกล้าลอง แล้วเราต้องกล้ากลับไปสู่สภาพ รักสุข เกลียดทุกข์ ความกังวลอย่างแรก ทุกข์ตอนกิน พิจารณาว่าผิดศีลหรือเปล่า เราไม่ได้เสพเนื้อเทียม แต่เราเสพรสชาติ เสพอย่างนี้แล้ว สุขใจ รสอร่อย ความอยากได้ดั่งใจหมาย เป็นพิษอย่างแท้จริงพวธ.เอ_ใจพอแล้ว ตอบ. : คุณพรทิพย์. : เรื่องอาหารพี่เพิ่งกินได้ไม่กี่วัน ส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยปรุงอาหาร ทำเผื่อคนอื่นปรุงทีเดียว แล้วกินได้ทั้งบ้านเลยเด็กๆ กินปลาเค็มเส้นก็กินกันได้ตอบ. : เราละความยืดมั่นถือมั่นของเราได้ ลองคุยกับพ่อบ้านและลูกๆดูว่า จะกินเมนูอะไร ขอเป็นกำลังใจค่ะพวธ. อารวม _ดีทุกแดนตอบ. : 1. อารวมกินมังสวิรัติมากว่า 30 ปีอาการที่มันชาแปล็บที่เหมือนช็อตปลายมือ เป็นอาการของร่างกายระบายพิษ ไม่สะดวก มีอาการให้เราจับได้เหมือนไฟช็อต ให้กดจุด 6 เส้นแขน และ 6 เส้นขาเอาไม้กัวซาขูดจากแขนจนถึงปลายมือ ถ้าทำแล้วไม่หายก็ให้วางใจ 2. อาหารรสจัดเป็นต้นเหตุหนึ่งของอาการป่วย เสียสมดุล นอนไม่หลับ ฝันร้าย แต่ก่อนจะมาพบพวธ.ก็เป็น แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้ว อันไหนดีก็เอาอันนั้น 3. ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ทานอาหารเจ เพื่อเอื้อคนอื่น ก็ให้ยินดีรับ ให้กำลังใจครับพวธ.ศิริขวัญ_ขวัญไพรเย็นตอบ. : อาจุ๋มลงทุนไปกับอาหารเจ เนื้อเทียม ได้กำไรอาป้อมพูดแล้วอาจุ๋มเห็นเวทนาชัดเลย การลงทุนครั้งนี้คุ้มนะ ทุกคนก็กินมาแล้วทั้งนั้น แต่กินอย่างไรไม่ให้ขาดทุน พอเราเปลี่ยนแล้วเกิดเวทนาทางใจ กินข้าวเคี้ยวทุกคำ เราจดจำกินเพื่อชาติ ชาติของกิเลส พอชัด เราก็ไม่เปลี่ยนบ่อย เรามีปัญญาชัด ดังนั้นถ้าเราสงสัย อย่ากลัวทุกข์กายอย่างไร ทุกข์ใจอย่างไร อย่างไหนเราอยากลองก็ลองพวธ. เพิ่มสุข สังคมศิลป์ _ แม่กิ้งตอบ. : ปี2559 ติดเชื้อในกระแสเลือด เฉียบพลัน มีโรคแทรกซ้อนหลายโรค เข้าค่าย 9 ครั้ง แต่ไม่ค่อยปฏิบัติ แต่พอรอดมาได้ด้วยยา 9 เม็ด ใช้ทุกอย่าง ทำอาหารตามหนังสือหมอเขียวตอนนี้ร่างกายปกติแข็งแรงดี สำหรับตัวเองยากที่สุดคืออาหาร ขอแลกเปลี่ยนเรื่องนอนไม่หลับ อาจารย์หมอเขียว ท่านบอกว่า "จะยากอะไร ก็ฝึกหายใจ" อาหารรสไม่จัด ก็ทำให้หลับได้ดีขึ้น เรื่องเหมือนไฟช็อต ก็ปรับแก้ ทำไปเรื่อยๆ อย่าเร่งผลพวธ. สำรวม แก้วแกมจันทร์ _ร้อยแสงศีลตอบ. : ป้ารวมเป็นโรคภูมิแพ้ มีปัญหาเรื่องการกินเกิน มีปัญหา ไอ เป็นการขับพิษ พอตั้งศีลเข้มแข็งขึ้น ร่างกายก็เบาสบาย เห็นน้องจุ๋มพัฒนาเรื่องยา 9 เม็ด เรื่องสุขภาพเรื่องการกิน รู้สึกมีประโยชน์กับตนเองด้วย การปรับพฤติกรรมการกิน และการประมาณในการบริโค สรุปกาย-ใจ น้องจุ๋ม : ตัวเองเป็นครู ก็เลยจะกล้าแต่กับนักเรียน แต่พอเรามาเจอหมู่กลุ่ม ก็ประหม่า แต่ได้ฟังพี่น้องหมู่มิตรดีโดยเฉพาะอาป้อม ให้คำชี้แนะมีประโยชน์มากๆ จะนำไปปฏิบัติต่อไปก่อนจบรายการ พวธ.พรรณทิวา _อี๊ด การปรุงอาหารให้เป็นยาตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 1. ยินดีเราจะต้องทานอาหารแบบนี้ เพราะอาหารของเราเป็นอาหารไม่อร่อย เอาผักใกล้ตัวในบ้านเรามาทำ เลือกใช้ผักฤทธิ์เย็น - ร้อน ตามสมดุลร่างกาย 2. การล้างผัก ถ้าเป็นผักจากแหล่งอื่น แช่น้ำไว้ 20 นาที ล้าง ปอก หั่น (หั่นชิ้นเล็ก ,บาง ,ลูกเต๋า) ใช้เวลาในการปรุงน้อย ความร้อนจะเข้าไปอยู่ในอาหารไม่มาก ถ้าเปื่อยเละ จะมีความร้อนมาก 3. ใช้ไฟกลาง ไม่ใช้ไฟแรงในการปรุงอาหาร ต้มแต่พอสุก ความหวานของผักจะออกมา 4. ปรุงด้วยเกลืออย่างเดียว จะหายป่วยได้ดีที่สุด และใช้ในปริมาณที่เป็นยา โดยปกติ 1 วัน ต่อ 1 คน ต่อ 1 ช้อนชา 5. ลำดับการกิน อาหารตามลำดับ - กินน้ำสมุนไพร - กินผลไม้ ผักลด ส้มตำ ผักลวก - กินข้าวกับ กับข้าว - กินถั่วหลากหลาย - น้ำล้างคอ ( ต้มจืด ) เพราะเราไม่ดื่มน้ำหลังอาหาร เราจึงมีน้ำต้มจืดล้างคอ เพราะน้ำธรรมดาดื่มแล้ว จะไปเบรคการย่อย ทำให้ท้องอืดและเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ กลืนลงคอให้ได้ ทุกโรคจะดีขึ้นเอง
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวนฤมล วงศาอย่าใจร้อน เวลาเกิดโรคเจ็บป่วย หลายท่านที่เข้ามาสอบถามแม้จะมีโรคร้ายหรือมีหลายโรค ก็ดูไม่ทุกข์ใจ เข้มแข็งและมีกำลังใจในการทำยาเม็ดต่างๆด้วยใจผาสุข ทุกครั้งที่เข้าฟัง มักจะพยายามโน้มนำคอยเตื่อนตัวเองให้เอาเป็นตัวอย่าง การสู้กับทุกโรค มีแต่ชนะกับเสมอ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เกิดอะไรก็ให้ทำใจยอมรับ แม้ว่าเราไม่มีสภาวะรู้ถึงสาเหตุ ก็ให้รู้ว่าเราทำมา รับแล้วจะได้หมดไป
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางจิตรา พรหมโคตรได้เห็นกิเลสตนเองในความอยากให้เหมือนเพื่อนและไม่สามารถสู้กิเลสได้แต่เมื่อจบรายการได้มาอปริหานิยธรรมแล้วมาเล่าให้หมู่กลุ่มช่วยกำจัดกิเลสผลปรากฏว่ากิเลสตายหายไปทันทีประโยชน์ที่ได้รับ คือได้พลังร่วมจากหมู่กลุ่มในการกำจัดกิเลสได้ฉับพลัน ได้ปัญญาเพิ่มมากขึ้น
นางจิตรา พรหมโคตร
นางธมกร พลสุวรรณปลื้มปิติกับทีมคุรุ เห็นความตั้งใจของทีมคุรุที่ช่วยกันบำเพ็ญ โดยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้ที่มีทุกข์ ได้มีหนทางการปฎิบัติตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม…ประโยชน์ที่ได้รับ คือสามารถนำประสบการณ์จากการได้ฟังมาใช้ดูแล รักษาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้รับความรู้ในอีกแง่มุม ทั้งทางด้านการดูแลร่างกาย และ การดูแลจิตใจ
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยเราทุกคนมีปัญหาเหมือนกัน และการได้มาเข้าร่วมรายการก็ช่วยให้เราเกื้อหนุนกันและกัน และแก้ปัญหาเราปัญหาเขาไปได้ด้วยกัน
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ต่อให้เราอยู่ไกลหมู่มิตรดี แต่ได้ปฎิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวอย่างถูกตรง ก็เท่ากับได้อยู่ใกล้กันแล้ว
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้เรียนรู้กับสิ่งที่ได้ฟังได้ยินและเกิดปัญญาที่เข้าใจชีวิตของแต่ละชีวิตมากขึ้น แม้แต่ชีวิตตนเอง
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนบางวันก็ได้ร่วมอ่านบททบทวนธรรมแต่บางวันก็คิดว่าแบ่งให้ผู้อื่นได้อ่านบ้าง ได้แบ่งปันสภาวะธรรมในห้องด้วยค่ะอย่างน้อยก็ค่ายละครั้ง บางวันก็ได้ฟังอย่างเดียวก็ได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยทราบเพราะไม่เคยเกิดกับตัวเอง และบางครั้งก็ได้ฟังเรื่องที่เราอย่างรู้แต่เราไม่ต้องถามเองเพราะมีหมู่มิตรดีถามแทนแล้วค่ะ บางครั้งก็ฟังเรื่องที่คนถามทุกข์กายทุกข์ใจก็ได้ส่งข้อความให้กำลังใจกับคนนั้นไปด้วยค่ะ บางวันคุณแม่ก็ได้ฟังด้วยทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำให้คุณแม่คิดที่จะนำผักที่หาง่ายมาต้มดื่มเป็นยานั้นเท่ากับว่าคุณแม่พึ่งตนได้ค่ะ(อาศัยอยู่คุณแม่2คนและเราสองคนไม่มีโรคประจำตัว ไม่ต้องกินยาประจำตัวค่ะ)มีปวดหลังปวดเอวบ้างเพราะธาตุอาหารเกินค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่าเร่งผลสำคัญที่สุดต้องกล้าที่จะรับวิบากที่ต้องรับ
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลีได้พัฒนาความรู้เรื่องสุขภาพ เห็นลักษณะอาการความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและได้เห็นแนวทางการตอบคำถามของพี่น้องจิตอาสาที่สามารถทำให้ผู้ปวยลดทุกข์ใจก่อนเป็นอันดับแรกที่เข้าใจได้ง่ายชัดเจน และการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ของจิตอาสาแต่ละท่านเป็นแนวทางให้ผู้ป่วยนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ศาสตร์แพทย์วิถีธรรมได้ก้าวหน้าต่อไปค่ะ /สุขใจมีปิติเห็นการดูแลตนเองให้แข็งแรงได้มากเขึ้น และแบ่งปันผู้อื่นต่อๆไปได้
นางพิกุล วันจันทร์
นางภัคภร จันทราสกุลการแก้ปัญหา ความไม่ได้ดังใจ ความกล้า
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ได้รับประโยชน์ จากหมู่มิตรดี ถึงการปฏิบัติตนในการใช้ยา ๙ เม็ด แก้ไขโรคภับไข้เจ็บ สามารถนำไปปฏิบัติกับตนเอง และแบ่งปัน แนะนำให้คนในครอบครัวใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้
นางสาววิภา ถิ่นถานได้รับฟังปัญหา ของท่านที่ป่วย ก็ ขอส่งกำลังใจให้ ท่านหายป่วยไวๆๆนะค่ะ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองทุกชีวิตที่เห็นเป็นครูสอนทุกบทตอนมีประโยชน์ รู้ โทษ ทันฑ์ พลันแก้ไข
นางสาวสมทรง นาคแสงทองไม่ประมาท ฉลาดปฏิบัติ ขจัดความเมาได้ประโยชน์ ล้างกิ้ลส วิเศษนัเชียว
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยขิตร
นายทรงยุทธ อัคโกศลได้รับประโยชน์จากคำถามคำตอบจากรายการ โดยนำมาปรับใช้กับตนเอง
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีประโยชน์มากทั้งผู้ถามผู้ตอบค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ประโยชน์ที่ดีๆเอาไปพรากเพียรต่อไปค่ะ
นายมงคลชัย วิชาธรรม
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การรักษากายด้วยสมุนไพร การกินอยู่พืชจืดสบาย การกสิกรรมไร้สารเคมี
นางสาวส้สยา วาทยานนท์
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นายวิชิต กองคำ-
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์สภาวะธรรมที่ได้ เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสัตว์ ซึ่งบางคนมีทุกข์เหมือนเส้นผมบังภูเขาหาทางออกไม่เจอ ทั้งๆที่ปัญหานั้นไม่ได้ยากอะไรสำหรับการที่จะกลับแต่ก็มีวิบากมาเป็นตัวเสริมทำให้มองไม่เห็นจุดแก้ของทุกข์นั้น ต้องอาศัยหรือยืนมือของหมู่มิตรดีช่วยกันชี้ทางให้
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาการถามตอบแชร์ประสบการณ์และได้รับทราบปัญหาอาการของโรคการปฎิบัติตนในการดูแลแก้ไขอาการของโรคและรู้ถึงวิธีปฎิบัติเบื้องต้นคือการยอมรับว่าวิบากร้ายที่เราเจอที่เราเป็นเพราะเราทำมายอมรับกล้ารับสารภาพความจริงวิบากร้ายที่ทำมาที่ค้างคาในใจทำให้ปลดปล่อยใจใจสบายไร้ทุกข์ไรก็กังวลไม่หวั่นไหวใจสงบจะสุขทุกข์หายฉับพลันค่ะ
นางสาวรสริน สังข์เกื้อได้เข้าไปฟังแต่่ไม่ได้พูดกับพี่จิตอาสาเลยค่ะ
นางสาวภนิดา ปิ่นมณีปฎิบัติตัวเองในทางที่ดีขึ้นเป็นระดับๆ
นางสาวลำพึง ก๋งจิ๋วไม่ได้เข้าร่วมเลยฟังตลอดแต่ไม่ได้เข้าร่วม
นางศิริพร ขาวไชยมหา
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายได้ประโยชน์มากๆนำมาใช้กับตนเองและได้เก็บความรู้ที่ได้ฟังในข้อแนะนำจากพี่ๆจิตอาสาที่มีประสบการณ์ในแต่ละเรื่อง ทุกถ้อยคำล้วนเป็นความรู้เราอาจจะต้องใช้ในวันหน้าก็ได้ และสิ่งสำคัญ ที่ต้องทำ คือ ต้องยินดีรับในเหตุการณ์และความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้ฟังความทุกข์และวิธีออกจากทุก หลากหลายรูปแบบไว้ใช้แก้ปํญหา
นางสุภัค กิมใช่ย้งได้พัฒนาความรู้เรื่องสมุนไพรที่หลากหลายชั้นเชิงมากขึ้นจากประสบการณ์ตรง ของหมู่มิตรดศึกษาวิเคราะห์ จากผู้เข้าร่วมรายการแล้ว เอาไปปรับใช้ได้เลยโดนไม่ต้อง กังขาหรือลังเลสงสัย ในสรรพคุณของ ยา9เม็ด ได้รายงานการปฏิบัติจริงงและได้รับคำสอนเมื่อสงสัย ในการใช้ยา9เม็ดอย่างดีสมำเสมอ จากหมู่มิตรดี และคุรุทุกท่าน. รวมถึงได้เมล็ดพันธ์ไร้สารพิษมาปลูก และได้แบ่งปันเพื่อนไปบ้าง
นายคมเวช หงส์เชิดชัยได้ฟังความคิดหลายรูปแบบไว้ฝึกปฏิบัติเมื่อมีปัญหา
นาง วิภาวี วงค์ศรีทา
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษารับฟังเพื่อนๆแล้วนำมาแก้ไขตัวเองค่ะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตได้เห็นพัฒนาการของแต่ละชีวิตที่นำความรู้ศาสตร์ แพทย์วิถีธรรมไปใช้ในการลดทุกข์กายและทุกข์ใจ
นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปาได้ความรู้เรื่องสุขภาพ และคติธรรมนำไปใช้ในชีวิต
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ความรู้จากผู้เข้าค่ายและได้ปัญญาเพิ่มจากคุรุแต่ละท่านได้ประโยชน์มากค่ะ
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงไม่ทำชีวิตให้ยุ่งยากผิดศีลเหตุทำให้อายุสั้น
นายสุนทร คำเหลืองไม่ได้เข้าร่วม
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์มีความยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาสายด่วนกับพี่น้องทีมหมดอยากและทุกครั้งก็ร่วมแรงร่วมใจรวมถึงปัญญาที่ร่วมกันตอบปัญหาให้กับพี่น้องที่มีทุกข์กายทุกข์ใจได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆครั้งประโยชน์ที่ได้รับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถามตอบปัญหาของแต่ละท่าน และการตอบปัญหาของพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในเทคนิคและแง่มุมต่างๆในการแก้ปัญหาเพื่อข่ายทุกข์กายทุกข์ใจ
นางสาวอัญชลี พุ่มแย้มฟังอาจารย์ทุกวันอาจารย์จะสินให้เรากล้าที่จะกยุดอยาก กล้ามี่จะไม่ได้ตามที่อยากให้ได้
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้สภาวะจากการฟังเรื่องการหาต้นเหตุของโรค เช่นหาเหตุความพร่องในด้านต่างๆแล้วแก้ที่ต้นเหตุและแก้ที่ใจอย่าพึ่งมุ่งไปหายาหรือหาหมอ ประโยชน์ที่ได้คือนำความรู้ที่ได้จากการฟังมาวิเคราะห์และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อมีอาการป่วยหรือไม่สมดุลย์
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้ฟังผู้เข้าร่วมและแชร์เรื่องต่างๆของแต่ละท่านได้นำมาแก้ปัญหาได้ ปฏิบัติยา9เม็ดตาม ได้ประโยชน์ ได้ ลด ละ เลิก เนื้อ นม ไข่ มากินน พืช จืด สบาย เบากาย มีกำลัง ออกกำลังกาย โยคะ กดจุด ฟังธรรมท่านอาจารย์ ทำให้ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเเปลี่ยนได้เยอะ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตข้อมูล หรือ ความรู้ด้านสุขภาพที่ผู้คนยึดถือ นั้น ไม่เที่ยง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ให้เอาตัวชี้วัดที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุข
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางธมกร พลสุวรรณเข้าร่วมฟังแต่ไม่ได้ถามน่ะค่ะ-ได้เห็นความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละท่านแตกต่างกันทำให้เห็นสัจจธรรมของชีวิตมากขึ้น-ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้มาดูแลตนเอง และถ่ายทอดให้คนรอบข้างต่อไป
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีประโยชน์ที่ได้รับ แต่รู้วิธีแก้ปัญหาทางกายและทางใจ
นางรมิตา ซีบังเกิดการได้อ่านบททบทวนธรรมและแชร์สภาวธรรมเป็นการทบทวนบททบทวนธรรมไปด้วยในตัว และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละคน
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้ความรู้จากหมู่มิตรดีที่ทุกข์หายฉับพลันเพราะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมายินดีรับรับแล้วหมดไปทำให้เวลาเราเจอวิบากร้ายหยุดคิดเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจจะร้อนรนกระวนกระวายต้องข่มใจมากที่ต้องอดทนอดกลั้นทนรอว่าทำไมเป็นทำมาเจอวิบากนี้ประจำบางครั้งก็โต้กลับบางครั้งหยุดนิ่งเพราะเราทำมากับคนใกล้ตัวค่ะเวลาที่ไม่ได้ดังใจเราเราคิดอย่างเขาคิดอย่างนี้เดือดมากเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราบางทียอมนิ่งบางครั้งก็โต้บ้างแต่กยุดคิดได้ทุกข์หายฉับพลันค่ะ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์ต่อให้เป็นสิ่งที่ดี แล้วเราอยาก ก็ทำให้เราทุกข์ เราต้องไม่ติดทั้งดีและชั่ว ได้ในสิ่งดีที่ต้องการหรือไม่ได้ก็วางใจ
นางสาวศิริพร คำวงษ์ศรีพลังหมู่ช่วยรักษาโรค ช่วยปรับความวิปลาศในใจได้อย่างดีที่สุด เพราะใช้พลังหมู่ช่วยกันเหนี่ยวนำ
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ได้ช่วยผู้ที่ทุกข์กายทุกขใจ ให้คลายทุกข์ได้เรียนรู้ประโยชน์จากหมู่มิตรดี
นางภัคเปมิกา อินหว่าง
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งเบาคลายทุกข์กาย ทุกข์ใจของผู้เข้าอบรม เห็นความตั้งใจของพี่น้องที่เข้ามาร่วมกันตอบคำถาม แบ่งปันประสบการณ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาแต่ละปัญหา แนวทางและเทคนิคการตอบการแนะนำจากเพื่อนจิตอาสา
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติทำให้กล้ามากขึ้น
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์สามารถเห็น และจับกิเลสของตัวเองชัดขึ้น เช่น ความใจร้อน ความเร่งรีบ ความอยากที่จะช่วยตอบ/แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทำให้เกิดปัญญา ด้วยตัวเองว่า มีความอดทน รอคอยได้ ได้ก็ได้ ยอมวางสิ่งที่ยึดได้ ไม่ได้ก็ไม่คาใจ ด้วยใจที่เบิกบาน ไม่ทุกข์ รู้จักประมาณในการพูด หรือไม่พูด ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนๆ ที่ผ่านมา
นางสาวสุภัคษา เต่าถมตา
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางจิตรา พรหมโคตร
นางจิตรา พรหมโคตร
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์
นางณัชญ์ชาพัฒ วงศ์วิวิทย์เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหาจากหมู่กลุ่มค่ะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาววิญญา จันทะพลได้วิธีแก้ปัญหา นิ้วล๊อค และมองเห็นวิบากกรรมที่เคยทำในอดีตที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดปัญหาที่มือ เพราะเราชอบกินตีนไก่ และข้อกระดูกอ่อนของสัตว์มาก
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์เป็นอีกวันที่ ไม่มีใครถามคำถามจึงร่วมกันตั้งศีลอีกวัน อนุโมทนากับทุกท่านค่ะ
นางสาวสำรวย รัตตนะนำความรู้ ความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆที่หลากหลายมาปรับใช้ในชีวิตได้ในทุกเรื่อง
นางณัชวรรณ ศรีเพชรส่องแสงยินดีในธรรมยินดีในการละโทษความไม่ยินดีเป็นเหตุแห่งทุกข์
นางสาวสำรวย รัตตนะความอยากทำให้ทุกข์ ฝึกตั้งศีล จะทำให้เราลด ละ เลิกและพ้นทุกข์ หมดอยากหมดทุกข์ ผาสุกยั่งยืนได้จริงๆ
นางนบชุลี เสาวนา-
นางสาวพริมรัศมิ์ จิวเลิศเลขาได้รับความรู้จากจิตอาสาหลาย ๆ ท่านที่เข้ามาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปัญหาของการเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละคนสามารถนำไปปรับใช้และทำได้จริง สำหรับตนเองพยายามเข้ามาร่วมฟังปัญหาและเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ และปรับใช้สมดุลภาวะร้อนเย็นเป็นช่วง ๆ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ได้ถามคำถามเรื่องมีคนมายืมเงิน ได้รับคำตอบเป็นที่น่าดีใจว่าเราได้ชดใช้หนี้เก่า
นางสาวนฤมล วงศาการวางใจ การไม่เร่งผล ไม่กังวล หากทุกข์ยังไม่เกิด เวลาฟัง...มันเหมือนจะไม่ยาก แต่เมื่อความเจ็บป่วย ทุกข์กายเกิดกับตน ถ้าน้อยๆ มันก็ไม่ทุกข์ วางใจได้ง่ายขึ้น แต่หากเจ็บป่วยมาก ใจก็เริ่มกังวล รีบเร่งหาสิ่งที่จะนำมาแก้ไขให้บรรเทา ซึ่งในส่วนนี้ จับได้ว่าตนยังวางใจไม่ได้ง่าย และต้องฝึกฝนตนต่อไป และหลายครั้งที่ตนป่วย เจ็บไปสักพัก ตนค่อยคิดทางแก้ไขได้ ซึ่งหลายคร้งมันก็มิใช่เรื่องใหม่ แต่ตอนป่วยมากๆ กลับคิดไม่ออก อาจเพราะวิบาก หรือไม่ก็ยังวางใจไม่เป็น
นางจิตรา พรหมโคตรได้มีโอกาสอ่านทบทวนธรรมและแชร์สภาวะธรรมร่วมกับหมู่กลุ่มซึ่งได้พลังมากกว่าอ่านคนเดียวและยังได้ธรรมะจากพี่น้องจิตอาสา ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ปัญญาที่จะไปกำจัดกิเลสตนเอง
นางจิตรา พรหมโคตรได้ความรู้และข้อมูลต่างๆ จากผู้เข้าร่วมในรายการที่มีความทุกข์จากความเจ็บป่วยนั้นเกิดจากวิบากกรรม แต่ได้มาร่วมกันสานพลังด้วยการใช้บททบทวนธรรม แล้วนำไปปฏิบัติก็สามารถคลายความทุกข์ใจได้ ประโยชน์ที่ได้รับ ได้พลังใจ พลังปัญญา
นางหนูจันทร์ จอกทอง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา แก้ไขได้ด้วยการทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ร่างกายที่เจ็บป่วยเรามีหน้าาที่ทำสมดุลร้อนเย็นให้ร่างกายให้ดีที่สุด แล้วก็วางใจหายก็ได้ไม่หายก็ได้ ตายก็ไปเกิดใหม่ ทำดีต่อ อยู่ก็ทำหน้าที่ลด กิเลสต่อไปค่ะ
นางสาวสำรวย รัตตนะไม่ว่าเกิดอะไรเราต้องยินดี กล้าและยอมรับให้ได้ในทุกสถานการณ์
นางสาวทรงรัตน์ พรหมช่วยได้รวามรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันหมดคือวิ่งอยู่ในวังวนของกิเลส ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจ จนเป็นโรคกาย
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์ยา 9 เม็ดรักษาได้ทุกโรค แต่รักษาไม่ได้ทุกคน ยิ่งเข้าฟังสายด่วนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดในข้อนี้ขึ้นเรื่อยๆ
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เนื้อที่กินแม้น้อยก็ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิต
นางเวียงทอง นุ่นภักดีได้รับพลังหมู่มิตรดี แชร์สภาวธรรม แล้วมีพลังในการปฏิบัติศีล และมีความรู้ในการสร้างสมดุลให้ร่างกายทำให้สบายกาย สบายใจ ใจคลายทุกข์ได้
นางเกษร อินต๊ะปัญญา
นางสาวชัญญา ศรีโยธินประโยชน์ที่ได้คือร่างกายแข็งแรงขึ้นมากค่ะ และทำให้ลดทุกข์ใจได้ค่ะ คือร่างกายจะไม่มีแรงค่ะ เวลาเดินจะเหมือนมีโซ่ตรวนและลูกตุ้มหนักๆคล้องที่เอวและขาแขนค่ะ เวลาเดินหัวใจจะเหนื่อยหอบมากค่ะเหมือนหายใจได้ครึ่งเดียวค่ะ ง่วงนอนทรมานมากค่ะ พออาจารย์หมอเขียวให้ทานผักสดด้วย จึงเริ่มทานผักสดวันที่ 9โดยการปั่นทานค่ะ เพราะทานสดยังไม่ค่อยไหว หลังจากทานไปครึ่งชม.ร่ายกายเริ่มกระปรีกระเป่า รู้สึกว่าโซ่ตรวตและลูกตุ้มที่คล้องตัวเราหลุดออกค่ะ มีแรงมากขึ้นอิ่มทนมากขึ้นค่ะ และทำให้วันที่ 9วันนี้เราทานอาหารมื้อเดียวได้ครั้งแรงในรอบ 3ปีที่ตั้งศีลจะทานมื้อเดียวค่ะ..มาวันที่ 10 ปั่นผักทานอีกค่ะ แต่วันนี้คิดว่าทานแค่ 2มื้อค่ะ
นางสาวอุษา บุตรพรมเป็นรายการที่ดีได้รับประโยชน์ ท่านอื่นถามปัญหา ก็ได้รู้และได้รับประโยชน์ไปด้วย ค่ะ
นางสาวกมลชนก. เช้าเที่ยง
นางสาวพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ตรวจสอบพยายามเอาจริงเอาจังเพื่อจะเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาฆ่ากิเลสออกไปทีละตัวด้วยใตตั้งมั่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำเต็มที่แล้ว ผลออกมาได้เท่าไรก็เท่านั้น นั่น ใจไร้ทุกข์ค่ะ
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะคบเคารพมิตรดี ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามซาาติ
นางสาววิภา ถิ่นถานก็ได้ รับฟัง ปัญหา จากท่านป่วย ก็ ได้ข้อคิด การกินอยู่ ทุกวันนี้ มีแต่ สารพิษ
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการทำใจในใจ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้เรียนรู้สภาวะธรรมหลากหลายและรู้จักผู้คนมากขึ้น
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้ความรู้การทำกสิกรรมจากอาชาติพุทธิ เรื่องการปรับปรุงดินต้องมีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเพราะถ้าไม่เพิ่มอินทรียวัตถุดินก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆพืชผักก็เลยไม่งาม ประโยชน์ที่ได้รับได้นำความรู้มาปรับใช้กับตัวเองลงมือทำไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ทำเหตุให้ดีที่สุด
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์กรณีตัดหญ้าแล้วไปโดนสัตว์ตายให้ใช้หลักอย่าทำทุกข์ทับถมตน ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ทำได้ ใช้หลักประโยชน์สูงประหยัดสุด
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้รับความรู้หลากหลายค่ะ
นางจิตรา พรหมโคตรได้เห็นกิเลสอยากเข้าร่วมบำเพ็ญทำความดี แต่ดีที่ไม่ใช่ของเรา ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เห็นกิเลส ได้ล้างกิเลส
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้ฟังปัญหาของผู้อื่น และได้ฟังคำตอบจากพี่น้องจิตอาสา รู้วิธีแก้ปัญหา ได้ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่มีปัญหาค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้นำมาปฏิบัติและเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ได้รู้ทันเหตุการณ์ที่มันเกิดฉุกเฉินหรือมันเกิดอาการปวด ป่วยได้ ได้นำยา9เม็ดมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามอาการของแต่ละคน และแต่ละอาการ เป็นหมอดูแลตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ
นางวันเพ็ญ ตั้งสกุลวงศ์
นางสาวสำรวย รัตตนะเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นในแต่ละครั้งต้องมาตรวจดูใจตัวเองด้วย
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การรักษากายใจด้วยยาเก้าเม็ด
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้ได้รู้ว่า วิธีแก้ปัญหาทางใจและทางกาย
นายสุนทร คำเหลือง
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้อ่านข้อมูลข่าวสารปัญหาของพี่น้องหมู่มิตรดีและการตอบปัญหาดีมากและการอธิบายให้ความรู้ด้านร่างกายในการกดจุดต่างดีจากที่ไม่เคยรุ้ได้รุ้มากขึ้นค่ะการปลูกพืชกสิกรรมไร้สารดีมากค่ะได้รุ้พันธุ์พืชและการเพาะปลูกมากขึ้นค่ะ
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาได้อ่านข้อมูลข่าวสารปัญหาอาการป่วยและวิธีแก้ไขได้รับความรู้บ้างมากกว่าเดิมค่ะ
นางรมิตา ซับังเกิดส่วนมากจะอ่านบททบทวนธรรมและพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ด้านสุขภาพ สภาวธรรมจากพิธีกร ผู้ตอบปัญหาและจากผู้เข้าค่าย มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
นางนฤมล แป้นคุ้มญาติกล้าถามกล้าทำดีที่ทำได้ได้เข้าใจมากขึ้น
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวสำรวย รัตตนะกล้ายิ้มสู้กับโรคภัย ด้วยใจที่เบิกบาน กินอาหารที่มีใกล้ตัว ไม่ต้องกังวลว่ากินอะไรได้ กินอะไรไม่ได้ ตรวจดูตัวเองเอาที่สบาย เบากาย มีกำลัง
นางภัคภร จันทราสกุล
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสุภัค กิมใช่ย้งได้คำแนพนำจากหมู่มิตรดีเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตและได้แนวทาง การบำเพ็ญตน บำเพ็ญเพียรที่มักจะมีอุปสรรค แตกต่างกันไปตาม ระดับของกุศลที่ตั้งไว้ ถ้า กุศลสูง มารจะตัวใหญ่ต้องใช้สติ ปัญญากำกับมากๆหน่อย
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์มีแต่สิ่งดีๆได้เอาไปใช่ในชีวีตที่เรายังไม่รู้
นางนปภา รัตนวงศา
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์สิ่งที่เราเข้าใจแล้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกได้เอาไปใช่กับชีวิตมากขื้น
นางสาวผาสุข ตันชวลิตการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ทางใจได้ มีฤทธิ์ถึง ๗๐% จะสังเกตุได้ถึงความสบายใจ คลายทุกข์ของผู้เข้ามาปรึกษา ในรายการ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษาลด ละ เลิก ต้องมีศิล
นางนบชุลี เสาวนา
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูล
นางสายพิมพ์ ลิ้มไพบูลย์หนึ่งเห็นการพัฒนาของผู้ร่วมรายการ2.เห็นทุกข์และการแก้ไขทุกข์อยู่กับทุกอย่างมีสติ3.ได้มีส่วนและมีโอกาสบำเพ็ญกับพี่น้องจิตอาสาคลายปัญหาหรือชี้ทางสว่างให้กับผู้ที่มีทุกข์
นางเครือ​แก้ว ​คุ​ณะ​วัฒนา​สัมผัสถึงความเมตตาของพี่น้องจิตอาสาที่มาเสียสละแบ่งปันความรู้
นางสำรวม แก้วแกมจันทร์รู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้น ที่เกิดได้จากความยินดี พอใจ เต็มใจ ที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยกาย วาจา ใจ จึงได้ตื่นรู้ เบิกบาน ผาสุก ลดทุกข์ได้เป็นลำดับๆ
นางสาวธัญญภัสร์ ศรีมา
นายคมเวช หงส์เชิดชัย
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลได้ฟังคำตอบในปัญหาบางเรื่องบางสิ่งที่ไม่รู้จากหลากหลายปัญหาทำให้ได้มีวิธีแก้ไขปัญหาได้เพิ่มขค้น
นางธมกร พลสุวรรณเห็นถึงความตั้งใจที่หมู่มิตรดีแต่ละท่านพยายามช่วยเหลือ ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์อย่างเต็มที่ และจริงใจโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน.ประโยนช์ที่ได้รับ : สามารถนำไปดูแลตัวเองและคนรอบข้าง และถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น.
นางสาวปัทมา ลีฬหาวงศ์ปัจจุบันคนป่วยทางจิตมากกว่าทางกายการจัดรายการสายด่วนทำให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเปิดเผยตนเองในเรื่องทุกข์ต่างๆพอได้พูดออกมาก็สบายใจขึ้น อาการป่วยก็ดีขึ้นตามไปด้วย ยินดีที่ได้ทำประโยชน์ในการจัดรายการ
นางสาวประภัสสร ชาญชัยชูจิตสภาวะธรรมที่ได้จากการร่วมรายการตอบปัญหาสายด่วนได้ร่วมบำเพ็ญกับหมู่มิตรดี ลดปัญหาทุกข์กายทุกข์ใจของผู้เข้าอบรมประโยชน์ที่ได้รับ ได้แบ่งปันองค์ความรู้ ให้ผู้อื่นคลายทุกข์กาย-ใจ
นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์มีความตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อถึงรอบที่จะได้จัดรายการสายด่วน แต่ก็มีความสุขุครั้งที่ได้ร่วมจัดรายการกับพี่น้องจิตอาสารวมถึงพี่น้องผู้เข้ารับการอบรที่เข้ามาถามคำถามประโยชน์ที่ได้รับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากเทคนิคต่างๆของพี่น้องจิตอาสาที่มาตอบคำถาม
นางสาววิมลวรรณ สินธุจริวัตร
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายวันที่
นางสาวชุติวรรณ แสงสำลี
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้มีส่วนรวมในการจัดค่ายสายด่วนในวันอาทิตย์ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้งานในด้านต่างๆมากขึ้นได้ร่วมงานกับหมู่มิตรดีมีปัญหาอะไรก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตามมติหมู่
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ฟังปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์แล้วหัวใจเด็ก ยัง ไม่เต้น คิดถึงสภาวะลูกคนเล็กของตัวเอง วิบากที่ทำให้เรา ต้องกระทำเพื่อให้เขาเป็นโรคทั้งๆที่พฤติกรรมก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเลย นี่แหละใช้หนี้กรรมที่ทำมา จากการไม่ยอมลดละเลิกเนื้อสัตว์
นางพิกุล วันจันทร์ตั้งใจ ลด ละ เลิก อยู่กับหมู่มิตรดี
นางประไพพรรณ ศรีเปารยะได้นับความรู้มากมายที่สามารถนำมาปฏิบิติ เองได้
นางสาวรสริน สังข์เกื้อเข้าไปฟังแล้วจะรู้จัก ดูแลสุขภาพตัวเองและบอกผู้อื่น บอกสำหรับคนที่เชื่อมั่นและศัทธา
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์เมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้ว ควรตั้งศีลเพิ่ม มิเช่นนั้นปัญหาจะมาใหม่เรื่อยๆ
นางสาวอุษา บุตรพรมปัญหาของคน มีมากมาย หลากหลาย ได้นำคำตอบ ปัญหา ของท่านมา ปรับใช้ กับตัวเอง
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์พี่คนนึงเป็นมะเร็งในมดลูก ถามคำถามร้องไห้ด้วย แต่ได้กำลังใจจากทีมงานสายด่วนและผู้ร่วมฟังรายการเยอะมากรวมทั้งเราด้วย
นางสาวสำรวย รัตตนะเก็บความรู้ในทุกๆเรื่องมาปรับใช้ในชีวิตให้ได้
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางเฟื่องฟ้า นภาคะเวช
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์เราอยากได้ดีจากตนอื่นทั้งๆที่เราเองตั้งใจมาลดกิเลสก็ยังลดไม่ได้ คนอื่นยังไม่คิดแม้แต่จะลดกิเลสเราจะไปเอาดีอะไรจากเขาได้
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์ทีมงานจิตอาสา ให้ความเมตตากับผู้ถามปัญหาทุกราย
นางสาวสำรวย รัตตนะ
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวชฎีมาศ ชัยวิริยะวงศ์
นางสาวณฐิตา อินชัยยงค์
นางสาวสุนันท์ พิมพ์ศรีติดตามการตอบคำถามในline สายด่วนบ้างสภาวะธรรม -กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น-เห็นทุกข์จึงเฟ็นธรรม
นางเสาวรี หวังประเสริฐจากการร่วมรับฟังการตอบปัญหาสายด่วนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนำมาปฏิบัติและเป็นแรงเหนี่ยวนำให้อยู่ในศีลได้นำธรรมะที่อาจารย์สอนมาปฏิบัติจนเกิดความกล้าทำดีตั้งศีลลดกิเลสทำให้ใจไม่กลัวกังวลหวั่นไหวสู้กิเลสเห็นอาการของกิเลส
นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์การดูแลรักษาสุขภาพคนในบ้านด้วยตนเอง
นางเวียงทอง นุ่นภักดีได้ทบทวนธรรมและแชร์สภาวธรรมที่ตรงกับตัวเอง ได้พลังหมู่มิตรดีในการกำจัดกิเลส
นางภัคภร จันทราสกุลได้ฝึกความกล้าที่จะร่วมจัดรายการ และได้ฝึกการไม่ได้ดังใจเวลาเกิดความผิดพลาดในรายการ กล้าที่จะปล่อยวาง ไม่ยึดให้ทุกข์
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสาวอุรา สังข์ชม
นางสุถัค กิมใช่ย้งได้ศึกษาการดูแลตนเองของท่านอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวเมตตา โพธิสุทธิ์
นางสาวสมทรง นาคแสงทองมีความสุขกายสุขใจที่ได้มีส่วนร่วมรับฟังรับชมและบางอย่างสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
นายสุมิตชัย ศรีจันดีได้ความรู้การแก้ปัญหาอาการไม่สบายจากอาการคันแบบต่างๆเช่นคันหนังศรีษะแก้ปัญหาโดยใช้น้ำสมุนไพรในตัวหมักเพื่อรักษาอาการคันโดยสรุปน้ำสมุนไพรในตัวรักษาอาการคันต่างๆได้ดีมากประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะได้ทดลองใช้เมื่อมีโอกาศครับ
นางสาวอัญชลี พุมแย้มทำให้เราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีทำให้ได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาทุกทางใจและทางกาย ประโยชน์ที่ได้รับ นำไปแก้ปัญหาทุกทางกายและทางใจ
นางสาวสมทรง นาคแสงทองได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละชีวิตเห็นประโยชน์ที่ควรจำแล้วนำมาปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านเหล่านั้น สาธุ
นายมงคลชัย วิชาธรรม
นางเพ็ญศรี มงคลชาติไทยได้ประโยชน์จากคุรุ และพีน้องเอามาใช้กับตัวเ องได้มากค่ะ
นางชวนพิศ แก้วประดิษฐได้ฟังทุกปัณหาที่ทุกท่านนำม่าบอกเล่า แล้าก็เอาไปปฏิบัติ ดูแลตัวเองพี่งตน เป็นหมอดูแลตัวเองแลำนำยา9เม็ดมาใช้โดยสมุนไพรในตัวมาใช้เป็นหลัก สวนล้างลำไส้ทุกวัน สบาบ เบากาย มีกำลังค่ะ
นางสาวเอ็นดู พูลสวัสดิ์ได้ประโยชน์เพิ่มเติมมากๆเลยค่ะ
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ตอนนี้ผู้ป่วยมีมากสามารถนำไปปฎิบัติเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์ยา9 เม็ดปรับสมดุลให้ถูกกับร่างกายประหยัดเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก
นายสุนทร คำเหลืองร่วมฟังอยุ่ แต่ไม่ได้ตอบปัญหากับหมู่มิตรดี
นางสาวอมรา อ่อนทรัพย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้
นางสาวปาวิดา ทองธวัฒน์
นายชัยวัฒน์ ประพัฒน์รังษีได้นำวิธีที่เป็นประโยชน์ต่างๆมาปรับใช้กับตัวเอง
นางสาว2รัตนา กิจเกื้อกูลเห็นว่าทุกคนล้วนมีปัญหา แล้วแต่ว่าใครมองว่าปัญหานั้นหนักหรือน้อย เมื่อวางปัญหาที่มีลงได้ ทุกข์ก็น้อยลง แต่เมื่อคิดที่จะเร่งผลให้หายจากสิ่งที่เราไม่ชอบชัง ทุกข์ก็เกิดขึ้นทันที ฟังแล้วรู้สึกปล่อยว่าง
นางสาววิภา ถิ่นถานได้รับฟัง อยู่ที่บ้าน ทาง ออนไลน์ ยูทูป และเปิดฟังย้อยหลัง
นางสาวว่าที่ร.ต.หญิงอำนวยพร ดวงโสภาการได้อ่านข้อมูลถามตอบปัญหาและการรายงานทุกข์หายฉับพลันเพราะการรุ้เท่าทันกิเลสตามกิเลสให้ทันมาหลายมุมหลายเหลี่ยมทนให้ได้รับให้ร้ายยินดีรับรับแล้วหมดไปเรื่ืองผิวหน้ากับน้ำปัสสาวะได้ความรุ้เพิ่มเพราะใช้อยุ่ทำอยุ่ได้ผลดีสนับสนุนข้อมูลค่ะใช้แล้วผิวเกลี้ยงเกลามากขึ้นค่ะ
นางพิกุล วันจันทร์ใช้สติ..ทำให้ทุกข์หาย
นางสาวรสริน สังข์เกื้อท่านคุรุทุกท่านน่ารักมากค่ะ ช่วยกันตอบปัญหาได้ดี เมื่อได้เข้าไปห้องซูมรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งค่ะ มีกำลังใจ ที่จะบำเพ็ญต่อไปค่ะ
นางเกษร อินต๊ะปัญญาชีวิติ มันไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า
นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชิตร
นางสาวธัญญภัทร์ ศรีมา
นางสาวประภาพรรณ โอษฐ์ยิ้มพรายทำให้เรามีความรู้และเข้าใจในการดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นๆ และได้ช่วยผู้อื่นเมื่อถึงเวลาอันควรได้ถูกต้อง
นางสาวดรุณวรรณ แซ่ห่านสรุปสภาวะธรรมที่ได้รับจากรายการถาม ตอบ ปัญหาสายด่วน คือได้รู้จักแง่มุมที่เรายังไม่รู้หรือยังทำไม่ได้ เป็นประสบการณ์จริงที่ผู้เจริญธรรมได้ฝึกฝน หมั่นเพียรเพื่อให้ตนเองได้รับความผาสุข ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถนำสภาวะธรรมของพี่น้องเรามาใช้ปรับปรุงในชีวิตประจำวันของเราได้คะ
นางสาวตรีทิพย์นิภา ไทยรักษารับฟังและแก้ไขตัวเองเรื่อยๆยิ่งฟังยิ่งได้แก้ไขไปตามวิบากกรรมและกิเลสตัวเองไปทีละอย่างสาธุค่ะ
นางอรทัย สุธธิเสนมีแรงผลักดันให้ทำในสิ่งที่ดี
นางสาวสุภารัตน์ จันโดนได้ฟังความทุกข์ของพี่น้องที่มาถามปัญหา เพราะกิเลสของเขาดื่อมากแต่อาจจะเป็นเพราะเขาเคยเพ่งโทษอาริยะมาก่อน ทำให้ปัญญาเขาดับ...เพราะฉะนั้นเราจะสอนตัวเองว่าเราจะไม่ดื่อต่อศีล จะเพิ่มศีลขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้มีปัญญามาล้างกิเลสค่ะ..และจะไม่เพ่งโทษใครอีก
นางสาวสุดใจ​ โสะหาบได้ร่วมกับหมู่มิตรดีจัดค่ายสายด่วนทำให้ได้ฝึกการทำงานร่วมกับพี่น้องโดยยึดมติหมู่เป็นหลักและทำให้ตัวเองได้ฝึกความกล้าในการที่จะพูดต่อหน้าผู้คนเยอะๆลดกิเลสความกลัวได้บ้างเมื่อมีข้อพลาดข้อพร่องก็ทำใจยอมรับได้ระดับหนึ่ง
นายคมเวช หงส์เชิดชัยร่วมหาคำถาม เปิดปิดไมล์
นางสาววิภาวัลย์ ถนัดธรรมกุลเป็นพิธีกรคนที่2
นางรมิตา ซีบังเกิดเมื่อได้เข้าร่วมรายการสายด่วนจะได้นำบททบทวนธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีความรู้สึกสำนึกในความเสียสละของหมู่กลุ่มในการเป็นพิธีกรซึ่งใ